https://www.youtube.com/watch?v=Fi3APr_4dQ0
Gisteren bleek al dat het sluiten van de Doggersbank voor visserij vooral als groenwasserij dient voor de overheid en corporate belangen. Vandaag onderbouwen we verder waarom ‘natuur’ in het Dogger-dossier alvast geen enkele rol speelt. Voor kenniscentrum de SWNM-Stichting Wetenschappelijk Natuur en Milieubeleid- groef ik met ondersteuning van de RIVO-onderzoeksdirecteuren Paul Hagel en Dolf Boddeke in de relevante literatuur, verzameld in het Kenniscentrum. Qua gelikte marketing valt er bij SWNM een wereld te winnen, maar de inhoud blijft vooralsnog onweersproken.

De Wijzers die we maakten in relatie tot het dossier ‘vissertje pesten om corporate belangen af te schermen’ zijn nog steeds inhoudelijk onweersproken. Neem de MPA-Wijzer– Toetsing nut en noodzaak van Marine Protected Areas. En de Trawlingguide Natura 2000: An audit on the relative influence of bottom trawling on Natura 2000 sites in the North Sea

Die legden alle relevante literatuuronderzoek langs de lat om mensen bullshit-proof te maken. In relatie tot de Doggersbank haalde ik het document van de NSRAC (North Sea Region Advisory Council), het Excom Final Report uit 2011. Dat schreef niet alleen hoe de visserijdruk op de Doggersbank dramatisch was ingezonken sinds 1990:

Over the last 15-20 years there has been a huge reduction (possibly up to 80% according to the sector) in vessels fishing on the Dogger Bank.

De mediacampagner van groene kleptocraten brandt los. Gisteren gaven WNF en Greenpeace al de 'groene aftrap', vandaag hun leenheren van 100 procent Staatsbedrijf Tennet dat zich in Duitsland al in de miljardenschulden moet steken bij gebrek aan eigen kapitaal

De mediacampagne van de profiteurs van belasting-miljarden uit het energie-circuit brandt los. Gisteren gaven het door Eneco gesponsorde WNF en Greenpeace al de ‘groene aftrap’ in de Volkskrant vandaag in NRC Damesblad hun leenheren van 100 procent Staatsbedrijf Tennet dat zich in Duitsland al in de miljardenschulden moet steken bij gebrek aan eigen kapitaal

WNF en het door WNF betaalde Stichting de Noordzee beroepen zich er op een zetel te hebben bij NSRAC, dus ze moeten hiervan op de hoogte zijn. Ook  meldt NSRAC dat er over de Doggersbank nauwelijks betrouwbare ecologische gegevens bestaan op grond waarvan je een drastische afsluiting kunt rechtvaardigen voor de reeds geslonken visserij. Dat kan enkele jaren niet veel anders zijn, of het moet een paar met veel mediakabaal aangekondigde 1-daagse duiktripjes zijn. Dat noem ik geen onderzoek

Beyond considering the direct pressure footprint of the gear itself, the extent of fisheries effects at the scale of the Dogger Bank and its implications for ecology are, however, difficult to determine. Although some studies have been carried out in the central southern North Sea (e.g. Lindeboom and de Groot 1998), information on specific impacts of gears in the Dogger Bank area is scarce.

Een 'wildernis'? Een Wingewest van de energie-industrie bedoelt Greenpeace

Een ‘wildernis’? Een Wingewest van de energie-industrie bedoelt Greenpeace

Men bedoelt: er zijn geen gegevens, en roept dus maar vast wat op basis van het voorzorgprincipe. Meen weet al nauwelijks wat men wil beschermen, Johan van de Gronden (Wereldbestuurfonds) en Sylvia Borren (Groene Pies) pruttelen daarom maar iets over dolfijnen. Alsof die ook maar iets te maken hebben met bodemvisserij. Maar dat maakt deze fondsenwervende graaibaaien ook niets ui. Zij hanteren het motto van Goebbels: waarheid is wat de partij vraagt.

The FIMPAS 2 Workshop (ICES ACOM 2010) concluded that for H1100 generally, the impact is gauged as „high‟ for traditional beam trawls, „medium‟ for otter trawls, „low‟ for seine nets and gill-nets. It was noted that there is scientific evidence that exclusion of beam-trawls from an area has a positive effect on habitat quality. However, there was disagreement among FIMPAS stakeholders on the impact that beam trawls have on the benthos compared to the natural impact from storms.

Locatie Doggersbank

Locatie Doggersbank

Lindeboom en de Groot is de meest aangehaalde studie, dat is de IMPACT-studie. En deze vond tot teleurstelling van de intellectueel volslagen corrupte- en daarom in huidig academisch klimaat succesvolle – Han Lindeboom geen noemenswaardige effecten op ecosysteemniveau, althans: bij zandig sediment in relatief ondiepe zee (tot 30 mtr NAP) waar de natuurlijke dynamiek de sporen van boomkor snel uitwist. Wel lijkt eutrofiering een goede verklaring te zijn voor verschuivingen in de samenstelling van bodemleven.

Joris 'Sla mij alsjeblieft' van Wijnhoven moet deze industrialisering van de Noordzee over de rug van vissers een groen randje geven. Greenpeace is geldspeculant, die 56 miljoen euro investeerde in waardedadling van de euro

Joris ‘Sla mij alsjeblieft’Wijnhoven (Greenpeace) moet deze industrialisering van de Noordzee over de rug van vissers een groen randje geven. Greenpeace is geldspeculant, die 56 miljoen euro investeerde in waardedadling van de euro.

