Murry Salby

In een commentaar op dit blog attendeerde David ons gisteren op een recente voordracht van de klimaatscepticus Murry Salby over CO2.

Zoals tig klimaatsceptici voor hem, werd Murry Salby in 2013 onder bizarre omstandigheden aan de kant gezet door de Australische Macquarie Universiteit. Hij vocht dat ontslag voor de rechter aan, maar kreeg geen gelijk. Maar dat heeft niet mogen verhinderen dat hij door het ‘University College London’ (UCL) werd uitgenodigd om aldaar een voordracht te houden over CO2.

Een pikant detail daarbij is dat de UCL onlangs een groep klimaatsceptici, de ‘Onafhankelijke Commissie inzake Geoethiek’, had laten weten dat zij niet welkom waren om bij deze instelling een zaal te huren voor een conferentie. Zij moesten uitwijken naar een ander onderkomen.

Onder de titel, ‘Physicist Murry Salby Compares CO2 “Pseudo-Science” To The Medical Quackery Of Blood-Letting!’, schonk Pierre Gosselin onlangs aandacht aan de voordracht van Murry Salby.

Last month at the University College London, atmospheric scientist Prof. Murry Salby, formerly of Macquarie University in Australia, gave a damning presentation on man-made CO2 and its (lack of) impact on global climate. …

He begins by reminding that climate is a subject of “limited understanding” and that it one of “limited observation” He tells the audience that carbon in the atmosphere cannot be regulated and is NOT a pollutant. On why CO2 science got to where it is today, he cites Mark Twain: “Never let the truth get in the way of a good story.”

He says that energy sources that circumvent CO2 emissions are neither greener nor cleaner – just different.

Later he shows that although humans have emitted twice as much CO2 into the atmosphere over the last decade compared to a decade earlier, growth in atmospheric CO2 concentration did not change at all.

He states:

The premise of the IPCC that increased atmospheric CO2 results from fossil fuels emissions is impossible.

 During the presentation Salby presents the scientific reasoning why CO2 is not the harmful gas it is claimed to be.

Salby toont in dit verband onder meer de volgende grafieken:

Salby 1 Knipsel

Toenemende emissies hebben dus kennelijk geen effect op het tempo van de stijging van de totale CO2-concentratie in de atmosfeer.

Als de emissies van fossiele brandstoffen geheel zouden zijn beëindigd in het verleden, zou dit het resultaat zijn geweest. Groene lijn feitelijke CO2-concentratie. Blauwe lijn (nauwelijks zichtbaar) hypothetische concentratie. Voor de kosten om dit te bereiken? Zie rode cijfers.

Het temperatuureffect van dat alles is volgens Salby onbeduidend en niet aantoonbaar: ‘Less than 0,1 degree – buried in the noise of natural variability.’

Hij concludeert:

Never has so much been claimed on the premise of so little.

Salby 2 Knipsel

Gosselin:

Near the end, the renowned dissident physicist slams the junk-science-based COP21 agreement, which would cost some 359 TRILLION dollars, and that the cost would be borne disproportionately by the disadvantaged in more ways than one.

40,000 people perished last winter alone in Europe due to hypothermia because they could not afford to heat their homes, he reminds us.

At 1:16:00 he concludes that 360 trillion dollars for climate protection will result in literally no benefit at all for citizens of the planet. On this scientific insanity:

My God. What an indictment of this era.

In his concluding remarks Salby compares climatology to the medical quackery of bloodletting, which was used to try to treat George Washington’s throat infection. The treatment treated the infection, alright – after it had killed Washington in a mere 72 hours!

Aldus Pierre Gosselin.

Bron hier.

De video is hier te zien.

Ik neem aan dat deze voordracht nog tot uitvoerige discussie aanleiding zal geven.

Naschrift

Die discussie is er dus gekomen. Dank aan alle respondenten!

Mijn trouwe lezers weten dat ik op mijn blog streef naar een open discussie en betrouwbare informatie. Daarom ben ik bijzonder blij met bijdragen van ‘professionals’, ongeacht het feit of ze al dan niet aanhanger van de AGW-hypothese zijn. Eén daarvan is ‘Guido’ (geen klimaatscepticus). Hij schreef onder de commentaren het volgende:

Guido

En nog voor iedereen even een viertal grafiekjes die duidelijk maken waarom Salby fout zat, zowel qua toename in uitstoot als in toename in CO2 concentratie. Volgens hem was dat 200% en 0% respectievelijk maar in werkelijkheid is het allebei ongeveer 20%.

Ik durf het bijna niet te vragen, maar het lijkt me toch zinnig om in de origine blog een voetnoot te plaatsen dat Salby fout zat. Durf je dat aan Hans?

Natuurlijk! Geen enkel probleem! De meesten zijn hier sceptisch. Maar dat geldt wat mij betreft naar alle kanten.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.