Screenshot als bewijs: kapitaalverbranding

Screenshot als bewijs: kapitaalverbranding

Hoewel hij loog op alle mogelijke fronten hield Mark Sorry Rutte tenminste 1 verkiezingsbelofte: windturbines draaien niet op wind maar op subsidie. Volgens het nieuwe evaluatierapport dat Theo Wolters en Marcel Crok nu voorbereiden gaat het Energieakkoord 105 miljard euro kosten.

Dit buiten de burgers om bekonkelde akkoord – van door de Nederlandse Staat betaalde Postcode Loterij-clubs als Natuur en Milieu, Greenpeace, bankiers en de bouwsector- verbrandt al deze belastingmiljarden  aan netaanpassingen, het in bedrijf houden van backup-vermogen via compensatiesubsidies aan energiebedrijven. En natuurlijk de exorbitante exploitatiesubsidies die Henk Kamp uitdeelt.

 • Dit jaar liefst 9 miljard euro. Zodat Dong Energy maar liefst 20 schaduwfirma’s oprichtte bij haar subsidie-aanvragen om maar voor de jackpot in aanmerking te komen.
 • En volgend jaar nog eens 9 miljard euro van burgers geroofd geld.
 • Enzovoort, allerlei contractuele verplichtingen die de Nederlandse staat aangaat via de Rijksdienst voor de Ondergang van Nederland (RVO).
 • Het staat onder toezicht van Ed Nijpels (VVD) zijn Nijpelitaanse maffia. Nijpels is de kat met 9 politieke levens, die eerder al Statenleden onder druk zette om met een overheidslening aan het failliete Econcern akkoord te gaan. Daar was Ed Dubbele Pet commissaris. Via andere schaduwfirma’s als Dong en Darwind lopen ze via de exorbitante subsidies toch weer binnen, nu met een zinloze zeewindfarm boven Schiermonnikoog die meer dan 4 miljard euro subsidies mag verbranden.
 • Als wat Ed Nijpels mag doen geen corruptie heet, wat is dan nog wel corruptie? 

Dus we zijn hier de beroerdste niet en willen graag het goede in Rutte zien. Hij heeft welgeteld 1 verkiezingsbelofte gehouden. Onder zijn kabinetten werd er nog nooit zoveel met subsidies gesmeten naar energieboeren en milieuclubs, en bedrijfsclientele die zo zijn partij aan een machtsbasis blijven helpen in ons Noord Korea aan de Noordzee. Want daartoe dienen subsidies: het verlenen van een machtsbasis/corrumpering door een zelfverrijkende klasse ten koste van de doorsnee burger en MKB.

DAT is waar Nederlanders last van hebben. En daar zal Rutte 3 alvast niets aan doen, sterker nog: die lijn zet hij voort.

Onder Mark Rutte bleef de overheid grootste sponsor (buiten de Postcode Loterij) van de niet gekozen organisatie (NGO) 'Natuur' en Milieu: de club maakt reclame in dienst van energiebedrijven, windboer NWEA en bankiers, handelt in leasecontracten voor elektrische auto's en heeft geen noemenswaardige achterban van donateurs

Onder Mark Rutte bleef de overheid grootste sponsor (buiten de Postcode Loterij) van de niet gekozen organisatie (NGO) ‘Natuur’ en Milieu: de club maakt reclame in dienst van energiebedrijven, windboer NWEA en bankiers, handelt in leasecontracten voor elektrische auto’s en heeft geen noemenswaardige achterban van donateurs, die slechts 2,7 ton euro doneren.

Soort zoekt soort: Tjerk Leugenaar en Rutte de Corrupte
 RVO is het voormalige Agentschap.nl, de ambtenareninstantie in de tas van energieclubs en bankiers. Die spekken tegelijk Postcode Loterij-gespekte ‘groene’ consultingfirma’s als Natuur en Milieu met tonnen euro’s per jaar. Om de Nederlandse burger met windturbine-propaganda te overladen.

Zo’n Niet Gekozen Organisatie (NGO) houdt dan voor een particulier minderheidsbelang de schijn op van maatschappelijke legitimiteit. Een club als Natuur en Milieu geeft enkel geld uit voor FTE’s die zich fulltime wijden aan media-propaganda en klimaatdrammerij. Dat heet dan ‘het goede doel’  :-)

 • Terwijl het de Staat, bankiers , energiebedrijven als Eneco en windmolenaars zijn die Natuur en Milieu in de lucht houden, samen met de Postcode Loterij. ‘Gewone’ donateurs dragen nog geen 5 procent bij aan het jaarbudget van Natuur en Milieu.
Contradictio in terminis: 'eerlijke groene energie'. Groene Energie bestaat niet, en eerlijk is het al helemaal niet. Het is gewoon slappe marketing

Contradictio in terminis: ‘eerlijke groene energie’. Groene Energie bestaat niet want bomen en planten worden juist groener van fossiele energie, en eerlijk is het al helemaal niet. Het is gewoon slappe marketing

In 2016 krijgt de club van Tjerk Leugenaar nog eens extra 3,5 ton euro subsidie van het Ministerie van Asfalt en Windmolens (I&M) via een ‘Nationale Klimaat Coalitie’. Die moet ons via propaganda overtuigen dat ons kikkerlandje invloed heeft op het mondiale weer. Als we maar meer windturbines planten en huizen kapot isoleren. Terwijl Urgenda daar via Thuisbaas weer een financieel slaatje uit hoopt te slaan.

