Hoewel economen natuurlijk niet gekwalificeerd zijn om gezaghebbende uitspraken te doen over de klimaat’problematiek’, kunnen zij toch af en toe zinnige bijdragen aan het debat leveren. Een voorbeeld daarvan is de Zwitserse em. prof. Silvio Borner (zie afbeelding), die als sociaal-econoom verbonden was aan de Universiteit van Basel.

Onder de titel: ‘Bockmist’-Quiz: Die Auflösung’, schreef hij voor ‘Die Weltwoche’:

1 Zon en wind sturen geen rekening.

Dat is zeker geen leugen, maar het is wel baarlijke nonsens, omdat het suggereert dat elektriciteit uit zon en wind gratis is. Ook wolken sturen voor hun regen geen rekening. Toch is hydro-elektriciteit niet gratis. De gemeenten en kantons in de bergen berekenen zogenoemde watertarieven. De dambouwers en generatorfabrikanten moeten natuurlijk worden betaald, zoals ook in het geval van zonne-energie, de leveranciers van zonnepanelen, of wat windenergie betreft, de fabrikanten van windturbines. Dat geldt ook voor de eigenaren van de grond waarop de windturbines of zonnepanelen worden geplaatst.

2 Deze zonne-energie-installatie voorziet 2.000 huishoudens van stroom.

Een flagrante leugen, omdat de continuïteit van de voorziening niet op jaarbasis moet worden gegarandeerd, maar op elk willekeurig moment. Mijn hart houdt mijn lichaam ook niet in leven als het jaargemiddelde van de bloeddruk klopt, maar daar tussenin tot nul terugvalt. De gebruikers van zonne-energie zouden dat snel merken wanneer zij losgekoppeld worden van het net.

3 De bevordering van hernieuwbare energie is geboden met het oog op de toekomst.

Taalkundig onzin, want ‘geboden’ is louter normatief. Het is in strijd met de theorie en de praktijk. Daaruit blijkt duidelijk dat publieke investeringen en subsidies innovatie verhinderen en niet bevorderen.

4 Zonne-energie wordt steeds goedkoper.

Dit is wederom gelogen. De zonnepanelen worden weliswaar waarschijnlijk goedkoper, maar niet de installaties, laat staan de kosten van de compensatie van hun fluctuerende productie, in de vorm van opslag, back-up en integratie in het net. Hoe hoger het aandeel van zonne-energie, hoe hoger de kosten.

5 Een kwart van het energieverbruik kan kosteloos worden bespaard.

Pure onzin, want dat zou betekenen dat briefjes van duizend op straat liggen, die uit onwetendheid of luiheid niet worden opgeraapt.

6 Kernenergie gaat gepaard met de grootste externe kosten.

Dit is al lang geleden wetenschappelijk weerlegd, maar de angst daarvoor is politiek relevant.

7 De bevordering van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie schept nieuwe banen.

Lariekoek! Het is juist dat installateurs daarvan profiteren. Maar stijgende kosten van elektriciteit leiden tot verlies van meer productieve banen door vertrek van bedrijven naar het buitenland.

8 De Bodensee bevat evenveel energie als twee kerncentrales.

Energie is overal aanwezig. Maar het probleem is om deze te winnen en productief te benutten. Dus onzin, want de winning van deze potentiële energie kost meer dan dat er aan bruikbare energie uitkomt.

9 De bevordering van energieproductie in eigen land voorkomt dat geld naar het Midden-Oosten vloeit.

Geen leugen, maar toch baarlijke onzin. Immers, wij importeren goederen en diensten omdat dat in ons voordeel is. Anders kunnen we net zo goed bananen telen in Zwitserse kassen en blij zijn dat het geld hier blijft.

10 Met een smart grid wordt de basislast in het elektriciteitsnet overbodig, zo niet storend.

Het is moeilijk te zeggen of dit een leugen is of onzin. Anders dan bij een normale dienstregeling, zouden treinen met een smart grid alleen rijden als de wind waait of de zon schijnt.

11 Zonne- en windenergie hebben geen negatieve externe effecten.

Juist Zwitserland, met zijn landschappelijk en cultureel erfgoed en een extreem gebrek aan ruimte, logenstraft deze bewering. De kosten voor de verwijdering van zonnepanelen of windturbines worden genegeerd, om nog maar te zwijgen van die van de zeer giftige batterijen.

12 De goedkoopste energie is bespaarde energie.

Een dieptepunt van lariekoek. ‘De goedkoopste energie is bespaarde energie’: dat is een schrale troost voor de hongerenden in de wereld. Of: ‘De black-out is het goedkoopst, omdat daarbij alle stroom wordt bespaard.’ We maken gebruik van energie om te produceren en om comfortabel te leven. Hoe meer energie we moeten besparen door overheidsdwang, hoe meer we daarvoor moeten betalen.

Aldus Silvio Boren.

Bron hier.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hier, hier, hier, hier en hier.