roy-spencer-af8fbfd970394b50

Onder de titel, ‘A Guide to Understanding Global Temperature Data’, heeft Roy Spencer onlangs een essay gepubliceerd waarin hij de belangrijkste vragen die in de klimaatdiscussie een rol spelen, behandelt.

Spencer wordt internationaal tot de belangrijkste klimaatsceptici gerekend. Maar hij geniet in het algemeen ook vertrouwen bij de protagonisten van de AGW-hypothese (AGW =  ‘Anthropogenic Global Warming’), al was het alleen maar omdat hij en zijn collega John Christy verantwoordelijk zijn voor de maandelijkse publicatie de UAH-temperatuurmetingen met behulp van satellieten, waarvan iedereen in klimatologenland dankbaar gebruik maakt.

In zijn essay stelt Roy Spencer de volgende vragen aan de orde:

1) Does an increasing CO2 level mean there will be higher global temperatures?
2) Can global temperatures go up naturally, even without rising CO2 levels?
3) How are temperature data adjusted?
4) Are global temperatures really going up? If so, by how much?
5) Is warming enough to be concerned about? Is warming necessarily a bad thing?
6) Could the warming be both natural and human-caused?
7) Why would the climate models produce too much warming?
8) What is climate sensitivity?
9) Don’t 97 percent of climate researchers agree that global warming is a serious man-made problem?
10) Haven’t ocean temperatures been going up, too?
11) What does it mean when we hear “the highest temperature on record”?
12) Is there a difference between weather and climate?
13) Why would climate science be biased? Isn’t global warming research
immune from politics?

From the answers to these questions that follow it should be clear that the science of global warming is far from settled.

Uncertainties in the adjustments to our global temperature datasets, the small amount of warming those datasets have measured compared to what climate models expect, and uncertainties over the possible role of Mother Nature in recent warming, all combine to make climate change beliefs as much faith-based as science-based.

Until climate science is funded independent of desired energy policy outcomes, we can continue to expect climate research results to be heavily biased in the direction of catastrophic outcomes.

Aldus Roy Spencer.

Zijn essay is hier te vinden.

Roy Spencer heeft een helikopterblik wat betreft de klimaatdiscussie. Bovendien is hij een begenadigd schrijver. Zijn beknopte essay is glashelder en dus toegankelijk voor een breed publiek. Het is verplichte lectuur zowel voor klimatofielen van alle gezindten als geïnteresseerde leken.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.