Toeristen lopen over door Deense NGO gebouwde loopbrug in Bialowieza, tot ongenoegen van andere NGO's

Toeristen lopen over door Deense NGO gebouwde loopbrug in Bialowieza, tot ongenoegen van andere NGO’s

Als er 1 NGO is die de titel Niet Gouvernementele Organisatie een speciale betekenis geeft in de groene hoek is het wel het European Centre for Nature Conservation (ECNC) van ex-ambtenaar Rob Wolters in Tilburg. Van zijn jaarbudget van 1,153 miljoen euro komt slechts 116 euro uit particuliere donaties. Het is een Wel Gouvernementele Organisatie (WGO) die dat niet wil erkennen. Liefst 913 duizend euro komt direct van overheden en de rest van semi-overheden.

Waarbij Wolters vooral de Europese potjes goed weet aan te spreken.

De DG Environment dokt 474 duizend euro via het European Environmental Agency onder het kopje ‘research’. En daarnaast krijgen ze een ‘wat fijn dat je bestaat’-subsidie (operating grant) van die DG Environment van 349 duizend euro: de LIFE-subsidies die Salon Socialist (SS) Hemmo Munting voor die clubs in de stijgers zette in 1992 om Agenda 21 uit te rollen.

De Nederlandse staat draagt 80 ruggen bij . En dan doet de Provincie Brabant nog een duitje van 8 ruggen in het collectezakje.

Oorspronkelijk richtte Wolters zijn ECNC zich vrijwel uitsluitend op natuur in Oost Europa. Omdat ik toen een paar keer mee reisde – zoals naar Bialowieza kreeg ik 1 van mijn Saulus/Paulusmomenten over groene clubs. Na eerder voor het NRC Handelsblad al enkele nuchtere constateringen over dat gebied te doen. Het bos is altijd bedreigd. Het was 10 jaar geleden bedreigd. Het was 20 jaar geleden bedreigd.

Afgelopen jaar was het alweeeer bedreigd. Het bos zal altijd bedreigd zijn.

De zelfde locatie waar het toeristenmonster van daarnet liep, nu in voorjaar

De zelfde locatie waar de Poolse schone van daarnet liep, nu in voorjaar

Groene Ontwikkelingshulp
Over die ontwikkelingshulp schreef ik Groene Voornemens voor biologenkrant Bionieuws in 2009. Dat is nog steeds een ijzersterk artikel dat toont hoe die groene clubs (toen het BBI Matra programma in Oost Europa) vooral maar wat rapportjes schrijven, subsidies verbranden en elkaar tegenwerken, zonder enige kommernis om het resultaat in de praktijk. Net als bij ontwikkelingshulp. Men heeft zelfs economisch baat bij het uitblijven van resultaat, want dan blijft ‘hulp’ eeuwig nodig.

Ze hebben een sexy natuurgebied nodig voor media-aandacht en fondsenwerving. Net als bij de overheid geldt: het project is een succes als alle subsidie is opgemaakt. Want andere parameters om de kwaliteit te meten dan -het geld is op- hebben ze niet.

Dus wat krijgen wij bij ECNC terug voor de voortzetting van particuliere bemoeizucht met Publieke Middelen? Een club die Agenda 21 van de Verenigde Nazi’s mag uitrollen over ons:, samen met andere NGO-tanks.

ECNC is an independent European expertise centre for biodiversity and sustainable development. We promote an integrated approach for both land and sea and actively stimulate the interaction between science, society and policy.

Vertaald uit het Bureau-Chinees is dat; Wij maken publiek geld op. Wij verbeteren een ander en worden daar zelf beter van.

Je leest ook steeds dat ‘integrated approach’. Een ander favoriet woord is ‘incremental’. Meaning a step by step approachzzzzzzzz. Het betekent een dagje praten met verschillende steekhoolders in een kantoor-zweethut, en daar een rapport over schrijven dat niemand leest. Want er is al zoveel, en ondertussen gaat de wereld gewoon uit zichzelf verder, althans bij mensen die iets beters hebben te doen.

En hier in de late zomer....

En hier in de late zomer….Fotografie is ook een vorm van liegen

Zusteenebel devilopment
Duurzame Ontwikkeling is daarnaast Friendly Fascism: het lieftallig promoten van regressie met groene verf via lastenverzwaring en bureaucratisering tot de economie om zeep is geholpen. En het resultaat noem je dan ‘wildernis’. Of ‘de baaiodievursutie iekosistem zeurvussus approotjs’. Bijvoorbeeld een project in een Bosnisch arm achterlandje, waar je boeren welvaart belooft met ecotoerisme.

Als ze maar Ot en Sien blijven doen voor de zeldzame bontgebefte blauwpieper die daar met een speciale ondersoort als IJstijdrelict nog aanwezig is…dan, dan, kan de hele gemeenschap leven van 2 Groen Links-kampeerders met Tupperware-trommeltje die komen klagen dat de biologische sla op is.

Waarna die Vrekkenkrant-lezende Rooibosthee-slurpers het volgende jaar toch maar weer naar Camping Gaia gaan. Maar dan is Rob Wolters met zijn ECNC ook al lang weer verdwenen. Rapportje geschreven, subsidie getoucheerd. Wie is de volgende…Tjsakka, je krijgt er vanzelf handigheid in.

