Kaartje met Intellegent Europe (EU)gesubsidieerde bosverbranders, zonnefarms en windturbines

De ‘Repower Map’: Kaartje met Intelligent Europe (EU)gesubsidieerde bosverbranders, zonnefarms en windturbines, waaronder de testwindfarm van Wageningen UR bij Lelystad, allemaal aangesloten bij de Climate Coalition/Klimabuendnis

Aflevering 10 ging over de grote geldjongens in Brussel die de emissiehandel leven in willen blazen, om zo op uw CO2-schulden te cashen. Vandaag het met 2,25 miljoen euro EU-geld gesponsorde Ecofys, de testwindfarm van Wageningen UR en mensen die zowel subsidie krijgen voor het in de brand steken van bos als voor bosplanten. Alles voor het klimaat.

 

44. De Klimabuendnis Laetzeburg betreft een stad in Luxemburg die zich aansloot bij de Agenda 21/2030-club Climate Alliance van Thomas Brose, die we hier al bespraken: die vangen 9 ton EU-geld per jaar. Van het budget van 6,2 ton euro dat Paul Polfer mag opmaken is 3,5 ton euro publiek gefinancierd, waarbij 1,8 ton euro van Europ AID afkomstig is.

Er is nog een Duitstalige URL-versie van die Climate Alliance, de Klimabuendnis. Dat is een verbond van 1700 gemeentes in Duitstalig Europa inclusief Italie die in 2030 liefst 50 procent minder CO2 zouden produceren dan in 1990, iedere 5 jaar 10 procent extra. En ze roepen ook nog iets over het regenwoud en ‘indiginous peoples’, omdat de kaketoe en de papegaai ook iets met het klimaat van doen hebben net als die analfabeten met peniskoker in hun boomhutjes.

Screen Shot 2016-07-05 at 08.25.39Door lobby van die Climate Alliance ontstond ook weer de Covenant of Mayors for Climate & Energy, klimaatbezeten burgemeesters die mee moeten helpen met lastenverzwaring/duur maken van energie uit naam van klimaat. Kortom: de politieke filosofie van ‘afknijpen is groen’ zit tot in de haarvaten van lokale overheden gelobbiet, en wordt er ook via congressen in gehamerd. Op de zogenaamde ‘repower map’ krijg je een overzicht van de vorderingen in de overstap naar Middeleeuwse energievoorziening.

Zoals via het massaal stoken (‘biomassa’) van bos/hout: een kostbare grondstof die je degradeert tot brandstof.

Das Gymnasium und Internat Schloss Lohburg verfügt seit 2003 über eine ökologische Wärmeversorgung auf technisch höchstem Niveau. Das Holzhackschnitzel Heizwerk stellt jedes Jahr 3,5 Mio. kWh Wärme bereit und versorgt über ein 600 m langes Leitungsnetz insgesamt 15 Gebäude. Etwa 75% der benötigten Wärme werden dadurch abgedeckt und jährlich 350.000 Liter Heizöl eingespart.

Dus het ecologisch wanneer je bos verstookt in plaats van olie. Terwijl je dus als Klimabundnis een alliantie aangaat met ‘het Amazonewoud’ moet Europees bos in je kachel. Voor het klimaat. Uiteraard is dat gesponsord door Intelligent Energy Europe, het subsidieprogramma van de Europese Commissie.

Screen Shot 2016-07-05 at 10.21.36

Die sponsoren onder anderen het “Windenergie Testveld‘ van Wageningen UR met Ecofys Wind Turbine Testing Service (WTTS) en met Wereld Natuur (…) Fonds als marketeer, dat sinds 2011 bij Lelystad in bedrijf is. Dat ‘grootste testveld ter wereld (althans, in 2011) rij ik steeds langs op weg naar de beschaving. Het liefste in het donker…Ecofys kreeg in 2015 liefst 2,25 miljoen euro Europees geld voor groen gekleurde adviezen tot belangenverstrengeling van haar sponsoren/ het leveren van ‘wetenschappelijk’ ogende adviezen die de milieubureaucratie aan macht en geld helpen

Wageningen UR already has 26 wind turbines. It is now building up a site for testing wind energy installations near these existing installations in Lelystad. Test locations like these are needed to test wind turbines under real-world conditions.

Hoe onafhankelijk kun je als ondernemende universiteit nog zijn. Je zou je dat kunnen afvragen, maar anno 2016 wordt jezelf dingen afvragen niet op prijs gesteld.

