Screen Shot 2016-05-04 at 08.45.16

Lies, damn lies and statistics, het geldt ook bij CO2-emissieranglijsten, als Eurostat’s jaarlijkse landen-ranglijst van Europese CO2-emissies (= fossiel brandstofverbruiks-indicatie). De Europese emissies stegen op papier netto met 0,7 procent in 2015, zie de link naar een persbericht van Eurostat. In Nederland zouden CO2-emissies met 2,1 procent zijn gestegen en bij de Belgen met 4,7 procent, de Duitsers blijven op 0 procent hangen. Maar de cijfers roepen vooral vragen op, over de wijze waarop landen hun boekhouding bijhouden.

Het percentage van ieder land vertelt een geheel eigen verhaal.

Zie de plotse daling van liefst 26,9 procent op Malta, of de plotse 16 procent reductie in Estland. Watskebeurt op het eilandstaatje met een kleine half miljoen inwoners, dat leeft van toerisme? En waar tussen 1990 en 2011 de CO2-emissies voor de elektrische energievoorziening  nog stegen met 40 procent, de emissies van de transportsector met 50 procent.

Screen Shot 2016-05-04 at 09.12.30Hoe is dat in godesnaam mogelijk, als je weet dat CO2-emissies vrijwel lineair verlopen met de op- en afgang van de economie. Bij economische recessie daalt het (fossiele) energieverbruik. In Nederland speelt de wintertemperatuur daarnaast een grote rol.

In 2012 noteerde Malta nog een stijging van 6,3 procent- de hoogste van de EU.  Sinds 2000 ligt de CO2-emissie per capita op 6 ton. Het eilandje importeert alle brandstof, en wekte haar elektriciteit op met geimporteerde olie, wat 60 procent van de emissies uitmaakte.

CO2 per capita op Malta constant

CO2 per capita op Malta constant

Zie ook deze ‘assessment of Climate Policies in the European Semester‘ in november 2013, gemaakt voor de DG Climate Action van de Euro-Leviathan. Malta mocht haar CO2-emissies met 5 procent laten groeien in 2020 ten opzichte van basisjaar 2005, en zat in 2011  al op 7 procent. De Maltese regering introduceerde in 2013 een subsidie voor zonnepanelen waarbij 50 procent van de investering uit belastinggeld zou worden betaald. Maar….

Energy dependence is one of the main challenges of the country and GHG emissions are high. The spending on fuel/lubricants imports increased from about EUR 300 million in 2005 to more than EUR 2,700 million in 2012.

The use of domestic renewable energy sources is almost not existent: renewable energies contributed only 0.38% of total energy consumption in 2011. This is also far from the national renewable energy target of 10% by 2020. Although some progress has been made with the introduced support measures for solar energy, the construction of offshore wind parks seems to lack clear political support. Moreover, the rate of transportation and distribution (T&D) losses in power generation is more than twice as high as the EU average, which reduces efficiency of the electricity system.

Een zeekabel met EEPR-subsidie
Het kan eenvoudig nooit zo zijn, dat Malta van het ene jaar op het andere jaar plots een kwart minder energie verbruikt.Wat het verschil moet maken, is de aansluiting van het elektriciteitsnet van Malta in 2014 op Sicilië. Ze verleggen de import van energie van olie naar elektrische energie-import vanaf Italië.

Dat project werd februari 2015 voltooid en ging april online. De oplossing kan nu zijn: waar energie eerder werd opgewekt met olie-import, importeert het eilandje nu de elektriciteit via de onderzeese kabel, die met EEPR-subsidie werd aangelegd.

Dat scheelt weer olie-import. En zo verdwijnt de CO2 van de boekhouding, de stroom komt nu bijvoorbeeld van kolencentrales in Italië (+3,5 procent CO2 in 2015) en andere centrales die het Europese net voeden.

It's a miracle....

It’s a miracle….

Malta doet dus nog steeds vrijwel niets met windvaantjes en zonnespeeltjes, die wondermiddelen van klimaatstakkers en milieufreaks.

Hebben de Maltezen geen behoefte aan. En toch kunnen ze 2015  klimaatkampioen van Europa spelen. Tegelijk smeet Nederland nog nooit zoveel miljardensubsidies over de balk aan ‘groene’ energie. En bij ons blijft de emissie stijgen. De Duitsers lieten hun inwoners al 30 miljard euro belastinggeld uber den balcke schmeissen (bruinkool-Duits)  voor de Energiewende. En ze blijven op 0,. Terwijl die emissies eerder in 2014 met 2 procent groeiden.

De van groen schuldbesef kruipende Duitsers hadden in 2009 per opgewekte kWh een vijf maal hogere CO2-emissie dan de stralende Fransen. Na het afschakelen van 8 functionerende kerncentrales kan het niet anders, of die emissies per kWh liggen nu nog een stukje hoger.

Al dat ge CO2-boekhoud heeft dan ook niets met klimaat te maken. Het is bedoeld om

a. onze welvaart naar zijn grootje te helpen via lastenverzwaring

b. iedere lidstaat afzonderlijk te bespioneren en bekoeioneren in haar economie tot in de kleinste haarvaten.

Als onderdeel van het Social Engineering programma van Technocracy Inc waar de EU-Leviathan deel van uitmaakt. Milieubeleid is weinig anders dan overheidsgestuurde spionage en controle over alle haarvaten van ons leven en economie. Want stel je zelf de vraag; ‘wat is milieu eigenlijk’?