Terwijl de Volkskrant meldt dat het kabinet met de AIVD ons Nederlanders fulltime via internet wil bespioneren– terrorisme weet u- bracht Rob Bertholee (AIVD) zichzelf bij het krantenvolk onder de aandacht met Russofobie. Om zo de aandacht af te leiden van onze opmars richting politiestaat: ‘De Russen komen niet, ze zijn er al’, lees ik in de Leeuwarder Courant. De burgerspionagedienst die Theo van Gogh noch Pim Fortuyn kon beschermen…die meent nu dat niet onze eigen overheid de grootste spion is van haar onderdanen maar de gemene boze Russen.

Want weet u, die boze dictator Poetin….

Alsof de banier voor communistische wereldrevolutie nog op het Kremlin wappert, en de Spetznaz aan de grens dringt om argeloze Europeanen uit hun bed te lichten. En wij sinds Snowden maar denken dat de Amerikanen ons bespioneerden. En wij dachten dat we wel belangrijker zorgen hadden, zoals de toevloed van honderdduizenden werkeloze laag opgeleiden die onze taal niet spreken. Terwijl we daar al ten tijde van Pim Fortuyn (in 2001 vermoord) van vonden dat het wel welletjes was.

Soms lijkt het net, alsof de overheid vooral druk is met het afleiden van de aandacht van zaken die Nederlanders WEL graag verholpen zien.

https://www.youtube.com/watch?v=AzrSLQrs31E&feature=share

‘Soorten nemen in omvang af…’: Sjoemelnatuur!
De Leeuwarder Courant meldde ook de ‘snelle afname biodiversiteit‘- op de voorpagina nota bene.  Waarbij de ’totale omvang van soorten’ sterker zou afnemen in Friesland dan de rest van de wereld. Dus de dieren worden hier steeds kleiner, als ik die bewering van de LC-redacteur letterlijk neem. Je moet een kievit ook niet op 60 graden wassen.

Net als de Russofobie van de AIVD is deze paniekzaaierij afkomstig van een lobby, een club die een belang verkoopt. Dat lobbydocument schijnt Fryslan en Europa te heten. Een organisatie wil subsidie en wil haar belang opblazen voor de natuur, die niet zonder subsidie zou kunnen. In dat lobbydocument herkauwen de opstellers de zelfde onzin van het Planbureau voor de Leefomgeving en Wereld Natuur Fonds/Natuurmonumenten weer: dat Nederland na Malta de minste biodiversiteit zou hebben.

Ik heb met WOB-verzoeken die wetenschapsfraude van het Planbureau voor de Leefomgeving al blootgelegd. In Elsevier verscheen de samenvatting van het onderzoek, de Volkskrant publiceerde over het onderzoek. Wij herhalen: het Planbureau voor de Leefomgeving bedreef zuivere wetenschappelijke fraude, zoals ecoloog Rob Bijlsma bevestigde. Hij werkte mee aan mijn rapport Sjoemelnatuur, waar de onderbouwing staat gefileerd. Dat kun je nog steeds bij me bestellen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving is geen wetenschappelijk instituut. Het is een fabriek voor papieren beleidsrechtvaardiging, de beleidsvaseline die Agenda 21 van de Verenigde Nazi’s soepel naar binnen moet doen glijden .

De frauduleuze grafiek van het PBL is nog op het web te vinden, maar ze geven nu aan dat ze de tekst herschrijven. Kortom: als je iets in de krant leest, ga dan boeken lezen, bevraag experts. Kijk dan vervolgens hoe het WEL zit, en stel vragen. Wat je in de krant leest is meestal niet waar of half waar, althans zo blijkt op de terreinen waar ik enige kennis heb.

De grafiek staat nog steeds op internet, maar ze passen 'm aan

De grafiek staat nog steeds op internet, maar ze passen ‘m aan

Schadelijker dan de Rus en de moslim…
Neem terrorisme, net als Global Warming zo’n angstzaaier die ons 1 wereldregering moet brengen met de Amerikanen als Grote Leider. Via het opgeven van nationale soevereiniteit, burgerrechten en privacy. Mogen we dat in perspectief plaatsen? Er zijn in Nederland 1800 mensen per jaar die zelfmoord plegen. Een slordige duizend sterven in het verkeer. Ongeveer 1 op de 3 van alle mensen die door ziekte sterven legt het loodje door kanker. In hoeverre speelt bij dat laatste slecht vreten een belangrijke rol?

Al die voorbewerkte rotzooi…Of de stress die tot verplicht tweeverdienen veroordeelde gezinnen moeten dragen in het alsmaar lasten verzwarende Nederland, reuze ongezond, ook in mentaal opzicht.

Er is tot nu toe 1 filmmaker door een moslim-terrorist vermoord. Laten wij het salafisme niet verwarren met de gevolgen van ondoordachte immigratiepolitiek, waar onze overheid niets aan wil doen.

