https://www.youtube.com/watch?v=Fi3APr_4dQ0
Politiek wetenschapper en historicus Jacob Nordangård beschreef via netwerk-analyse hoe multinationals klimaatwetenschap en milieuclubs gebruiken tegen nationaal democratische belangen.

In kringen van milieu-activisten circuleert een populaire complottheorie. De olie-industrie betaalt zogenaamde ‘klimaatsceptici’. Die zouden vervolgens ‘twijfel zaaien’ bij Jan Publiek over de conclusies van het IPCC-klimaatpanel van de Verenigde Naties . En zo zouden zij klimaatbeleid frustreren. Dat schrijft bijvoorbeeld milieuconsultant Jan Paul van Soest in zijn breed aangehaalde boek ‘De Twijfelbrigade’ (2013). Van Soest zijn verhaal is een nationale variant op de complottheorie van historica Naomi Oreskes in ‘Merchants of Doubt’. Er zou een door de olie-industrie betaalde samenzwering bestaan tegen internationaal klimaatbeleid.
Het klinkt logisch dat de olie-industrie niet staat te juichen bij beleid dat- op papier- een einde moet maken aan het gebruik van fossiele brandstoffen. En dus stelde vrijwel niemand de vraag: stemt die theorie overeen met geschiedkundige feiten en politieke realiteit? De Zweedse politiek wetenschapper Jacob Nordangård (46) promoveerde op precies dat onderwerp aan de Universiteit van Linköping. En hij kwam tot een tegenstrijdig klinkende conclusie: De groene agenda is juist met oliegeld gesmeerd, en gestut door bankiers.
Zoals bankier David Rockefeller (JP Morgan Chase) beschreef in zijn autobiografie in 2004: ‘Sommige mensen….karakteriseren mijn familie als ‘internationalists’, die met anderen rond de wereld samenspannen voor een meer geïntegreerde mondiale politieke en economische structuur; Als dat de aanklacht is, ben ik schuldig en daar ben ik trots op.’ Een ‘complot’ dus volgens de woordenboek-definitie: het maken van plannen om andere belangen te beschadigen. Want nationale democratie en individuele soevereiniteit zijn kind van de groene (bank)rekening, zo waarschuwt Nordangård. ‘Mensen mogen wel meer op hun hoede zijn’.
Controle over kapitaal, grondstoffen en steeds ingrijpender internationalisering zijn het onderliggende doel. De dreiging van mondiale milieurampen, dient volgens Nordangård als politiek pressiemiddel voor die agenda. Via bijvoorbeeld Carbon Credits- betalen voor CO2 door zowel bedrijven als burgers- wil men biljoenen euro’s kapitaal genereren voor ‘duurzame ontwikkeling’ . Dat blijkt uit onder meer het Blended Finance Launch Event van het World Economic Forum en ons Ministerie van Buitenlandse Zaken in Addis Abbeba op 15 juli 2015. Bankiers, multinationals en NGO’s willen hiervan profiteren.

Lees verder HIER op mijn eigen website

Screen-Shot-2016-06-07-at-16.21.30De Koch Brothers
Wie mijn onderzoekswerk en ons alternatieve medium Climategate.nl met meer dan een aai over de bol wil steunen: graag, sluit je aan bij mijn donateurs. Ik heb niet vreselijk veel nodig, behalve geld om maandlasten te dekken. En voor boeken, veel, heel veel boeken voor mijn Abdij-bibliotheek. Ik lees geen krant, luister geen radio en heb geen TV, maar zuig enkel degelijke kennis op van mensen die ergens fatsoenlijke studie van maakten.

Ik hoef niet lang op vakantie, of ver weg. Als ik ergens naar toe rij met mijn charmante assistente Trudy de Christenhond (mijn terrier), dan is dat functioneel: voor fotografie en verhalen, zoals HIER over de Wutachschlucht, een dankzij Herman Goring’s natuurbeschermingswet bewaard paradijs. Of HIER over CO2 uit de Eifel.

Climategate.nl werkt als een online archief, ieder blog werkt als denkstapje en internetstofzuiger van informatie die later weer in mainstream-publicaties van pas komt. En voor het boek dat ik nu schrijf, (het eerste hoofdstuk is klaar, vandaag hoofdstuk 2)

Zo kun je verder kijken dan de waan van de dag. Ik ontdek dat veel van mijn ontdekkingstocht bestaat uit het losrukken van de ketenen van massamedia-propaganda, die volledig gecontroleerd is door het establishment. Je komt vervolgens meer in alternatieve media terecht waar je een oase kunt vinden van mensen die voor zichzelf willen denken.