We Forest haalt haar niet winst uit donaties voor bosplant uit naam van klimaat

We Forest haalt haar niet winst uit donaties voor bosplant uit naam van klimaat

45. Nature Friends International is lid van de ‘Groene 10’, het netwerk van anti-welvaartsclubs dat onder aanvoering van Greenpeace lobbiet voor Eurofederalisering en het afknijpen van de economie onder de vlag van ‘het milieu’. Daarvoor krijgt Andrea Lichtenecker dan ook 2 ton euro per jaar toegeschoven van de Europese Commissie. Van haar budget van 8 ton komt 5,7 ton euro uit publieke middelen, waarvan 2,2 ton vanuit Oostenrijk. Van de leden komt slechts 2 ton euro. Kortom: de zoveelste groene club zonder noemenswaardige ledensteun die als gecontroleerde oppositie door de (milieu)bureaucratie in leven wordt gehouden, ter bestendiging van de eigen macht. Althans, zo heb ik dat nu leren zien.

46. Sustainet East Africa van Tom Apina verbrandt in Nairobi per jaar een ton publieke euro’s om klimaatbeleid in te voeren. Dat is weer gelinkt aan Eco Mark Africa, voortgekomen uit de World Summit on Sustainable Development in Johannesburg in 2002 van de UNEP van de Verenigde Nazi’s. Aalle vrije productie moest dan bijvoorbeeld onder ecolabels en controle komen:

The 10-YFP was approved by the African Ministerial Conference on the Environment (AMCEN) and its implementation was officially launched in 2006. As one of the five priority areas of the 10-YFP, the African Roundtable on Sustainable Consumption and Production (ARSCP) in cooperation with the United Nations Environment Programme (UNEP) identified the development of a continent-wide and cross-sectoral Eco Mark Africa (EMA).

Maar meer dan wat Afro’s met conferentie-badges bij elkaar op de foto zetten, dat zie ik er voorlopig nog niet van komen. Voor die in beweging komen is eerst een blanke UNEP-koloniaal nodig. Dikke kans dat die Apina gewoon wat publiek geld opstrijkt, en ondertussen op jacht naar luipaarden gaat of 1 van zijn 10 vrouwen bezoekt. Zo’n bureaubaan met dito-inkomsten moeten hem daar alvast de status voor geven.

Screen Shot 2016-07-05 at 11.00.5547. We Forest van Marie-Noëlle Keijzer en Bill Liao is een Vlaams  bedrijf uit Overijse dat beslag legt op goedkope grond in ontwikkelende landen om daar klimaatcompensatie-plantages te planten. Met een ‘non-profit’-omzet van 1,3 miljoen euro uit donaties/bedrijfs-nietwinst besteden ze 3 ton euro aan Brusselse lobby. Ze vragen op hun website om geld, en stellen dat ze het klimaat afkoelen door bomen te planten. Dat doe ik ook achter huis, in de schaduw is het op zo’n zomerse dag aangenamer dan bij mensen met zo’n kokende tegeltuin voor de onderhoudsarme hersenpan.

We Forest is dus 1 van de vele bedrijven die uit de COP-klimaatconferenties een slaatje hoopt te slaan: bijvoorbeeld dat meer bedrijven tot CO2-schuldcompensatie verplicht worden, zodat zij als ‘non-profit’ bedrijf zichzelf in bedrijf kunnen houden, via het beslag leggen op land in ontwikkelende landen. Dus je gaat monoculturen planten met CO2-excuus in ontwikkelende landen met hun goedkope grond. En tegelijk kap je bos bij bosjes in Europa om het uit naam van klimaat in de brand te steken. Marie is ook leidinggevende bij een ondernemers-startopclub van BNP Paribas/FOrtis: Co Station. Vast Non profit-ondernemers, die geen winst willen maken.

Toch lijkt dit van de ‘klimaat’-initiatieven de beroerdste niet. Want ze doen ook met Eden Reforestation Projects aan herbebossing in kaalgekapte gebieden in bijvoorbeeld Madagascar. En je hebt nu eenmaal een excuus nodig om daar geld voor los te krijgen. Het klimaat!

 

Kill yourself for the climate

Kill yourself for the climate

48. Het Cambridge Carbon Footprint Network van Tom Bragg kan met de Brexit zijn eigen mensen lastig vallen/Climate Change Awareness raisen. Want daarom is die CO2-footprint ook bedacht: bangmakerij om mensen dan geld te kunnen kloppen. Van zijn budget van 66 duizend euro aan klimaatlobby besteedde geld komt 1/3de van de Britse belastingbetaler. De zelfbenoemde kwaliteitskrant The Guardian zet Bragg nog in het zonnetje omdat hij met zijn vrouw nu de trein van Cambridge naar een Zwitserse chalet neemt in plaats van het vliegtuig.

I used to fly a lot: I was a technical consultant flying all over the world, and used to go on at least two flying holidays a year. We now try really hard not to fly. (= ze vliegen nog steeds)We put quite a bit of effort into thinking of what to do that would be really, really fun that doesn’t involve flying. This year, we went to a chalet in Switzerland for cross-country skiing, but we went by train.

Lobby voor hogere energieprijzen en biedt jezelf aan als oplossing

Lobby voor hogere energieprijzen en biedt jezelf aan als oplossing, met subsidie van de overheid: en dan heet je ‘non profit’

Klimaatmensen parodiëren zichzelf doorgaans. Via klimaatbeleid lobbyen ze voor hogere energierekeningen, en via ‘open ecohomes’ bieden ze zichzelf aan als oplossing: het maken van huizen met lagere energierekening.

Screen Shot 2016-07-05 at 11.48.3149. De sinds 1983 vanuit Brussel opererende denktank Centre for European Policy Studies (CEPS) van Karel Lannoo (auteur van ‘The Great Financial Plumbing‘) wordt met 5 van de 8 miljoen euro met publiek geld in de lucht gehouden, meest uit Europese gelden. Ze zijn aanjager van het met het Zweedse Mistra Indigo in 2005 opgerichte European Climate Platform, dat 12 rapporten uitbracht over de financiering van klimaatbeleid. Over welke bedragen dat gaat lezen we in het World Development Report 2010 bij de integere Wereldbankiers:

The funding required for mitigation, adaptation, and technology is massive. In developing countries mitigation could cost $140 to $175 billion a year over the next 20 years (with associated financing needs of $265 to $565 billion); over the period 2010 to 2050 adaptation investments could average $30 to $100 billion a year (in round numbers). These figures can be compared with current development assistance of roughly $100 billion a year.

Een extra potje ontwikkelingshulp dus om Westerse aanwezigheid in ontwikkelende landen groen in te kleden. Van de Wereldbank kun je veel verwachten, behalve wetenschappelijke integriteit. Ze zoeken een wetenschappelijk excuus om zichzelf aan de bal te houden als Ecological Hitmen. Zie ook dit klimaatrapport, waar James Bond aan meewerkte.

Uit rapport Wereldbank: uit verband rukken risico's om vervolgens jezelf op te dringen als klimaatgeldsluis

Uit rapport Wereldbank: uit verband rukken risico’s om vervolgens jezelf op te dringen als klimaatgeldsluis

50. De Coalition of European Lobbbies for East African Pastoralism (CELEP) is een hele mond vol. Het is het houdt-jezelf-bezig-met-subsidie- project van Koen de Troos die zo een mooi salaris van 50 duizend euro publiek geld opstrijkt. Wat doet hij dan met die negerherders in Kenia en omstreken?

The Members of the Coalition work together to lobby their national governments and EU bodies to explicitly recognise and support pastoralism (and the people that practise pastoralism: pastoralists) in the drylands of Eastern Africa.

Thuis zitten en subsidie opstrijken, door af en toe een ambtenarenkantoor binnen te lopen en iets in media te roepen over klimaatverandering en zielige negers met een kudde. Hij doet dat ook voor Dierenartsen zonder Grenzen:

De Afrikaanse rondtrekkende veehouders staan vandaag voor grote uitdagingen. Grasland en water, van levensbelang voor hun productiesysteem, worden steeds schaarser. Door de klimaatverandering zijn er minder waterputten beschikbaar en vermindert het grasland in kwaliteit en kwantiteit.

Van de Big Lebowsky van de ontwikkelingshulp

Van de Big Lebowsky van de ontwikkelingshulp. Oh nee, vreselijk, die herders in Verweggie.

I Have a Beer, that all nations and societies
Koen zijn droom voor Afrika? Een papieren kader dat wordt nageleefd. (…) Ik mag die Koen wel. Ik stel me daar zo’n Big Lebowsky bij voor. Van 50 duizend euro per jaar kun je prima leven. Lekker Belgisch bier drinken. Beetje bowlen met Gggesus, en af en toe wat roepen over herders in Verweggië.

Misschien moet ik zelf iets verzinnen over Friese veehouders die door de klimaatverandering niet meer bij de waterputten kunnen komen. En dan subsidie aanvragen. En dan Belgisch bier drinken.

Ik bedoel: gisteren zag ik weer zo’n Facebook-filmpje waarin 1 of andere neger je opjutte om vooral vreselijk veel met je leven te doen. Omdat je anders spijt zou krijgen over wat je niet hebt gedaan. Marten Luther King met zijn ‘I have Dream’ werd aangehaald. En ik dacht: alles dat ik wilde doen, heb ik wel een keer gedaan, je probeert alles wel een keer,: hoewel ik nog wel vliegles zou willen in een Cessna, en een duikcursus kan ook nog best er eens vanaf. En ben ik ‘maar’ in een land of 20 geweest, Floortje Dessing kan ik mezelf niet noemen. Maar waarom zou je?

Moraal van het verhaal:  je kunt natuurlijk altijd NOG meer doen. Het is nooit genoeg. En ik besloot me niet langer te laten opjutten over mogelijk gemiste kansen, met doodsangst en statusangst als stok achter de deur. Dr Rypke Luther King zijn motto is dan vervolgens ‘I have a Beer’.  Als ik ergens ongelukkig van ben geweest, dan is dat vooral doordat je je liet opjutten waar met schouderophalen een wereld was gewonnen.