Door bever aangeknaagde wilg

Door bever aangeknaagde wilg, het zijn de genietroepen van de natuurkwakzalverij

Hermann Goering zette bevers uit het Elbe-gebied uit op Schorfheide in 1934, om iets van die verloren Germaanse oernatuur terug te toveren. Alterra herhaalde die oefening met Elbe-bevers in de Biesbosch in 1988, en daarna op diverse locaties in NL van Drenthe tot Limburg. Maar die dekselse dieren fokken als eh…bevers. Niet voor niets was Bevergeil een gewild product voor lust-opwekkende luchtjes. Al die andere herintroducties veroorzaken een ware beverplaag-waaronder Kasteel Nieuwenbroeck in het Limburgse Beesel.

De slotgracht was leeg dankzij een beverblokkade, zo meldde een Limburgse natuurconsultant en particulier landeigenaar mij. En je mag er zelf niets tegen doen, omdat die dekselse knagers beschermd zijn. Je mag alleen beschermde dieren doodslaan bij duizenden als je ‘duurzaam’ bent: bijvoorbeeld een windfarm aanlegt in natuurgebied zoals Staatsbosbeheer doet, of bos rooien in het broedseizoen voor de biomassasubsidies. Zoals populierenbos waar de wielewaal vroeger in haar hoogste dichtheden broedde van Europa (Flevoland), enkel overtroffen door de Donaudelta in Roemenie.

De Limburgers kampen met de graaf, knaag en water-overlast veroorzakende king-size muskusratten. Overal bouwen ze dammen, blokkeren ze watergangen of ze doorgraven kades en dijken. De eigenaar van het Kasteel Nieuwenbroeck dreigde al om zijn beveroverlast wereldkundig te maken via Hart van Nederland, als het Waterschap de schade niet kwam herstellen.

De genietroepen van Staatsbosbeheer/Natuurmonumenten legden zijn slotgracht al droog

De genietroepen van Staatsbosbeheer/Natuurmonumenten legden zijn slotgracht al droog

Genietroepen natuurkwakzalverij-leger
Zo bleef onder de pet wat wij hier alsnog wereldkundig maken. Die dekselse knagers ook! Bevers vormen de genietroepen van het groene subsidie-leger van natuurkwakzalvers Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten. En hun herstelplan (=SNL-subsidie)-schrijvers van Alterra/Wetenschap op Bestelling BV. Zo bezetten zij steeds meer grond. Op een zelfde wijze werken de vliegende brigades van ganzenplagen. Natuurclubs drammen net zo lang tegen de jacht tot een  administratieve rompslomp ontstond. Zodat geen boer nog adequaat kon ingrijpen en zich liet wegherstellen.

Ieder concurrerend menselijk grondgebruik willen die eco-homeopathen wegherstellen met hun procedurebeestjes. Zoals we ook zien op de Waddenzee met de natuurkwakzalvers van Programma Rijke Waddenzee(consultant). Lees jij ‘zeegrasvelden’,  ik lees ‘geef ons subsidie en hectares’. Lees ‘bodemherstel’ en ik lees ‘verbanning van visserij van visgrond waar zij al generaties van leven’.

Alterra en andere wetenschap-opbestelling-instituten schrijven steeds het Von Schliefen-aanvalsplan op de subsidiepot en andermans grond. Via omtrekkende beweging.

Ik las het trouwens al in een rapport van Alterra, dat bevers zich ook tot schadedier kunnen ontwikkelen, met al dat gegraaf in kades en dijken. Daar kan Hansje Brinker met zijn vinger in de dijk niet tegenop. Wij voorspellen hier dan ook de heropening van de Bever-bestrijding.

Het prachtige Zuid Limburger Agrarische land. Beter subsidie voor landschapsschoon, dan voor windturbines: toch?

Het prachtige Zuid Limburger agrarische natuurland. Beter subsidie voor landschapsschoon, dan voor windturbines: toch?

Vinden de natuurkwakzalvers in Limburg hun Verdun?
Misschien dat Staatsbosbeheer de handel in Bevergeil zo weer nieuw leven in kan blazen? Het is weer eens wat anders dan subsidies vangen voor windturbines in natuurgebied (Robbenoordbos), of het kappen van 100 hectare duinbos bij Schoorl voor de SNL-subsidies en houtverkoop met PAS/Natura 2000-‘natuurherstel’-excuus.

Had Natuurmonumenten al (naast de jaarlijkse 40-50 miljoen euro standaardsubsidies) meer dan 30 miljoen euro gemeenschapsgeld getoucheerd voor de Marker Wadden van de Ministeries van Economische Zaken en Asfalt en Windmolens (I&M). Nu doet de Provincie Flevoland ook nog een publieke duit in het zakje voor deze ‘particuliere’ staat binnen de staat: 3 miljoen euro voor een ganzenfok-platform onder de aanvliegroute van Schiphol en het straks uitgebreide Lelystad-Airport.

‘De Natuur’ en procedure-beestjes zijn een manier geworden om beslag te leggen op andermans grond en geld. Maar misschien dat de Provincie Limburg nu het Verdun van de subsidielegers van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer wordt. De politieke oppositie groeit tegen alle bevergeil, korenwolven en andere knagers aan de publieke pot. En dat eeuwige ottergesnotter.

Die wraak op de Groene Leugen kan ook weer doorslaan: het is beter om die belachelijke subsidies op windturbines en bosverbranding (biomassa) te be-eindigen. Liever een natuurlijker agrarisch land, dan het landschap toetakelen voor duurzame zakkenvullers.