De juridisch en economisch minst weerbare partij noem je het 'schadelijkste', want die kun je ongestraft belasteren als groene dekmantel voor je eigen belangen

De juridisch en economisch minst weerbare partij noem je het ‘schadelijkste’, want die kun je ongestraft belasteren als groene dekmantel voor je eigen belangen. Noord Korea aan de Noordzee.

Recent schreef ’s lands meest onbeschaamd leugenachtige (zodat het bijna komisch wordt) bioloog Han Lindeboom nog een vlammend betoog in de Texelse Courant voor windturbines in het Texelse Waddengebied, vanwege ‘het klimaat’, die CO2. Nu heeft de van Waddengas betaalde consultant Hein Sas  een ‘Waddenhuisberaad’ gehouden, onder Lindeboom’s voorzitterschap, betaald uit aardgas: 25 mensen die met de natte vinger en bij politiek decreet bepalen wat het Wad zou ‘beschadigen’. Waarbij ze met hun onderzoek de grote partijen en de overheid uit de wind houden, en de kleine invloeden continue in kwaad daglicht stellen.

De NAM stortte in 2004 de 850 miljoen euro Waddengasgeld (‘natuurcompensatie, geregeld door Wouter van Dieren ter verrijking van natuurclubs en hun activist-ecologenvrienden van de RUG) in een Waddenfonds. Dat fonds moet op.

De conclusies van het Waddenhuisberaad -integraal overgenomen door mijn provinciesufferd- zijn vanuit eigen financiele belangen eenvoudig te verklaren. Het is niet de vraag OF deze mensen  corrupt zijn: bewijs verdraaien voor financieel en politiek gewin met misbruik van overheidsgeld en overheidsmacht. Maar hoe erg corrupt deze mensen zijn..

Neem ook zo’n Pier Vellinga, nu directeur van de Waddenacademie. Al 30 jaar lang loopt hij over CO2 alarm te slaan, en al 30 jaar wordt hij enkel betaald uit geldpotjes van fossiele energie. Zijn Klimaat voor Ruimte werd ook uit BSIK betaald (aardgasbaten)

Heel Griend wordt verbouwd, omdat de wildernis het volgens wildernismensen niet zonder subsidies af kan

Heel Griend wordt verbouwd met Waddenfonds-miljoenen, omdat de wildernis het volgens wildernismensen niet zonder subsidies af kan.

Op Griend kan zeespiegelstijging het niet af zonder Waddenfonds
Van het Waddengas-fonds werd in 2004 liefst 30 miljoen euro gereserveerd voor een Waddenacademie waar deze lieden van konden profiteren. Dat leek veelbelovend, iets dat het door Braindrain geplaagde Friesland wat cachet kon geven. Maar de resultaten zijn slechts teleurstellend, meest politiek gekleurde nepkennis om baantjes en subsidies te verdelen.

Groninger onderzoekers souppeerden daarvan al miljoenen op, vanuit hun ecologisch achterhaalde kijk op natuur waarin ‘de mens’ staat voor ‘slecht’ en ‘de natuur’ voor een algoede godheid: maar dan met academische vermomming. En ‘Naar een Rijke Waddenzee’ neemt hier al vergaderend en rapport schrijvend het eigen deel uit weg nemen. Met accordatie van Bram van de Klundert, zo’n deeltijd-Boeddhist, New Age-leuteraar en Moeder Aarde aanbiddende animist, die al zijn NGO-vriendjes lekkere miljoenen toeschuift.

‘De Klimaatverandering’ en zelfs vissers ver weg op de Noordzee zouden plots een mysterieuze schade aan de Waddenzee zouden toebrengen. Hoe logisch is dat, wanneer Natuurmonumenten tegelijk voor 3 miljoen euro vogeleiland Griend mag afgraven zodat het zeewater het eilandje weer kan overspoelen. Zoals de Volkskrant schreef;

Door vroegere reddingacties is het eiland te hoog geworden. Zelfs bij springtij spoelt het zeewater er nog maar zelden overheen. De vegetatie op het eiland wordt daardoor – en dankzij alle vogelmest – steeds ruiger en weelderiger.

