Genietroepen Staatsbosbeheer rukken op: ‘Beverplaag in Limburg onbeheersbaar…’

Door bever aangeknaagde wilg

Door bever aangeknaagde wilg, het zijn de genietroepen van de natuurkwakzalverij

Hermann Goering zette bevers uit het Elbe-gebied uit op Schorfheide in 1934, om iets van die verloren Germaanse oernatuur terug te toveren. Alterra herhaalde die oefening met Elbe-bevers in de Biesbosch in 1988, en daarna op diverse locaties in NL van Drenthe tot Limburg. Maar die dekselse dieren fokken als eh…bevers. Niet voor niets was Bevergeil een gewild product voor lust-opwekkende luchtjes. Al die andere herintroducties veroorzaken een ware beverplaag-waaronder Kasteel Nieuwenbroeck in het Limburgse Beesel.

De slotgracht was leeg dankzij een beverblokkade, zo meldde een Limburgse natuurconsultant en particulier landeigenaar mij. En je mag er zelf niets tegen doen, omdat die dekselse knagers beschermd zijn. Je mag alleen beschermde dieren doodslaan bij duizenden als je ‘duurzaam’ bent: bijvoorbeeld een windfarm aanlegt in natuurgebied zoals Staatsbosbeheer doet, of bos rooien in het broedseizoen voor de biomassasubsidies. Zoals populierenbos waar de wielewaal vroeger in haar hoogste dichtheden broedde van Europa (Flevoland), enkel overtroffen door de Donaudelta in Roemenie.

De Limburgers kampen met de graaf, knaag en water-overlast veroorzakende king-size muskusratten. Overal bouwen ze dammen, blokkeren ze watergangen of ze doorgraven kades en dijken. De eigenaar van het Kasteel Nieuwenbroeck dreigde al om zijn beveroverlast wereldkundig te maken via Hart van Nederland, als het Waterschap de schade niet kwam herstellen.

De genietroepen van Staatsbosbeheer/Natuurmonumenten legden zijn slotgracht al droog

De genietroepen van Staatsbosbeheer/Natuurmonumenten legden zijn slotgracht al droog

Genietroepen natuurkwakzalverij-leger
Zo bleef onder de pet wat wij hier alsnog wereldkundig maken. Die dekselse knagers ook! Bevers vormen de genietroepen van het groene subsidie-leger van natuurkwakzalvers Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten. En hun herstelplan (=SNL-subsidie)-schrijvers van Alterra/Wetenschap op Bestelling BV. Zo bezetten zij steeds meer grond. Op een zelfde wijze werken de vliegende brigades van ganzenplagen. Natuurclubs drammen net zo lang tegen de jacht tot een  administratieve rompslomp ontstond. Zodat geen boer nog adequaat kon ingrijpen en zich liet wegherstellen.

Ieder concurrerend menselijk grondgebruik willen die eco-homeopathen wegherstellen met hun procedurebeestjes. Zoals we ook zien op de Waddenzee met de natuurkwakzalvers van Programma Rijke Waddenzee(consultant). Lees jij ‘zeegrasvelden’,  ik lees ‘geef ons subsidie en hectares’. Lees ‘bodemherstel’ en ik lees ‘verbanning van visserij van visgrond waar zij al generaties van leven’.

Alterra en andere wetenschap-opbestelling-instituten schrijven steeds het Von Schliefen-aanvalsplan op de subsidiepot en andermans grond. Via omtrekkende beweging.

Ik las het trouwens al in een rapport van Alterra, dat bevers zich ook tot schadedier kunnen ontwikkelen, met al dat gegraaf in kades en dijken. Daar kan Hansje Brinker met zijn vinger in de dijk niet tegenop. Wij voorspellen hier dan ook de heropening van de Bever-bestrijding.

Het prachtige Zuid Limburger Agrarische land. Beter subsidie voor landschapsschoon, dan voor windturbines: toch?

Het prachtige Zuid Limburger agrarische natuurland. Beter subsidie voor landschapsschoon, dan voor windturbines: toch?

Vinden de natuurkwakzalvers in Limburg hun Verdun?
Misschien dat Staatsbosbeheer de handel in Bevergeil zo weer nieuw leven in kan blazen? Het is weer eens wat anders dan subsidies vangen voor windturbines in natuurgebied (Robbenoordbos), of het kappen van 100 hectare duinbos bij Schoorl voor de SNL-subsidies en houtverkoop met PAS/Natura 2000-‘natuurherstel’-excuus.

Had Natuurmonumenten al (naast de jaarlijkse 40-50 miljoen euro standaardsubsidies) meer dan 30 miljoen euro gemeenschapsgeld getoucheerd voor de Marker Wadden van de Ministeries van Economische Zaken en Asfalt en Windmolens (I&M). Nu doet de Provincie Flevoland ook nog een publieke duit in het zakje voor deze ‘particuliere’ staat binnen de staat: 3 miljoen euro voor een ganzenfok-platform onder de aanvliegroute van Schiphol en het straks uitgebreide Lelystad-Airport.

