De heilige graal voor de Hollandse reptielkunstenaar: een dikke zigzagstreep van een adder, knettergaaf!

De heilige graal voor de Hollandse reptielkunstenaar: een dikke zigzagstreep van een adder, knettergaaf!

Met natuurschrijver Michel Verschoor- ex-werknemer voor Natuurmonumenten- bezocht uw blogger 1 van de IMBY-koningen van Nederland: herpetoloog en ex-lid van Natuurmonumenten Edo van Uchelen. Voor een koopje bemachtigde de ecoloog 3 hectare aan een heideveld grenzende bosgrond in dunbevolkt Drenthe achter huis. Gelukkig toeval omdat de gemeente van die grond afwilde. En hij maakte er in 10 jaar tijd een reptielenparadijs van met paddenpoelen met betonfundering, moerasland, rotspartijen en kale zandakkers.

Een paddenpoel met betonfundering en bloeiende flora er omheen

Een paddenpoel met betonfundering en bloeiende flora er omheen

Hier kun je alle 4 inheemse hagedissoorten vinden, en in korte tijd zie je ook de hazelworm, ringslang en adder in hun element. Met kennis van reptielen, biologisch boerenverstand en vooral de lol en liefde om de natuur voor je ogen te zien ontwikkelen. Af en toe komt ‘de hand van God’ van pas als bij Diego Maradonna. En dan haal je zo de high score in herpetofauna: met alle Nederlandse soorten die zich hier nu zelfstandig voortplanten.

Feest!

Het rana-virus houdt de groene kikkers kort, zodat de soorten die ze minder achter de ellebogen hebben kunnen toenemen dankzij weldadige afname in concurrentie. De natuur redt zichzelf, als subsidie-beluste ‘deskundigen’ er maar geen papieren plannetjes aan opleggen. En zolang ambtenaren er maar met hun tengels af blijven, als ze de bureaudiversiteit weer willen bevorderen.

 

RZ16.edotopia (22)

De adders ontdekten zijn ‘Oase’ en koloniseren het vanaf de Drentse hei. Wij zagen een meter lange ringslang wegpeddelen in de poel. Artis Natura Magistra: de natuur is leermeester van de kunst. En zo kun je het creeren van natuurlijke diversiteit ook zien: als hogere kunstvorm. Een levend kunstwerk realiseren, altijd in ontwikkeling.

De muurhagedis die je in bovenstaande foto ook ziet, als je zoekt

De muurhagedis die je in bovenstaande foto ook ziet, als je zoekt. Reptielen warmen zichzelf graag op bij een matige zon, en dan gaan ze op jacht

IMBY? In My Back Yard
Al jaren terug ontvouwden we hier de IMBY-filosofie: In My Back Yard. Met liefde, een beetje kennis en eigen geld en een stukje eigen grond realiseer je het eigen ecologische ideaal, jouw Tuin met grote T. Of dat nu op een postzegel is of een landgoed. DE Natuur bestaat niet: 1 monopolie in handen van NGO’s met loterijmiljoenen om zichzelf leuker te maken dan ze zijn. Zij realiseren vooral Bureaudiversiteit om zo het ongelijk van Jan Schaeffer te bewijzen: in gelul kun je WEL wonen.

Poel met geelbuik-vuurpadden

Poel met geelbuik-vuurpadden, die zijn hier een ware plaag…

IMBY gaat voor de biokunst. Natuur bestaat in evenveel versies als je verbeelding toelaat. Zo ontstaat de echte ecologische diversiteit als lappendeken van ideeën en wensen, evenveel als er creatieve en leuke mensen zijn. Meer dan wanneer je met subsidies een laatste ambtenaaar-ecologenmode afdwingt die als eenheidsworst over het land moet uitgerold onder strijdkreten als ‘de biodiversiteit’. (= ik wil subsidie)

Dakpannen op het zand geven beschutting, ook voor de holletjes en eieren in het zand: hier een zandhagedis

Dakpannen op het zand geven beschutting, ook voor de holletjes en eieren in het zand: hier een zandhagedis

Inspiratie voor die gedachte kwam ondermeer van ecoloog Eef Arnolds die een stuk landbouwgrond in Drenthe kocht en weer omzette in zijn eigen floristische ideaal. Hij gaf daar college over in het Islamabad der Groene Taliban: Wageningen.