Blijkbaar kan die zeespiegelstijging het plots niet af zonder Waddenfonds-subsidie, en de ‘wildernis’ die de Waddenzee volgens deze lieden moet zijn: die kan niet zonder kunstmatige ingrepen.

Prijs Moeder Aarde, en de subsidiestroom voor onze Linkschmensch-vriendjes

Prijs Moeder Aarde, en de subsidiestroom voor onze Linkschmensch-vriendjes die de ‘wildernis’ willen herstellen door tegen te gaan wat de natuur van nature doet

Han Tik van de Molen Lindeboom
Plots scoren windturbines laag qua impact, de zoutwinning is weggemoffeld met de gaswinning. Terwijl men tegelijk (voor de vorm) bezwaar aantekent tegen nieuwe gaswinning bij Schiermonnikoog. En het onderzoek van Altenburg en Wymenga toonde dat de turbines van de Eemshaven wel 100 beschermde vogels per turbine per jaar uit de lucht slaan, kiekendieven, velduilen, roerdompen. En zouden enkele molens hier in de vogeltrek-tijd stilgezet moeten worden. Dus de man die pleit voor zulke turbines op vogeleiland Texel, die maak je dan voorzitter van je Waddenhuisberaad, afdeling ecologie.

Dit gunt Han Lindeboom ook zijn kindskinderen. Han Lindeboom is gewoon knettergek, hij heeft het bij zichzelf niet meer door. Ik ben ook gek, maar zie dat nog zelf in

Foto uit rapport Altenburg en Wymenga over Eemshaven-turbines. Dit gunt Han Lindeboom ook zijn kindskinderen op vogeleiland Texel. Han Lindeboom is gewoon knettergek, hij heeft het bij zichzelf niet meer door. Ik ben ook gek, maar zie dat nog zelf in

Zijn laatste tik van de molen, is dat Han steeds iets roept over zijn kindskinderen, wat ik het Stalin-argument noem. Die ging ook met kinderen op de foto om onschuldiger te lijken. Han Lindeboom wilde ook al elanden loslaten op Texel. Straks wil hij voor zijn kindskinderen ook nog mammoeten en dinosauriers loslaten. Het grootste gevaar van CO2 lijkt voorlopig dat mensen er ontoerekeningsvatbaar en subsidiegeil van worden.

 

De Y as-impact is op basis van natte-vinger en politiek handjeklap bepaald, de x-as vertegenwoordigt toegekende economisch belang

De Y as-impact is op basis van natte-vinger en politiek handjeklap bepaald, de x-as vertegenwoordigt toegekende economisch belang

Mijn provinciesufferd pent dat integraal over

Dat vissen op garnalen, mosselen en met sleepnetten negatief uitvalt, was een bekend gegeven. (….???? De mosselvisserij zit al sinds 2009 in verduurzamingstraject, er is GEEN eenduidig bewijs van ecologische schade door garnalenvisserij RZ)

Dat ook de Noordzeevisserij in het rijtje voorkomt, is verrassender (= creatief gevonden RZ). Deze vorm van menselijke activiteiten vindt buiten het Waddengebied zelf plaats. Een deel van de experts veronderstelt dat het vissen op de aangrenzende Noordzee doorwerkt op het voedselweb van de Waddenzee.

Klimaatverandering

Bovenal scoort klimaatverandering hoog in het rijtje van menselijke invloeden.

Drie verschillende effecten worden genoemd: zeespiegelstijging, meer stormen en het stijgen van de watertemperatuur. Die ontwikkelingen samen worden door het beraad als ,,zeer schadelijk’’ beoordeeld.

We hoeven slechts de deelnemers te zien, en de belangen bij deze conclusies zijn weer evident:

Een opsomming van belangen in onderzoeksgeld en projecten

Een opsomming van belangen in onderzoeksgeld en projecten: Hier zit wel 2 miljoen euro publiek geld per jaar te verdampen aan belangen-gekleurd onderzoek waar vrijwel niemand behalve zijzelf iets aan hebben

Geld Geld Geld Geld
Deltares krijgt jaarlijks 90 miljoen euro voor onderzoek naar zeespiegels, kustverdediging uit voornamelijk de Staatsruif en van semi-overheden, dus die tekenen voor ‘de klimaatverandering’. Theunis Piersma is gewoon een lul en een activist, die teert op zijn kanoetenstatus om zich onwetenschappelijk gedrag te permitteren. Pier Vellinga- afkomstig van de voorloper van Deltares- overdreef de zeespiegelstijging in 1988 al met een factor 2,5, en bleef dat sindsdien doen. Han Olff zit in de Rvt van het Wereld Natuur Fonds, een marketinggedreven club die alleen op geld uit is, en die nu in Nederlandse natuur een grotere voet tussen de deur wil.