 • Natuur en Milieu liegt stelselmatig over milieu-opbrengsten in haar campagnes, zoals hun directeur Tjerk Leugenaar (1,3 ton euro jaarsalaris) ook toegaf. Je kunt en mag niet stellen dat je windturbines bouwt voor ‘het klimaat’ want er is geen uitsparing van fossiele brandstof EN geen CO2-winst op Europees niveau.

Dat geeft de Nederlandse Staat in bedekte termen toe in haar verweer bij de Urgenda-zaak. Er treedt 0 klimaatwinst bij op. Terwijl ‘de klimaatverandering’ het hoofdexcuus is om die niet-renderende energievormen als wind, bosbijstook en zonnefarms te subsidiëren.

14095820_167090403697251_5173277595469801365_n

Deze clubs noemen zich ‘milieu’-organisatie maar ze zijn enkel uit op macht en geld. Het milieu en de natuur interesseert ze niet. Sterker nog, de milieubeweging dreigt de grootste vijand van onze resterende natuur te worden zoals Die Welt recent ook schreef. Natuurbeschermers protesteren daar al tegen klimaat-freaks die in natuurgebied windturbines bouwen. Natuur, een groene omgeving met leefruimte is het meest schaarse goed in ons land. Dat koester je, in plaats van het vol te bouwen met subsidiemolens.

Dus als Mark Sorry Rutte ons 1000 euro belooft, dan rooft hij via de energierekening dat gewoon weer terug. Want via de stapsgewijs opgehoogde SDE-belasting over de energierekening en toenemende netbeheerkosten betaal je dat jaarlijks gewoon weer terug aan Vadertje Kleptostaat.

 • Voor de vorm stellen kritische ondermannetjes bij de VVD als Remco Dijkstra Kamervragen over die subsidies. Maar dat is puur kiezersbedrog, want die vragen hebben geen enkel effect op de ingeslagen koers. Zie Rene Leegte, die zichzelf nu via Nederlandse Zaken (een van de partijtop gekregen lobbybureau) nu mag verrijken.
NOG meer subsidie voor ongevraagde klimaatagitatie/roof subsidiegeld door Natuur en Milieu

NOG meer subsidie voor ongevraagde klimaatagitatie/roof subsidiegeld door Natuur en Milieu, kudo’s Rutte 2.

Kat in de zak Tennet
Ondertussen steekt 100 procent staatsbedrijf Tennet zich in de miljardenschulden  om al die netaanpassingen mogelijk te maken, zowel in Nederland als in Duitsland. Tennet kocht daar kat in de zak- het Duitse net bij de Energiewende- en moet nu bij kredietverleners en banken geld ophalen met de Nederlandse belastingbetaler als achtervang.

Recent waaide het bericht voorbij dat een uniek goedkoop wind-op-zee-project mogelijk werd. Maar dat is vooral omdat dankzij een beslissing van Henk Kamp (VVD): alle aansluitkosten worden sinds 2014 door Tennet/de belastingbetaler gedekt.

Wij vertrouwen er op dat onze corrupte overheid die kosten wegmoffelt. Zodat die buiten het boekje om via extra netkosten alsnog op onze rekening komen. Eerder loog Henk Kamp (VVD) al over de exorbitante kosten van het Energieakkoord, die hij op 18 miljard euro zette. Het is dus het zesvoudige, en nog veel meer als we de ondergang van Tennet ook nog moeten betalen.

Beleid wordt niet in Den Haag gemaakt maar in Boardrooms en Brussel

Stad achter de Duinen, Noord Korea aan de Noordzee. Beleid wordt niet in Den Haag gemaakt maar in Boardrooms, bij bureaucraten en Brussel

 • Mark Sorry Rutte is hier persoonlijk aansprakelijk en verantwoordelijk want hij kan beter weten. Wij gaven hem in 2010 persoonlijk De Staat van het Klimaat – het beste klimaatboek sinds Kroonenberg- toen we hem tegenkwamen in een Amsterdams eetcafe. En hij had op een koelere manier kunnen kijken naar een verhit debat. Mocht dat niet van je bazen in Brussel, Mark?
 • Het beleid lijkt zo afgestemd om maximale onvrede op te roepen vanuit onmacht.

Wanneer je op een Nederlandse politicus stemt van een gevestigde partij, krijg je  beleid via de Brusselse achterdeur (2030 Agenda/Agenda 21) en Amerikaanse belangen. De co-voorzitter van de VVD is ook lid van de Council on Foreign Relations, de Amerikaanse aan de CIA en Militair Industrieel Complex gelieerde belangenclub die ons land al 70 jaar tot vazalstaat maakt van Amerikaanse politiek. TTIP enz enz, alles is er op gericht onze nationale identiteit te verwateren, politieke eenheid af te dwingen. En dat verwaterde Europa moet dan onder Amerikaanse knoet blijven.