De MPA-Wijzer verliet zich op het werk van ondermeer DE expert op het terrein van MPA’s Ben Halpern. De effectiviteit van MPA’s is bewezen in (sub)tropische zeegebieden, waar vis jaarrond in een gebied blijft.   Maar zoals hij al in Science aangaf is de impact van visserij op zandbodems in hoog-dynamisch gebied relatief laag. Ook is de effectiviteit van MPA’s in de Noordzee omstreden, omdat vis hier over honderden tot duizenden kilometers migreert.

Dus, lever experimenteel bewijs van het ongelijk:

  • is het waar/niet waar dat de visserijdruk op de Doggersbank in afgelopen kwart eeuw spectaculair afnam
  • is het waar/niet waar dat ecologische gegevens over een referentietoestand nagenoeg afwezig zijn
  • is het waar/niet waar dat de impact van visserij op ondiepe zandige bodems in hoog dynamisch gebied klein is
  • is het waar/niet waar dat grootschalige ontwikkeling van windfarms relatief meer ecologische impact kan hebben?

Screen Shot 2016-06-15 at 10.05.58

Vaag Wildernis-ideaal
Voor dat laatste- bijvoorbeeld de impact op zeevogels- zijn ook relatief weinig gegevens, zo toont deze Schotse studie. Maar je ziet wel dat bij de studie die wel zijn gedaan, een hoge ontwijkingsgraad optreedt: oftewel grote delen van voormalig populair gebied worden minder geschikt. Verder noemen ze de kans dat een langsvliegende zeevogel door zo’n zwiepzwaaier wordt geraakt tussen 5 en 10 procent. Waarom dan wel die windmolenaars uit de wind houden, en vissertje trappen: tenzij je meer geeft om miljardensubsidies dan de natuur? Er is niets, nul, nada, groen aan een windturbine-industrieterrein op zee. Dat is gewoon industrialiseren van een natuurgebied.

De SWNM is een heerlijk kluppie, gesteund door Urker vissers die het beu zijn door de Groene Taliban gen### te worden waar ze bij staan. Terwijl hun Vissersbond onder Johan Nooitgedagt een zwakke kontkruipersclub is, die niets investeert in een eigen ecologisch verhaal of deugdelijke kennis. Of die kritisch op zichzelf kan zijn, als dat nodig is.

Onder het motto, ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend’ help je dan graag mee, puttend uit de schat van kennis die de RIVO-nestoren aandragen. De website Fishing for the Truth is een voorbeeld waar de Nederlandse vissers ook zich aan kunnen spiegelen.

Het motto: al gaat de onzin van NGO’s nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel.Men komt af en toe met wat dodemansduim aanzetten, of een Noordkromp, maar laat zich vooral leiden door een vaag holistisch en mensvijandig wildernis-ideaal, ge-erfd van Corporate Inc in Amerika. Dat laat geen plaats voor kleine natuurgebruikers gunt in de natuur. Zodat Multinationals waarvoor het WNF als groen masker dien daar straks meer ruimte hebben. Dat is ook de krantenkop van het stuk van Johan van de Goebbels Gronden.

Hij ligt vandaag nog in de winkel: Groenwasserij BV

Hij ligt vandaag nog in de winkel: Groenwasserij BV

Milieuclubs planten de ‘meme’: vissers pesten is natuurbescherming
Zie ook mij videopresentatie, maar aanleiding van mijn artikel in Elsevier; Geoliede Klimaatbelangen, dat vandaag nog in de winkel ligt. Jan Paul van Soest met zijn CO2-paniek, het is een Greenwash van corporate inc, gesteund vanuit een kleine elite met een ethisch tekort van mammoet-proporties. Maar maak zogenaamde ‘linkse’ politici maar eens duidelijk dat zij zijn beetgenomen door de partijen, waartegen zij zich meenden te verzetten….

En het is moeilijker om mensen te overtuigen dat ze zijn beetgenomen, dan om mensen beet te nemen. Daarnaast: wat zich nu vaak ‘links’ noemt, zijn vooral elite ijdeltuiten werkzaam bij overheid en groene consulting die enkel standpunten innemen vanuit waarheidsopportunisme/persoonlijk gewin. Bij ‘links’ denk ik liever aan Jan Marijnissen en mensen die met mensen zijn begaan.

Maar 2 meeneem puntjes gelden

  • Al die campagnes tegen visserij van Greenpeace dienden om de Visserij te torpederen tot Groene Boosdoener, los van de realiteit. Maar waarheid is wat de Partij vraagt
  • De Partij/Corporate Inc. wilde die Noordzee al in 2006 industrialiseren (de Nota Ruimte in 2004 gaf al een opzet), en zonder een Groene Boeman waar je alles op kunt afschuiven krijg je die plannen er niet door. Want de Noordzee is natuurgebied
  • Dus financier je PR-bedrijven Greenpeace en WNF om als diversiestrategie alle pijlen te richten op vissers, zodat het verwijderen van vissers in de hoofden van mediaconsumenten gelijk staat aan ‘natuurbescherming’
  • Het is dus een pure propaganda-marketing-operatie  waar de Creel Committee in de Eerste Wereld Oorlog succesvol mee pionierde. Je kunt mensen (de Amerikanen toen) van vredelievende Duitser-knuffelaars omtoveren tot Duitser-moordenaars, louter via propaganda en marketing, zo wist men 100 jaar geleden al. Dus kun je ook de ‘meme’ bij mensen in het hoofd planten: vissers pesten= natuurbescherming.