Steeds efficientere NOx-filters, met name op kolencentrales

Steeds efficientere NOx-filters, met name op kolencentrales

Het door de Brusselse en Haagse overheid met miljoenen euro’s per jaar op de been gehouden Milieudefensie (met zusterclub Friends of the Earth Europe) klaagt de staat aan voor ‘schone lucht’, omdat op sommige plaatsen hogere NOx-concentraties gemeten zouden zijn en ‘fijn stof’, dan volgens Europese normen toegestaan. Milieudefensie handelt hier in dienst van haar Brusselse bureau-broodheren.

De Nederlandse Staat betaalt de rekening van het proces bij Milieudefensie, ook Brussel betaalt mee

De Nederlandse Staat betaalt de rekening van het proces bij Milieudefensie, ook Brussel betaalt mee, en daarnaast de Postcode Loterij

We hebben niettemin de schoonste lucht in decennia, misschien wel in eeuwen en NOx-emissies halveerden van 1990-2010 met 50 procent. Wanneer de wind vanuit zee waait komt er fijnstof in de vorm van zoutdeeltjes uit zee. Een groot deel van de fijnstof-hysterie is gebaseerd op natuurlijke ‘vervuiling’, en alle gezeur over fijnstof is met een zak zeezout te nemen.

Voor de Nederlandse Overhead, betaald door de Nederlandse Overhead

Voor de Nederlandse Overhead, betaald door de Nederlandse Overhead

Tot zover wat context die de milieuredactivist van de Volkskrant niet geeft. Ook al ging de totale emissie van NOx in Nederland al met 50 procent omlaag, het totaal lag 2010 nog 7 procent boven een bureaucratische norm.

Maar je kunt ook denken: wie bepaalt die norm?  En tegen welke kosten wil je beslist die norm halen? En voor welke winst in gezondheid voor hoeveel werkelijk bestaande mensen?

 

Milieudefensie en haar zusterclub Friends of the Earth krijgen van de Europese bureaucratie ook jaarlijks tonnen euro's aan staatssteun

Milieudefensie en haar zusterclub Friends of the Earth krijgen van de Europese bureaucratie ook jaarlijks tonnen euro’s aan staatssteun

Wat is dan het motief van Milieudefensie?
Dus bij gebrek aan echte vervuiling en de schoonste lucht in eeuwen, heeft 2030 Agenda-club Milieudefensie een ander motief: extra druk om kolencentrales dicht te krijgen. Dat is onderdeel van de ecofascistische agenda waarin zij radertje zijn: Nederland lamleggen via sloop van betaalbare energie en algehele lastenverzwaring. Daartoe krijgt Milieudefensie (net als Natuur en Milieu en andere mensvijandige entiteiten) zowel van Den Haag als van Europa miljoenen euro’s subsidies per jaar, zie hier mijn blog over hun financiering vanuit Europa en schimmige stichtingen van Multinationals.

Hun oorsprong – althans van Friends of the Earth- ligt overigens bij financiering door de CIA/Ford Foundation, en oliegelden van Arco

Voor 2010 betaalde de Staat de helft of zelfs meer van alle rekeningen bij Milieudefensie (rijtje 3)

Voor 2010 betaalde de Staat bijna de helft en eerder zelfs 80-90 procent van alle rekeningen bij Milieudefensie (rijtje 3)

Ook de overheidsbureaucratie – zowel die in Den Haag als in Brussel- heeft een motief om Niet Gekozen Organisaties (NGO’s) als Milieudefensie rijk te subsidieren. Omdat ze de regulering en ambtenarij helpen uitbreiden, het is een vorm van gecontroleerde oppositie zoals ik al blogde. De Staat geeft zichzelf zo weer werk. Multinationals liggen niet wakker van die groeiende staat, want zij kunnen die overregulering wel aan.

...de overheidsbureaucratie betaalt milieuclubs omdat die haar meer macht geven

…de overheidsbureaucratie betaalt milieuclubs omdat die haar meer macht geven

Het zijn de doorsnee burgers en MKB die de rekening krijgen van de groene plaag.
Het enige wat je hier kunt doen is

  • a. boos worden, maar dat verpest je dag maar terwijl je het beste zo lang mogelijk nog van de welvaart kunt genieten die je nu (nog) is gegeven
  • b. je schouders ophalen, want het verpest je dag maar, terwijl je het beste zo lang mogelijk nog van de welvaart kunt genieten die je nu (nog) is gegeven
Sible 'Sla Mij' Schone komt van Milieudefensie en regelt nog een extra gasbelasting van 1 euro per kuub

Sible ‘Sla Mij’ Schone komt van Milieudefensie en regelt nog een extra gasbelasting van 1 euro per kuub. Als ik ‘m op straat tegenkom schop ik ‘m in elkaar, althans: daar heb ik ontzettend veel zin in.

Verder heb je in dit land niets in te brengen, je moet gelaten toekijken hoe een ongekozen oligarchie van bureaucraten, door de staat betaalde academici en door de staat betaalde NGO’s ons lieve landje gijzelen. Het is allemaal onderdeel van het plan, er is niets aan deze actie dat niet al is uitgestippeld en het plan ligt gewoon openlijk op straat: 2030 Agenda, de remake van Agenda 21 van de Verenigde Nazi’s.

Wanneer je het maar zo openlijk mogelijk doet, zien mensen er geen kwaad in, terwijl hun (bestedings)vrijheid langzaam wordt afgepakt, stapje voor stapje. Net als bij die andere hoax, het ’terrorisme’.

 

13173872_1038336666223504_3866141219625261267_n

Waar zou een redelijk milieudebat over gaan?
Je kunt je leefkwaliteit verbeteren via miljarden euro’s beleid voor fijnstof en NOx. Maar je kunt ook je levenskwaliteit verbeteren via meer werkgelegenheid, hogere inkomens. Uiteindelijk zijn mensen bereid om een veelvoud te betalen voor wonen in het veel vuilere Amsterdam- waar Milieudefensie een grachtenpand bevolkt. In Friesland en dan vooral regio Dokkum kun je voor de bodemprijs wonen, terwijl de lucht daar het schoonste is van NL. Dergelijke regio’s lopen leeg.

Want als je geen werk en dus geld hebt, is dat vele malen ongezonder voor je leven. Dan raak je sociaal uitgesloten. Door zelfmoord sneuvelen mede om zulke sociaal-psychologische en andere redenen jaarlijks 1900 mensen.

Echt bestaande mensen- ook het personeel van Milieudefensie- die hebben andere prioriteiten dan bureaucratische normen rond een stofje. Waarvan je de immer wisselende concentraties nooit en nergens exact kunt meten. Het zijn vooral machts-instrumenten, die het debat over leefkwaliteit versmallen tot een klein clubje zelfbenoemde milieu-experts die niemand controleert.

En die werken in dienst van de overheid, onderdeel van de oligarchie van multinationals en de Grote Sprong Voorwaarts naar opheffing der natiestaat en hyperglobalisering.

En die overheid, dat is de vijand van alle Nederlandse burgers. Milieudefensie als door die overheid betaald instrument van die overheid is de vijand van alle burgers.