Staat betaalt miljoenen euro’s om zich door milieuclubs te laten uitbreiden

Steeds efficientere NOx-filters, met name op kolencentrales

Steeds efficientere NOx-filters, met name op kolencentrales

Het door de Brusselse en Haagse overheid met miljoenen euro’s per jaar op de been gehouden Milieudefensie (met zusterclub Friends of the Earth Europe) klaagt de staat aan voor ‘schone lucht’, omdat op sommige plaatsen hogere NOx-concentraties gemeten zouden zijn en ‘fijn stof’, dan volgens Europese normen toegestaan. Milieudefensie handelt hier in dienst van haar Brusselse bureau-broodheren.

De Nederlandse Staat betaalt de rekening van het proces bij Milieudefensie, ook Brussel betaalt mee

De Nederlandse Staat betaalt de rekening van het proces bij Milieudefensie, ook Brussel betaalt mee, en daarnaast de Postcode Loterij

We hebben niettemin de schoonste lucht in decennia, misschien wel in eeuwen en NOx-emissies halveerden van 1990-2010 met 50 procent. Wanneer de wind vanuit zee waait komt er fijnstof in de vorm van zoutdeeltjes uit zee. Een groot deel van de fijnstof-hysterie is gebaseerd op natuurlijke ‘vervuiling’, en alle gezeur over fijnstof is met een zak zeezout te nemen.

Voor de Nederlandse Overhead, betaald door de Nederlandse Overhead

Voor de Nederlandse Overhead, betaald door de Nederlandse Overhead

Tot zover wat context die de milieuredactivist van de Volkskrant niet geeft. Ook al ging de totale emissie van NOx in Nederland al met 50 procent omlaag, het totaal lag 2010 nog 7 procent boven een bureaucratische norm.

Maar je kunt ook denken: wie bepaalt die norm?  En tegen welke kosten wil je beslist die norm halen? En voor welke winst in gezondheid voor hoeveel werkelijk bestaande mensen?

 

Milieudefensie en haar zusterclub Friends of the Earth krijgen van de Europese bureaucratie ook jaarlijks tonnen euro's aan staatssteun

Milieudefensie en haar zusterclub Friends of the Earth krijgen van de Europese bureaucratie ook jaarlijks tonnen euro’s aan staatssteun

Wat is dan het motief van Milieudefensie?
Dus bij gebrek aan echte vervuiling en de schoonste lucht in eeuwen, heeft 2030 Agenda-club Milieudefensie een ander motief: extra druk om kolencentrales dicht te krijgen. Dat is onderdeel van de ecofascistische agenda waarin zij radertje zijn: Nederland lamleggen via sloop van betaalbare energie en algehele lastenverzwaring. Daartoe krijgt Milieudefensie (net als Natuur en Milieu en andere mensvijandige entiteiten) zowel van Den Haag als van Europa miljoenen euro’s subsidies per jaar, zie hier mijn blog over hun financiering vanuit Europa en schimmige stichtingen van Multinationals.

Hun oorsprong – althans van Friends of the Earth- ligt overigens bij financiering door de CIA/Ford Foundation, en oliegelden van Arco

Voor 2010 betaalde de Staat de helft of zelfs meer van alle rekeningen bij Milieudefensie (rijtje 3)

Voor 2010 betaalde de Staat bijna de helft en eerder zelfs 80-90 procent van alle rekeningen bij Milieudefensie (rijtje 3)

Ook de overheidsbureaucratie – zowel die in Den Haag als in Brussel- heeft een motief om Niet Gekozen Organisaties (NGO’s) als Milieudefensie rijk te subsidieren. Omdat ze de regulering en ambtenarij helpen uitbreiden, het is een vorm van gecontroleerde oppositie zoals ik al blogde. De Staat geeft zichzelf zo weer werk. Multinationals liggen niet wakker van die groeiende staat, want zij kunnen die overregulering wel aan.

...de overheidsbureaucratie betaalt milieuclubs omdat die haar meer macht geven

…de overheidsbureaucratie betaalt milieuclubs omdat die haar meer macht geven

Het zijn de doorsnee burgers en MKB die de rekening krijgen van de groene plaag.
Het enige wat je hier kunt doen is

 • a. boos worden, maar dat verpest je dag maar terwijl je het beste zo lang mogelijk nog van de welvaart kunt genieten die je nu (nog) is gegeven
 • b. je schouders ophalen, want het verpest je dag maar, terwijl je het beste zo lang mogelijk nog van de welvaart kunt genieten die je nu (nog) is gegeven
Sible 'Sla Mij' Schone komt van Milieudefensie en regelt nog een extra gasbelasting van 1 euro per kuub

Sible ‘Sla Mij’ Schone komt van Milieudefensie en regelt nog een extra gasbelasting van 1 euro per kuub. Als ik ‘m op straat tegenkom schop ik ‘m in elkaar, althans: daar heb ik ontzettend veel zin in.

Verder heb je in dit land niets in te brengen, je moet gelaten toekijken hoe een ongekozen oligarchie van bureaucraten, door de staat betaalde academici en door de staat betaalde NGO’s ons lieve landje gijzelen. Het is allemaal onderdeel van het plan, er is niets aan deze actie dat niet al is uitgestippeld en het plan ligt gewoon openlijk op straat: 2030 Agenda, de remake van Agenda 21 van de Verenigde Nazi’s.

Wanneer je het maar zo openlijk mogelijk doet, zien mensen er geen kwaad in, terwijl hun (bestedings)vrijheid langzaam wordt afgepakt, stapje voor stapje. Net als bij die andere hoax, het ‘terrorisme’.

 

13173872_1038336666223504_3866141219625261267_n

Waar zou een redelijk milieudebat over gaan?
Je kunt je leefkwaliteit verbeteren via miljarden euro’s beleid voor fijnstof en NOx. Maar je kunt ook je levenskwaliteit verbeteren via meer werkgelegenheid, hogere inkomens. Uiteindelijk zijn mensen bereid om een veelvoud te betalen voor wonen in het veel vuilere Amsterdam- waar Milieudefensie een grachtenpand bevolkt. In Friesland en dan vooral regio Dokkum kun je voor de bodemprijs wonen, terwijl de lucht daar het schoonste is van NL. Dergelijke regio’s lopen leeg.

Want als je geen werk en dus geld hebt, is dat vele malen ongezonder voor je leven. Dan raak je sociaal uitgesloten. Door zelfmoord sneuvelen mede om zulke sociaal-psychologische en andere redenen jaarlijks 1900 mensen.

Echt bestaande mensen- ook het personeel van Milieudefensie- die hebben andere prioriteiten dan bureaucratische normen rond een stofje. Waarvan je de immer wisselende concentraties nooit en nergens exact kunt meten. Het zijn vooral machts-instrumenten, die het debat over leefkwaliteit versmallen tot een klein clubje zelfbenoemde milieu-experts die niemand controleert.

En die werken in dienst van de overheid, onderdeel van de oligarchie van multinationals en de Grote Sprong Voorwaarts naar opheffing der natiestaat en hyperglobalisering.

En die overheid, dat is de vijand van alle Nederlandse burgers. Milieudefensie als door die overheid betaald instrument van die overheid is de vijand van alle burgers.

 

Door | 2016-08-02T10:22:55+00:00 2 augustus 2016|15 Reacties

15 Reacties

 1. Bert Peters 2 augustus 2016 om 09:52- Antwoorden

  Vroeger had je nog hofhoudingen waarin alleen de keizer in z’n blote reet ronddartelde maar nu loopt de hele zooi daar nakend rond. Vroeger had de keizer ook maar een paar man die ‘m de hielen stonden te likken maar nu komt ie kilometers hiel tekort. En tijdens het poetsen van z’n goud nemen ze er ook nog een paar flinke graaien uit en leggen er luchtballonnen voor in de plaats. De oplossing voor de mensen met de petten die aan de kant van de weg moeten gaan staan en braaf het hoofd moeten buigen als de hofdignitarissen voorbij sjezen in hun gouden koetsen met duizenden paarden zou zijn om de hele zwik in het kasteel op te sluiten en de zaak af te laten fikken. Maar nou, nou, nou, nou, zo gaan we hier in dit land niet met elkaar om, dussuh…

 2. Honest Broker 2 augustus 2016 om 10:45- Antwoorden

  Mocht het URGENDA of MillieuDefensie uberhaupt lukken om de rechtzaak te winnen (meer daarover hieronder), dan zullen ze daarmee op langere termijn alleen maar het tegenovergestelde bereiken.

  Immers, als een lobbyclub via ondemocratische weg (via de rechter) de Staat kan dwingen het door de lobbyclubs gewenste beleid uit te voeren (waar de beide rechtzaken feitelijk op neerkomen), dan zal de Staat in de toekomst zich uiteindelijk niet meer commiteren aan welke bindende afspraak dan ook.

  Dat is ook een van de argumenten van de Staat in haar beroep tegen de URGENDA uitspraak: het kan in een rechtstaat niet zo zijn dat een lobbyclub – niet gekozen en bovendien niet representatief – uit monde van “het algemeen belang” feitelijk dus bepaalt wat er gebeurt. De Staat heeft een pad gekozen – met resultaat, luchtverontreinging is langzaam maar gestaag minder aan het worden, maar blijkaar gaat dat de millieubeweging allemaal niet snel genoeg. Als dingen je niet aanstaan, dan is het gebruikelijk in een democratie dat je probeert mensen achter je te krijgen en met voldoende politieke steun veranderingen door te voeren. Als dat niet lukt, jammer dan, maar dan is er blijkbaar geen draagvlak voor je ideeen. De beperkte electorale steun voor een partij als Groen Links laat echter zien dat er bijzonder weinig draagvlak is onder de bevolking voor de extreme ideeen van de millieubeweging. En dus proberen ze in communistisch-achtige stijl het democratische proces te omzeilen.

  Bovendien hebben we juist de politiek bedacht om de moeilijke afwegingen te maken die samenhangen met het algemeen belang. Lobbyclubs handelen uit/in eigen belang. Daar zijn het nou juist lobbyclubs voor. Natuurlijk is er niemand tegen minder millieuverontreinging en schonere energiewinning. Maar tegen welke prijs? Wat is realistisch haalbaar? De praktijk laat zien dat als puntje bij paaltje komt mensen weliswaar “A” zeggen – want dat staat interessant en is politiek correct, maar “B” doen (met “B” vaak de ruimte in de portemonee). De bereidheid om de daad bij het woord te voegen blijkt jaar-in-jaar-uit bij elk onderzoek altijd weer zeer beperkt.

  • Turris 2 augustus 2016 om 11:23- Antwoorden

   Lobby is het voorportaal van beïnvloeding door pressie, actie en omkoping (lees subsidiëring).

 3. Jan Zuydijk 2 augustus 2016 om 11:18- Antwoorden

  het is ze de gok waarde denk ik. Heb je een rechter die ze met een vonnis om de oren slaat waaruit blijkt dat ze hun zelf bij elkaar geknipte en geplakte onderzoeken vooral in eigen kring (daar reken ik de totaal onwetende maar wel 1000% in “milieuonderwerpen” geïnteresseerde pers uiteraard ook toe) mogen toelichten maar de overheid verplichten naar aanleiding van zelf geschatte waarden tot actie over te gaan niet via de rechter kan worden afgedwongen zit de mensheid goed. Komt er een net als bij de Urgenda zaak een rechter die zich bevoegd acht te oordelen over zelf verzonnen onderzoeksuitkomsten hebben ze hun zin.

 4. Jeroen 2 augustus 2016 om 11:37- Antwoorden

  Honest Broker slaat de spijker op zijn kop. Ik denk dat de situatie vergelijkbaar is met de invoering van de Algemene Wet Bestuursrecht. Onder het motto van meer transparantie en inspraak werd de burger een grote set gereedschap geboden om bezwaar te kunnen maken tegen besluiten. Het resultaat was in veel gevallen echter contraproductief. Verschillende overheden hebben zich namelijk actief onttrokken aan de AWB door allerlei zaken via het privaatrecht te laten regelen. En in het privaatrecht biedt al die inspraak- en bezwaarmogelijkheden uiteraard niet. Het beoogde resultaat is dus niet meer, maar is sommige gevallen zelfs minder transparantie.

  Zoals Honest Broker terecht opmerkt zullen veel afspraken met ondemocratische lobbyclubs daarom in de toekomst niet meer gesloten worden.

  Gevaar is echter wel dat een eventueel toekomstige watermeloenregering (groen van buiten, rood van binnen) juist precies om die reden wél dergelijke overeenkomsten zal sluiten om zodoende het beleid van opvolgende regeringen te kunnen bepalen en vastleggen. Dat zou ingaan tegen het mandaat en de beleidsvrijheid die iedere regering staatsrechtelijk toekomt. Daarom is het maken van dergelijke afspraken met diverse lobbylcubs werkelijk zeer onwenselijk, want het gaat in tegen onze staatsrechtelijke beginselen.

  Helaas is dit veelal over het hoofd gezien en zijn zaken die eerder aangemerkt moeten worden als beleidsdoelen (mission statements) vervat in dergelijke afspraken.

  • Rypke Zeilmaker
   Rypke Zeilmaker 2 augustus 2016 om 14:26- Antwoorden

   @Jeroen: en dat lijkt precies de intentie. Men klaagt in groene hoek altijd over de korte termijn van democratie en wil daarom de zaak voor decennia vastleggen

 5. Pieter LC 2 augustus 2016 om 14:37- Antwoorden

  En ook “rekeningrijden” wordt als “middel” genoemd. Rekeningrijden is een constant volgen van elke beweging van iedere automobilist.

  • Bert Peters 2 augustus 2016 om 16:30- Antwoorden

   Rekeningrijden zal er ook voor zorgen dat je snelheid wordt gemeten dus kassa! Voordeel van rekeningrijden is dat de wouten dan niet meer hoeven te flitsen maar gewoon hun werk kunnen doen.

 6. Ivo 2 augustus 2016 om 15:56- Antwoorden

  Niemand durft het probleem van fijnstof opnieuw te onderzoeken. Jaap Hanekam heeft dat lang geleden gedaan en kwam tot de conclusie dat het gebaseerd is op ondeugdelijk onderzoek, namelijk verkeerd gebruik van statistiek. Er kan geen overledene gevonden worden bij wie, na autopsie, blijkt dat fijnstof de doodsoorzaak was. En toch levert die enkele studie genoeg bewijs om nu drastische maatregelen te nemen. Is er echt bewijs?

 7. guus Derksen 2 augustus 2016 om 16:22- Antwoorden

  Ik ben er niet 100% zeker van dat het recente CERN-onderzoek iets met fijnstof heeft te maken. Zo ja, is dat al verwerkt in de grafieken?
  In
  http://www.eike-klima-energie.eu/news-cache/cern-cloud-experiment-industrielle-revolution-reduzierte-die-wolkenbedeckung-auch-kosmische-strahlen-haben-einfluss/
  2-de alinea staat:
  Diesen beiden Studien zufolge (1, 2) zeigen neue Ergebnisse des CLOUD-Experiments (3) am CERN (4), dass das vorindustrielle Klima durch mehr Bewölkung gekennzeichnet war als bisher gedacht. CLOUD zeigt, dass von Bäumen emittierte organische Dämpfe vielfältige Aerosol-Partikel in die Atmosphäre freisetzen beim Fehlen von schwefliger Säure*. Zuvor hatte man gedacht, dass schweflige Säure – zum größten Teil aus fossilen Treibstoffen – für die Bildung von Partikeln erforderlich war. CLOUD zeigt nun, dass diese sog. biogenen Dämpfe auch der Schlüssel sind für das Wachstum neu gebildeter Partikel bis hin zu Größen, wo sie als Kondensationskerne für Wolken dienen können.

 8. Raphaël 2 augustus 2016 om 23:13- Antwoorden

  Misschien niet helemaal ‘on topic’, maar hier: Wist u dat er carburateurs bestaan die een zware V8 uit de jaren 70 1:85 liten rijden? Dat is dus 85 (vijfentachtig) Km op 1 (één) liter benzine? Met een beetje fantasie zou je kunnen stellen dat die kleine 1200 cc motoren best wel eens minimaal 1:1oo zouden kunnen rijden. Zou dát geen verbetering zijn? Ik denk het wel, maar dit idee is afgekocht. Dáár gaat het om. Het milieu wordt (of is) gewoon verkocht.
  Bron:
  http://fuel-efficient-vehicles.org/energy-news/?page_id=986

  • Wiersma 3 augustus 2016 om 05:13- Antwoorden

   Raphael: Jaaaaah!!
   Ik herinner me dat verhaal van mijn opa als klein jongetje!

   Ik was het compleet vergeten, lang geleden en ik was 12 of zo.
   Het woord ‘kopergaas’ staat me ook bij, maar dat lees ik niet terug in het artikel, wat ik even snel heb doorgebladerd.

   Maar ik kan me er alles bij voorstellen: een vloeistof brandt niet, je moet het eerst vergassen. En hoe beter je het mengsel hebt vergast, hoe beter het verbrandt, en hoe hoger het rendement.

   Veel mensen vergeten ook dat het vooral de zuurstof is die het merendeel van de energie levert. Je het er immers ook twee keer zoveel van nodig: CO2 remember? 1 C, 2 O.

   Maar als je ‘damp’ (lees=fijne druppeltjes) de motor instuurt, betekent dat dat het nog steeds niet goed vergast is. De zuurstof kan dus niet goed bij de afzonderlijke moleculen benzine of diesel.
   Het moet zich in een druppeltje een weg banen van buiten naar binnen.
   En dat kost tijd. En DUS neemt het rendement af/kost het meer benzine.

   Tel daarbij op dat de ‘flamespeed’ van benzines en zo vrij laag is tov bijvoorbeeld HHO (2 H plus 1 O in ideale mix).

   Ik kan het zo snel even niet vinden, maar benzine heeft een flamespeed van iets van 50-200 m/s, en HHO -las ik ergens- wel iets van 5,6 KILOmeter/s.

   http://soilpedia.nl/Wikipaginas/olie.aspx

   Daarom wordt HHO ook wel knalgas genoemd, omdat het zo onvoorstelbaar snel verbrandt. Ten eerste omdat het kleine moleculen zijn, ten tweede omdat ze volledig gasvormig zijn: de zuurstof kan er ‘makkelijk bij’. Er hoeven niet eerst grote molecuulketens te worden ontleed.

   In dynamiet bv draait ook alles om flamespeed: de snélheid waarmee lucht uitzet plus het volume (vergrotingsfactor) voor en na.
   Kruit heeft een veel lagere flamespeed.
   Maar zowel kruit als dynamiet hebben de zuurstof chemisch gezien al aan boord, dit hoeft niet eerst uit de lucht gehaald worden. Daarom kun je ze ook onder water gebruiken.

   Er valt dus álles voor te zeggen om benzine en diesel vooral volledig te vergassen zodat de externe zuurstof ‘er gemakkelijk bij kan’.
   Zich niet eerst een weg hoeft te banen door damp/kleine druppeltjes.

   En je kunt het ’s winters vooral gewoon ruiken bij een auto die optrekt: je ruikt gewoon nog de onverbrande benzine/diesel. Ergo: een deel van de benzine is dus totaal niet verbrand.

   En het moet wel snel verbranden: bij 6000 toeren per minuut gaat een zuiger dus 100 keer per seconde op en neer.
   Dus in minder dan 1 honderdste van een seconde moet een gasmengsel volledig verbranden. Je kunt wel nagaan dat de flamespeed uitzonderlijk hoog moet zijn. Je hebt er niks aan als een deel van het gasmengsel nog ergens halverwege de uitlaat verbrandt.

   Of niet volledig zodat zich roet (fijnstof) vormt of koolmonoxide.

   Er valt dus alles voor te zeggen om hernieuwd onderzoek te doen naar carburateurs of injectoren. Zoiets zou je verwachten van clubs als Greenpeace of zo, ware het niet dat dit soort clubs idd verworden zijn tot ‘controlled opposition’, of ‘useful idiots’.

   Clubs als GP vinden alleen maar vingerwapperend uit waar de ‘overheid het verkeerd doet’, daarmee de overheid volledig in de kaart spelend. Niet wetenschap is de driver voor beleid, zoals het zou horen, maar ideologie.
   Eigenlijk leven we helemaal niet meer in een democratie, maar in een ideologie. Het grote wensdenk tijdperk. Zo zullen we later ongetwijfeld in de geschiedenis boeken belanden. The new dark ages 2.0.
   “En met de kennis van nu hadden we het toen vast anders gedaan”.
   Yeah right. Die kennis IS er, maar er wordt bewust niet naar gekeken.

   Maar nogmaals: het is vooral de zuurstof die de energie levert, niet zozeer de koolstof. Mede daarom kun je best 3 weken zonder eten, maar nog geen 3 minuten zonder zuurstof.
   Aan de andere kant: als lucht voor 99% uit zuurstof zou bestaan, dan zou elke motor gelijk smelten. Met (extra) benzine kun je geen staal smelten (behalve in WTC’s op 9/11 dan) maar met extra zuurstof wel.
   Zie bijv een snijbrander.

   1 liter benzine genereert ongeveer 2,4 kg CO2.
   Dat komt omdat die C of H atomen nu gebonden zijn aan (2/1) zuurstof. En GELUKKIG is het zuurstof! Want plantjes en bloemetjes en zo die houden van C, smullen ze van, nomnomnom, smikkel, maar vinden O2 maar vies, gatver, smerig, goor, kots, burp, bah!
   Dat poepen ze dus weer uit zodat het hele kringloop feestje weer opnieuw kan beginnen.

   Zij schijten ons in de bek, en wij schijten en piesen op hunnie, maar God zag dat het goed was!
   Wat is het leven toch mooi niet? Dat dit allemaal zomaar kan.

   En dan nog een swat. Fijnstof. Het had ook allemaal zo anders kunnen zijn he? Stel: bliksem had niet bestaan.
   Dat betekende in de oertijd dat er NOOIT een bosbrand had plaatsgevonden, dat DUS op een gegeven moment alle CO2 zou zijn opgebruikt.

   Stel je dit scenario eens voor.
   Hoe had de wereld er dan uitgezien?
   Ooit, ‘ergens’ op maar een x aantal plekken op aarde zouden planten en bossen leven. Op een geven moment zouden deze planten en bossen vergaan tot veen, turf, kolen, aardolie. In de aarde zakken.
   Of JUIST op die plek was er een dikke vette ijstijd.

   Was er derhalve ooit intelligent leven geweest? Diversiteit?
   Ik denk van niet. Domweg omdat alle planten op een gegeven moment weg zouden zijn. Leven MOET zich verspreiden om in leven te kunnen blijven. En de natuur zelf helpt daar een handje bij in de vorm van branden, vulkaanuitbarstingen, regen, rivieren, stormen, overstromingen etc.

   Een bosbrand door bliksem zou je bijna kunnen zien als: de bomen gaan naar de hemel en krijgen een tweede leven ‘elders in het (aardse) paradijs’. Hun dood hier is elders nieuw leven.

   Ergo: destructie/verbranding van koolstof is af en toe NODIG om planten op aarde te behouden. En daarmee alle leven in feite. CO2 is geen grapje: het is NODIG. Verbranding is NODIG.
   Bliksem en vulkaan uitbarstingen zijn NODIG.

   En yep, een klein deel wordt opgeofferd om de groep/diversiteit te redden. Toeval? Of toch God? Dit ging overigens al zo voor de mens kwam.

   Zelfs fijnstof is NODIG. Al was het alleen maar om van watergas waterdamp en derhalve regen te maken.
   Dus: fijnstof bestaat al sinds de oertijd en is/was nodig.
   Uiteraard: alles met mate!
   Maar ook daar is een backup plan voor hoor, als er teveel fijnstof van C is. Water is er een van, maar er is nog een. En daarom is globaal gezien de lucht zo helder als wat.

   Kijk, dieren zijn te stom om een brandweer dienst te beginnen. Of te lui, weet ik het. Mensen kunnen dat wel, dus ze kunnen in dat opzicht wel een beetje invloed uit oefenen dat niet gelijk de hele aarde opfikt.
   Er zijn zelfs plantjes die pas ontkiemen als de zaden in de fik zijn gezet!
   En met de warme lucht mee opstijgen naar elders.
   De Sahara ‘seed’ met fijnstof/zand de wouden in de Amazone.
   Toeval?

   We krijgen nu van heel wat clubs en politici te horen alleen wat ‘slecht’ is. Maar dat is maar één kant van de medaille: Er is bijna niets op aarde wat alleen maar ‘slecht’ is.

   En veel is zelfregulerend. Zelfs bevolkingsgroei: kijk naar het westen dat krimpt qua bevolking. Geef het de bevolking goed: dan reguleren ze zichzelf wel. Geef het mensen slecht: dan fokken ze tegen de klippen op, voeren oorlogen, slaan elkaar de hersens in, vervuilen ze alles, want geen tijd/zin/geld/te ziek om de troep netjes op te ruimen.

   Nouzomaarweereens.

   • Bert Peters 3 augustus 2016 om 08:54- Antwoorden

    Dank u voor de korte duiding die ik aan het zoeken was: …Eigenlijk leven we helemaal niet meer in een democratie, maar in een ideologie….Bij mijn weten zou democratie een vorm van regeren zijn waarbij met ruime meerderheid genomen besluiten in het belang van allen zijn. En niet zoals hier en elders in het belang van enkelen of alleen maar van de club die de meerderheid heeft want dan wordt de rest door een ideologie onderdrukt. Misschien was dat ooit de bedoeling van onze democratie maar zoals in vele huwelijken: de formule klopt maar de ingevoerde en uitvoerende nummers deugen niet.

    Nog even over dat fijnstof. Als het om natuurlijke fijnstof gaat waar de natuur al miljarden jaren mee samenleeft en wat misschien wel helemaal niet schadelijk voor de mens is, kan ik het volmondig met u eens zijn. Anders lijkt me dat met onnatuurlijke, door de mens gefabriceerde meuk die ook heel onschuldig fijnstof wordt genoemd maar ervoor zorgt dat er al enkele decennia mensen met een zuurstofslang in de neus hun laatste stukjes long in een sputumbakje spugen voordat ze na jaren pas stikken. Gek dat dit probleem al ruim 40 jaar, dacht ik, op de plank ligt om geevalueerd te worden nadat de vakbond ooit een lijst van gevaarlijke stoffen samenstelde waaruit asbest als boeman werd gekozen. Hetzelfde wat er over 20 jaar of zo gezegd zal worden overde onnatuurlijke, ook weer door de mens geproduceerde onnatuurlijke geluiden zoals Laagfrequent geluid van de windturbines en dat lekkere Ultrasone van de ventilatieturbines en airco’s. Ik dacht, ik kaart het nog maar eens aan zodat de milieuclubs als ze deze site lezen hun dutje onderbreken.

   • Raphaël 3 augustus 2016 om 13:01- Antwoorden

    Ja Wiersma, zo is het, benzine moet eerst vergast worden. Ik heb veel onderzocht wat betreft dit onderwerp. Ik heb de patenten gelezen en begrijp wat er gaande is. Ook begrijp ik dat de benzinemaatschappijen gebaad zijn bij een hoog gebruik. En dat de autofabrikanten het ‘spel’ meespelen. Maar moet je je voorstellen; meer dan 40 jaar is er -zeg- 3/4 van de benzine gewoon weggegooid. Daar hadden we ‘gratis’ brandstof voor bijvoorbeeld elektriciteitscentrales gehad. 3/4 Van het gebruik van de miljarden auto’s. Het is onvoorstelbaar wat een hoeveelheid energie er gewoon weggegooid is.

    En ja, ik ken ook de verhalen over de normale bosbranden in bijvoorbeeld Australië. Zonder die regelmatige fikken groeien sommige planten daar niet goed.

    Trouwens, volgens mijn leven we niet eens in een ideologie, maar meer in een oligarchie/kleptocratie, ondersteund door … de wet. Want als het toegestaan wordt dat iemand patenten opkoopt en zodoende de genialiteit kapot maakt en er voor zorgt dat wetenschap vertrapt wordt onder de laarzen van de macht, verpakt in oplichters-gelieg, maar allemaal keurig voor de regels van de ‘wet’ , tja, dan is het einde zoek en de moraal en de liefde wordt verkocht voor geld. Waar ‘ze’ dan vervolgens de hele wereld mee opkopen. Allemaal wettelijk geregeld.

    Maar ja. Als de wet koud en kil is, liefde verkocht en schoonheid verkwanseld, dan sterft zelfs de mooiste bloem op de verkrachte aarde.

    En das jammer. Vind ik.

 9. Raphaël 3 augustus 2016 om 13:44- Antwoorden

  O Rijpke, ik las en lees soms graag de bijbel. Daarin staat dat wanneer recht krom zal zijn en krom recht, dan is de tijd van verdriet daar. Wat veel mensen maar niet kunnen begrijpen is dat er ook psychopaten zijn maffia. Er zijn mensen die niet eerlijk zijn, die hebben er lol in om te liegen bedriegen stelen huichelen etc, als het maar in hun straatje past. Dit kwaad gaat zover dat ze er m.i. plezier aan beleven om de aarde willens en wetens tot hel te maken. Die niet het paradijs willen maar de hel. Anders kan ik maar niet begrijpen dat alles omgedraaid is en wordt. Goed en slecht worden verdraaid, leugens tot een hoog goed verheven en verraad aan het leven tot een daad van ‘godvruchtigheid’ verkocht.

  Als het niet zo triest en cynisch zou zijn zou ik er om kunnen lachen. Als ik geen nageslacht zou hebben zou ik misschien lekker aan her duivelse spel meewerken! Als…

  De bijbel opent bij mij soms een beetje de geestelijke oogjes. Maar ja.

Geef een reactie