Ons cluppie trekt weer mensen aan die ook zelf willen nadenken en onderzoek doen. En zo krijg je steeds nieuwe tips voor experts, boeken, internetlinks: een alternatief voor de slaapsteen van de geest van zelfbenoemde kwaliteitsmedia. Ik dank Paul Hagel voor de tip om Dark Money te lezen van Jane Mayer: zij kijkt vooral hoe hyper-libertaire leden van de Koch-familie de politiek kochten met hun miljarden via het financieren van denktanks en allerlei lobby-initiatieven volgens de zelfde verticale pyramidestructuur die ook bij de klimaatlobby zo werkt.

Het blijft een multipolaire wereld, er is niet 1 machtsblok met 1 en de zelfde wereldbeschouwing, of het moet zijn dat ze allemaal even psychopathisch zijn en knotsgek. Men ziet zichzelf als onaantastbare elite die zich alles kan permitteren. En dat sluit weer aan op mijn deel van de analyse: zo gebruiken ze ook de CO2-schuldretoriek om ons in hun hok te drijven als batterijtjes in de Matrix.

 

Leestip met dank aan Paul Hagel

Leestip met dank aan Paul Hagel

Links bestaat niet meer
Mayer werkt precies volgens de regels der kunst, en nauwgezet (mijn zwakke punt), maar is conceptueel theoretisch vrij zwak, en geeft haar onderliggende assumpties niet aan. Alsof haar insteek dus vanzelfsprekend ‘is zoals het is’: omdat ze het bij zichzelf niet door heeft. Dus filter je er een beetje kinderlijk aandoende ‘rijk=slecht’ of ‘miljardair= hebzucht’-achtige sentimenten uit die haar drijven om dat boek te schrijven, en te beweren dat dit dan ‘rechts’ is, of zelfs ‘conservatief’.

En dus de klassieke vijand van zelfbenoemd kwaliteitsjournaille.  Ze werkt voor de New Yorker, overigens een topblad met superieure factcheck maar met een doelbewust verzwegen eigen grondaanname die als ‘de objectieve realiteit’ wordt opgedrongen. De elite-facist Bill Mc Kibben van het door Rockefeller (oa Jp Morgan Chase, Exxon etc) en andere industriële foundations betaalde 350.org met zijn tweede huis ergens ver in het bos en continue de wereld rondvliegend… die schrijft ook voor de New Yorker.

Zo ziet Mayer niet dat de klimaatlobby op exact de zelfde wijze werkt zoals zij beschrijft bij Koch, maar dan vooral via de Rockefeller-route, terwijl ze wel iemand noemt die Koch vergelijkt met Standard Oil (= Rockefeller). Zo noemt zij 1 van de lobbyclubs ‘Plants need CO2’ bijna ‘komisch’ waarbij ze aangeeft dat ze het milieudebat nooit serieus heeft doorgrond. Omdat ze patriottisch denkt vanuit haar sociale kring.

Mensen die zichzelf als ‘links’ zien. Terwijl ‘links’ in klassieke zin als Jan Marijnissen volgens mij niet meer bestaat, misschien bij de SP. Of zoals Bernie Sanders die al in 2003 de Ayn Rand-volgeling Greenspan fileerde. Wie Hillary Clinton stemt, gaat voor libertair fascisme.  Mensen van Groen Links- de politieke afsplitsing van Greenpeace- in ons land zijn eigenlijk ook een soort fascisten, met bioproducten vetgemeste elitaire wegkijkers bij genocide in Afrika, een continent dat ze met hun elitair-groene stokpaardjes willen overladen.

Hoeveel krijgt Paul Rosemuller per uur als hij ergens komt opdraven? En dat steekt hij in eigen zak. Dat noem ik niet Links. Bij Links denk ik aan Vadertje Drees. Paul Rosemuller staat dichter bij Mussolini en de Maffia dan bij Drees. Er is niets mis overigens met ‘elitair’: als je daar dan ook maar een intellectuele en morele grondhouding bij aanneemt, die jouw claim legitimeert.

Pro-vluchteling is extreem Rechts
Het ongelimiteerd importeren van Ach Wat Zielig Zoekers is ook een vorm van libertair facisme. Althans, zo zie ik het nu.

Jan en Kees die waren lid van de Vakbond, en beter opgeleid. Dus zette de VVD de sluizen open voor laag opgeleide corporate-slaven Achmed en Mohammed die de taal niet spreken, en die alvast niet protesteren tegen Baassie als de arbeidsomstandigheden slecht zijn of het loon tegenvalt. Dus zet  je Jan en Kees op straat, die maak je ‘overcompleet’ zoals dat heet. En vind je Ahmed ook niet goedkoop genoeg meer, of valt het kwartaaldividend tegen: dan sluit je de fabriek en open je een nieuwe slavenhal ergens in China.

