Pseudowetenschap over fosfaat die als 'feit' wordt gepresenteerd

Pseudowetenschap over fosfaat die als ‘feit’ wordt gepresenteerd: bron V-focus Geesje Rotgers

Witte raaf Geesje Rotgers beet zich vast in het dossier ‘Overheid en milieuclubs naaien onze boeren met pseudowetenschap’, wat ik doe bij visserij en ‘de biodiversiteit’. Nu mailde deze wetenschapsjournalist dat 7 resterende boeren op Schiermonnikoog hun veestapel moeten halveren. Die zouden te hoge stikstofemissies hebben. Dat mag niet voor ‘de biodiversiteit’. Althans, volgens de variant van Natuurmonumenten, de Landlord van het eiland en haar subsidiegever het Ministerie van Economische Zaken.

Zelfde verhaal: nauwelijks data met enorme spreiding, zodat eindresultaat (veel) te hoog aftikt

Zelfde verhaal: nauwelijks data met enorme spreiding, zodat eindresultaat (veel) te hoog aftikt. Bron V-focus Geesje Rotgers

Wie is Rotgers?
Ter introductie: Voor V-Focus schreef Rotgers hier afgelopen april een keurig doorwrocht artikel over de pseudo-wetenschap waarmee de overheid en Rijkswaterstaat een fosfaatprobleem toeschrijven aan de boerenstand, terwijl riooloverstorten een veelvoud lozen. Met aannames op wetenschappelijk drijfzand krijgt ‘afspoeling van het boerenerf’ een veelvoud fosfaat-emissies toegeschreven, terwijl de realiteit is: riooloverstorten zijn een grotere bron.

Dat – die riooloverstorten- was exact waar Drentse boer Jan van de Geest als initiator van de SWNM tegen in het geweer kwam, toen zijn koeien vergiftigd werden met slootwater dat ze dronken.

Eerder schreef Rotgers al over kwelwater als bron van fosfaat in plaats van mest, waarover wij 1 van onze meest gedeelde berichten schreven. En zodra je aan machtsbelangen van de milieubureaucratie komt, dan gaan de riolen open zo merkte Rotgers ook al. Niets maakt Moral Higher Ground-mensen zo giftig, als wanneer je tegen hun lege huls tikt, en constateert dat ze niks hebben.

De veestapel van Natuuurmonumenten is meer dan verdubbeld laatste tijd op Schier

De veestapel van Natuuurmonumenten is meer dan verdubbeld laatste tijd op Schier

Biodiversiteit?
Dat gelegenheidsargument van ‘de biodiversiteit’ als reden om boeren te pesten, dat zullen we hier nog eens nader onderzoeken. Hoe de overheid en Natuurmonumenten bluffen met die ondefinieerbare parameter, daar publiceerde ik immers al over in Elsevier.

Dus….kan/wil Natuurmonumenten de volgende vragen beantwoorden?

  • wat zijn de stikstofemissies van het vee dat Natuurmonumenten importeerde naar Schiermonnikoog, zoals exotische bisons en Spaanse grazers?
  • wat zijn de stikstofemissies van de ganzenexplosie op het eiland, die mede door het beleid van natuurclubs en overheid is gefaciliteerd?
  • hoe kan Natuurmonumenten enige relatie leggen tussen ‘biodiversiteit’- vertaald naar soortenrijkdom- en stikstofdepositie op Schiermonnikoog, als zij volgens een expertgroep al 10 jaar geen actuele vegetatiekartering liet maken? Terwijl- als er al enige relatie is tussen biodiversiteit en stikstof- dit vooral in planten tot uiting moet komen die voedselarmoede blieven.
  • hoe kan Natuurmonumenten een relatie leggen tussen stikstofdepositie op Schiermonnikoog en van vee van boeren, als deze RIVM-studie toont hoe de meeste stikstofdepositie langs de kust en op eilanden afkomstig is van de zee?

We krijgen sterk de indruk dat ‘biodiversiteit’ een gelegenheidsargument is voor Natuurmonumenten, om zo meer greep te krijgen op grond en subsidies. Waarbij marketingmiljoenen en Moral Higher Ground de wapens zijn om dat te verbloemen. Denk je eens in: het is nogal een pretentie om te beweren dat jij meer om de natuur of de planeet zou geven dan ieder ander mens.

Maar de deur staat altijd open voor bewijs van het tegendeel.