Zoals ook de politiek van Bilderberg/Nato er was om ‘Duitsland er onder te houden, de Russen er uit en de Amerikanen er in’.

De Nederlandse Staat is de belangrijkste donateur van windturbine-lobbyist Natuur en Milieu, naast de Postcode Loterij (1,8 miljoen euro per jaar) de club heeft geen noemenswaardige achterban bij burgers

De Nederlandse Staat is de belangrijkste donateur van windturbine-lobbyist Natuur en Milieu, naast de Postcode Loterij (1,8 miljoen euro per jaar). De club heeft geen noemenswaardige achterban bij burgers, andere door de Staat gesubsidieerde milieuclubs zijn belangrijkste donateurs en bedrijven waarvoor Natuur en Milieu lobbiet.

Een paar andere kleine puntjes, de pensioenpot enzo…

 • Onder Mark Rutte werd de nationale pensioenpot uitgeleverd aan Brusselse politiek en hun opdrachtgevers als Goldmann Sachs (waar Emanuel Barrosso nu werkt)
 • Die ABP-pensioenpot werd onder Corien Worttmann al uitgeleverd aan groene bankierspolitiek.
 • De Eurocrisis is allerminst opgelost, we lopen nog een giga-risico zoals Theo Wolters hier al ettelijke malen blogde

Verkiezingen gaan volgend jaar over 1 item: wie is er WEL integer en wie is er NIET integer. Honderd procent buiten alle twijfel verheven is Mark Rutte NIET integer.

Het is een marionetpremier van Brusselse en Amerikaanse belangen die met de arrogantie van de oude politiek inclusief de oorloghitsers van de NAVO afgevoerd dient te worden. We zouden in 2001 al een premier krijgen die dat wilde doen. En die werd dan ook direct doodgeschoten.

Via de PvdA lopen ze nu Ahmed Aboutaleb klaar te stomen voor premierschap. Onze massamedia zullen hem komend jaar wel als alternatief op een schild hijsen. Hij was ook al gast op de Bilderberg-conferentie van dit jaar in Dresden..

En wonder boven wonder staat de PvdA dan weer als de Fenix op uit de as. We doen dan een plas, en alles blijft zoals het was.

Nou vooruit, voor Barbara Visser zou ik toch nog een opening zien om de beschadigde democratische relatie te herstellen. Eergisteren in Rotjeknor bij de Visserijpartij

Barbara Visser (Kamerlid VVD) Eergisteren in Rotjeknor bij de Visserijpartij. Nou vooruit, wij zien toch nog een opening om de beschadigde democratische relatie te herstellen.

Wat is een alternatief?
Er is maar 1 reden om wel VVD te stemmen: het geloof dat we geen alternatief hebben. We hebben nog zo’n van de VVD afkomstige bokkenpruik die een beetje loopt te ruziezoeken met Moslims. Terwijl we in dit land wel wat beters te doen hebben dan ons laten ophitsen tegen mensen die grosso modo (de haatbaarden uitgezonderd) het zelfde willen als ons. Met hun dierbaren een hapje en drankje genieten.

Wanneer je zelf geen geloofstraditie meer hebt is het een zwaktebod om jezelf dan maar te verenigen met een gemeenschappelijke vijand, in plaats van een positieve gemene deler. Onmacht van eigen politici om de opzettelijk op gang gebrachte migratievloed te stuiten, is geen reden om dan tegen deze mensen te lopen hitsen. Het zijn niet gekozen mensen in de top, die ook Rutte aansturen, die het probleem zijn.

Verder: ik heb me nog nooit onveilig gevoeld in Nederland, we leven in het veiligste land op aarde, dus een politiestaat en spionagestaat zijn ook nergens voor nodig. Dat terrorisme stelt geen fuck voor, en als er al een aanslag is:  hoe vaak is dat dan gedaan door mensen die onder toezicht stonden. Er zijn nog nooit zoveel camera’s en investeringen in spionage geweest. Er is geen relatie tussen overheidsspionage en meer veiligheid.

Pas met veel politie op straat voel ik me onveilig. Moderne agenten lijken wel op emotionele incontinentie en labiliteit geselecteerd, meer op jacht naar Pokemon Go dan inbrekers.

Het is dat ik meerdere PVV’ers ken die serieus met hart en ziel voor Nederland willen gaan, dus dan knijp je liever een oogje toe voor dat moslim-bashing. Ik heb ook niets met Islam (=onderwerping) De Vislam, het geloof van Urk daar ben ik dan wel steeds meer van als haatbaard tegen milieuclubs.

In Den Haag verplaatsen politici komma's bij in Brussel en Washington bekonkeld beleid. Wij zijn vazalstaat van de Amerikanen en hun Empire

In Den Haag verplaatsen politici komma’s bij in Brussel en Washington bekonkeld beleid. Wij zijn vazalstaat van de Amerikanen en hun Empire

Een proteststem op de SGP dan? RZ16.Visserijpartij (41)