Bruinkoolmijn Gartzweiler

Bruinkoolmijn Gartzweiler

De mens verandert al 8000 jaar lang aantoonbaar ecosystemen. Dat is de hoofdreden waarom geologen de huidige geologische periode Holoceen handhaven als apart tijdvak sinds het Pleistoceen, het tijdperk van de IJstijden. Er is dus niet nog een extra tijdvak Antropoceen – tijdperk van de mensen- nodig om moderne menselijke invloed te beschrijven, zo stellen geologen nu geinterviewd door Der Spiegel. Want dan zou je dubbel tellen.

Het tijdperk van de IJstijden- Pleistoceen- begon 2 miljoen jaar geleden. Het Holoceen is een warme periode- zogenaamd interglaciaal- dat 11 700 jaar geleden begon met het terugtrekken van het landijs. Zonder menselijke invloed zou dit interglaciaal voor geologen geen apart tijdvak gaan heten. Er zijn zoveel warme periodes in die ijstijd geweest die snel weer verdwenen (gemiddeld na 5000 jaar) De warme periode – Eemien- die het koude Saalien be-eindigde zo rond 130 duizend jaar terug was warmer dan nu.

Dat wil zeggen: de warmste piek duurde 5000 jaar maar met 15 duizend jaar was de ijzige koude van de IJstijd weer volledig terug. Het Saalien was de ijstijd waarin het landijs onze Veluwe opstuwde, Gaasterland, de Hoge Berg van Texel, Wieringen, en de Grebbeberg met de Utrechtse Heuvelrug.

Het tijdperk van de IJstijden- Pleistoceen- begon 2 miljoen jaar geleden. Het Holoceen 11 700 jaar geleden. Zonder menselijke invloed zou dit interglaciaal voor geologen geen apart tijdvak gaan heten. Er zijn zoveel warme periodes in die ijstijd geweest die snel weer verdwenen (gemiddeld 500 jaar)

Tenminste sinds 2001 bestaat een sterke lobby om een nieuw tijdvak in te luiden. Die lobby wordt geleid door niet-geologen als Paul Crutzen – Nobelprijswinnend fysicus voor zijn werk over ‘het gat’ in de ozonlaag- en milieu-activistische academici. Dat tijdvak zou dan in 1950 kunnen beginnen met het begin van atoombomtesten en hun mondiale fallout. Of al met de Industriele Revolutie (1850) toen dankzij industrialisering met gebruik van fossiele brandstoffen de CO2-concentratie begon te klimmen.

Geoloog Jan Smit bij KT-grens Geulhemmer Groeve. De laag met iridium tussen Krijt en Tertiair die van een inslag van een asteroide zou komen bij Yucatan

Geoloog Jan Smit bij KT-grens Geulhemmer Groeve. De laag met iridium tussen Krijt en Tertiair die van een inslag van een asteroide zou komen bij Yucatan

Een commissie met 37 academici geleid door Paleobioloog Jan Zalasiewicz is al 7 jaar bezig om 3 geologische commissies binnen boord te krijgen: hij wil de term Antropoceen vanaf 1950 in laten gaan, omdat de fallout van atoomtesten toen mondiaal meetbaar was. De Industriele Revolutie had in 1850 alleen Europa als bron van CO2, en valt dus af als jaartal.

Geologen vinden dat het concept ze een beetje is opgedrongen door academici van andere vakgebieden en milieuredactivisten van linkse media met een kwaliteitscomplex. Je zou het als historische en culturele aanduiding tussen wetenschappelijke haakjes kunnen gebruiken. Maar niet als geologisch tijdvak.

Geologen John Holbrook en Whitney Autin zien in ‘het Antropoceen’ de moderne academische tendens in om reclamewoorden te gebruiken in plaats van deugdelijke wetenschappelijke termen. Geoloog Sven Egenhoff van Colorado University noemt het ‘Antropoceen’ een carrierespringplank voor niet-geologen.

Leeflaag over vuilnisheuvel

Leeflaag over vuilnisheuvel

Ook de zogenaamde ‘ecomodernisten’ roepen al dat we in het ‘antropoceen’ leven. En bij hoge uitzondering van modieuze volgzaamheid noem ik me ook wel ‘Fotograaf van het Antropoceen’. Dat is vooral omdat  ‘natuurfotograaf’ niet de lading van mijn werk dekt, als vanger van menselijke natuur en natuurlijke mensen. Een fotograaf voor de Playboy is wat mij betreft ook natuurfotograaf. Vrouwen in paringspose voor de camera krijgen is ook een kunst apart.

Eigenlijk veel leuker dan wat desolate landschapjes om depressief bij te worden.

rz16-corvus-corus

De mens is logisch onderdeel van de natuur. Zo zien geologen de opmars van de menselijke beschaving ook als logisch gevolg van de geologische tijd. Wanneer je eerst ontdekt dat de zon niet om de aarde draait, en dat de mens biologisch gezien een product van biologische evolutie is: waarom dan via milieu-activistisch sentiment de mens weer maat van alle dingen maken?

In de laatste IJstijd was ons land een ijzige mammoetsteppe

In de laatste IJstijd was ons land een ijzige mammoetsteppe

Het is te hopen dat CO2 uit onze verbranding van fossiele brandstoffen (een volledig biologisch natuurproduct) een dusdanig opwarmend effect heeft, dat we niet weer in zo’n ijstijd terugrollen. Want gezien de gemiddelde tijd van zo’n interglaciaal zitten we al ruim over datum. Eigenlijk was er sinds het Holocene Optimum tussen 9000 en 6000 jaar geleden al sprake van een gestage afkoeling. Je kunt dat gestage afkoelen ook zien in het ingevoegde grafiekje.

De rode lijn van Marcott et al 2013 toont een gestage afkoeling sinds Holocene Optimum, maar het blupje op het eind is een valse Hockeystick

De rode lijn van Marcott et al 2013 toont een gestage afkoeling sinds Holocene Optimum, maar het blupje op het eind is een valse Hockeystick

alkenone-comparison1Die bovenste grafiek komt van de Engelse wikipedia, en die gebruikt de valse Hockeystick van Marcott et al in Science 2013 om dat rode lijntje te maken. Marcott’s Hockeystick is gedeconstrueerd door Steve McIntyre. Marcott krikt moderne data op om moderne warmte meer uniek voor te stellen dan eerdere natuurlijke warmteperiodes.

De Kleine Ijstijd voor de Industriele Revolutie (1850) geldt wel als koudste periode van ons dierbare Holoceen. Het opwarmende sprongetje dat in 1978 begon (met opwarming voor 1940) is nog maar 40 jaar geleden. En 40 jaar is geologisch gezien niet meer dan een micro-seconde.

Dus geniet van het interglaciaal en wees dankbaar voor de warmte die de Schepper ons zo geeft.