En de lasten loos je lekker op de maatschappij. Typisch Veuveudeu, de Nijpelitaanse maffia die ons ook via het Energieakkoord loopt te bestelen. En die alle kosten van klimaatbeleid disproportioneel afwentelde op de kleinverbruikers.

Of zie bijvoorbeeld Philips, dat eerder de economische spil was van Eindhoven . Maar dat nu vrijwel geen werkgelegenheid meer biedt. Volledig losgezongen van de sociale omgeving waar het bedrijf was ingebed. Precies volgens de sprinkhaan/parasitaire filosofie die de Nijpelitaanse maffia eigen is.

Screen Shot 2016-06-17 at 10.09.01Wat sommigen nog ‘Links’ noemen is hooguit ‘Geestelijk onvolwassen’
En het elitaire ecofascistische spul laat je dan iets ‘pro vluchteling kijk mij eens superieur zijn’ roepen. Een soort nep-Links, als stropop voor 2 minuten haat waar kleine zelfstandigen zich op af kunnen reageren. En je zet de PVV op als valse strohalm voor de zwaarst gedupeerde groep- zelfstandigen en MKB- met een ex-VVD’er Wilders die nooit aan de macht zal komen: er is geen enkel fatsoenlijk instituut dat zich met Wilders wil inlaten, zijn maatschappelijke inbedding is NUL. Zonder dat op Rechts een fatsoenlijk intellectueel alternatief leeft zoals Thierry Baudet nu poogt.

Klassiek verdeel en heers. Net als het schoppen tegen het christendom en het slopen van de kerk: zo elimineer je een sociaal machtsblok dat nog repliek kan bieden tegen je sprinkhaangedrag. En de vakbond corrumpeer je, als socialistische evenknie van de kerk.

Er zijn weliswaar vele mensen met een moreel superioriteitscomplex, die zichzelf als ‘Beter dan Gij’ willen profileren, Koos Dijksterhuis is er een voorbeeld van bij mijn FB-vrienden. Maar dat is niet Links, dat is pathetisch, geestelijk onvolwassen. Er zijn met de Babyboom-generatie nogal wat van dat soort types op de maatschappij losgelaten. Volwassen verwende kinderen, maar dat is niet ‘links’, dat is gewoon egoïstisch en narcistisch. Dan ben je gewoon zielig en/of intellectueel lui. Is ‘zielig zijn’ en/of ‘intellectuele luiheid’ een politiek-intellectuele stroming met een denktraditie?

  • Al die Ach Wat Zielig Zoekers moeten op het onderste segment van de arbeidsmarkt dringen met de toch al morrende laag opgeleiden van eigen huize, die het al moeilijk hebben. En die gedwongen zijn in de Islam-ghetto’s te leven die nu overal ontstonden. Ik heb daar zelf ook gewoond, Geuzenveld. Net of je in Marokko woont, enorm vervreemdend. Nederland is ons eigen land niet meer, zo voel je dan. En dat is ook het doel: onze nationale identiteit verzwakken, verdeel en heers. Zodat we minder weerstand bieden tegen corporate uitzuiging.
  • Wie zo’n sociaal probleem van gigaproporties maakt en toejuicht, die staat dichter bij Mussolini en de Nijpelitaanse Maffia dan bij Drees.

Er is ook niets principieels tegen het willen van een kleinere overheid, waar dat mogelijk is. Als dat maar niet leidt tot wat het nu wordt: een wildwest kleptostaat van multinationals en bedrijven die de overheid gebruiken voor eigengewin, en zonder enig machtsblok dat hen kan temperen. Wat je in Nederland nu voor je ogen ziet gebeuren met het Energieakkoord, met Tennet dat plots Netcowboy in Duitsland moest spelen, met alle publieke diensten die zijn uitgekleed met de Onzichtbare Middelvinger van De Markt.

Als een stel onverantwoordelijke kleine kinderen. Maar dan wel als in Lord of the Flies. (= William Golding, die bedacht ook de ‘Gaia’-naam voor de theorie van James Lovelock)

REACTIEBELEID

  • Reageer onder je eigen naam of reageer niet
  • Wanneer je vindt dat ik het mis heb: geef mij publicaties, links, tips met bewijs van het tegendeel of een nieuwe gedachte die mij en de lezers verrijkt: je MEUNING kan me gestolen worden. Meningitis. Wat je vindt breng je maar bij de politie