RZ16.discards (38)

Als een collectieve muil stort een meeuwenwolk zich op de vangstresten achter een visserschip, met hier en daar een kudde aalscholvers er tussen. ‘Feeding Frenzy’ heet dat in slecht Nederlands, voedselwoede zou een goed alternatief zijn. De visserij houdt zo een kolonie van 5000 zilver- en 11 duizend mantelmeeuwen in bedrijf op Texel. Het lijkt alsof ze precies door hebben wanneer het tijd is om de netten te halen.

 

Het is weer bijna tijd, alsof ze op hun horloge kijken

Het is weer bijna tijd voor netten halen, alsof ze op hun horloge kijken

De mantel- en zilvermeeuweneconomie van Texel is op het ritme van de kustvisserij ingesteld. Biologe Judy Shamoun van de UVA volgt de vliegbewegingen van 16 meeuwen met dataloggers. En je ziet nu de actuele vliegbeweging van 3 meeuwen. De garnalenvisserij heeft weekend vanaf vrijdag, en dus trekken ze landinwaarts op zoek naar voedsel. Ze hebben een gemiddelde voedsel-actieradius tussen 45 en 80 kilometer.

Alle vliegbewegingen van alle gevolgde meeuwen door de UVA in de maand juni (Camphuysen en Shamoun met WIllem Bouten, prachtig onderzoek met leuke data)

UvA Bird Tracking System vliegbewegingen van alle gevolgde meeuwen door de UVA in de maand juni (Camphuysen en Judy Shamoun met Willem Bouten, prachtig onderzoek met leuke data) De lichtblauwe wolk overlapt precies het visgebied van de meeste Wieringer garnalenvissers: zie de website via deze link

Bij het wegvallen van visserij-discards als voedselbron zoeken ze alternatieven in zoogdieren als konijntjes, hazen, muizen, alles dat in de muil past gaat er in. Bij zilvermeeuwen in de Kelderhuispolder op Texel vonden ecologen dat konijntjes het meeste de klos waren: 58 procent van alle zoogdierresten.

De meeuwentrein achter het vissersschip

De meeuwentrein achter het vissersschip, 1 grote muil met voedselwoede

Mogelijk gedreven door sterk afgenomen visserij sinds 1990 (Scholbox, alle grote kotters geweerd buiten de 12 mijlzone) zwermden steeds meer meeuwen uit over land, waar ze ook kolonies vestigden. Zoals in het Wormer en Jisperveld van Natuurmonumenten (2000), waar ze zich tegoed doen aan weidevogels. Ook nestvlotjes van zwarte sterns moeten het ontgelden in Utrechts veengebied, zo las ik al eerder in De Levende Natuur.

Alles dat er in past, dat gaat er in bij deze mantelmeeuw

Alles dat er in past, dat gaat er in bij deze mantelmeeuw, de ultieme piraat van de natuur

RZ16.discards (69)

Een andere drijver van meeuwenverspreiding- net als bij alle grondbroeders- is vossenpredatie. Op de grond broeden op het vaste land is met de explosieve westwaartse verspreiding van vossen door Nederland bijna onmogelijk geworden. De meeuwenkolonies die in mijn jeugd nog in Meijendel bij Wassenaar aanwezig waren zijn uitgedund of verdwenen. Vroeger werden alle vossen in de duinen subiet uitgeroeid door de jachthouder. Daar kwamen nu ook nog eens de verwilderde katten bij.

..ook de explosief in aantal toegenomen aalscholvers vissen mee. Je hoeft geen Hogere Viskunde te studeren om te snappen dat weinig bijvangst zo ontsnapt

..ook de explosief in aantal toegenomen aalscholvers vissen mee. Je hoeft geen Hogere Viskunde te studeren om te snappen dat weinig bijvangst zo ontsnapt

RZ16.discards (71)

Ook de lepelaars broeden nu uitsluitend nog op vosvrije plekken omringd door (zee)water. Wanneer je vanuit Den Oever de zee op gaat, zie je zo’n dijklichaam waar ze op broeden. Ook kokmeeuwen-kolonies in vennetjes zijn daardoor zeldzaam, hun grootste kolonie bevindt zich nu op Griend. De eilanden hebben een uniek eigen ecosysteem zonder predatiedruk door marters en vossen.

Han Lindeboom wilde daar als bestuurslid van Nationaal Park Texel exotische elanden, subsidie-bisons en mammoeten loslaten voor zijn kindskinderen. Leek me een idee dat voor discussie vatbaar is, het zal vast een groen proefballonnetje zijn geweest. Iedereen roept wel eens wat geks, zonder al te diep liggende bijbedoeling

..hap, een knorhaan te pakken

..hap, een knorhaan te pakken, zeedonderpad voor biologen

Slok, hap, alles past er in

Slok, hap, alles past er in

Juveniele mantelmeeuw met 1-jarig scholletje

Juveniele mantelmeeuw met 1-jarig scholletje

RZ16.discards (2)

Wat zijn het toch prachtige vliegtuigen. Ze inspireerden Otto von Lillienthal tot het ontwerp van de eerste deltavlieger ter wereld

Wat zijn het toch prachtige vliegtuigen. Ze inspireerden Otto von Lillienthal tot het ontwerp van de eerste deltavlieger ter wereld

Zo zie je hoe het web van de natuur is verweven in een kluwen van invloeden, waarbij niet 1 trend alles verklaart. De vos drijft de meeuwen richting eilanden. De vissers houden hogere meeuwenaantallen in leven dan er zonder visserij zou zijn. Meeuwen oefenen weer druk uit op alle andere diersoorten die in hun bek passen, volmaakte vliegers en piraten als het zijn. Mens en natuur zijn onderling innig verweven.

 

...de gangsters van de zee

…de gangsters van de zee

RZ16.discards (72)

Grijze zeehonden volgen continue de schepen

Grijze zeehonden volgen continue de schepen

...ook de visdiefjes zijn bedreven in de bijvangst, supersnel en sierlijk zijn ze de meeuw-piraten te vlug af

…ook de visdiefjes zijn bedreven in de bijvangst, supersnel en sierlijk zijn ze de meeuw-piraten te vlug af

 

RZ16.discards (45)

RZ16.discards (44)

  • Alle foto’s copyright Rypke Zeilmaker.