Tentakels van Washington reiken tot in onze eigen Noordzee

‘Wereldwijd’ reiken de Tentakels van Washington, tot in onze eigen Noordzee

De EMK-actie met 50 viskotters in Rotterdam is nog maar net afgerond of Ecofascisme BV start een grootschalig tegenoffensief. Het door de Pew Charitable Trust (legaat Suncor Oliemaatschappij) op de been geholpen Amerikaanse Oceana ‘onthult’ wat voor bijzondere natuur in de Noordzee beschermd zou moeten worden- Lees:  gezuiverd van de laatste visserij-Mohikanen. De gratis krant Metro plaatst hun advertorial als neutraal nieuws.

Tegelijk lanceert Oceana in kranten de advertorial ‘Bescherming biodiversiteit Noordzee een zootje’, waarin hun directeur liegt dat de Noordzee zwaar zou zijn overbevist. Het gaat ze helemaal niet om overbevissing, want kabeljauw is herstellende en tong, schol en andere commerciële bestanden zitten ruim op gezond niveau; Simon Rozendaal van Elsevier schreef daar afgelopen jaar nog haar omslagverhaal over. Ze willen een Amerikaans wildernis-ideaal doordrammen in onze zee.

Je kunt immers ook stellen: als er na eeuwen visserij zoveel bijzondere natuur is, dan kan de visserij dus niet schadelijk zijn.

Oceana liegt in de kranten weer iets over 'overbevissing' terwijl de belangrijkste bestanden voor onze vissers op gezond niveau liggen

Oceana liegt in de kranten weer iets over ‘overbevissing’ op de Noordzee terwijl de belangrijkste bestanden voor onze vissers op gezond niveau liggen

Wildernisnatuur is cultureel bepaald verzinsel
Uit Amerika komt die mensvijandige opvatting over natuur, die een ‘wildernis’ zou moeten zijn/zeereservaat.  Wildernis is geen ecologisch concept maar een anti-culturele opvatting over natuur met zeer specifieke culturele wortels, de Amerikaanse variant op de Europese Romantiek. Wildernis is een menselijke creatie. Zoals wildernishistoricus William Cronon al schrijft in The Trouble with wilderness, or: getting back to the Wrong Nature‘ 

Far from being the one place on earth that stands apart from humanity, it is quite profoundly a human creation—indeed, the creation of very particular human cultures at very particular moments in human history.

en

Wilderness hides its unnaturalness behind a mask that is all the more beguiling because it seems so natural. As we gaze into the mirror it holds up for us, we too easily imagine that what we behold is Nature when in fact we see the reflection of our own unexamined longings and desires. For this reason, we mistake ourselves when we suppose that wilderness can be the solution to our culture’s problematic relationships with the nonhuman world, for wilderness is itself no small part of the problem.

In die hoek zit het: allemaal door Pew (Suncor Oliemaatschappij) op de been gehouden proto-fascistische drammers

In die hoek zit het: allemaal door Pew (Suncor Oliemaatschappij) op de been gehouden proto-fascistische drammers/visserijhaters die ook de Aanlandplicht er door dramden waar EMK afgelopen zaterdag.

Vissers de Indianen van Oceana
Het probleem dat historicus Cronon heeft met ‘wildernis’ is geschiedsvervalsing. Het is gelinkt aan het ‘Frontier’-denken van het Wilde Westen waarin de culturele erfenis en bewoning van Indianen werd ontkend om ze gewoon van hun jacht- een leefgebied te verjagen en uit te moorden. Nog steeds ontkennen de Amerikanen die genocide, en het resultaat is dan het ‘wildernis’-denken dat ook verwant is aan het Nazisme. Wildernisliefhebbers zijn dus mensen die de culturele erfenis van de miljoenen Indianen ontkennen die zijn vermoord en verdreven.

Nu zijn onze vissers de Indianen van Oceana.Lees ook mijn nog steeds even relevante essay De Primitieve Verbeelding aan de Macht in de Visserijnieuws: de titel leende ik van Josef Keulartz en Korthals hun essay.

 

Oceana heeft 8 permanente lobbyisten in Brussel om de genocide op visserij-Indianen te verkopen

Oceana heeft 8 permanente lobbyisten in Brussel om de genocide op visserij-Indianen te verkopen

Europese commissie financiert visserijhaters
Oceana krijgt meer dan een half miljoen euro LIFE-subsidies kado per jaar van de Europese Commissie om vissers van hun visgronden te helpen verjagen. Met een zestal lobbyisten lopen ze daarvoor in Brussel te drammen. Dat proberen ze te bereiken met dit soort campagnes en via de Kaderrichtlijn Marien en de pseudo-wetenschappelijke Good Environmental Status (GES) die bereikt zou moeten worden.

