Met geld van de overheid ten strijde tegen...de overheid..

Met geld van de overheid en multinationals ten strijde tegen…de overheid en multinationals

We pikken de draad weer op met deel 4: De volgende 9 van de 380 Niet Gekozen Organisaties (NGO’s) die zich in Brussel richten op klimaatagitatie bij Europarlementariers en Eurocraten. Betaald met geld van stichtingen van multinationals en publiek geld helpen zij het uitdijen van de Eurocratie, ten koste van de nationale democratie. We zien hier een leuke mix van corporate belangen en gecontroleerde oppositie. Een aantal clubs met de bekende straat-activist-rafelrandjes die corporate belangen zo een rebelse rechtvaardiging geven. Ze noemen zich allen ‘not for profit’ maar ik ken weinig verdienmodellen die zo lucratief zijn.

26. Opnieuw in Londen gevestigd zit nu Biofuel Watch. Met Brits publiek geld betaald(55 duizend euro) schopt Almuth Ernsting tegen biofuels in Brussel. Ernsting richtte zelf Biofuelwatch op in 2006 om zo voor zichzelf werkgelegenheid te scheppen. Ernsting hamert nu overal waar mogelijk op de nadelen van biomassa als ‘Trojan Horse‘ van Renewables: iets waar je volledig achter kunt staan omdat je geen bos en gewas moet verbranden voor energie. Maar…Biofuelwatch is als Niet Gekozen Organisatie volledig betaald door de overheid een klassieke gecontroleerde oppositie. Want het heersende paradigma van de Eurobureaucratie-  waarbinnen deze averechtse oplossingen worden gepropageerd- daar geeft Ernsting volledige steun aan.

Ernsting is lid van globalistisch georiënteerde campagne-lawaaimakers als London Mining Network, Global Forest Coalition, World Rainforest Movement, Climate Space, Coal Action Network: allemaal clubs die via alarmerende rapporten roepen om meer overheidsingrijpen. En/of die klimaat aangrijpen als kerstboom voor hun socialistische wereldrevolutie. Lenin in CO2-hyperdrive.  En socialisme is ordinaire diefstal van individueel bezit en bewegingsruimte. Er zijn geen materialistischer ingestelde mensen dan socialisten. Socialisme, of het nu wereldsocialisme is of nationaal-socialisme. Op zijn best is het een vorm van christendom waar God uit is gejaagd. En wie de verbeelding vermoordt, die onderwerpt zich aan de beperkte fantasie der dictatoriaal gezinde horden. Niet voor niets is Rood de kleur van bloed, waarmee dat atheïstische socialistentuig de geschiedenis van de 20ste eeuw kleurde.

E3G= WWF=Change Partnership= European Climate Foundation. Richt zoveel mogelijk clubs op die allen het zelfde zeggen in iets andere jas vanuit de zelfde geldbron. De verticale pyramide

E3G= WWF=Change Partnership= European Climate Foundation. Richt zoveel mogelijk clubs op die allen het zelfde zeggen in iets andere jas vanuit de zelfde geldbron. De verticale pyramide

27. Het Change Partnership is een in 2013 opgericht masker van de European Climate Foundation en Wereld Natuur Fonds, gevestigd in Brussel. Change Partnership is klassieke klimaat-orthodoxie. Het richt zich met 3 lobbyisten in Brussel op het behoud van Kyoto-beleid: het tot leven wekken van het dode ETS-paard, via het kunstmatig opblazen van de CO2-prijs per ton (Emissiehandel). Die ECF betaalt de van WWF-Brussel afkomstige Sanjeev Kumar een kleine ton, om te doen alsof veel meer organisaties willen wat de ECF/WWF wil. Kumar richtte daarnaast in 2013 tegelijk E3G op. Dat is alweer een klimaat-denktank/lobbyclub die 1,9 miljoen euro krijgt van de European Climate Foundation om te lobbyen voor de Europese Energie Unie (=opheffen nationale soevereiniteit= Agenda 21/Agenda 2030), en het doordrammen van COP21-beleid dat geld van bedrijven en burgers door de klimaatsluis moet duwen.

