Dubbele leugen in de Volkskrant vandaag

Dubbele leugen in de Volkskrant vandaag in hun internet-nieuwsbrief, ’terwijl u sliep’

Groeit publieke weerstand over de kosten van windturbine-terreinen op zee, dan verschijnt in De Volkskrant weer ’tegenpropaganda’ vanuit de overheid/energie-subsidiebedrijven. We kunnen zeer snel zien dat de overheid weer liegt over ’40 procent lagere’ kosten, door de aansluitkosten weg te moffelen die 100 %-staatsbedrijf Tennet sinds 2014 voor rekening neemt op last van Henk Kamp.

Dus Kamp doet een grote verdwijntruuk samen met VK-propagandist Jeroen Trommelen, en roept dan verbaasd: ‘it’s a miracle, wat zijn wij toch goed bezig’. Dat is leugen 1.

Leugen 2: En kwam er afgelopen maand nog een studie in Nature Climate Change uit op basis van METINGEN van satellieten die bevestigen dat meer CO2 de aarde spectaculair vergroent (gemeten volgens Leaf Area Index), een bevestiging van wagonladingen vergelijkbare experimenten (zoals uit FACE). Dan komt er vanuit Pier Vellinga University (VU) in de Volkskrant een systeem-ecoloog opdraven (dus geen plant-fysioloog), Andries Temme die dit onschadelijk moet maken.

Volksmennerskrant of Volksbank?
Andermaal levert de Volkskrant weer een perfecte demonstratie op afroep van onze werkhypothese: dat multinationals/bankiers/overheden uw mening kopen via massamedia en NGO’s. En dat je een stevige zak zoutjes mag nemen bij het lezen van de Volksbankkrant.

Want Goldmann Sachs en JP Morgan Chase (Carbon Capitalists) willen graag cashen op uw CO2-schulden (ook via Institutional Investers Group on Climate Change met oa Aegon en Blackrock, en het Change Partnership van WWF/ECF/Institute for Petroleum waar ook de Rockefeller Foundation steun aan geeft). Dat deden ze voor de Kopenhagen-conferentie in 2009 (die mislukte) en dus willen ze nu via de Parijs-conferentie hun slag slaan, met de Volksbankkrant als marketeer van hun bedrijfsnoodzaak.

Dus koop je de onderzoeksprogramma’s van universiteiten en het frame waarin onderzoek plaatsvindt, en waarbinnen een kleine club bepaalt welk onderzoek wel en niet geld krijgt. Dat toegestane frame stelt dat CO2 een rampzalig gif lijkt in plaats van een verrijking en voordeel voor de planeet en de mensheid.

Kortom: je wordt weer ge@#$ waar je bij staat…maar wees blij dat er alternatieve media zijn als ons.

Het Volkskrantvrouwtje spreidt haar benen voor corporatocracy

Met Marlies ter Voorde als ‘journalist’ heb je geen reclamebestedingen meer nodig

1.Modelslag in de lucht versus experiment
In de kop staat dat ‘CO2 steeds minder effect heeft’; alsof het in de tegenwoordige tijd al is gemeten. Het ‘verzadigingspunt’ zou naderen, nu al bij 400 ppm. Maar dat betreft een slag in de lucht/modelvoorspelling. Het is wat volgens Temme in de toekomst ZOU KUNNEN gebeuren, als zijn werk over evolutionaire aanpassingen bij de voorheen lage CO2-concentraties aan een zeer gelimiteerde groep planten, is te extrapoleren naar ALLE planten op aarde.

  • Dus de voorspelling/slag in de lucht komt in de kop.Maar de METINGEN dat er afgelopen eeuwen dankzij CO2 spectaculaire vergroening optrad, die wordt ondergesneeuwd. En over de duizenden experimenten die spectaculaire voordelen tonen tot meer dan 700 ppm, de CO2-verrijking in kassen in het Westland: daar horen we niets over.

Er zijn omvangrijke open kamer experimenten uitgevoerd met CO2-verrijking: FACE (Free Air Carbon Enrichment), door plantfysiologen als Elisabeth Ainsworth.  Zie dan bijvoorbeeld deze studie in the Annual Review of Plant Biology, op basis van experimenten, metingen, de realiteit. Hoe wil Temme beweren dat al bij 400 ppm verzadiging optreedt als zij melden op basis van theorie EN metingen:

because the efficiency of net photosynthesis increases, rate increases regardless of whether other factors limit gross photosynthetic rate

en

For a leaf temperature of 25◦C, the increase in atmo- spheric [CO2] from today’s 372 μmol mol−1 to 550 μmol mol−1 by the middle of this century would increase Rubisco-limited and ribulose bisphosphate (RuBP)- limited photosynthesis by 36% and 12%, respectively, and the predicted increase to 700 μmol mol−1 by the end of the century would cause respective increases of 63% and 18%.

