SWNM: ‘Sluiten Doggersbank visserij heeft niets met natuur te maken’

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
I Accept

Gisteren bleek al dat het sluiten van de Doggersbank voor visserij vooral als groenwasserij dient voor de overheid en corporate belangen. Vandaag onderbouwen we verder waarom ‘natuur’ in het Dogger-dossier alvast geen enkele rol speelt. Voor kenniscentrum de SWNM-Stichting Wetenschappelijk Natuur en Milieubeleid- groef ik met ondersteuning van de RIVO-onderzoeksdirecteuren Paul Hagel en Dolf Boddeke in de relevante literatuur, verzameld in het Kenniscentrum. Qua gelikte marketing valt er bij SWNM een wereld te winnen, maar de inhoud blijft vooralsnog onweersproken.

De Wijzers die we maakten in relatie tot het dossier ‘vissertje pesten om corporate belangen af te schermen’ zijn nog steeds inhoudelijk onweersproken. Neem de MPA-Wijzer– Toetsing nut en noodzaak van Marine Protected Areas. En de Trawlingguide Natura 2000: An audit on the relative influence of bottom trawling on Natura 2000 sites in the North Sea

Die legden alle relevante literatuuronderzoek langs de lat om mensen bullshit-proof te maken. In relatie tot de Doggersbank haalde ik het document van de NSRAC (North Sea Region Advisory Council), het Excom Final Report uit 2011. Dat schreef niet alleen hoe de visserijdruk op de Doggersbank dramatisch was ingezonken sinds 1990:

Over the last 15-20 years there has been a huge reduction (possibly up to 80% according to the sector) in vessels fishing on the Dogger Bank.

De mediacampagner van groene kleptocraten brandt los. Gisteren gaven WNF en Greenpeace al de 'groene aftrap', vandaag hun leenheren van 100 procent Staatsbedrijf Tennet dat zich in Duitsland al in de miljardenschulden moet steken bij gebrek aan eigen kapitaal

De mediacampagne van de profiteurs van belasting-miljarden uit het energie-circuit brandt los. Gisteren gaven het door Eneco gesponsorde WNF en Greenpeace al de ‘groene aftrap’ in de Volkskrant vandaag in NRC Damesblad hun leenheren van 100 procent Staatsbedrijf Tennet dat zich in Duitsland al in de miljardenschulden moet steken bij gebrek aan eigen kapitaal

WNF en het door WNF betaalde Stichting de Noordzee beroepen zich er op een zetel te hebben bij NSRAC, dus ze moeten hiervan op de hoogte zijn. Ook  meldt NSRAC dat er over de Doggersbank nauwelijks betrouwbare ecologische gegevens bestaan op grond waarvan je een drastische afsluiting kunt rechtvaardigen voor de reeds geslonken visserij. Dat kan enkele jaren niet veel anders zijn, of het moet een paar met veel mediakabaal aangekondigde 1-daagse duiktripjes zijn. Dat noem ik geen onderzoek

Beyond considering the direct pressure footprint of the gear itself, the extent of fisheries effects at the scale of the Dogger Bank and its implications for ecology are, however, difficult to determine. Although some studies have been carried out in the central southern North Sea (e.g. Lindeboom and de Groot 1998), information on specific impacts of gears in the Dogger Bank area is scarce.

Een 'wildernis'? Een Wingewest van de energie-industrie bedoelt Greenpeace

Een ‘wildernis’? Een Wingewest van de energie-industrie bedoelt Greenpeace

Men bedoelt: er zijn geen gegevens, en roept dus maar vast wat op basis van het voorzorgprincipe. Meen weet al nauwelijks wat men wil beschermen, Johan van de Gronden (Wereldbestuurfonds) en Sylvia Borren (Groene Pies) pruttelen daarom maar iets over dolfijnen. Alsof die ook maar iets te maken hebben met bodemvisserij. Maar dat maakt deze fondsenwervende graaibaaien ook niets ui. Zij hanteren het motto van Goebbels: waarheid is wat de partij vraagt.

The FIMPAS 2 Workshop (ICES ACOM 2010) concluded that for H1100 generally, the impact is gauged as „high‟ for traditional beam trawls, „medium‟ for otter trawls, „low‟ for seine nets and gill-nets. It was noted that there is scientific evidence that exclusion of beam-trawls from an area has a positive effect on habitat quality. However, there was disagreement among FIMPAS stakeholders on the impact that beam trawls have on the benthos compared to the natural impact from storms.