Kumar werkte eerder 7 jaar voor de lobbyclub van de energie-industrie, het Energy Institute, dat voor 2003 nog ‘The Institute of Petroleum‘ heette. En hij werkte 3 jaar voor het Britse koninklijk huis. Hij past dus precies in de Green Cloak-strategie, waar Peak Oil en de CO2-bubbel 2 kanten van de zelfde medaille zijn: energie-multinationals de economische winter doorhelpen. Door via de CO2-bubbel een extra publieke geldstroom los te weken, en door kunstmatig schaarste te creeren. Voor E3G poept Kumar nu campagne-rapporten, die de lobby voor de vernietiging van nationale soevereiniteit en betaalbare energie een lucht van innovatie moeten geven. Ze zijn lid van het eerder besproken Climate Change Action Network en de Global Call for Climate Action (GCCA), tcktcktck.org. Het zoveelste klimaat-agitatieplatform dat met CO2 een voet tussen de Derde Wereld-deur wil. Aan de opruiende teksten te zien, richten ze zich vooral op geestelijk verarmde jeugd. Een onuitputtelijk reservoir dus in het Westen.

28. De European Federation of Clean Air and Environmental Protection Associations van Joop van Ham in Delfgaauw is een vreemde eend in de klimaatbijt, want ze besteden hun energie aan ‘echte’ luchtvervuiling: roet, NOx en verwanten. Hij besteedt maar 4000 euro aan zijn activiteiten, die waarschijnlijk afkomstig zijn van zijn leden. Het is een koepelclub, gelinkt aan de Vereniging voor Milieuprofessionals (VVM). Het academisch overschot, dat met ‘milieu’ het publieke geld vrijmaakt om hun hypotheken te financieren en de materialistische behoeften van het kindbarende geslacht. Nanodeeltjes zijn het nu helemaal, als babydeeltjes bestonden; ze z0uden HET probleem zijn. Die VVM-leden azen op de Europese subsidies en gelden die vrijkomen bij het Juncker-plan (315 miljard euro) en de onderzoeksubsidies voor ‘innovatie’ (80 miljard euro) Via de Clean Air Policy Package (2013) en Werkplan Commissie Juncker (2015)

Betaald door Europese Commissie en European Climate Foundation

Betaald door Europese Commissie en European Climate Foundation

30. Het Balearic Islands Coastal Observing and Forecasting System van de Twitterende alarmist Joaquin Tintore is een onderzoeksproject gevestigd op Mallorca dat meelift op de Global Change-hype (is er ooit in afgelopen 4 miljard jaar aardegeschiedenis GEEN global change geweest?). Het doel? Het Spaanse academisch computer-modellerend overschot aan een baantje te helpen. Ze doen onderzoek dat zeggingskracht ontleent aan de angst voor het onbekende (= voorzorgprincipe). Daar komt een papierberg van die ze op internationale conferenties presenteren. Die conferenties bestaan om Earth-Nerds met voortplantings-ambities te koppelen aan promovenda met die zelfde ambitie, Airmiles sparen en buffetjes te consumeren, je bezorgd tonen over ‘De Aarde’ . Zodat die promovenda vruchtbaar bijdragen aan het domestische ideaal, dat ook de meeste mannelijke academici koesteren: hypotheekje, boompje, beestje en een vast inkomen gegarandeerd door de Staat.

In die rapporten is de voornaamste conclusie: het is erger dan we dachten, maar er is meer onderzoek nodig. Daar krijgen ze 2 miljoen euro publiek geld voor, waaronder 3 ton Europese subsidies van Horizon 2020 (80 miljard euro subsidie tot 2020), Copernicus en DG Mare. Zo zien we die andere functie van de klimaatbubbel in volle glorie; werkverschaffing aan het academisch overschot en de vele personen tot onnut der mensheid, die met publieke schaal 12 of hoger ons de urgentie van het eigen bestaan inwrijven in technocratische terminologie. De arme Spanjaarden dragen 1,2 miljoen euro bij. Daar hadden ze ook lekkere Serranoham voor kunnen kopen in Trevelez.

En dat is de hoofdagenda, rode draad- bescherm de mensheid tegen de mensheid- hier geformuleerd in 1991 door King (OECD/Club van Rome)

En dat is de hoofdagenda, rode draad- bescherm de mensheid tegen de mensheid- hier geformuleerd in 1991 door King (OECD/Club van Rome)

31. Het Centre for Transport and Energy gevestigd in Praag doet de Tsjechische variant op CO2 – klimatski- met oprichter (1995) Petr Hlobil. Voor lobby over het klimatski en Kooldioxidiski besteden ze 20 duizend euro in Brussel, maar mij dunkt interesseert transport noch energie ze weinig: het is een klimaat-agitatieclub. Hlobil is afkomstig van Greenpeace en traint activisten voor klimaatagitatie in Brussel. Hij werkt nu als campagnedirecteur voor Bankwatch.  Die lobbyclub kreeg 1,19 miljoen euro betaald van de Europese Commissie in 2014 , op een totaalbudget van 1,7 miljoen euro. DG Environment LIFE+; DG Development Europe Aid zijn donoren. Ze zijn lid van de coalitie van 10 rijkst gesubsidieerde milieuclubs in Europa, Green 10, en Counter Balance, een netwerk dat doet alsof ze kritisch kijken naar de Europese Investerings Bank, betaald door die zelfde bank (DG Development): klassieke gecontroleerde oppositie, die met onredelijk campagne-geschreeuw de redelijke oppositie verdacht helpt maken.

