Kalte Sonne solar-forcing-img

De website ‘Die kalte Sonne’ van Fritz Vahrenholt en Sebastian Lüning onderscheidt zich vaak van vele andere klimaatkritische websites door attenderingen op nieuwtjes uit de klimatologische literatuur, waarbij – zoals de naam reeds aangeeft – speciale aandacht wordt geschonken aan fluctuaties van zonneactiviteit.

Aanhangers van de AGW-hypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’), kennen een dominante rol toe aan CO2 (van welke oorsprong dan ook: menselijke of natuurlijke) in de opwarming van de atmosfeer (die zo’n 18 jaar geleden is gestopt). Zij achten de rol van de zon verwaarloosbaar. Zij wijzen er daarbij op dat de zonneactiviteit aan het eind van de 20ste eeuw afnam, terwijl de temperaturen hoog bleven, zoals hieronder weergegeven (Bron: Wikipedia).

De auteurs van ‘Die kalte Sonne’ – en met hen vele astrofysici – zijn echter van mening dat de AGWers de rol van de zon hebben onderschat.

Onder de titel, ‘Eine kleine Sensation, von der Presse unbemerkt: Sonnenaktivität erreichte im späten 20. Jahrhundert nun doch Maximalwerte’, wijst ‘Die kalte Sonne’ erop dat nieuw onderzoek aantoont dat bovenstaande voorstelling van zaken niet klopt.

Inmiddels heeft de onvermoeibare Pierre Gosselin hierover reeds bericht in een Engelstalige ‘posting’. Zie hier.

Ik ontleen daaraan het volgende.

Previously it was constantly claimed that solar activity couldn’t possibly have anything to do with the warming of the late 20th century because both curves fully diverged from each other. … The updated curve for solar activity is available from the Austrian Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) and research group PAGES:

Figure 2: Fluctuations in solar climate drive on millennial, century and decadal scales. Top: The 20th century had the strongest solar activity in 11,000 years (here 7000 years are shown). Middle: The powerful drive of the Medieval Period and the scant amount of solar drive in the following centuries, followed by the extraordinary jump to the current level. Bottom chart: Only when using the short-term scale do we clearly see the 11-year cycle (Fröhlich 2000 aktual., Wagner and others 2007). Figure source: ZAMG.

….

The sun not only reached its maximum at the end of the 20th century, but was apparently stronger than at any time over the past 10,000 years. Matthes et al. showed this in a very recent publication in the journal Geoscientific Model Development Discussions in 2016:

By the way, the unusually powerful solar activity in the second half of the 20th century had been already reported on by Sami Solanki in Nature here more than 10 years ago. Afterwards he mysteriously retreated from the climate discussion. Is this perhaps the reason why solar scientists operate almost unnoticed below the media radar?

The unexpectedly strong sun casts especially discomforting questions that some would just prefer to dodge. Couldn’t the high solar activity have something to do with the 1980-2000 warming after all?

In any case, now no one can insist that the solar activity and temperature curves diverge and thus refute the relationship. The attribution has to be re-examined altogether. There is no alternative.

Aldus Lüning en Vahrenholt.

Lees verder hier en hier.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hier, hier, hier, hier en hier.