Help deze lieve mensen even en teken die petitie door je naam in te vullen en 'onderteken' te drukken: 2 seconden

Help deze lieve mensen even en teken die petitie door je naam in te vullen en ‘onderteken’ te drukken: 2 seconden

We zagen dit voorjaar al hoe Rijkswaterstaat in natuurgebied het Keteleiland gewoon ging bomen kappen in het broedseizoen. Fotograaf Martijn de Jonge legde deze actie vast, en ging in verweer. Dat is de spirit! Nu wil ook de Maatschappij van Weldadigheid in Drenthe oude loofbomen kappen midden in de zomer, waar ze eerder al in het broedseizoen bomen met nesten kapten. Je kunt nu een petitie tekenen tegen die kap. Als groenste blog van Nederland citeren wij de actiegroep waar mijn waarde ecoloog Edo van Uchelen bij betrokken is:

De reden die wordt aangegeven waarom de Stichting Maatschappij van Weldadigheid altijd kapt in het broedseizoen is omdat in de winter de paden worden verreden. Maar de echte reden is dat het kappen in deze periode veel goedkoper is omdat deze bedrijven geen of nauwelijks werk hebben omdat bijvoorbeeld Staatsbosbeheer nu niet kapt en zich daarmee houdt aan de Flora- en Faunawet. De Stichting beroept zich constant op de Gedragscode Bosbeheer, echter deze staat velling van gemengd bos niet toe in het broedseizoen. In het Sterrebos staan hele oude eiken en beuken op de nominatie om gekapt te worden!

We eisen van de Stichting Maatschappij van Weldadigheid daarom het volgende:

Verklaar het Sterrebos tot cultureel erfgoed en natuurgebied
Stop helemaal met kappen van (oude monumentale) loofbomen in het Sterrebos
Kap uberhaupt geen bomen in het broedseizoen

Staat geen woord Chinees of Koeterwaals bij toch? Plant liever productiebos bij, en als je daar dan de zaag in zet: soi, daar is het voor. Oud natuurrijk bos laat je lekker staan.

Ik ben erg groot voorstander van actiegroepen als deze, want mensen die geven om hun eigen omgeving zijn het DNA van natuurbescherming tegen de barbaren die gemak- en geldzucht voorop stellen. Net reed ik hier door Boerghanistan, en daar was ook zo’n Fries met laag voorhoofd en trekker druk in de weer om een hele bomenrij te slopen.

Gewoon omdat ie daar even zin in had, ’t kwam ‘m nu toevallig even uit. Terwijl het snoeiseizoen in februari ligt.

Ook Natuurmonumenten voert de houtkap steeds verder op, omdat ze meer miljoenen euro’s uit hun bos willen slepen. Ik kreeg verder al een telefoontje van Maurits de Bruin uit Hollandse Rading. Die meldde hoe het Goois Natuurreservaat 80 duizend bomen wil kappen, wat ze dan als visionair natuurbeheer verkopen. De Bruin is direct een actiegroep gestart om de natuur te beschermen tegen de natuurbeheerders. Heerlijk, IMBY IN MY BACK YARD beschermt de eigen omgeving.

Bomensloop door combinatie stooksubsidies ('groen' /klimaatflauwekul) en hersenloze gemakzucht/aansprakelijkheidscultuur over 'veiligheid' Angst/Code Oranje

Ook op de nominatie voor sloop, deze eikenlaan tussen Gorredijk en Beetsterzwaag. Bomensloop door combinatie stooksubsidies (‘groen’ /klimaatflauwekul) en aansprakelijkheidscultuur over ‘veiligheid’ Angst/Code Oranje

Valse groen bloeit op door subsidies
Maar dit is allemaal kruimelwerk vergeleken bij wat Henk Kamp (Vijanden van Vrijheid en Democratie) uitlokt met zijn ‘groene’ beleid waarvoor hij alleen al dit jaar 8 miljard euro van burgers geroofd geld herverdeelt onder bijvoorbeeld…: biomassastokers….

Simon Rozendaal schrijft al in Elsevier van 25 juni in ‘Groene Stroom uit Kolen’:

Het verbranden van Hout is al honderdduizenden jaren HET kenmerk van primitieve samenlevingen. Toch is hout om eigentijdse redenen (‘duurzaamheid’) en dankzij subsidies helemaal terug in Europa. De export van hout uit Noord-Amerika naar de Europese Unie is de afgelopen jaren verviervoudigd. Mede daardoor worden de bomenomhakkers zo rijk dat ze hun vleugels uitslaan. Het Estse houtpelletbedrijf Graanul heeft onlangs een kolencentrale in het Belgische Langerlo gekocht en buwt die voor 250 miljoen euro om tot een centrale die volledig op houtpillen draait.

Zeg me dat ik gek wordt, het zou me enorm gerust stellen. De overheid geeft kortom het ‘goede’ voorbeeld. Dus dan is het niet gek dat haar burgers volgen.