Wat doet Bankwatch? In de woorden van Bankwatch:it spent an estimated 349,179 € (20% of our total budget) in 2014 on activities carried out with the objective of influencing the policy formulation and decision-making processes of the European institutions. Publiek geld opmaken aan internetvervuiling dus. Het samen met Rich Forests aan de Nieuwe Keizersgracht 45 in Amsterdam gevestigde Both Ends van Danielle Hirsch en Huub Kistermann is ook lid van Counter Balance. Wat doen die? Werken ‘aan een duurzame toekomst voor onze planeet. En dan vooral iets met ontwikkelingslanden in lunchrooms van de Plantagebuurt tot je zwanger raakt, waarbij je na verlof in deeltijd je inkomen kunt aanvullen omdat je toch vindt dat je duswelbewel iets met je studie moet doen, ja duh. Die leven kortom in ledigheid en onnut op de zak van de Nederlandse belastingbetaler, 3,4 miljoen euro van hun volledig publieke budget van 4,1 miljoen euro komt van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Wie ook  op publieke kosten Airmiles wil sparen om sustainable knuffelnegers te vertroetelen voor de duurzame regenwoudplaneettoekomst met meer genderklimaatrechtvaardigheid: de begane grond van Keizersgracht 45 is nog te huur: een kleine 5000 euro per maand voor 144 M2.

Dik 3 miljoen euro subsidie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het bemoederen der aarde voor genderklimaatrechtvaardigheid. Gesubsidieerde internetvervuiling uit de Greenpeace/Milieubefensie hoek van linkse deeltijdwijven met Groen Linkse metroman met baby in de buidel. BIj het volgende spelletje Scrabble win ik...

Dik 3 miljoen euro subsidie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het bemoederen der aarde voor genderklimaatrechtvaardigheid. Deze wordt u speciaal door Climategate.nl aangeboden voor uw belastingmoraal. Groene Gender Actie. Godsjezusopeenbezem

32. Het Italiaanse Fairwatch van Alberto Zoratti houdt alleen een eigen Facebookpagina in de lucht. Van zijn 106 duizend te besteden Euro’s komt 76 duizend euro uit de Europese subsidiepot van DEAR; Development, Education and Awareness Raising. Kortom: draagvlak scheppen voor meer Europese bureucratie en beleidsregels.  Zoratti spreekt de gewenste taal der klimaat-agitatie, waarmee Global Government een rafelige en rebelse rechtvaardiging krijgt: Fair Watch takes part in the activities of Climate Justice Now! and of the European Network Seattle to Brussels (part of the global network Our World Is Not For Sale) Dat laatste initiatief roept via de megafoon ‘Stop Corporate Globalization’,. Je ruikt het al…Van die blowende Occupy-landlopers met zo’n Staffordshire terrier die ze vegetarisch willen leren eten. Zodat weldenkende critici die nog WEL enige maatschappelijke invloed hebben, zich niet met hun kritiek kunnen associeren. Wanneer ik Rockefeller was of Eurocraat, ik zou zulke clubs ook financieren. Iedereen die geld aanneemt van de overheid IS de overheid. Iedereen die geld vangt van een stichting van een multinational IS die multinational.

33. Het Finse Fortum van Pekka Lundmark besteedt een half miljoen euro aan Europese lobby. Ze verzetten zich tegen subsidies op biomassa en richten zich vooral op het verkrijgen van subsidies voor onderzoek naar energie-opslag, die 30 procent van hun nieuwe project dekken naar Lithium-ion-batterijen.  Grootschalige energieopslag, je kunt het ook zonder hightech doen. Dat heet dan een stuwmeer. Het Plan Lievense was zo’n voorbeeld voor de Nederlandse situatie met energieopslag in het Markermeer. Maar ja: Natuurmonumenten gooit nu 70 miljoen euro publiek geld en Loterijgeld in dat water om een ganzenplaag op te wekken onder de aanvliegroute van Schiphol: de Marker Wadden. Dus die kans is definitief verkeken.