Locatie Doggersbank

Locatie Doggersbank

Lindeboom en de Groot is de meest aangehaalde studie, dat is de IMPACT-studie. En deze vond tot teleurstelling van de intellectueel volslagen corrupte- en daarom in huidig academisch klimaat succesvolle – Han Lindeboom geen noemenswaardige effecten op ecosysteemniveau, althans: bij zandig sediment in relatief ondiepe zee (tot 30 mtr NAP) waar de natuurlijke dynamiek de sporen van boomkor snel uitwist. Wel lijkt eutrofiering een goede verklaring te zijn voor verschuivingen in de samenstelling van bodemleven.

Joris 'Sla mij alsjeblieft' van Wijnhoven moet deze industrialisering van de Noordzee over de rug van vissers een groen randje geven. Greenpeace is geldspeculant, die 56 miljoen euro investeerde in waardedadling van de euro

Joris ‘Sla mij alsjeblieft’Wijnhoven (Greenpeace) moet deze industrialisering van de Noordzee over de rug van vissers een groen randje geven. Greenpeace is geldspeculant, die 56 miljoen euro investeerde in waardedadling van de euro.

De MPA-Wijzer verliet zich op het werk van ondermeer DE expert op het terrein van MPA’s Ben Halpern. De effectiviteit van MPA’s is bewezen in (sub)tropische zeegebieden, waar vis jaarrond in een gebied blijft.   Maar zoals hij al in Science aangaf is de impact van visserij op zandbodems in hoog-dynamisch gebied relatief laag. Ook is de effectiviteit van MPA’s in de Noordzee omstreden, omdat vis hier over honderden tot duizenden kilometers migreert.

Dus, lever experimenteel bewijs van het ongelijk:

 • is het waar/niet waar dat de visserijdruk op de Doggersbank in afgelopen kwart eeuw spectaculair afnam
 • is het waar/niet waar dat ecologische gegevens over een referentietoestand nagenoeg afwezig zijn
 • is het waar/niet waar dat de impact van visserij op ondiepe zandige bodems in hoog dynamisch gebied klein is
 • is het waar/niet waar dat grootschalige ontwikkeling van windfarms relatief meer ecologische impact kan hebben?

Screen Shot 2016-06-15 at 10.05.58

Vaag Wildernis-ideaal
Voor dat laatste- bijvoorbeeld de impact op zeevogels- zijn ook relatief weinig gegevens, zo toont deze Schotse studie. Maar je ziet wel dat bij de studie die wel zijn gedaan, een hoge ontwijkingsgraad optreedt: oftewel grote delen van voormalig populair gebied worden minder geschikt. Verder noemen ze de kans dat een langsvliegende zeevogel door zo’n zwiepzwaaier wordt geraakt tussen 5 en 10 procent. Waarom dan wel die windmolenaars uit de wind houden, en vissertje trappen: tenzij je meer geeft om miljardensubsidies dan de natuur? Er is niets, nul, nada, groen aan een windturbine-industrieterrein op zee. Dat is gewoon industrialiseren van een natuurgebied.

De SWNM is een heerlijk kluppie, gesteund door Urker vissers die het beu zijn door de Groene Taliban gen### te worden waar ze bij staan. Terwijl hun Vissersbond onder Johan Nooitgedagt een zwakke kontkruipersclub is, die niets investeert in een eigen ecologisch verhaal of deugdelijke kennis. Of die kritisch op zichzelf kan zijn, als dat nodig is.

Onder het motto, ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend’ help je dan graag mee, puttend uit de schat van kennis die de RIVO-nestoren aandragen. De website Fishing for the Truth is een voorbeeld waar de Nederlandse vissers ook zich aan kunnen spiegelen.

Het motto: al gaat de onzin van NGO’s nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel.Men komt af en toe met wat dodemansduim aanzetten, of een Noordkromp, maar laat zich vooral leiden door een vaag holistisch en mensvijandig wildernis-ideaal, ge-erfd van Corporate Inc in Amerika. Dat laat geen plaats voor kleine natuurgebruikers gunt in de natuur. Zodat Multinationals waarvoor het WNF als groen masker dien daar straks meer ruimte hebben. Dat is ook de krantenkop van het stuk van Johan van de Goebbels Gronden.