ECNC werkt als verlengstuk van de groene bureaucratie die ‘meer overheid’ en ‘meer Europa’ een lucht van maatschappelijke legitimiteit moeten geven. Daarom krijgen ze ook al die subsidies, omdat ze de macht van ambtenarij helpen uitbreiden.

We hebben er weer een nieuw probleem bij, naar het schijnt. Plus van visnetten

We hebben er weer een nieuw probleem bij, naar het schijnt. Pluis van visnetten. Haaien en roggen leggen er eikapsels in, vogels bouwen er nestjes mee, en NGO’s vragen er subsidie mee aan

Knuffelconvenant visserij, een Grien Diel
Ik schrijf dit omdat ik Rob Wolters aantrof op de voorkant van de Visserijnieuws. Op Texel bleek hij mijn grote vriend Maarten Drijver (Visned) te hebben opgezocht. Voor het sluiten van een knuffelconvenant. De Drang nach Osten van ECNC is nu verplaatst naar een strijd rond de Noordzeekust. Een soort Atlantikwall om de subsidiestromen in goede banen te leiden, mogelijk uit de EFMZ-pot. Ook NGO’s kunnen nu Europese visserijsubsidies vangen..

En daar is onze Rob dan dus plots een visserij-expert. Men verzint weer eens een probleem en biedt zichzelf aan als oplossing. Pluisjes van visnetten zijn het nu.

Wie ook meeknuffelde was Mareike Efteling van het Ministerie (Asfalt en Windmolens) dat Stichting de Noordzee op de been houdt met 50 duizend euro per jaar. Zonder Mareike Efteling haar ministerie was Stichting de Noordzee al failliet gegaan, want niemand wilde die club nog steunen.

Zelfs de Postcode Loterij niet.

Dan ben je diep gezonken als vissertjepestclub. Gisteren in de Volkskrant kon hun directeur Floris van Hest dankzij Mareike Efteling nog wat groene kots over de visserij uitstorten, ja zelfs roepen dat vissers wel met zijn gedram akkoord MOETEN gaan. Het leugenachtige teringjong Van Hest laat zich ondertussen sponsoren door Boskalis, het bedrijf dat per jaar 20 miljoen kuub Noordzeezand weggraaft. Maar wil zijn eigen zonden afwentelen op de sleepnetjes van vissers die over het zand aaien.

De duivel haalt zijn ziel wel.

Mareike Efteling overlaadt tegelijk Natuur en Milieu met een half miljoen euro subsidies om propaganda te maken voor windfarms op zee. En door een knuffelconvenant af te sluiten denken sommige vissers dan dat de werkelijke ellende ze bespaard blijft.

Een beetje passe leek mij om zo te denken, nu EMK er is. Maar er zijn altijd lieden die valse hoop Drijvende willen houden. Terwijl wij die NGO’s tot de laatste man gaan verpletteren. En volgend jaar bij de regime-wisseling al die ambtenaren er uit gooien die hen steeds subsidies toeschuiven om hun mensvijandige ideologie op te dringen. Mareike Efteling dus. Geef namen en rugnummers, ze gaan er allemaal uit met het rigoureuze mes der bezuinigingen.

Het Salon Socialisme (SS) heeft oude wortels met een zelfde doel: verbeter een ander, en profiteer zelf

Het Salon Socialisme (SS) heeft oude wortels met een zelfde doel: verbeter een ander, en profiteer zelf. En gebruik overheidsgeweld om dat te bereiken.

Grien Diel met Salon Socialisten (SS)
Op de foto ook nog twee vrouwelijke bewindslieden met PvdA-tronie die een bordje beethielden van de Grien Diel. En dan stond daar toch een hoop goede bedoelingen bij elkaar gepakt. Een Grien Diel als talisman om de nek van visserij, om ze te beschermen tegen donkergroene machten. Nu gaan ze ons aardig vinden. En dan…krijg je alsnog een mes in je rug, zoals iedereen nu toch na 25 jaar moet weten. Een ezel stoot zich geen tien keer aan de zelfde steen.

Maar Maarten Drijver is geen ezel…

Rob Wolters valt voor een ‘groene’ als persoon nog best mee. Hij is van een ander kaliber dan de Prinzipenreitende Bruinhemden (Rood + Groen =) van Greenpeace. Het is iemand zonder enige principes die gewoon een kosmopolitische levensstijl wil op publieke middelen, liefst in een groene omgeving.

Ach, je moet toch wat, en zijn wij niet allen naakt ter aarde geworpen, in zonde geboren. Mildheid, vergeving en gebed is wat Wolters past.

En nu stort hij dus publiek geld in zee. Hatsiekidee! Die kun je er wel bij hebben als visserij, net als de Vereniging Kust en Zee waar ECNC oorspronkelijk een zusterclub van was. Die werken met het palingoproer van Dupan samen.

Dus als de visserij dan toch een Green Deal-talisman tegen donkergroene machten nodig heeft, een ‘Pluim voor Texelse Vissers’/Goed zo debielletjes (mag ik een teiltje..), kun je met Wolters goed zaken doen. Uiteindelijk heb je er als braaf belastingvee toch al voor betaald. Dus laat Wolters dan ook maar leveren.