What is the airspeed velocity of an unloaded swallow. Misschien is het wel beter om er niet verder in te duiken, en maar gewoon Monty Python te kijken...

What is the airspeed velocity of an unloaded swallow. Misschien is het wel beter om er niet verder in te duiken, en maar gewoon Monty Python te kijken

We benoemen 2 november (2-11) tot de dag van Nederlandse Energy-Truthers, 11 februari (11-2) is al voorbij. De overeenkomst is het gemak waarmee autoriteiten liegen, vanuit een vermeend ‘hoger doel’ dat die leugen rechtvaardigt.  Het gemak waarmee Henk Kamp de Nederlanders voorliegt over de kosten van windturbines op zee. Dit bewijst hoe weinig ethische restricties men heeft, wanneer men de macht heeft met alles weg te komen. En hoe makkelijk massamedia een leugen papegaaien, wanneer autoriteiten deze opspelden. Terwijl de ’40 procent kostenreductie’-leugen zo kinderlijk eenvoudig is te achterhalen. Dus hoe makkelijk je het volk kan mennen, wanneer je media beheerst.

Welkom in Brave New World Revisited, waar Aldous Huxley al omschrijft hoe inflatoir waarheid wordt in een door media gecontroleerde maatschappij. Dat schreef hij eind jaren ’50.

Je kunt het in de eigen stukken van de overheid letterlijk lezen. De Algemene Rekenkamer bericht er nog over. Toch is de kans groter dat je vandaag iets leest op de voorpagina van de krant over de nieuwe haarlak van Maxima, dan dat u voor tientallen miljarden euro’s getild wordt.

Saamhorigheid, prachtig wervend...

Saamhorigheid, een gemeenschappelijk doel in geestelijk armoedige tijden, prachtig wervend…

Het Energieakkoord is ons eigen 9-1-1, het grootste schandaal uit de Nederlandse staatsgeschiedenis, een factor 10 groter in financiële omvang dan de JSF.  Laten wij deze maffiose deal tussen de energiewereld, NGO-wereld, bankiers en overheid voortaan ons 1-1-2 noemen. Steeds zien we hoe Rijksoverheid.nl de kosten wegmoffelt en de opbrengst opblazen, het Orwelliaanse proza van ‘Energieakkoord voor Duurzame Groei’ (van de Staatsschuld die al 500 miljard eu bedraagt).

Persbericht dat vandaag binnenkwam. Ook de bosbouwsector wil nu cashen op klimaatopportunisme, iedereen wordt medeplichtig via de subsidies, zonder direct 'slecht' te zijn...

Persbericht dat vandaag binnenkwam. Ook de bosbouwsector wil nu cashen op klimaatopportunisme, iedereen wordt medeplichtig via de subsidies, zonder direct ‘slecht’ te zijn…

Wat vervolgens de publieke waarheid wordt, kan gemakkelijker de herhaalde leugen zijn, dan de gedocumenteerde waarheid gebaseerd op een eenvoudige bewijs-analyse. Omdat de meeste mensen op basis van sociale druk iets voor waar aannemen en autoriteit.

Mensen zijn kuddedieren. Dus het idee een ander standpunt te hebben dan ‘de rest’ is beangstigend. Zo kan dan vanzelf iets een ‘gevestigde waarheid’ worden. En het wordt voor journalisten zelfs gevaarlijk om daar buiten te kijken. Wie als journalist een andere aanvliegroute voor een onderwerp of verhaal kiest dan ‘iedereen’: die heet- hoe grappig- ‘niet objectief’. Die heeft iets extra’s uit te leggen.

Daarom worden wij immers ook ‘Ontkenners’ genoemd. Het had ook ‘melaatsen’ kunnen zijn,  ‘Leprozen’, historische equivalenten zijn verder ‘Untermenschen’, ‘Ketters’ , deed het in de Middeleeuwen goed sinds de Katharen. Pestlijders, die vind ik ook wel lekker klinken.

Deze naaisters hadden ook niets kwaads in de zin, noch waren zij medeplichtig...

Deze naaisters hadden ook niets kwaads in de zin, noch waren zij medeplichtig…Zij wilden hun land helpen en iets nuttigs doen op de Singer Naaimachine

Kies uw favoriete krachtterm maar, de stropop om tegen te trappen, jezelf te verheffen en de ander in het defensief te dwingen zonder dat je beide verder komt. Als uiting van spirituele onvolwassenheid. Dus je bent ‘teuguh windmoluhs huhuhu‘ of ‘je bent teugeh de weuteuschap chuckle chuckle‘ of je bent ‘die klimaathater huuhihi

Divide and Conquer. 