Misschien een betere plaats voor Andries Temme om te werken: JP Morgan Chase, modelstudies maken waarin je roept 'het is nog erger dan we dachten'

Misschien een betere plaats voor Andries Temme om te werken: JP Morgan Chase, modelstudies maken waarin je roept ‘het is nog erger dan we dachten’

Klimaatprostitutie
Of die evolutionaire aanpassingen van Temme nu werken of niet: toename van efficiëntie blijft de norm, Temme moest dus- als hij wetenschapper was- aangeven HOEVEEL invloed zijn zeer beperkte onderzoeksgebiedje heeft op het totaal. Maar krijgt Andries geen onderzoeksgeld meer van zijn VU, als hij niet in de pas loopt?

Niet alleen neemt efficiëntie van fotosynthese toe door CO2-verrijking, zodat Liebig’s Law of the minimum bij deze optimalisatie geen beperking oplegt(binnen een zeker bereik). Ook bij temperatuurstijging gaat de efficiëntie omhoog. Het optimum ligt bij 25 graden voor C3-planten.

Wanneer Andries Temme ook nog roept ‘de extra broeikasgassen veroorzaken ook nog extra droogte’, gedraagt hij zich als de typische gekochte wetenschapper van staats-gefinancierde academia waar je in de pas moet lopen van het gesubsidieerde dogma. En waar iedere media-uiting door de afdeling marketing is behandeld. Want die bewering is tot nu toe niet hard te maken op basis van een bredere lezing van de vrachtwagons aan studies die het tegendeel van Temme tonen.

Bovendien worden planten droogtebestendiger dankzij extra CO2 (minder huidmondjes met verdamping). Dus Temme baseert zich op beperkt werk aan een kleine plantengroep. Maar trekt dat door naar de toekomst voor ALLE planten, terwijl het tegendeel van zijn beweringen in duizenden andere experimenten is aangetoond.

  • Al met al is de media-presentatie weer een typisch geval van klimaatprostitutie: iets ergs roepen over CO2, terwijl daar uit je onderzoek niets van blijkt, maar alleen omdat je anders geen onderzoeksgeld meer krijgt.
Jeroen 'Het Gifschip' Trommelen weer

Jeroen ‘Het Gifschip’ Trommelen gaat even krom staan voor Henk Kamp, die 40 procent onkosten verschuift van energiebedrijven naar Tennet, zodat de extra kosten via netwerkkosten bij ons terecht komen

2.De Grote 40-procent verdwijntruuk door Jeroen ‘Het Gifschip’ Trommelen
Wind op zee wordt niet goedkoper, eerder duurder, zie daarvoor ook de uitleg van fysicus Fred Udo voor Cafe Weltschmerz. De overheid heeft hooguit een truuk uitgehaald. Ze verleggen de aansluitkosten van de windturbine-farms vanaf zee naar land vanaf 2014 naar Tennet, een 100 procent staatsbedrijf. Eerder moesten consortia die kosten zelf betalen. Dus als Jeroen Trommelen van de Volksmennerskrant roept: ‘it’s a miracle, toekomstige turbine-terreinen kosten minder dan 12,5 cent per kWh stroom, maar eerder meer 17 cent’, dan komt dat door die grote verdwijntruuk van ’40 procent minder kosten’. Het betekent dat de consortia weliswaar minder subsidie hoeven krijgen. Maar dat de rekening via staatsbedrijf Tennet buiten het boekje om via netwerkkosten bij u terecht komt.

We berichten al hoe Tennet met 22 miljard euro GELEEND geld die kosten op zich gaat nemen. Ergo. De overheid liegt. De overheid liegt altijd, dus dat hoeft geen verrassing te zijn. Maar je ziet nu dus hoe onze ‘kwaliteitsmedia’ braaf meeliegen met deze overheid. Ik begrijp dan ook niet waarom Jeroen Trommelen niet al lang is ontslagen.

Jeroen Trommelen kreeg Daniel Pearl Award voor aantoonbare feitelijk onjuiste leugenpropaganda

Jeroen Trommelen kreeg Daniel Pearl Award voor aantoonbare feitelijk onjuiste leugenpropaganda

Jeroen Trommelen kreeg 2010 een Daniel Pearl Award voor zijn- aantoonbaar valse–  Greenpeace-propaganda over ‘het Gifschip’ de Probo Koala.

