Natuurmonumenten is in overtreding van Brusselse wetten, wanneer de uitgebreide Unielijst voor exotische diersoorten van kracht wordt met 95 extra soorten. Ook  invasieve exoot- althans voor de Waddeneilanden- de bison die Natuurmonumenten kunstmatig op het Waddeneiland Schiermonnikoog introduceerde is 1 van de 95 verbods-kandidaten waarbij handel, bezit en wat dies meer zij Verboten is. Hij staat op plaats 55 als schadelijke exoot in donkergrijs. Dat staat voor

High risk of arrival, establishment, spread an threat to biodiversity and associated ecosystem services across the EU within the next ten years.

Eindelijk gerechtigheid!

Eindelijk gerechtigheid!

In het geval van die exotische Waddenbison, is het zeker dat Natuurmonumenten grote schade aanricht aan de prachtige en kwetsbare eilandnatuur, die zonder deze graasmolochs ontstond. De bison is hier een invasieve exoot en dient als bisonsteak afgevoerd, zo stel ik al jaren: want hij vertrapt de natuurlijke begroeiing en is een bedreiging voor kwetsbare grondbroedende soorten.

En nu krijg ik Brussel achter me. Want die geven juist die herbivorie, begrazing op als risico voor de natuur.

De Waddenbison, symbooldier van het aan het Nazisme verwante groen primitivisme, invasieve exoot volgens nieuwe uitgebreide Unielijst

De Waddenbison, symbooldier van het aan het Nazisme verwante groen primitivisme, invasieve exoot volgens nieuwe uitgebreide Unielijst

Koekje van eigen groen deeg
Zo krijgt Natuurmonumenten een koekje van eigen groen deeg als lid van het jaarlijks met 1,3 miljoen euro door de Europese Commissie gesteunde European Environmental Bureau (EEB). Want dit exotenbeleid is een onderdeel van Agenda 21, de Convention on Biological Diversity (1992). Die volgde uit de Rio-conferentie van de Verenigde Naties in 1992, op haar beurt opvolger van de VN-conferentie in 1972: beide kindjes van oliemagnaat (Petro Canada) en Rockefeller-protegee Maurice Strong.

Het EEB is opgericht (1974) na de eerste VN-milieuconferentie in Stockholm (1972) en wordt met publieke miljoenen gefinancierd om ons via de achterdeur deze CBD op te dringen samen met het klimaatbeleid, die andere tak van Agenda 21, nu 2030 Agenda.

Dikke kans dat Patrick Nuvelstijn van Natuurmonumenten hier voor de eigen club een uitzonderingsbepaling weet te forceren, als grootontvanger van LIFE-subsidies. (9 ton euro in 2014). Daarvoor is deze overgesubsidieerde club (reeds 0,7 miljard euro sinds 2000, bijna 25 duizend hectare grondbezit kado van overheid) een te belangrijk instrument voor de Agenda.

 

Schijnbaar losse feitjes zijn meer verbonden dan je soms denkt. Dit blaadje hangt aan spinrag

Schijnbaar losse feitjes zijn meer verbonden dan je soms denkt. Dit blaadje hangt aan spinrag

Groene politiek EU instrument technocratisering
Die LIFE-subsidies waarvan Natuurmonumenten profiteert werden samen met Natura 2000 in het leven geroepen in 1992 door het maatje van Al Gore, de door WNF gelauwerde wereldsocialist Hemmo Munthing, toen Nederland EU-voorzitter was in 1992.

Beide pressiemiddelen zijn instrumenten voor de invoering van Agenda 21, opgesteld in Rio de Janeiro in 1992. En de reden waarom de EU zowel WWF als Natuurmonumenten en de EEB zo rijkelijk financiert is ook duidelijk: steeds verdere politieke integratie forceren door het publiek te bestoken met technisch ogende problemen, die enkel door een technocratisch establishment geregeld kunnen worden.. Dat schrijft E Jordan in 1998 van het Centre for Social and Economic Research on the Global Environment, van de Universiteit van East Anglia:

The founding fathers of the EEC, notably Jean Monnct and Robert Schuman, firmly believed that the cause of political integration would be best served if the Commission focused its energies on building transnational cooperation in areas of low polities’ (that is, primarily ’technical’ issues) such as the environment, culture, and education, in the hope that enthusiasm for European solution would eventually ‘spill over’ into more politically sensitive areas such as the economy and foreign and defence policy.