Hij ligt vandaag nog in de winkel: Groenwasserij BV

Hij ligt vandaag nog in de winkel: Groenwasserij BV

Milieuclubs planten de ‘meme’: vissers pesten is natuurbescherming
Zie ook mij videopresentatie, maar aanleiding van mijn artikel in Elsevier; Geoliede Klimaatbelangen, dat vandaag nog in de winkel ligt. Jan Paul van Soest met zijn CO2-paniek, het is een Greenwash van corporate inc, gesteund vanuit een kleine elite met een ethisch tekort van mammoet-proporties. Maar maak zogenaamde ‘linkse’ politici maar eens duidelijk dat zij zijn beetgenomen door de partijen, waartegen zij zich meenden te verzetten….

En het is moeilijker om mensen te overtuigen dat ze zijn beetgenomen, dan om mensen beet te nemen. Daarnaast: wat zich nu vaak ‘links’ noemt, zijn vooral elite ijdeltuiten werkzaam bij overheid en groene consulting die enkel standpunten innemen vanuit waarheidsopportunisme/persoonlijk gewin. Bij ‘links’ denk ik liever aan Jan Marijnissen en mensen die met mensen zijn begaan.

Maar 2 meeneem puntjes gelden

 • Al die campagnes tegen visserij van Greenpeace dienden om de Visserij te torpederen tot Groene Boosdoener, los van de realiteit. Maar waarheid is wat de Partij vraagt
 • De Partij/Corporate Inc. wilde die Noordzee al in 2006 industrialiseren (de Nota Ruimte in 2004 gaf al een opzet), en zonder een Groene Boeman waar je alles op kunt afschuiven krijg je die plannen er niet door. Want de Noordzee is natuurgebied
 • Dus financier je PR-bedrijven Greenpeace en WNF om als diversiestrategie alle pijlen te richten op vissers, zodat het verwijderen van vissers in de hoofden van mediaconsumenten gelijk staat aan ‘natuurbescherming’
 • Het is dus een pure propaganda-marketing-operatie  waar de Creel Committee in de Eerste Wereld Oorlog succesvol mee pionierde. Je kunt mensen (de Amerikanen toen) van vredelievende Duitser-knuffelaars omtoveren tot Duitser-moordenaars, louter via propaganda en marketing, zo wist men 100 jaar geleden al. Dus kun je ook de ‘meme’ bij mensen in het hoofd planten: vissers pesten= natuurbescherming.
Door |2016-06-15T12:41:00+00:0015 juni 2016|17 Reacties

17 Comments

 1. Bart S 15 juni 2016 om 11:31 - Antwoorden

  Goed verhaal! Ben benieuwd hoe hierop gereageerd wordt.

  • Rypke Zeilmaker
   Rypke Zeilmaker 15 juni 2016 om 12:52 - Antwoorden

   Eerst met stilzwijgen en vervolgens met negatieve framing als ‘die razende Rypke’ waaruit zou moeten blijken dat je gek bent.

   Het volgende stadium is ‘hem het zwijgen opleggen’ , eerst langs economische weg en vervolgens ook fysiek

   En dan win ik. Of ik beland onder de groene zoden. Er zijn mensen voor minder omgelegd

 2. Bob Fleumer 15 juni 2016 om 12:09 - Antwoorden

  Waarom zijn toch zoveel mensen overal tegen? Leeg vissen kun de zee niet, lang voor dat dat het geval is de visvangst verliesgevend en vindt dus niet meer plaats en kan de visstand zich weer herstellen. Het lijkt wel of de ene helft van de mensen de andere helft dwars wil zitten, zo jammer we zouden het zo gezellig kunnen hebben op ons ruimteschip aarde.

 3. Rypke Zeilmaker
  Rypke Zeilmaker 15 juni 2016 om 12:46 - Antwoorden

  @Bob Fleumer: je stipt hier een goed punt aan onder de noemer ‘Divide and Conquer’, een deel van de mensen wordt doelbewust opgehitst tegen de ander, en clubs als Greenpeace spelen daarbij een belangrijke rol.