Je wilt niet iets aannemen dat je wereldbeeld op de kop zet, hebt daar een natuurlijke weerstand tegen. Dus ga je het zelfs maar niet onderzoeken. Is dat niet het krachtigste mechanisme tegen waarheid, een gebrek aan nieuwsgierigheid + sociale druk+onwil het kwaad in de ogen te zien voor wat het is. Om dat kwaad vervolgens een geestelijk gezonde plek te geven in je leven. Het Absolute Kwaad buiten jouw, dat bestaat niet, het is vaak een optelsom van op zich redelijke afwegingen die gezamenlijk tot een monster groeien.

Om Hajo te citeren met wie ik afgelopen maanden een spectaculaire informatiereis maakte: Wij zijn hier niet het konijn dat in de koplampen van het kwaad blijft staren en er door verlamd raakt.

Dat ‘de Mens geneigd is tot alle kwaad’, dat wisten we al sinds de Heidelbergse Catechismus en daarvoor. Maar we zijn ook tot het goede in staat. Anders had die Heidelberg-boodschap geen enkele zin. (Het Heidelberg Appeal, kan dat toevallig zijn?) Als De Mens tot alle kwaad geneigd is, en U bent een mens….

Waarom zou de schrijver die kritische zelfreflectie vereeuwigen voor de Kerk, als hij wist dat dit geen enkel positief effect op mensen had?

Het Absolute Kwaad bestaat alleen in oorlogspropaganda, bedoeld om moordlust op te wekken

Het Absolute Kwaad (en het Absolute Goed) bestaat alleen in oorlogspropaganda, bedoeld om moordlust op te wekken/jezelf schoon te praten

Hij schreef ‘de mens is slecht’ omdat hij wist dat in mensen het goede is te bereiken. Wanneer zij eerst maar erkennen dat Het Kwaad niet iets externs is. Maar een optelsom van ontaarde deugden. Zo bestaat ‘Het Absolute Externe Kwaad’ ook niet. Behalve in oorlogspropaganda, die bedoeld is om moordlust en haat op te wekken, danwel om de eigen misdaden goed te praten/uit te gummen.

Iedereen begint zo: Je denkt ‘het zal wel’. Zoals ik ook deed na in 2003 over 911 van 2 Britse blowers (geen whistleblowers maar spliff-blowers) vernomen te hebben. Het had geen praktisch belang voor je leven, je kon er zonder. Tot mijn omslagverhaal voor HP de Tijd 4 oktober 2006 had ik me ook helemaal niet verdiept in de klimaatdiscussie, die toen al 30 jaar liep.

De Gezamenlijke Vijand voor saamhorigheid. Verenig de goedwillenden.

De Gezamenlijke Vijand voor saamhorigheid. Verenig de goedwillenden.

Je denkt: het zal wel. ZE zullen wel….Maar je ziet welke machts-mechanismen gingen werken. Al Capone Gore kwam als Ecological Hitman naar Nederland. Je herkent het ‘angst-en-schuld-‘-mechanisme waarmee de klimatofielen zichzelf op de voorgrond duwden van de wereldagenda. Het beroep op De Autoriteit. Het cliche-gevecht: Groenkapje versus De Boze Zwart Geoliede Vijand. Om zo te kunnen cashen met Carbon Credits met de integere bankiers van JP Morgan Chase en Goldmann Sachs.

Je herkende het Groupie-gedrag, al die mensen met spiritueel onvervulde levens die dan tegen ‘De Grote Groene Man’ aanschurken, in de hoop dat dan iets van zijn geld/goeroe-status op hun afstraalt. Die volgzaamheid. En het opportunisme van subsidie-zuigers als Sible Schone met zijn HIER-campagne, betaald door de Postcode Loterij en overheid.

NRC Handelsblad verkrachtte de kop boven mijn verhaal over de dalende zeespiegel in de Botnische golf bij Kvarken Finland. Ze wilden ook ‘lekker meedoen’ aldus Paul.Steenhuis@nrc.nl. De meeste mensen geloven wat ze graag WILLEN geloven en willen lekker meedoen. Dus niet uit kwade wil. Of uit bewuste medeplichtigheid met het clubje boven dat de touwtjes in handen heeft. Zo ontstaat wel de eigendynamiek waaruit het grotere kwaad wordt geboren.

Je krijgt alle goedwillende mensen mee op de klimaattrein...

Je krijgt alle goedwillende mensen mee op de klimaattrein…

Vooruit: nog 1 maal 9-1-1 en dan kap ik daarmee
Een meer empirisch en rationeel ingesteld persoon koopt niets voor kuddegeest. Die toetst het gepresenteerde sprookje op basis van bewijs. Ik zondig daarom nog 1 maal tegen mijn belofte niet meer op 9-1-1 in te gaan. Ik vind bijgelosten  filmpje dat de Pilots for 911 Truth opstelden dusdanig overtuigend op 1 punt, op de volgende voorwaarden:

 • de officiële autoriteiten stelden dat 1 van de vliegtuigen die 1 van de Tweelingtorens raakte meer dan 500 knopen vloog: is dat waar/niet waar
 • op zeeniveau zou zo’n vliegtuig normaliter uit elkaar trillen door de luchtweerstand, omdat dit ver is boven de maximale operationele snelheid mogelijk op zeeniveau: is dat waar/niet waar
 • al zou dat uit elkaar trillen niet gebeuren, dan is het zelfs voor de meest ervaren piloot onmogelijk zo’n vliegtuig niet alleen in bedwang te houden, maar ook nog met chirurgische precisie op zo’n smal doel te landen: is dat waar/niet waar
Exact voorrekenen hoeveel oorlogen door wie zijn gestart....die arme Duitsers snapten nog niet dat je mensenmassa's meekrijgt met emotie, en dat feiten niemand interesseert

Exact voorrekenen hoeveel oorlogen door wie zijn gestart….die arme Duitsers snapten nog niet dat je mensenmassa’s meekrijgt met emotie

Laat staan dat het nuchter gezien absurde officiële verhaal waar kan zijn. Dat enkele Islamitische Untermenschen -Die- Onze-Amerikaanse- Bondgenoten- Graag-Als- Ratten- voor-U- Verdelgen-Met -Uw-Politieke-Steun:

 1. Met een Hubo-mesje een vliegtuig veroveren en dus blijkbaar over Martial Arts-magic beschikten in een vliegtuig vol mietjes die geen bal om hun leven geven
 2. Om dan op de hand zonder verdere inmenging de moeilijkste vlieg-operatie aller tijden uit te voeren, zonder noemenswaardige training, ja in een fucking Cessna…
 3. Terwijl het vliegtuig door de luchtweerstand uit elkaar trilt
 4. In ’s werelds best bewaakte luchtruim maar precies toen net even niet
 5. Dan ramt dat aluminium-vliegtuig dwars door staal zonder buiten brokstukken na te laten
 6. En wie dat niet voetstoots aanneemt omdat De Autoriteiten dat vertellen en onze massamedia, die is gek huhu compulotthetheorieee huhuhuhuhuh white angry male freudiaans jeugdcomplex enz
Liegen is voor media doodnormaal

Liegen is voor media doodnormaal

Weapons of Mass Deception
0,5-1 miljoen dode Irakese-nietswaardigen-want-niet-bestaand- volgens- onze-mediapruffesiunuls-wegmetbozedictatorASSAD– verder geloven de meeste mensen dat nog steeds. Op basis van wat massamedia ons opspelden. Over Holocaust gesproken…. De enige reden waarom we hier geen schande van spreken, is dat Amerikaanse macht ons lijkt te beschermen tegen erger. Wil je dan dat de Chinezen de wereld overnemen?

Die vraag kreeg ik nog gesteld.

De zelfde media die ons ook stelselmatig voorliegen over de kosten en baten van windturbines. De zelfde media uw uitgeademde lucht als het akeligste gif ooit blijven portretteren. Dat voor de planeet gunstige extra CO2 dat de ecologische draagkracht spectaculair helpt vergroten door vergroting van de plantaardige productiviteit met tientallen procenten ten opzichte van de Industriele Revolutie. Die atmosferische bemesting, zodat er veel meer mensen voedsel kunnen krijgen, die Human Appropriation of Net Primary Productivity (HAANP). Tot ongenoegen van de Club van Rome?

Hoe absurd.

Screen Shot 2016-04-20 at 10.33.01

‘Linkse’ NGO’s en partijen: 2 minuten haat voor VVD-belastingvee
Het heet nu ‘groen’ wanneer je zonder enige kosten-baten-analyse bos in Amerika omhakt, dat verscheept naar Nederland en dan met een ‘Duurzame Biomassa’-keurmerk in de fik steekt in een door Henk Kamp gesubsidieerde Kingsize-Houtkachel waarmee Kamp papieren ‘Duurzaam’-doelen haalt. Vanwege de See ooo twee. Je kunt dat dus iedereen doen geloven. Sterker nog: wanneer je dat NIET voetstoots aanneemt, dan maak je jezelf al verdacht.

Dus daarom lijkt het mij ook onmogelijk de rest van Nederland te overtuigen…. dat zij in het hier en nu door Henk Kamp op groteske wijze met een turbinepaal op rectale wijze gepenetreerd worden met de groeten van de VVD. De partij die ons het klimatisme door het keelgat schoof sinds de jaren ’80, met Unilever-adviseur/McKinseyman en WRR-lid Winsemius en zijn vrinden. Terwijl men via het overfinancieren van die linkse Use Full-idiots model Wouter van Dieren/Wijnand Duivendak/Jesse Klaver/Diederik/Thieme liet geloven dat ‘het milieu’ iets linksigs is, ‘ueeh die wolluhsokkuh huhuh’. De 2-minuten-haat-Goldsteins waar  het VVD-belastingvee tegen mag trappen, terwijl hun eigen VVD ze van achteren grotesk….

Divide and Conquer.

Wanneer de VVD-top niet wilde dat die clubs gesubsidieerd werden, was dat allang be-eindigd. Maar het was Winsemius die voorzitter van Natuurmonumenten was, Nijpels die als voorzitter het WWF ombouwde tot klimaat-agitatieclub.

Liegen helpt je ook aan werk: Pier Vellinga dankt er zijn hele carriere aan zsinds de jaren '80, en zo maakte hij miljoenen los voor clubs als Deltares etc

Liegen helpt je ook aan werk: Pier Vellinga dankt er zijn hele carriere aan zsinds de jaren ’80, en zo maakte hij miljoenen los voor clubs als Deltares etc

De ethiek van de leugen
Als je zo makkelijk liegt met zo’n doorzichtige leugen en daarmee wegkomt. De arrogantie daarachter. Toch zijn er ook momenten waarin iedereen een leugentje bedrijft. En dat dit ook maar beter is in de gegeven situatie.  Stel dat je kleuter naar de buurvrouw loopt en zegt dat ze op een dinosaurus lijkt. En dat ze inderdaad enorm dik is. Die lachwekkende eerlijkheid. Zo kan het soms misschien ook maar beter zijn in de gegeven context dat een leugen niet ontmaskerd wordt.

 

Zou Henk Kamp NIET liegen, dan zouden vele bedrijven niet met miljarden-subsidies binnenlopen. Dus hij liegt, om ‘het grotere goed’. Dan zou u dat geld maar aan een extra vakantie besteden, een nog grotere TV. En als de waarheid achter 9-1-1 bekend zou worden, wat die ook moge zijn (het kan alvast onbetwijfelbaar NIET het officiële scenario zijn). Dat zou de maatschappij maar verder destabiliseren. Willen we dan dat de Chinezen de wereld overnemen? En hoeveel mensen kunnen nu werkelijk met hun eigen vrijheid goed omgaan?

Laat jij de toekomstige generaties stikken?

Laat jij de toekomstige generaties stikken?

Misschien is de klimaatleugen dan ook maar beter zo. Vreselijk zeg, die CO2, laten we het koste wat kost bestrijden en onszelf dan heel ‘groen’ noemen. In die context zou je Pier Vellinga zelfs een bijzonder ethisch mens kunnen noemen. Hoeveel anders maatschappelijk nutteloze academische baantjesjagers – die 6 jaar studie-financierings-uitkering kregen- heeft hij zo geholpen bij het betalen van de hypotheek? Het hele groene verhaal is met white lies aan elkaar gesmeed.

 

Tot vervelens toe mijn reactiebeleid

 • reageer onder eigen naam of reageer niet
 • reageer door iets toe te voegen, een link, boektip, een inhoudelijke tip of een stukje bewijs/inhoudelijke weerlegging dat mij en onze lezers verrijkt.
 • Je mening kan me gestolen worden en wat je ‘vindt’ breng je maar bij de politie
 • Reacties die niet voldoen verwijder ik direct