Meer dan terrorisme, dient de de desintegratie van Europa door massa-immigratie direct gestopt, en de averechtse klimaat- en energiepolitiek die onze economie kreupel maakt. Dat is pas gevaarlijk, niet alleen voor ons maar ook voor kindjes en kleinkinderen. Zie het filmpje van David Duke, die buiten de doos durft te denken en dus niet in mainstream-media te zien is.

...is onze eigen overheid
Wat is veel enger dan Allah en zijn 40 rovers, of de Poetin-boeman? Een overheid die averechtse energiepolitiek doorduwt met een permanente crisiswet die de lokale democratie buiten werking stelt, en ons 100 miljard euro lasten verzwaart. Die alles ’terrorisme’ mag noemen, dat niet in het beleidsstraatje van haar oligarchie past, de kliekjes van ambtenaren en Niet Gekozen Organisaties (NGO’s), de rijkste lobbies.

Net belde een advocate in natuurrecht met een herkenbaar scenario: ambtenaren die zich onschendbaar wanen, rollen hun beleid uit over de rug van dierhouders, met wetenschap op bestelling van Alterra en Niet Gekozen Organisaties als de Dierenbescherming als democratische legitimatie/vernis voor eigen machtspolitiek. Zodat private partijen voor andere partijen via de overheid hun eisen opleggen, omdat ze meer Postcodeloterijgeld/macht hebben, maar meestal geen enkele serieuze kennis van zaken.

Precies wat Ton IJlstra tegen vissers uitspookt, met wetenschap op bestelling van Imares. En zoals de overheid eerder een dierhandelaar doelbewust kapot maakte op valse gronden, waarover ik schreef in valkeniersblad De Loer. Waarbij de radicale Sea Shepherd dierterrorist Laurens de Groot als inspecteur de invallen deed met, laten we zeggen, een bijzondere motivatie.

Die corrupte leugenachtige ambtenarij op het Ministerie van Economische Zaken (Voorheen LNV) met haar averechtse beleid is veel schadelijker voor burgers. daar hebben we meer last van dan van een paar onzichtbare Russen.  Wie beschermt ons tegen de overheid?

 

Poll van de Volkskrant.

Poll van de Volkskrant. Een meerderheid vindt de overheid gevaarlijker dan de gevaren die de overheid uit haar verband rukt ten koste van ons

Amerikanen gevaarlijkste volk op aarde
En dan de Amerikanen, die Europa sinds 1945 alweer militair bezet houden. Het enige volk dat 2 atoombommen op burgerdoelen gooide, dat 1 miljoen Vietnamezen over de kling jaagde met Napalm, B52-b0mmentapijten en het milieu vergiftigde met Agent Orange, dat gevechtsvliegtuigen verkocht aan de koppensnellers van Saoudi Arabie en F14 gevechtsvliegtuigen aan Iran, dat moslim-strijders in Afghanistan aan wapentuig hielp, dat Irak in puin gooide en de chaos in het Midden Oosten triggerde, dat een Ring of Fire rond Europa legde zodat we nu met de desintegrerende gevolgen zitten: de instroom van miljoenen ongeschoolde land-ontwrichters.

Het land dat ons wil wijsmaken dat Assad weg moet omdat het zo’n ehh…. gemene dictator is. Yeah Right. Hoeveel dictators hielpen de Amerikanen zelf in het zadel, remember Pinochet in Chili? Zijn we Iran-contra vergeten, het gerotzooi in El Salvador…En waarom krijgen wij Turkije opgedrongen, het land dat de genocide op tenminste 1 miljoen Armeniers ontkent? Omdat de Nato de Turken ziet als strategisch bruggenhoofd naar het Midden Oosten, maar alvast niet omdat die Turken bij Europa passen…Zo is mijn gok.

Waarom werd Hitler als DE duivel de geschiedenis in gekatapulteerd, terwijl we vrolijk zaken doen met een land dat DE grootste massamoordenaar van de geschiedenis nog op een voetstuk zet: Mao. En terwijl de Amerikanen in ’40-’45 wel een pact met de grootste lijkenvreter van dat moment sloten: Josef Stalin.

Als er bij Amerikanen nooit iets enige rol speelde bij buitenlandbeleid, dan is het moraal, of de vraag of iemand een dictator is.

Iets zegt mij dat dit toch wel wat belangrijker kan zijn dan oorlogje spelen tegen de Russen. Met wie onze Gasunie nog steeds gewoon een gascontract heeft. En dat het oorloghitsen van de Nato/Amerikanen met de Russen het belang van de Nederlandse burger niet dient. Of het ophitsen tegen moslims, naast wie we prima in vrede zouden kunnen leven. Als ze maar niet koud van de geitenboerderij met miljoenen tegelijk in ons midden komen.

Wie zegt dat de Islam een achterlijk geloof is: het klimatisme is vele malen meer absurd, dan het geloof dat Mohammed als medium van God optrad en God’s geboden in de Koran liet optekenen. Het heet nu ‘groen’ om miljarden te spenderen aan beleid tegen het groeikasgas dat groene planten beter doet groeien. Wie gelooft dat hier enig goeds in zit, lijkt me veel gevaarlijker dan de meest geflipte salafist.