Klimaatagitatie, het CO2-vuurtje opstoken voor de bestendiging van het Amerikaans Industrieel Complex, haar opdrachten en dividend

Brookings: Kinderen die lijden aan ‘de klimaatverandering’, terwijl het de Verenigde Staten met haar EPA was die miljoenen kinderen liet sterven aan Malaria door via de EPA het gebruik van DDT te verbieden tot 2003, terwijl in het Westen de malariamug was uitgeroeid dankzij DDT.

In onze serie waar de geldstromen naar klimaatdrammers vandaan komen in Brussel vandaag in deel 8 een bijzondere club: The Brookings Institution.  Judith Rodin (Seitz) van de Rockefeller Foundation (de filantropische stichting van Exxon Mobil/Chevron) is lid van deze Amerikaanse denktank/lobbyclub van het militair industrieel complex- verwant aan het Aspen Institute. Dus je kijkt eens: Wat spoken zij uit in Brussel?

Ze hebben liefst 30 man lobbypersoneel rondlopen in Brussel. Brookings heeft 83,6 miljoen euro te besteden. In Brussel besteden ze ruim 5 miljoen euro voor onder andere klimaatlobby, naast alles dat verder helpt om de belangen van het Amerikaans Militair Industrieel Complex te behartigen. Daarvan komt 14,8 miljoen euro uit de Amerikaanse staatskas, en de rest van donaties. De officiële missie luidt:

The Foreign Policy Program’s research helps stakeholders and the public address the great challenges facing the United States and the international
community in the 21st Century. The aim is to support America’s foreign and national security policies, inform the public policy debate, and support the
emerging international order in favor of peace, security, and human progress.

In the past year, Foreign Policy experts both in Washington and in our overseas centers in Beijing, Doha, and New Delhi examined a range of topics including the rapidly changing developments throughout the Arab world,the Eurozone Crisis, the wars in Afghanistan and Iraq, arms control and nuclear non-proliferation, energy security, military technology, Iran, India, Syria,
Libya, the evolving transatlantic relationships, humanitarian aid, and the changing global role of China.

The Center on the United States and Europe (CUSE) fosters dialogue on the changes in Europe and the global challenges that affect transatlantic relations.

Greep op de planeet, uit naam van De Aarde

Greep op de planeet, uit naam van De Aarde

Klimaatagitatie
OP de eigen website gaan ze vol in de klimaataanval, zie hier ook hoe de voormalige Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken is benoemd als de nieuwe klimaat-agitator van de Verenigde Naties. Het zijn altijd landen waar de Amerikanen hun koloniale invloed willen bestendigen, die zo’n post krijgen.

Zoals we al zagen willen Amerikaanse multinationals, Wereldbank en bankiers beslag leggen op biljarden euro’s klimaatontwikkelingshulp-gelden. Wie de historische samenstelling ziet van de ‘board’ van Brookings – zoals de Bibliotheca Pleyades opstelde– die hoeft zich geen illusies te maken. Bankiers van de Lehman Brothers, Citigroup (Rodin) de president is van het Aspen Institute (de denktank waar het Amerikaanse buitenlandbeleid EN klimaat/milieubeleid is voorgekookt), en met links naar Amerikaanse Defensie. Een aantal mensen waaronder de (vroegere) president houdt zich tegelijk bezig met ’the war on terror’.

Bankiers, olie en industrielen, het Brookings

Bankiers, olie en industrielen, het Brookings

Het Amerikaans Militair Industrieel Complex
Het namenlijstje past kortom perfect in mijn werkhypothese. Dat het in Amerika gefabriceerde verhaal van CO2-gedreven klimaatopwarming 1 van de vele Trojan horses is van het Amerikaans Militair Industrieel Complex, om haar greep te houden op het wereldgebeuren. Waarbij Rodin’s Rockefeller Foundation al sinds de Club van Rome een faciliterende en financierende rol speelt. Zowel bij het opstoken van het klimaatvuurtje door milieuclubs te financieren, globaliseringss-denktanks, als via het financieren van ‘klimaatonderzoek’ waarvan de uitkomst van tevoren al vaststaat.

Rodin is extra interessant vanwege haar link met Columbia University, de universiteit waar de meeste veiligheidsadviseurs van de Verenigde Staten zijn opgeleid, waaronder Zbigniew Brzezinski. (die de Mujahedeen in Afghanistan financierde) Zij kwam daar terecht en kreeg haar naam van ‘Rodin’-de Denker- door haar eerste man die aan Columbia University werkte als stadsplanner. Columbia University heeft de warme aandacht van Patrick Wood in zijn ‘Technocracy Rising’. Omdat hier ook de Peak Oil-theorie in 1954 is bedacht (MK Hubbert, geoloog voor oa Shell, tevens drijvende kracht Technocrachy Inc). Piek Olie, de dreiging van grondstofschaarste is de tweelingzus van CO2-gedreven klimaatopwarming.

Wood zit ook op de werkhypothese die ik nu volg, zie ook zijn verhaal over de Carbon Currency waar het CO2-verhaal voor is ontworpen. Ze willen een nieuwe economie ontwerpen met energie als currency in plaats van kapitaal. Uw CO2-schuld is hun winst. Hoe eenvoudig is het eigenlijk ook. Wie behalve Wijnand Duivendak en Dagblad Trouw gelooft nu 1 seconde dat het die bankiers om het planeetje redden te doen was. Wat voor bromvlieg-IQ heb je dan?

Zoals Wood schrijft:

Modern emphasis on cur­tailing carbon fuel con­sump­tion that causes global warming and CO2 emis­sions is essen­tially a product of early Tech­no­cratic thinking.

Niets aan de hand, gewoon verder slapen, het nieuwe kapsel van soapster X is veel belangrijker of wat 'Die gekke Geert Wilders nu weer zei ooohhh'

Niets aan de hand, gewoon verder slapen, het nieuwe kapsel van soapster X is veel belangrijker of wat ‘Die gekke Geert Wilders nu weer zei ooohhh’

De New York Times besprak al eerder  Judith Seitz/Rodin haar’six figure salary’ in een verder opmonterend en lovend hallelujah-stuk zoals wij dat van de propagandadienst van het establishment kwaliteitsmedia gewend zijn. Judith Rodin zit ook bij de board van Black Rock, de investeringsmaatschappij die via het hier reeds besproken (en ook in Brussel geregistreerde) Partnership for Change wil binnenlopen met de klimaat-biljarden die ons Ministerie van Buitenlandse Zaken wil vrijmaken ten koste van U en mij, samen met het OECD en andere globalistisch georiënteerde neo-kolonialen

Het complot om ons biljarden afhandig te maken met 'het klimaat' als Trojaans paard

Het complot om ons biljarden afhandig te maken met ‘het klimaat’ als Trojaans paard

De naam Rodin hield ze aan, terwijl ze al in de jaren ’80 van hem gescheiden is, en nu al bij haar derde man is. Dat klinkt mogelijk sjieker dan Judith Seitz, haar Joodse geboortenaam. Nu schijnt ze getrouwd te zijn (al kan dat ook alweer voorbij zijn) met Paul Verkuil, voormalig president van de College of William and Mary. Die hebben weer een techniek-programma lopen aan….Columbia University.

In de zelfbenoemde ‘kwaliteitsjournalistiek’ zul je hier nooit iets van vernemen. Die schrijven liever over het nieuwe kapsel van een soapster. Of zoals vandaag, heb je de koppen gezien over ‘Diep Verdeeld Oostenrijk!!!’ Een opgeblazen ballon die in de pas moet lopen met de grootte van hun chocoladeletters, die dienen om u richting de advertenties te trekken.

Wat maakt de verdeling van Milka-koeien in de Alpen, die relatie-oprisping tussen Heidi en Peter nu een sodemieter uit voor het wereldgebeuren, terwijl wij voor biljarden bestolen worden door klimaatbankiers?