‘De Natuur’ en procedure-beestjes zijn een manier geworden om beslag te leggen op andermans grond en geld. Maar misschien dat de Provincie Limburg nu het Verdun van de subsidielegers van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer wordt. De politieke oppositie groeit tegen alle bevergeil, korenwolven en andere knagers aan de publieke pot. En dat eeuwige ottergesnotter.

Die wraak op de Groene Leugen kan ook weer doorslaan: het is beter om die belachelijke subsidies op windturbines en bosverbranding (biomassa) te be-eindigen. Liever een natuurlijker agrarisch land, dan het landschap toetakelen voor duurzame zakkenvullers.

Door | 2016-09-23T10:41:12+00:00 23 september 2016|10 Reacties

10 Reacties

 1. Honest Broker 23 september 2016 om 10:13- Antwoorden

  Beverbont …

 2. Paul Bouwmeester 23 september 2016 om 11:01- Antwoorden

  Ja leuk hè? We bestrijden al jaren met man en macht de muskusrat (100.000-200.000 per jaar) en dan gaan we zijn grote broer uitzetten! De toekomst is in dit geval voorspelbaar, maar de emotionele waarde van de bever verhoudt zich tot die van de muskusrat als hun respectieve gewicht in het kwadraat. Dus dat wordt weer spannend als er ingegrepen moet worden, zoals binnenkort in de Alblasserwaard, waar ze al binnensdijk zitten.
  De gaten die ze in de dijken graven zijn ook iets groter dan die van hun kleine broertje.
  Overigens wordt er al hier en daar ingegrepen, maar dat gebeurt in alle stilte.

 3. Hugo Matthijssen 23 september 2016 om 12:21- Antwoorden

  Hoe ver kun je gaan met destructie van Nederland.
  Vergeet wordt dat de helft onder de zeespiegel ligt.

  Experiment?
  De Zoogdiervereniging VZZ en de ondertekenende biologen ondersteunen uw voornemen tot het uitvoeren van een experiment in de provincie Groningen met het stopzetten van de muskusrattenbestrijding.

  Het is tot nu toe onbekend wat het effect is van het niet uitvoeren van de muskusrattenbestrijding. Op grond van theoretische overwegingen en op basis van ervaringen bij andere diersoorten is het volgende scenario denkbaar. In eerste instantie zal er in het proefgebied een (sterke) toename van het aantal muskusratten optreden. Vervolgens treedt er mogelijk een afname op die zelfs drastisch kan zijn en waarvan de oorzaak (of oorzaken) zeer uiteenlopend kan (kunnen) zijn: het toenemen van de onderlinge besmetting met ziekten en parasieten, een toename van het aantal predatoren en een toename van stress door onderlinge interacties met als gevolg een vermindering van de voortplanting en een verkorting van de levensduur. Het is te verwachten dat daarna een situatie ontstaat waarbij de muskusrat in de proefgebieden in significant lagere dichtheden voorkomt dan in de periode voorafgaand aan het experiment.

  Een dergelijke uitkomst van het experiment zou voor de situatie rond de muskusrat in Nederland een doorbraak kunnen betekenen. De huidige, intensief gevoerde bestrijding kost niet alleen veel geld, een bijkomend en niet algemeen bekend ethisch aspect is dat bij circa 300.000 vangsten gemiddeld over de afgelopen jaren en aannemende dat bij ongeveer tweederde van deze vangsten vangfuiken zijn gebruikt, er in Nederland gemiddeld elke vijf minuten twee muskusratten in een vangfuik een opzettelijke verdrinkingsdood ondergaan. Bij de overige vangsten worden overwegend klemmen gebruikt, ook niet altijd tot een snelle dood leidend.

  http://www.zoogdiervereniging.nl/experiment-muskusrattenbestrijding-open-brief

  • Paul Bouwmeester 23 september 2016 om 13:57- Antwoorden

   Dit verhaal is van 2008. Ik kan geen evaluatie ontdekken.

  • Turris 23 september 2016 om 16:43- Antwoorden

   @Mathijssen : ……Zoiets als talloze windmolens plaatsen overal in Nederland en hopen dat dan het klimaat beter wordt?

 4. @R.Bijsterveld. 23 september 2016 om 17:43- Antwoorden

  Het wachten is nu op een vereniging
  belangenbehartiging voor de garnaal
  die het levend in kokend water bereiden
  ter discussie stelt. En mosselen.

 5. Hetzler 23 september 2016 om 18:32- Antwoorden

  Ook zo’n fabeltastisch succes, die damherten in de Amsterdamse Duinwaterleiding-duinen. De dieren kruipen bijkans op uw schoot. Ze ploegen tuinen om en grazen bij boeren. De helft hoort thuis bij de poelier.

Geef een reactie