Simon Schama zijn Landscape and Memory is een Bijbel voor Westerse omgang met de natuur door de eeuwen. Nationaal Park de Hoge Veluwe werkt op deze manier al 90 jaar lang consequent 1 gedachte uit: een vloeiende overgang tussen cultuur en natuur. Zonder al te zeer te buigen naar de laatste subsidiemode en de grote grazernij. Omdat ze grotendeels de eigen broek kunnen ophouden.. Dank zij een hek kunnen ze meelopers en kapers op de kust buiten kunnen.

Een omheining van eigendomsrecht is essentieel voor IMBY. Zonder dat het rasters hoeven zijn.

De 'Oase', je kunt het ook Edotopia noemen, handgemaakte natuur naar herpetologisch ideaal

De ‘Oase’, je kunt het ook Edotopia noemen, handgemaakte natuur naar herpetologisch ideaal met eindeloze plantaardige variatie dankzij de afwezigheid van begrazing

De Artis-colleges over de historische en culturele wortels van ‘de tuin’ van Erik de Jong leverden inspiratie, in de tijd dat Artis zichzelf weer aan het heruitvinden was als tuin. De Heemparken van Amstelveen waren een ogen-opener: een MBO’er met groene vingers had de hele boekenkast over evolutie, competitie en selectie gewoon in zijn handen. Hij zag het voor zich gebeuren en anticipeerde daar op met tuingereedschap. Je houdt plots je kop en gaat gewoon kijken en luisteren.

Botanische tuinen als de Hortus in Leiden en Amsterdam stonden model. Maar ook het Bijenpark in Osdorp is een mooi voorbeeld waar alle bijenhouders samen 1 grote bloemenzee maken. Het werk van Roger Scruton was een invloed, Heidense filosofie van Bloed en Bodem inclusief bezoek aan een echte Heiden van Eldaring in het Taunusgebergte.

Hondskruid: Zeldzame orchideeën heb je overal waar je geen begrazing hebt. In natuurterrein van natuurclubs vind je ze dus nog nauwelijks

Hondskruid: Zeldzame orchideeën heb je overal waar je geen begrazing hebt. In natuurterrein van natuurclubs vind je ze dus nog nauwelijks

Geen begrazing, veel plantaardige diversiteit. De naam van dit plantje is me even ontschoten: het geenflauwideetje zal het wel zijn...Die groeien overal als je plantenkennis wegzakt

Geen begrazing, veel plantaardige diversiteit. De naam van dit plantje is me even ontschoten: het Geenflauwideetje zal het wel zijn…Die groeien overal waar je plantenkennis wegzakt. De achterliggende poel is 3 meter diep zwemwater

Zo volgde verhuizing naar Friesland om een eigen vogel- en fruittuin met kippen te realiseren. Als uitvloeisel van de Wagenings-Droevendaalse inslag met een toefje Cannabis sativa. Een eigen hof, de Abdij waar de waanzin van moderne tijd buiten de muren blijft. Die ligt als wilde oase in een oprukkend Tokkielandschap van tegeltuinen voor onderhoudsarme hersenpannen waar ‘boom’ staat voor ‘overlast’ en ‘aansprakelijkheid’.

Opdat geen minuut TV-kijktijd verloren zal gaan.

Zoek de zandhagedis. Die zag ik als ventje vroeger ook op Terschelling

Zoek de zandhagedis. Die zag ik als ventje vroeger ook op Terschelling. Ze hebben ook een broertje dood aan begrazing

Worteling
Worteling, de ‘Ecologie van Plaats’, die werkt als constructieve repliek bij de kosmopolitische ontworteling van loterijmiljoenen en subsidies verdampende NGO’s zonder grondbezit.  Zonder binding met een echt bestaande plaats die van jouw is, leuter je wat in het luchtledige. Dan kom je met ‘de biodiversiteit’ en ‘de duurzaamheid’ op de proppen : evenveel als nietszeggende kretologie die vooral dient om subsidies en hectares te hengelen.

Ecosysteemdiensten en ander gelul, het zijn de uiers waar het academisch overschot aan hangt om de hypotheek te financieren. Een kluit nep-deskundigen die vooral bezig is om het logisch tegenstrijdige zo gekunsteld mogelijk te verenigen, zodat ze geen gewetensbezwaar krijgen. En die zelfs op andermans terrein de baas willen spelen.