Al sinds 1988 verrijkte Pier Vellinga zichzelf drijvend op leugen en bedrog. Geknipt als directeur van de Waddengas-academie, die bestaat om de grote invloeden te beschermen, en de kleine invloeden te beschuldigen met frauduleus neponderzoek

Al sinds 1988 verrijkte Pier Vellinga zichzelf drijvend op leugen en bedrog. Geknipt als directeur van de Waddengas-academie, die bestaat om de grote invloeden te beschermen, en de kleine invloeden te beschuldigen met ‘onderzoek’

Han Olff roept dat schelpenbanken de basis zijn van het ecosysteem in plaats van primaire productie. Omdat hij met Tjisse van der Heide onderzoeksgeld wilde opmaken aan ‘biobouwers’. Met na 3 miljoen euro verbranden de schokkende conclusie: dat zeesterren mosselen eten en dat stormen een mosselbank kunnen wegslaan. Dat wisten we nog maar duizenden jaren, fijn dat de RUG daar na zoveel milj0en ook iets academisch over kan melden.

Waddensleutels, als sleutel tot de geldkist van het Waddenfonds. Han Olff is ook gewoon een humorloze lul trouwens zonder enige zelfrelativering, zo’n typische groene fanaticus.

Katja Philippart wil gewoon ‘meer onderzoek’ en blijven ontkennen dat de grootste ecologische verandering in negatieve zin voor schelpdieren werd gedreven door de-trofiering.  SOVON Vogelonderzoek wil ook meer onderzoeksubsidies, en consultingopdrachten voor MER-rapportages en toetsingsonderzoek aan vogelslachtoffers na plaatsing van windturbines.

RZ16.discards (45)

Wat doet Jaap van der Meer bij zo’n corrupte club?
De enige verrassende naam hier lijkt Jaap van der Meer van de NIOZ. Dat is ongeveer de enige ecoloog van het NIOZ die kritisch kijkt en denkt: je vraagt je zelfs af wat hij hier in dit rijtje doet en of hij zich bij zo’n intellectueel corrupte kliek thuis zou voelen.

We zien in bovenstaande figuur dus vooral: de activiteiten waar deze lieden geen eigen financieel belang in zien, of waar ze juist via onderzoek aan willen verdienen, die schilderen ze af als schadelijkst. Terwijl ze mij niet 1 experimentele studie kunnen overhandigen die

  • enige schade van de Noordzeevisserij kan aantonen, waarbij een duidelijk kwantitatief onderscheid is gemaakt van invloeden, in plaats van holitstisch geouwehoer op basis van het voorzorgprincipe
  • enige schade die garnalenvisserij zou aanrichten in een stormachtig en zandig getijdengebied waar de fauna volledig op de dynamiek is aangepast.

Men (bv Norbert Dankers) roept wel eens iets over Sertularia, een soort wier dat door aanhoudende blootstelling aan sleepnetten verdwenen zou zijn. Maar zoals ILVO-onderzoek nog beschreef EN zoals Jaap van der Meer nog stelde in De Levende Natuur: daar bestaat geen overeenstemming over. Er zijn dus ANDERE dan wetenschappelijke keuzes die de uitkomst van het Waddenhuisberaad dicteerden in ons Noord Korea aan de Noordzee.

Bot gezegd:  academici in ons Noord Korea aan de Noordzee, die zijn gewoon corrupt. In deze blog heb ik beperkt ruimte om de vracht bewijzen daarvoor aan te leveren, die ik al in de duizenden voorgaande blogs aandroeg. Je kunt me mailen of bellen en ik licht het graag toe.