Natuurmonumenten misbruikt nu Natura 2000 om de grond van 6 boeren op Schiermonnikoog in beslag te kunnen nemen, zo beschreven wij al. Via door de overheid en Alterra opgestelde pseudo-wetenschap die voor niet-ingewijden geloofwaardig lijkt. En zo effectief werkt als politiek pressiemiddel. Ook misbruiken ze Natura 2000 om vissers van visgronden te jagen die zij al generatieslang gebruiken.

  • Vroeger ging ik net als collegae uit van de sociale chaostheorie. Iedereen doet maar wat. Grondiger bronnenstudie doet mij beseffen dat  wel degelijk een centraal plan achter beleid en gevolgen zit, die schijnbaar niet verwant leken.Niet dat de koffiejuffrouw deel is van de agenda, of dat al die groene verwijfde ventjes stiekem in hun vuistje lachen. De bedoelde gevolgen van hun handelen, kunnen gewoon automatisch tot stand komen door onbedoeld handelen. Met die werkhypothese kun je meer schijnbare toevalligheden aan elkaar knopen.
  • De gedachtengang van Schuman werkt ook als een boomerang. Juist al die averechtse milieuwetgeving wekt zoveel wrevel tegen Brussel dat het die politieke integratie juist ondermijnt.
Het primitivisme, de aan het Nazisme verwante ideologie van moderne natuurclubs

Het primitivisme, de aan het Nazisme verwante ideologie van moderne natuurclubs in haar meest lullige uitvoering

Staat binnen de Staat dringt ideologie primitivisme op
De Waddenbison loopt alleen op Schier rond omdat Natuurmonumenten zo handig is in het chanteren van RWE via procedures (RWE gaf ze tenminste een miljoen euro compensatiegelden voor procedures tegen hun kolencentrale in de Eemshaven), en het graaien in de kas met Waddengasmiljoenen. Zo verkopen ze het aantasten van de bestaande natuur op het prachtige eiland als ‘natuurherstel’ en houden ze zichzelf aan het werk.

Dat graaien in het Waddenfonds gaat zo makkelijk, omdat hun wildernismaatje Bram deeltijd-Boeddhist van de Klundert (van Wereldbestuurfonds) daar nu de scepter zwaait. Van de Klundert treedt zo op als financier van het modern primitivisme, dat ze nu over het Wad willen uitrollen. Daarover morgen meer.

De aardappel, een exoot die miljarden euro's opbrengst geeft. Wanneer je exoten 'schadelijk' noemt, moet je van die schade wel de winst aftrekken die exoten geven

De aardappel, een exoot die miljarden euro’s opbrengst geeft. Wanneer je exoten ‘schadelijk’ noemt, moet je van die schade wel de winst aftrekken die exoten geven

 

De Unielijst
De eerste Unielijst die op 3 augustus van kracht werd bevatte 34 diersoorten, waaronder de eetbare Amerikaanse Rivierkreeft. Dankzij mediadruk riep Martijn van Dam nu dat voor deze soort een gedoogbepaling komt, zodat vissers ‘m gewoon kunnen vangen, verhandelen en als kreeftkroket kunnen bestrijden. Veel exoten op de lijst als de Indische huiskraai zijn onschadelijk, dus daar hoef je geen aandacht aan te schenken. Het beste kun je de lijst zo klein mogelijk maken, beperken tot echt schadelijke dieren voor de volksgezondheid als de tijgermug. En ook de bison is zeer schadelijk voor de Waddennatuur.

Het is een invasieve exoot die zo snel mogelijk afgevoerd moet. Maar je kunt er vergif op innemen: Natuurmonumenten regelt zo een uitzondering, omdat ze warme connecties met de overheid hebben. Daar zijn ze een instrument van, in ruil voor 40-50 miljoen euro subsidies per jaar, veruit hun grootste inkomstenbron, 3 maal meer dan wat het slinkende ledental opbrengt.

Dankzij het handelen van het moderne Natuurmonumenten en de groene bureaucratie worden steeds meer mensen opgehitst tegen de nobele zaak van natuurbescherming.