EIA grafiek naamloos

In het rapport ‘Visie 2030’ van Urgenda kunnen we lezen:

Nederland kan zijn energievoorziening binnen twintig jaar volledig verduurzamen. In het rapport Nederland 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt, zet Urgenda uiteen hoe het 5 keer anders kan op het gebied van wonen, vervoer, voedsel, produceren en energie opwekken. Een scenario met 100% duurzame energie blijkt goedkoper en schoner dan doorgaan op de oude voet, schept 150.000 nieuwe banen, biedt energiezekerheid en is een motor voor innovatie. Dit rapport is gepubliceerd in maart 2014.

Volgens de gebruikelijke propaganda was de klimaattop in Parijs een overweldigend ‘succes’. Vele landen in de wereld hebben de indruk weten te wekken dat zij zich zullen inzetten voor de vermindering van het aandeel van fossiele energie in hun ‘energy mix’. Recentelijk verscheen echter een nieuwe klimaatstudie van de ‘U.S. Energy Information Administration’ (EIA) tot het jaar 2040, waarin nauwelijks iets is terug te vinden van al deze mooie beloften. Volgens de projecties van het EIA zal het wereldwijde aandeel van duurzame energie weliswaar gestaag toenemen, maar toch vèr achterblijven bij dat van fossiele energie.

Ik citeer:

EIA projects 48% increase in world energy consumption by 2040 graph of world energy consumption by source, as explained in the article text
Source: U.S. Energy Information Administration, International Energy Outlook 2016

The U.S. Energy Information Administration’s recently released International Energy Outlook 2016 (IEO2016) projects that world energy consumption will grow by 48% between 2012 and 2040. Most of this growth will come from countries that are not in the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), including countries where demand is driven by strong economic growth, particularly in Asia. Non-OECD Asia, including China and India, accounts for more than half of the world’s total increase in energy consumption over the projection period.

Concerns about energy security, effects of fossil fuel emissions on the environment, and sustained, long-term high world oil prices support expanded use of nonfossil renewable energy sources and nuclear power. Renewables and nuclear power are the world’s fastest-growing energy sources over the projection period. Renewable energy increases by an average 2.6% per year through 2040; nuclear power increases by 2.3% per year.

Even though nonfossil fuels are expected to grow faster than fossil fuels (petroleum and other liquid fuels, natural gas, and coal), fossil fuels still account for more than three-quarters of world energy consumption through 2040. Natural gas, which has a lower carbon intensity than coal and petroleum, is the fastest-growing fossil fuel in the outlook, with global natural gas consumption increasing by 1.9% per year. Rising supplies of tight gas, shale gas, and coalbed methane contribute to the increasing consumption of natural gas.

Although liquid fuels—mostly petroleum-based—remain the largest energy source, the liquids share of world marketed energy consumption is projected to fall from 33% in 2012 to 30% in 2040. As oil prices rise in the long term, many energy users adopt more energy-efficient technologies and switch away from liquid fuels when feasible.

Inderdaad wordt veelal aangenomen dat de olieprijzen op de lange termijn zullen stijgen. Maar dat zou best eens héél lang kunnen duren. In ieder geval heerst hierover thans onzekerheid.

Coal is the world’s slowest-growing energy source, rising by only 0.6% per year through 2040. Throughout the projection period, the top three coal-consuming countries are China, the United States, and India, which together account for more than 70% of world coal consumption. China alone currently accounts for almost half of the world’s total coal consumption, but a slowing economy and plans to implement policies to address air pollution and reduce carbon dioxide emissions mean that coal use in China will begin to decline in the later years of the projection period. Coal use in India continues to rise and surpasses U.S. coal consumption after 2030.

Much of the analysis conducted for the IEO2016 was done before the release of the U.S. Environmental Protection Agency’s final Clean Power Plan (CPP). For this reason, the IEO2016 Reference case does not include the potential effects of the CPP regulations in the United States, analysis that shows the potential for significant reductions in U.S. coal consumption and increases in U.S. renewable consumption compared with the Reference case projection. …

Lees verder hier.

De EIA verzuimde hierbij te vermelden dat het Amerikaanse hooggerechtshof voorlopig een stokje heeft gestoken voor de plannen van het ‘Environment Protection Agency’ (EPA) om de CO2–uitstoot van kolencentrales aan banden te leggen – zulks in reactie op een klacht van vele staten, organisaties en bedrijven, dat het EPA hiermee zijn bevoegdheden overschreed. De regering Obama was hier niet blij mee en sprak het vertrouwen uit dat het hooggerechtshof in een later stadium van de rechtsgang alsnog het groene licht zal geven.

Hoe het ook zij, het gaat hier om een principiële, politiek uiterst controversiële kwestie, waarbij niet alleen tientallen miljarden op het spel staan, maar ook de banen van tienduizenden werknemers in de kolenindustrie.

Zie hier.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hier, hier, hier, hier en hier.