  Ik bedoel: ken jij iemand die zegt, ‘nou maak die rotplaneet maar stuk?’ Iedereen houdt van de natuur op eigen wijze, dus waarom dan mensen tegen elkaar opzetten? Alleen wanneer het je belang is om die natuur ongehinderd te melken, en dat is waar milieuclubs voor worden gebruikt

  Het is nogal een morele pretentie wanneer je beweert meer om de planeet te geven dan ieder ander, tenzij je daar constructieve investeringen tegenover zet. Bijvoorbeeld een kaal industrieterrein omtoveren tot biologisch groenparadijs met fruitbomen en natuureducatie. Maar Greenpeace bouwt NIETS nul nada constructiefs, ze maken alleen wat agiterend kabaal in media, en zetten mensen tegen elkaar op

 4. Raphaël 15 juni 2016 om 13:39 - Antwoorden

  Dit doet mij denken aan wat mij de laatste 2 weken is overkomen. Twee weken geleden kregen wij een brief van de gemeente waarin stond dat enkele medebewoners in onze straat heel erge overlast ondervonden van eksters in de vorm van poep op de auto tijdens het parkeren. (En geluidoverlast) Onze straat is nu voorzien van tientallen 30 jaar oude beukenbomen aan beide straatkanten. Schitterend om te zien en fijn voor de straat. Maar ja. We werden uitgenodigd voor een samenkomst. Op de samenkomst was de conclusie (die er al eerder bleek te zijn trouwens); kap al de bomen en plaats aan één kant eventueel nieuwe kleinere -ekster-onvriendelijke- bomen . En dat wordt het voorstel aan de gemeenteraad. Men noemt het plan ‘Vernieuwing (van de straat)”.

  Dus omdat er poep op de auto’s komt door de eksters (50-100, zegt men) moeten de beuken weg.
  Verder werden er nog meer argumenten bij genoemd. De stoepen zijn eigenlijk te smal, de bomen zijn eigenlijk te groot, de poep zorgt ook voor uitglijders en de stoepen komen een beetje omhoog.

  Ik snap dat dit weinig met visserij te maken heeft, en ik heb geen verstand van visserij, maar het geeft wel weer hoe het publiek denkt over de natuur.

  Trouwens, ik ben blij dat ik deze site ontdekt heb, want de sfeer proeft hier heel anders dan menig website dat ik bezocht heb.

  Wees maar voorzichtig met het teveel benoemen van taboe-namen want het zou zonde zijn als -je weet wel-.

  Met vriendelijke groet,

  Raphaël.

  (nb, mocht je dit niet plaatsen wegens of-topic, das goed)

  • RZ
   RZ 15 juni 2016 om 16:37 - Antwoorden

   Nee dit demonstreert hoe gek mensen zijn geworden, en dat is toch waar deze site over gaat

  • Joop Kooijmans 16 juni 2016 om 13:47 - Antwoorden

   DE eksters kunnen beter beheerd worden net zoals in the good old days toen deze nog beheerd mochten worden, trouwens goed voor de tuinvogels minder poep op auto enz. maar dit zal wel vloeken in de kerk zijn!

 5. Turris 15 juni 2016 om 16:13 - Antwoorden

  Er moet toch een zelfstandig kritisch denkende journalist zijn in de Nederlandse media die dit oppikt?

 6. Turris 15 juni 2016 om 17:19 - Antwoorden

  Lekker dissen die leugenaars van WNF en Groene Pies; “En het is moeilijker om mensen te overtuigen dat ze zijn beetgenomen, dan om mensen beet te nemen” Ik denk dat een Machiavellist dit toch genuanceerder ziet. Je laat vanuit je Groen & Linkse ideologie bewust en onder valse ethische voorwendselen, politieke pressie en boycot-chantage je tegenstander het liefst betalen voor zijn eigen ondergang, onderwijl je zakken vullend. Maar mogelijk heb je toch gelijk, Rypke. De grootste zege voor de olie-industrie was de politieke Groene ban op kernenergie, de olie-industrie wetende dat gesubsidieerde energiebronnen als wind-energie , biomassa-energie en zonne-energie geen poep gaan klaarmaken in een vrije economie met lage wereld olieprijzen. Zelfs met 3x hogere olieprijzen is “duurzame” energie een volstrekt zinloze en doodlopende weg bij een 3% stijging per jaar van de totale wereld energiebehoefte.