Het probleem is alleen: het gedumpte afval was niet levensgevaarlijk en er zijn helemaal geen tientallen doden gevallen en evenmin zijn er tienduizenden bewoners van Abidjan ziek geworden. Dat was al vrij snel bekend.

Iedereen die in de pas loopt van de Corporatocratie krijgt prijsjes, goed zo schoothondje. Of wanneer je zoals Zembla wat chemofobe onzin uitkraamt, hupza: De Tegel, als beloning voor het bord voor je hoofd. Gecontroleerde oppositie. Aai dat ijdele narcistische journovolkje over de bol, voer ze met Panama-papers en je leidt weer de aandacht af.

In ‘Het Gifschip, Verslag van een JOURNALISTIEK Schandaal‘ is Trommelen zijn werk ontmaskerd door Jaffe Vink. Dat hij toch op de redactie van de Volkskrant de zelfde lijn mag voortzetten, past binnen mijn werkhypothese dat massamedia gewoon functioneren als lange arm van de overheid/corporatocratie.  En dat de hoofdredactie gewoon een marionet is van die krachten. Zoals dat ook bij het Financieele Dagblad het geval is, waar ze krom gingen staan voor Ed Nijpels.

Onze vraag blijft dus openstaan: door wie wordt Jeroen Trommelen bij de Volkskrant in het zadel gehouden? Terwijl hij onweerlegbaar herhaaldelijk propagandist is van overheid en corporate-belangen? Uiteindelijk is Greenpeace ook gewoon een Rockefeller-baby, dat in enkele jaren meer dan een miljoen dollar aannam van het Rockefeller Brothers Fund (JP Morgan Chase, Exxon, Chevron etc).

Investeerders als Carnegie lopen al te handenwrijven met olie-subcontractor Subsea: risicovrij beleggen dankzij overheidsusbsidies

Investeerders als Carnegie lopen al te handenwrijven met olie-subcontractor Subsea: risicovrij beleggen dankzij overheidsubsidies, maakt dat olie-subcontractors in de windturbines duiken ipv boren naar olie en gas

Zeg Volkskrant op, en winkel bij Alternatieve media
Ik ga niet meer tegen die valse stropop aantrappen van ‘die milieuclubs’ of ‘die linkse blabla’, als de Goldstein- 2-minuten-haat-figuur in 1984. Links en rechts telt hier niet. Geld en macht werken zowel linksom als rechtsom. Energiebedrijven en banken willen gewoon de belastingbetaler gebruiken als verzekeringspolis in economisch zwakke tijden, met een lage olieprijs, en het CO2-verhaal als Trojan Horse om politieke oppositie in te kapselen (tegen ‘de schone aarde/meer duurzaamheid’ kun je niet zijn).

Daarom storten bedrijven als Shell zich nu plots ook op de bouw van windturbine-farms, die dankzij de subsidies meer opleveren dan boren naar Noordzee-olie met lage olieprijs (die pas boven 40 dollar per vat winst geeft, dus nu lage marges). Bedenk dat Shell als technisch bedrijf zich sterk specialiseerde als hoog-technologische subcontractor. Dus bouwer.

En daar vallen dankzij de exorbitante subsidies tot 15ct per kWh de winsten te halen. Bedenk dat subsidie-profiteur Eneco (met Clinton Climate-Rotterdam als aandeelhouder) grootsponsor is van propagandaclub Natuur en Milieu, samen met RVO, de overheidsslaaf van energiebedrijven. En dat Ron Wit van Natuur en Milieu nu een leuk baantje heeft bij Eneco terwijl anderen zich nu bij de Rabobank willen verrijken, via hun subsidie-clubs en de NWEA aan de Korte Elisabethstraat 6 in Utrecht.

  • 8 miljard euro subsidies in 2016 dankzij de VVD, die al sinds de jaren ’80 de milieukar trekt (Winsemius/Nijpels etc). 

Investeerders als Carnegie wrijven zich dan ook al in de handen, zo meldde mijn Zwitserse informant. Dus kortom: je mag je van mij in de luren laten leggen door massamedia. Maar je hebt een alternatief. Verwacht niet dat de Volkskrant hier iets aan gaat doen. Want dan hadden ze Jeroen Trommelen al lang ontslagen. Journalisten zijn narcisten. Ze zullen eerder in het defensief schieten van ‘huhu die gekke Rypke’ om hun opgeblazen ego’s te redden, dan eens fatsoenlijk hun werk doen.

Bij Alternatieve Media heb je meer kans om te weten te komen hoe het zit. Zie hier fysicus Fred Udo, die bij Cafe Weltschmerz nog eens uitlegt hoe de windlobby/overheid u voor tientallen miljarden euro’s oplicht: