De groene belasting die Duitse kleinverbruikers per kWh betalen stijgt met enkele centen naar 9,2 cent per kWh in 2020. De sprinkhanen van Corporate Green hebben nog een extra kadootje in de aanbieding, zo meldt ENDS Daily: 8 prima functionerende bruinkoolcentrales moeten nu ook nog vroegtijdig dicht. Ter schade-compensatie krijgen de uitbaters 1,6 miljard euro staatssteun. Voor het vermijden van 11 Megaton CO2, dus voor 146 euro per ton vermeden CO2.

Wie daarvan kunnen profiteren, dat zijn de bankiers van JP Morgan Chase. Zij probeerden al voor de klimaattop in Kopenhagen in 2009 op Carbon Credits te cashen, zo beschreef Bloomberg, geciteerd door Patrick Wood van Technocracy News. Na Parijs is het ‘nieuwe ronde, nieuwe kansen’. Hoe meer belastinggeld wordt gestoken in de handel in hete lucht (CO2) hoe beter.

Tegelijk mag de Spaanse belastingbetaler 2,1 miljard euro geven aan uitbaters van steenkoolmijnen om deze vroegtijdig te sluiten.

We gaan dat zelfde grapje zien wanneer onze kolencentrales dicht moeten voor 2023. Daar stemden onze Kamermeisjes mee in nadat activist-hoogleraren als usefull idiot Jan Boersema hen daartoe aanvuurden.

Met een af en toe negatieve stroomprijs door de dump van groene subsidiestroom, is er voor de NUONs en Essents ook geen droog brood te verdienen met de verkoop van stroom. Die gaan wel akkoord met sluiting, als U en ik maar de portemonnee trekken nadat onze door Corporate Green overgenomen staat ons daar onder dreiging van geweld toe aanspoort.

Het is te gemakkelijk om hier toeval en redeloze waanzin in te zien, zoals ik al schreef: Climate Policy is madness, yet there’s method in’t.

Climate Policy is Madness, yet there’s method in’t
Het past allemaal in het plan voor de deconstructie van Europa waarop bankiers speculeren. Een ‘business-case’ waarvoor reclame-organen als het Wereld Natuur Fonds de planetaire noodzaak onderstrepen, om zo de naïeve idealisten mee te krijgen. We zagen immers al hoe Greenpeace International liefst 56 miljoen euro investeerde in geldspeculatie, waarbij ze zouden cashen op de waardeval van de Euro. Hun uitvoerend directeur werkt(e) dan ook bij de Bank of America, van de Rockefellers.

Sharon Dijksma is gewoon slaaf van bankiers die in hete lucht willen handelen

Sharon Dijksma is gewoon slaaf van bankiers die in hete lucht willen handelen

Zoals Donald Gibson al schreef  in ‘Environmentalism, Politics and Power‘ dient milieu-activisme bij uitstek een corporate belang. Dat is ook de gedachtelijn die Michael Barker beschrijft in The Philantropic Roots of Corporate Environmentalism‘.

Challenging the then common assumption that big business was hostile to environmentalism, Tucker observed that large corporations had been quite receptive to environmentalism. He pointed out that environmental policy and regulation had had a much greater impact on smaller businesses. The additional cost of doing business are more easily absorbed by larger companies so that environmentalism has the effect of improving the competitive situation of big business

Multinationals overleven wel, die kunnen de schokken wel absorberen, het is de middenstand en het zijn de kleine bedrijven die het meeste last hebben van wat het milieu-fascisme aanricht. Een voorbeeld zijn de kleine historische brouwerijen in Duitsland die omvallen door de energielasten.

  • Het ecofascisme geeft multinationals een concurrentievoordeel op kleinere bedrijven.

 

Gang Green
Zo wisten de Bilderberg-boys bij VNO-NCW ook te voorkomen na onderhandelingen in 1997 dat de lasten van Kyoto-klimaatbeleid zouden worden afgewenteld op grote bedrijven. Zij zorgden dat kleinverbruikers van energie de relatief grootste energielasten kregen van enkele honderden euro’s per ton CO2. Dat beschrijft onze klimaatkraker Wijnand Duivendak in ‘Groen Optimisme’.

En dus maakte Laurens Jan Brinkhorst-  vader van Oranje voorleesmoeder Laurentien-  de belofte dat hij zijn hoed zou opeten, wanneer onze energierekening zou stijgen na de privatisering van nutsbedrijven. Hij wist best dat hij loog, maar dat kan men zich op dat niveau permitteren. In dit verklaringsmodel past ook die privatisering van nutsbedrijven: men wil alle publieke goederen en het gehele publieke domein overdragen in corporate handen.

Hoewel klimaatbeleid die ‘private’ nutsbedrijven nu weer aan het infuus van de overheid houdt, zijn het de zelfde partijen die uiteindelijk profiteren. En de zelfde mensen die het moeten betalen: U en ik.

Alle lasten van de eerste ronde klimaatbeleid werden op U en mij afgewenteld. Het kwartje van Kok over de benzine was het eerste klimaatbeleid ter wereld. De in 1997 ingevoerde belasting over de stroomrekening; klimaatbeleid afgewenteld op kleinverbruikers. Bij de tweede ronde genaamd Energie-akkoord – ons voorsorteren op het uitblijven van Kyoto2- zien we dat zelfde truukje opnieuw. Kleinverbruikers krijgen de relatief grootste rekening, de grote jongens van de Veuveudeu, die komen er wel mee weg, of zijn er juist de kartrekker van, de ontvangers van de miljardensubsidies.

  • Dus nee, nee en nog eens nee. Het is niet ‘die linkse blabla’. Het milieu, dat is de VeuVeuDeu, dat zijn de Ronald Reibesteins van deze wereld, de McKinsey-mannetjes die met CDM konden cashen (Clean Development Mechanism), de Nijpelitaanse maffia, de Winsemiussen. Gang Green noemen sommigen dat. Zij hebben de subsidies voor klimaatagitatie verstrekt, zij hebben de hele architectuur opgezet voor internationaal klimaatbeleid met hun Trilateral Commission, hun Council on Foreign Relations en al die internationaliseringsclubs die U en mij slechts zien als batterijtjes van hun Matrix.
  • De waanzin van het offeren van zware industrie in Europa past ook in de sprinkhaan-strategie van multinationals en hun geldbazen van de grote banken. Ze verhuizen immers steeds naar de plaats met de goedkoopste slavenarbeid met de minste milieuregels. Of ze lozen duizenden ‘overcomplete’ werknemers op de maatschappij voor het dividend van die bankiers. Ze geven geen fluit om het land waarin ze ooit vestigden of begonnen. Zie ook hoe alle werkgelegenheid van Philips uit Eindhoven verdween. En voor die moeilijke beslissing geven ze zichzelf dan nog eens een miljoenenbonus.

De Groene Draeck
Overigens is ENDS Daily een pro-Europese informatiedienst opgezet in 1978 door Edward Nicholson de mede-oprichter van het Wereld Natuur Fonds. Die hielp ook de IIED opzetten van Club van Rome-econome Barbara Ward in Londen, die nu subsidies vangt van de Europese Commissie. Met mijn betere verklaringsmodel ‘het Milieu is uiterst rechts’ vallen meer puzzelstukjes op haar plek.

Ons Koningshuis is al sinds het begin lid en sponsor van die Club van Rome, die de mensheid in 1974 ‘een kanker’ noemde. Zo kijkt Beatrix op u neer vanaf De Groene Draeck, terwijl u braaf met uw oranje vlaggetje zwaait.

WNF is opgericht als belangenbehartiger van de zakencirkel rond Boef Bernhard, Mr Lockheed-affaire en buitendedeurneuker van ons kleptomane koningshuis.  Dat Malthusiaanse denken van de Club van Rome is bij uitstek een erfenis van de ‘adel’ zoals Donald Gibson ook beschrijft. Die landadel, de militaire klasse zag na de Franse Revolutie tot haar afschuw  hoe de bourgoisie de macht overnam. En dat is geheel toevallig de klasse die dankzij dit beleid nu steeds meer moet inleveren.

Je had altijd 3 klasses:1. de militaire. 2. de geestelijke en 3. de burgerij/boeren.

Dat is nu anno 2016

  • Het militair industrieel complex
  • de progressieve nep-intellectuelen van massamedia en subsidie-academie: die helpen de ‘verdeel en heers’-filosofie verspreiden, ons tegen elkaar opzetten via de ‘links-rechts’-stropoppen
  • het belastingvee/corporate batterijtjes

Het Koningshuis heeft ook trekken van een complot-smedende maffia. Je hoeft slechts de manier te beschrijven waarop de Oranjes uberhaupt ooit de macht veroverden. Via onthoofding van Oldebarneveld, de Gebroeders de Wit om zeep, gewoon via zuivere maffia-methodiek. Hoeveel miljoen krijgen ze jaarlijks nog via diefstal van het plebs/belastinggeld? Geven zij ook openheid over waarin zij hun met diefstal verkregen kapitaal beleggen? Waarom is Bernhard nooit in de gevangenis beland voor het aannemen van steekpenningen?