Hier is het die klimaatgenderrechtvaardigheid-zoekers om te doen. Geld. Tot nu toe was alleen Nederland zo gek om bij te dragen aan dit klimaatfonds. Maar sinds Parijs kon de pot wel eens verder opvullen, dankzij druk van de Wereldbank

Hier is het die klimaatgenderrechtvaardigheid-zoekers om te doen. De Poen. Tot nu toe was alleen Nederland met Duitsland zo gek om bij te dragen aan dit klimaatfonds, waar afgelopen jaar nog ‘maar’ 173 miljoen dollar in zat. Maar sinds Parijs kon de pot wel eens verder opvullen, dankzij druk van de Wereldbank die 29 miljard euro wilde vrijmaken.

34. Friends of the Earth trust (FoE WNI) – waar Milieudefensie deel van uitmaakt- heeft in Londen haar eigen ’trust’, de koepelorganisatie waar de donaties binnenvloeien van stichtingen als de European Climate Foundation, James Goldsmith Foundation, Oak Foundation en Heinrich Boll Foundation (van de Duitse Grunen). Die trust in Londen vangt zo 11,7 miljoen euro, en besteeds 1,3 ton aan de eigen lobby. Geld van stichtingen verdelen zeaan onderafdelingen als Friends of the Earth Europe. Friends of the Earth Europe wordt voor 50 procent betaald vanuit belastinggeld, inclusief 7 procent van de Nederlandse en Duitse overheid. Contributies van leden zijn van verwaarloosbare omvang (7 procent van het budget), want niemand vindt deze mensen leuk. Met dank aan mijn waarde collega in Zweden Jacob Norgard, tevens fan van My Dying Bride, die de contributies navlooide.

35. Je wist niet dat het bestond: Germanwatch, geef het maar toe. Je moet ze in de gaten houden die Duitsers. Germanwatch verzet zich al sinds 1991 met man en Wehrmacht tegen de klimawandel fur die Nachhaltigheid. Voor zulk proza beloont de Staat je met subsidie: 1,19 miljoen euro en dik 60 duizend euro voor Eikenhouten Duits Agenda 21 proza als dit:

Vielleicht ist es auch dieser Kombination von Krisen zu verdanken, dass die Regierungen dieser Welt sich nach mehrjähriger Vorarbeit und einem umfassenden Beteiligungsprozess – auch von Zivilgesellschaft – zu dem erfolgreichen Versuch aufrafften, einen neuen Gesamtrahmen für nachhaltige Entwicklung, für Umwelt und Entwicklung weltweit zu installieren.

hhhhhb…adempauze

Sollte die UN damit wieder an Bedeutung gewinnen? Für die Zeit bis 2030 haben sich die Regierungen in New York ohne Widerspruch auf universelle Umwelt- und Entwicklungsziele verständigt – auf nachhaltige Entwicklungsziele (engl. Sustainable Development Goals, SDG). Die Grenzen des Planeten und die Menschenrechte – einschließlich der Rechte auf Nahrung, Wasser und Gesundheit – wurden als Messlatten für Entwicklung etabliert. Bis 2030 soll extreme Armut auf unserem Planeten der Vergangenheit angehören. […]

Nog zo'n jofel klimaatclubje: Climate Space

Nog zo’n jofel klimaatclubje: Climate Space

Voor Duits eikenhouten Agenda Ein Und Zwanzig krijgen ze ook nog 9 ton euro van een stichting.

Ik heb met mijn vak duidelijk de verkeerde richting gekozen qua financiele voldoening, hoewel het plezier dat ruimschoots goedmaakt. En het goede gevoel, dat ik niet bij bovenstaande mensen hoor. Wie mijn werk wil sponsoren met meer dan morele bijval, zodat ik komende maand ook verder kan: neem contact op en doneer! Velen zijn u reeds voorgegaan, en hen dank ik voor de mogelijkheid om onafhankelijk, dwars en kritisch te blijven. Ik las net dat ook Nietschze enkel zijn filososofie over de Ubermensch kon formuleren, zich afzetten tegen de ‘slavenmoraal’…. omdat hij een pensioen kreeg als ex-professor. Zonder die financiële luxe was hij gedoemd tot loonslavernij als iedereen. En dan was die hoogdravende taal niet uit zijn brein gevloeid.

Zo banaal is het leven dan toch ook maar weer. En je snapt dus best waarom bovenstaande mensen doen wat ze doen. Die strijd voor duurzame klimaatgenderrechtvaardigheid. Voor de poen.