Club die voor transparantie pleit, maar die haar Amerikaanse financiers afschermt

Jaarbudget Oceana: Club die voor transparantie pleit, maar die haar Amerikaanse financiers afschermt

Pew Charitable Trust/Oceana/Oceans 2012 ook achter de Aanlandplicht
Dat GES is een zogenaamd ‘aggregaat’: je gooit willekeurige ecologische parameters bij elkaar door de blender en daar komt dan een getal uit waar een ambtenaar een conclusie uit wil trekken. Dat getal staat volledig los van de echt bestaande natuur, net als de Natura 2000-rapportages van Imares en de zwetskous Han Lindeboom. Maar met een beroep op het voorzorgprincipe komt daar vervolgens altijd uit: de visserij heeft het gedaan.

Oceana is in 2001 opgezet door de Pew Charitable Trust (Suncor) en de Oak Foundation (Alan Parker Duty Free Shoppers). Beide financieren ook deels het MSC-keurmerk en ze financieren visserijhaters van Stichting de Noordzee. Zij zaten ook achter de Oceans 2012-coalitie die de Aanlandplicht er door dramde waartegen EMK afgelopen zaterdag protesteerde. Oceana zit ook achter Seas at Risk dat het zelfde roept. Maar ook ‘Who Fishes Far’.org dat anderen oproept tot transparantie terwijl deze clubs zelf hun donoren van rijke Amerikaanse Industrielen afschermen.

En terwijl ze ondoorzichtige pseudowetenschap nodig hebben om hun averechtse regulering er door te drammen, zie daarvoor ook Primitieve Verbeelding aan de Macht deel 2. 

En maar blijven drammen, gefinancierd door Amerikaanse industrielen die ze geheim houden. Bij WWF is dat de Club van 1001 en Bilderberg. Over transparantie gesproken...

En maar blijven drammen, gefinancierd door Amerikaanse industrielen die ze geheim houden. Bij WWF is dat de Club van 1001 en Bilderberg. Ook hebben ze anti-transparante lobby en ondoorzichtige pseudowetenschap nodig voor hun gedram. Over transparantie gesproken… WWF krijgt ook 7 ton euro per jaar van de Europese Commissie om te drammen.

Saloon Socialism
Door een paraplu van organisaties op te zetten, in leven te houden en te financieren lijkt het of bijna iedereen wil, wat slechts enkele fanatieke Amerikaanse Salon Socialisten (SS) willen met teveel geld op de rekening. Vertaald naar het Wilde Westen zal het daar wel Saloon Socialism zijn :-) Een stel extreem linkse cowboys die onze visserij-Indianen willen uitmoorden voor hun wildernis-ideaal, en het resultaat van die mensenhaat natuurbescherming noemen.

Ze roepen dat ze de visserijpraktijk willen verbeteren maar:

  • a. ze weten niets van visserij
  • b. al hun gelobby dient enkel lastenverzwaring en bureaucratie-vermeerdering, met als averechts resultaat: minder visserij

Wij kunnen hier allereerst zeggen: Yanks, go home! Opgerot staat netjes. We zijn al meer dan 70 jaar een vazalstaat van Washington, waarvan we ook Agenda 21 kado kregen. Die Amerikaanse atoombom-werpers hebben onderhand genoeg aan zichzelf, en het op een juister wijze interpreteren van hun eigen verleden en heden. Zoals de genocide op Indianen blijven verzwijgen en de wildernis-mythe uitstorten over de natuurbescherming.

Ook de Amerikaanse Environmental Justice Foundation krijgt geld van Europa om tegen visserij te drammen

Ook de Amerikaanse Environmental Justice Foundation krijgt geld van Europa om tegen visserij te drammen

 

Zoals Simon al schreef:Screen Shot 2016-08-31 at 10.13.03

Het gaat deze mensen dan ook niet over ‘overbevissing’ maar om het wegpesten van vissers voor hun Amerikaanse wildernis-mythe. Onze vissers zijn de Indianen van de Noordzee die zij willen uitmoorden zonder compensatie, en dat resultaat noemen ze dan natuurbescherming. Maar vissers, niet getreurd. Wij winnen. David versloeg ook Goliath. We laten ons hier niet intimideren door al die miljoenen en verslaan de leugen.

Zonder al die miljoenen blijft een naakte keizer over: een zielig klein clubje fanatieke en onsympathieke drammers over die je eenvoudig ter aarde kunt laten storten met een goede slinger en hulp van boven. Hier nog een overzicht van de donoren van Oceana, waaronder de oliebankiers van het Rockefeller Brothers Fund.

Amerikaanse industriëlen lopen zich tegen ONZE zee aan te bemoeien: Yankees go Home

Amerikaanse industriëlen lopen zich tegen ONZE zee aan te bemoeien: Yankees go Home

De Oak Foundation is gesticht door een miljardair die rijk werd met Duty Free shopping, Alan Parker.