  • Pieter 16 juni 2016 om 14:50 - Antwoorden

   Altijd dat tegen kernenergie zijn, begrijp ik niet. Het is goedkoop, schoon en veilig. In de mijnindustrie vallen bv fors meer doden dan door kernenergie. En kijk eens hoeveel schade windenergie aanricht. Onbegrijpelijk dat er zo weinig naar een Thoriumcentrale wordt gekeken. Afgezien van de Chinezen, maar die gebruiken hun gezonde verstand ipv dat gezeur van al die pressiegroepen bij ons.

 7. Anton Smit 15 juni 2016 om 21:35 - Antwoorden

  En nu nog even (na dat filmpje) de titels en auteurs van de twee boeken.

 8. RZ
  RZ 16 juni 2016 om 08:14 - Antwoorden

  John Perkins- The New Confessions of an Economic Hitman

  Harry Frankfurt- On Bullshit

 9. Jan de Boer 16 juni 2016 om 11:40 - Antwoorden

  Bijzonder dat Lindeboom wel tegen bodemberoerende visserij aggeert maar als men vervolgens in die prachtige onderwaternatuur windmolens zet en rond de fundaties tonnen steen kiepert om ze te beschermen tegen uitschuren hij dat opeens een verrijking van het eco-systeem vind. Willen we nou de Noordzee natuur beschermen zoals die is of jagen we een of ander droom eco-systeem na?

  • Alex Borstlap 16 juni 2016 om 12:01 - Antwoorden

   Ach Jan, niets opportunistisch is onze groene vrinden vreemd. Weet je nog de hysterie van Groene Pies en de Brent Spar? En vervolgens de bullshitredenatie over de in zee gestorte stenen om vissertje te pesten?

 10. Wim Vooijs 17 juni 2016 om 12:08 - Antwoorden

  wat betreft bodem beroering op de Doggersbank door visserij, dat is gewoon een lachertje . Als Lindeboom zelf al tot de conclusie komt dat in de Zuidelijke Noordzee er een groot natuurlijk dynamisch vermogen zit door wind en getij, Wat zal dat dan wel niet zijn op de Doggerbank? daar is de zee nog zoveel grover als zuid van de 53gr breedte dus de impact gaat ook voor dieper water op, om maar niet te spreken van het “Friese Front” want daar heb je niet eens storm voor nodig om Tsunamie effect te hebben, wind en getij tegen gesteld en het kookt daar al.
  Waar ze al die “Wijsheid”vandaan halen?? In elk geval niet vanaf zee.
  Zal wel uit de grote “Dooiemans Duim”van Han gezogen worden verwacht ik.

 11. Jurie 23 juni 2016 om 09:26 - Antwoorden

  het viel mij op dat de berichtgeving over sluiting van genoemde zeegebieden precies onder het bericht stond van explosieve toename van bebouwing in en rondom de kustgebieden. Toeval of niet, het maakt ook iets duidelijk hoe wij met z’n allen hier in Nederland aankijken tegen natuur versus bebouwing, industrie etc.
  ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat wij liever een gebied in de Noordzee volplempen met subsidietorens en het liefst niet gestoord willen worden tijdens ons weekendje uit aan de kust door dezelfde windmolens.
  De doorsnee Nederlander interesseert het geen ruk of er wel of niet gevist kan worden door onze vissers. Vraag aan een willekeurig iemand wat voor vis hij eet, dan komt er steevast pangasius, kibbeling en zalm naar voren, laten dit nou net de soorten zijn die we niet uit de Noordzee halen.
  de gebieden zijn aangewezen en de visserman heeft het nakijken.
  Lang heb ik gedacht en gehoopt dat boven gestelde vragen door Rypke zouden leiden tot common sense bij onze voorlieden en uitvoerders van beleid. De laatste jaren ben ik tot de stellige conclusie gekomen dat de multinationals Greenpeace en anderen al weer bezig zijn met hun volgende zet namelijk een algeheel visverbod van bodem beroerende visserij. Pulsen was slechts uitstel, en bedoeld om de visserman rustig te houden. een praatclubje hier en daar, vooral ingezet om kennis te vergaren en te gebruiken tegen jezelf

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK