Volgens schattingen en een rapport van Energyville Zou de hernieuwbare energie politiek de bevolking zomaar eventjes 30 miljard gaan kosten. lage schating volgens mij. Uiteindelijk zou dit ook 60 miljard kunnen worden. Overheden hebben nu eenmaal de neiging meer uit te geven, dan ze eerst voorspellen. Dat blijkt dan achteraf, als er geen weg terug meer is, of uw belastingen al met miljarden in de vuilbak liggen. De generatie politici die er u mee opzadelen, beste burger, die is dan al lang aan het genieten van een pensioen van 4000 euro per maand. Die kunnen zich die duurdere elektriciteit wel veroorloven. Waar klagen jullie toch over, dit is een zalig land.

Geld dus, dat we volgens onze politici, daarin volmondig gesteund door Klimaatzaak Bv’s , de dienst Beter leefmilieu, Greenpeace en vele andere groene milieugroeperingen, moeten besteden. Waarom? wel vanwege de COP21 Parijse klimaatakkoorden. Maar is dat wel zo? hebben onze politici en die groeperingen dat akkoord wel gelezen? Want wat ze ons vertellen, dat staat daar niet in hoor.

Zijn ze ons aan het bedriegen waar we bij staan, om een ideologische agenda door te drukken?

Om dit beter te illustreren zal ik het voorbeeld geven en dit zo geroemde en gehypte  COP21-akkoord van Parijs eens uitkleden. Geen enkele journalist in België las dit, laat staan begreep wat er in stond. Ik zal het even ontmantelen. Het gaat even duren, neem uw tijd. Het gaat over uw geld, dat van uw kinderen en keinkinderen.

Het is Engels, dat staat vast, maar wie kan het lezen? die woorden betekenen apart allemaal wel iets, maar in de zinnen die in die overeenkomst staan, nee dat is jibberjaans. Het is alsof enkel de hogepriesters van de klimaatreligie het begrijpen en dat dan voorleggen aan de 40.000 aanwezige gelovigen, die dan maar instemmend knikken en nadien het op een ongecontroleerd dansen en feesten zetten wanneer dit onding als een mijlpaal en succes voor de mensheid naar voor wordt geschoven.

Deze mensen zijn dus zo zot van glorie, dat ze werkelijk in de overtuiging zijn, dat als ze maar de juiste tekst op papier zetten en de juiste offers beloven, het klimaat gaat luisteren en de oceanen zich zullen terugtrekken. Obama zei dit letterlijk in zijn eerste Bergrede, toen hij pas verkozen president werd van de VS. Om maar te zeggen, die mensen menen het wel echt. Herkenbaar uit elke religie, toch? Het is zoals George Orwell het schreef –Duck speak- kwakkwakwakkwakwakkwak-

Hoe is het mogelijk dat verstandige mensen, mensen zoals Geert Bourgeois of Alexander De Croo, waarvan je zou denken, die staan met hun beiden voeten toch nog op de grond, of die kunnen toch een contract lezen, zelfs als het in de Engels taal is opgesteld, dat die zoiets ophemelen. Het kan niet zijn dat iemand op hun kabinet dit heeft gelezen, laat staan dat ze dat zelf deden.

Ik denk dat Mark Twain het accuraat en best heeft omschreven:

” . . . people’s beliefs and convictions are in almost every case gotten at second-hand, and without examination, from authorities who have not themselves examined the questions at issue but have taken them at second-hand from other non-examiners, whose opinions about them were not worth a brass farthing.”

Vrij vertaald:

Mensen hun geloof en overtuigingen zijn vrijwel altijd uit tweede-hand verkregen, van autoriteiten die op hun beurt nooit zelf de voor de hand liggende vragen hebben bestudeerd, maar dit op hun beurt ook overnamen als tweede-handse informatie van weer anderen nep-onderzoekers, van wie de mening nog geen koperen cent waard is.

Mijn excuses als dit niet perfect vertaald is, maar het is niet eenvoudig om dergelijke geniale quotes in een andere taal even krachtig te vertalen. Maar u begrijpt wel wat het wil zeggen.

A)  In die 32 pagina’s staan nergens de woorden (binding agreement, deadline of penalties) in. Probeer maar uw contract met een bank eens zonder die woorden er door te krijgen. Geen boetes, verplichtingen of tijdsverbintenis. Lucht dus.

B)   Er staat wel 14 maal het woord voluntary in.

C)   Dit zijn de eerste regels en dat kan geen kat begrijpen. Zo gaat dat met dit soort verklaringen.

Recalling decision 1/CP.17 on the establishment of the Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action, Also recalling Articles 2, 3 and 4 of the Convention, Further recalling relevant decisions of the Conference of the Parties, including decisions 1/CP.16, 2/CP.18, 1/CP.19 and 1/CP.20,

D)  Pagina 6, artikel 38: Voluntary participation authorized by each Party involved.

Het is dus allemaal op vrijwillige basis. Niets moet alles mag, en we doen maar wat we willen.

E)  Common but differentiated responsibilities:

We hebben alemaal een gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar dan heel erg  onderscheiden tegelijkertijd.

F)   52. Agrees that Article 8 of the Agreement does not involve or provide a basis for any liability or compensation.

Er is m.a.w. geen aansprakelijkheid, what so ever. Niets bindend aan. Waarom zouden we onze welvaart dan op het spel zetten? Boetes zijn niet voorzien.

G)  Agreement shall set a new quantified goal from a floor of USD 100 billion per year, taking into the needs and priorities of developing countries.

Dat geld ($100miljard per jaar) gaan we dus in Panama en Zwitserland terugvinden. Mugabe & co zagen het geld al op zijn rekening staan. Die zullen wel één of ander Afrikaans congres organiseren waar ze dat geld onderling wat verdelen. Hun bevolking, noch hun economie zal er ooit ook maar een centiem van te zien krijgen.

H)  Calls upon all Parties to ensure that education, training and public awareness, as reflected in Article 6 of the Convention and in Article 12 of the Agreement are adequately considered in their contribution to capacity-building; 

Indoctrinatie via scholen en opleiding zal worden gestimuleerd m.a.w. In ons land door het MOS. Jawel. Niet economische vooruitgang maar indoctrinatie is de weg naar een andere economie.

I)  Noting the importance of ensuring the integrity of all ecosystems, including oceans, and the protection of biodiversity, recognized by some cultures as Mother Earth, and noting the importance for some of the concept of “climate justice”, when taking action to address climate change.

Het staat er echt zo (MOEDER AARDE) in een geloofwaardig document!  Waarom niet ook manneke maan. Hoe is dit mogelijk?

J)  Parties acknowledge that adaptation action should follow a country-driven, gender-responsive, participatory and fully transparent approach, taking into consideration vulnerable groups, communities and ecosystems, and should be based on and guided by the best available science and, as appropriate, traditional knowledge, knowledge of indigenous peoples and local knowledge systems, with a view to integrating adaptation into relevant socioeconomic and environmental policies and actions, where appropriate.

Dat staat er echt allemaal in, beste wetenschap, maar ook lokale volkswijsheid en wat bijgeloof kan en mag helpen. De sjamaan van om de hoek, de lokale medicijnman, tante kaat, de regendanser, de lokale boerenfolkore,  u weet het wel wat ik bedoel.  Serieus, het staat er echt.

En mag ik er even aan herinneren, dat niets wat onze overheid doet, ook maar 1/1000 Klimaattop- zaak van een graad verschil gaat maken op het klimaat. Wat denken jullie, zullen we maar stoppen met deze welvaartvernietiging?

Toen dit akkoord bekend werd, stonden werkelijk honderden journalisten te feesten, te juichen en sprongen ze de mileuactivisten in de armen van pure blijdschap. Denkt u echt dat die mensen dat gelezen hebben, dat begrepen hebben? Zijn daar echt 40.000 mensen voor nodig die een volle week in “le very gay Paris” feesten, eten en zich o zo belangrijk presenteren aan de wereld. Dat is een jaarlijkse vergadering waar al die professionele vakantiegangers op kosten van de belastingbetaler, u dus, mooi weer spelen. Dat mag u ook nog betalen. Auwch, dat doet pijn.

 

Bron hier