De aangrenzende heide

De aangrenzende heide, het adderterritorium

De veelvormigheid van leven heeft niets aan al die propaganda-FTE’s, nodig om 1 visie af te dwingen met het geweldsmonopolie van de overheid. Zoals Natuurmonumenten nu doet op Schiermonnikoog met valse ‘wetenschap’ als rechtvaardiging. Althans ik zie het niet gebeuren met de beste moeite van de wereld: maar hou me aanbevolen voor bewijs van het tegendeel. Intimidatie-praktijken overtuigen mij vooralsnog niet.

Subsidie is bij IMBY niet het doel, omdat je geen organisatie in stand hoeft te houden met bijna 80 FTE propaganda-personeel als Natuurmonumenten, en een directie die 6 ton euro per jaar kost.

En daar ligt ze dan: een zwangere vrouwtjesadder. Je vindt je bij milde zon liggend op een graspol

En daar ligt ze dan: een zwangere vrouwtjesadder. Je vindt ze bij milde zon liggend op een graspol. Noordelijke addersoorten zijn levendbarend, de eieren komen inwendig uit als aanpassing aan het koudere klimaat waar uitwendig opwarmen in korte zomers te kansloos is: zo werkt evolutie.

Natuurmonumenten heeft 30 miljoen euro PR-geld per jaar nodig voordat mensen ze leuk vinden. IMBY’s zijn al leuk van zichzelf. Meer dan academische pretenties telt datgene wat werkt in de natuur, net als in de natuur zelf.

Nog geen 1000 Alterrarapportjes die zus roepen, kunnen observaties in de realiteit weerleggen die zo DOEN. Daarom kunnen ‘domme’ vissers op een spandoek met spelVouten ook meer gelijk hebben dan alle ecologen van de wereld bij elkaar volgens alle academische regels der kunst.

De Natuur is het eggie, de realiteit. En theorie is de wortel van ontworteling.

Overal in Edotopia liggen vloerkleed-matjes en dakpannen waar reptielen onder kunnen opwarmen. Dat doen ze graag, zoals deze hazelwormen en ringslang

Overal in Edotopia liggen vloerkleed-matjes en dakpannen waar reptielen onder kunnen opwarmen. Dat doen ze graag, zoals deze hazelwormen en ringslang

Suprise: hazelwormen, die eten mieren en mierenlarven. Hazelwormen staan weer op het menu van de gladde slang die hier ook voorkmt

Surprise: hazelwormen, die eten mieren en mierenlarven. Hazelwormen staan weer op het menu van de gladde slang die hier ook voorkmt

De mogelijkheden zijn eindeloos. Liefde en lol is de motivatie, en als ik de liefde niet had….Want als dat stomme rotgeld de hoofdrol gaat spelen.. Denk aan wat Nina Hagen stelde: Geld ist nicht Wichtig, es muss nur Da sein. Het gaat om natuur als inspiratiebron voor het Leven die er altijd om je heen is. Niet als toornige en onaanraakbare godheid, maar als middel voor menselijk geluk volgens Corinthiers 13.

En nog een ringslangetje, het wemelt er van

En nog een ringslangetje die opwarmde onder het tapijt, het wemelt er van. Ringslangen laten een gele vloeistof los als je ze vangt en ze doen alsof ze al dagen dood zijn. De vloeistof ruikt ook als rottende eieren…

En steeds zie je ook: mensen die dit uit zichzelf doen met eigen geld, dat zijn ook leukere mensen. We hebben alvast genoten met hapje en drankje na. Iedereen die zelf zo’n IMBY realiseerde en dat wil delen: meldt het ons. Er is al een kentering gaande, laat de groene clubs maar lekker verschrompelen en leeglopen. Als er maar een netwerk van IMBY’s voor in de plaats komt- creatieve voortrekkers en gewoon mensen die hip worden door gewoon lang genoeg zichzelf te blijven- dan is dat enkel een goede zaak.

Proost!

Proost! Hartstikke gezellig…

IMBY is niets nieuws, maar iets ouds dat nieuw lijkt omdat het huidige ontaardde. Jac P Thijsse was ook Imby. Iedere boer, jager, bijenhouder, hovenier en visser met visie is Imby. Jezelf blijven wordt vanzelf een nieuwe trend. IMBY kan zo een baken zijn, een echt bestaande plaats van waaruit je de werkelijkheid weer terugverovert op de virtuele realiteit.