Henk Kamp en zeespiegelstijging

 

Eerder becommentarieerde Rypke Zeilmaker een reportage van Rick Nieman over de achtergrond van de totstandkoming van het energieakkoord. Hij noemde het een mild-kritische documentaire. M.i. te mild! Experts als Fred Udo en Kees le Pair kwamen bijvoorbeeld niet aan het woord. In plaats daarvan was Syp Wynia van Elsevier de enige criticus – die m.i. overigens op voortreffelijke wijze de kritiek verwoordde. Maar de kritiek is breder en dieper. En dat kwam niet aan bod!

Eén opmerking van minister Henk Kamp schoot Rypke in het bijzonder in het verkeerde keelgat, namelijk dat windturbines op zee zouden leiden tot lagere kosten in kustverdediging, omdat je zo klimaatopwarming zou kunnen keren.

Dat is onzin.

In de eerste plaats is de menselijke broeikashypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’) overtuigend weerlegd. Er zijn eenvoudigweg te vele ‘zwarte zwanen‘ om te kunnen volhouden dat zwanen wit zijn.

Voorts is de Nederlandse bijdrage aan de vermindering van de uitstoot van CO2 wereldwijd gezien een druppel in de oceaan, zoals Rypke in zijn ‘posting’ op basis van officiële informatie van staatssecretaris Sharon Dijksma aantoont.

Maar dat is – zullen velen misschien tegenwerpen – niet zo relevant. We hebben nu toch een succesvolle uitkomst van de klimaattop van Parijs (COP21)? Maar als we kennis nemen van wat er op de klimaatconferentie in Parijs is afgesproken, is duidelijk dat de CO2-uitstoot de komende tijd nog substantieel zal toenemen. Dit is voornamelijk een uitvloeisel van het beleid dat China ter zake voornemens is te voeren. Zie hier: ‘Is Chinese ratificatie van klimaatovereenkomst van Parijs een doorbraak?’

Ik citeer:

Het klimaatverdrag van Parijs beoogt de opwarming van de atmosfeer (die zo’n 18 jaar geleden is gestopt) te beperken tot 2 graden Celsius en liefst nog tot 1,5 graad Celsius.

Zal dat lukken als men alle ingediende INDC’s [‘Intended Nationally Determined Contributions’] bij elkaar optelt? Volgens de UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) is dat niet het geval. Op basis van de huidige verzameling voornemens van individuele landen mogen we slechts een marginale vermindering van de CO2-uitstoot verwachten. Zie afbeelding.

indc-scenarios-fig2exec_syr_update_v27apr2016_905_withlegend

Einde citaat.

Zoals mijn trouwe lezers bekend is, zijn klimaatsceptici in het algemeen van mening dat CO2 (van welke oorsprong dan ook: natuurlijke of menselijke) slechts een zeer geringe invloed heeft op het klimaat, en in het bijzonder de temperatuur. Los daarvan rijst ook de vraag of de mens een significante invloed heeft op de zeespiegelstijging.

Onlangs publiceerde Pierre Gosselin een bijdrage van Kenneth Richard op zijn blog over 4 recente ‘peer-reviewed’ artikelen onder de titel: ‘4 New Papers: Anthropogenic Signal Not Detectable in Sea Level Rise.’

Conclusie

Men zou wensen dat minister Kamp zich wat breder zou oriënteren voordat hij uitspraken doet die de Nederlandse belastingbetaler tientallen miljarden kosten en geen enkel aantoonbaar effect hebben, noch op de temperatuur, noch op de zeespiegelstijging. Uit e.e.a. blijkt dat het klimaatbeleid immuun is geworden voor de ontwikkeling van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en is vervallen tot obscurantisme met nefaste gevolgen voor de economie. Als dat de norm zou worden, is er geen hoop meer.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.

Door | 2016-10-18T09:53:11+00:00 19 september 2016|16 Reacties

16 Reacties

 1. Léon 19 september 2016 om 08:34- Antwoorden

  “Men zou wensen dat minister Kamp zich wat breder zou oriënteren voordat hij uitspraken doet die de Nederlandse belastingbetaler tientallen miljarden kosten en geen enkel aantoonbaar effect hebben, noch op de temperatuur, noch op de zeespiegelstijging.”
  Je kunt je beter afvragen of Kamp zich wel wìl oriënteren! Als hij dat wèl zou doen, dan kan hij later nooit meer zeggen: “Wir haben es nicht gewust!”

  • Bleeker 19 september 2016 om 15:05- Antwoorden

   Kamp is bestuurder. Die voeren uit en denken niet na.

   • Andre Bijkerk 19 september 2016 om 18:17- Antwoorden

    nee nee, bestuurders besturen, uitvoerders voeren uit.

    Er zijn bibliotheken volgeschreven over ‘control loops’ en in dat mechanisme is het de bestuurder die -op basis van de waargenomen output van het systeem- bijstuurt op de input om een ideale situatie te bereiken. Dat doet deze bestuurder dan ook, alleen is zijn ideale situatie totaal onrealistisch, waardoor hij geneigd is om de waargenomen output te filteren op uitsluitend signalen die in dat ideaal beeldje passen.

 2. jhon 19 september 2016 om 10:02- Antwoorden

  Hoe kan je een ex magazijnbediende serieus nemen ?

  • RypkeZ
   RypkeZ 19 september 2016 om 13:22- Antwoorden

   Dat is een domme opmerking: iedereen met goede argumenten kan je serieus nemen, als die ze heeft, dat hangt niet van de sociale status af

 3. Herman Vruggink 19 september 2016 om 21:12- Antwoorden

  De figuur laat goed zien dat de INDC’s ons niet tot 2 graden brengen maar duidelijk wel voor een afbuiging van de huidige trend zorgen die ik zeker niet marginaal zou noemen. En natuurlijk zijn deze projecties gebaseerd op zekere aannames zoals klimaatgevoeligheid. Wat ik niet begrijp is dat mensen die maar in beperkte opwarming geloven vervolgens brullen dat dergelijke maatregelen maar gering effect hebben. Deze milde maatregelen zouden toch juist ruim voldoende moeten zijn indien je uitgaat van geringe opwarming? Dat moeten de lukewarmers mij nog maar eens uitleggen.

  En dan de uitspraak van Henk Kamp. Ja, die is zonder uitleg een beetje dom. Maar om daar nu weer zo boos over te worden…..

  • Boels 19 september 2016 om 21:49- Antwoorden

   ” Ja, die is zonder uitleg een beetje dom.”

   Welke uitleg heb je in gedachten zodat de uitspraak als razend intelligent overkomt?

   Voor zover ik weet is er geen onderzoek gedaan naar de invloed van windvangers op het lokale klimaat/weer.
   Windparken hinderen het opheffen van temperatuurverschillen.
   Dat wordt vermoedelijk pas duidelijk als er een paar miljoen vierkante kilometer wordt vol gebouwd.
   Maar de vaanstand lost dat probleem wel weer op, jammer dat de windenergie dan ook wegvalt.

   • Herman Vruggink 19 september 2016 om 22:25- Antwoorden

    Wat er ontbreekt aan uitleg is het volgende: Voor het effect van mitigatie is Nederland altijd afhankelijk van de mate dat ook andere landen hun maatregelen nemen. Alleen een wereldwijde aanpak van alle landen heeft een kans van slagen. Wat de zeespiegel betreft: In vrijwel alle scenario’s moeten we er van uitgaan dat adaptieve maatregelen de komende 100 jaar noodzakelijk blijven. Nu lijkt er een soort redenatie te ontstaan alhier die gaat dan als volgt: Nederland is klein en het effect van de Nederlandse maatregelen verwaarloosbaar…. Uh ja, maar wat wil je daar dan eigenlijk mee zeggen… Alle kleine landen hoeven allemaal niets te doen? Alle grote landen moeten iets doen, de kleintjes niet… Beetje raar verhaal niet? Eigenlijk net zo dom als het verhaal van Henk Kamp…..

    • Boels 19 september 2016 om 22:59- Antwoorden

     “Eigenlijk net zo dom als het verhaal van Henk Kamp…..”

     Nee, het domme zit in het “hernieuwbare”.
     Daarmee is de aarde (voor zover nodig) niet te redden.
     Het is groene symboliek.
     Onbetaalbaar.

    • Herman Vruggink 19 september 2016 om 23:24- Antwoorden

     In dat geval zou je moeten zeggen: ‘Het is goed dat Nederland CO2 reduceert en meedoet onder de vlag van het klimaatakkoord. Om het betaalbaar en effectief te houden moeten we dus kerncentrales bouwen.’ Dan heb je een consequent verhaal. Maar het argument dat alhier gebracht wordt is anders. Het argument is: ” Het aandeel van Nederland is verwaarloosbaar klein” En dan is mijn vraag: Wat wil je daarmee zeggen, alle kleine landen hoeven niets te doen?

    • Boels 20 september 2016 om 00:07- Antwoorden

     “Alle kleine landen hoeven allemaal niets te doen?”

     Als het een mondiaal probleem zou zijn, dan wel.
     Dat probleem wordt verondersteld en NL heeft een blanco cheque getekend voor “hernieuwbaar”.
     Met nihil resultaat, op z’n best uiterst schamel.
     Het hoeft geen betoog dat ik voorstander ben van nucleaire energie, al staat datt los van een geloof in de voorgehouden klimaatrampspoed.
     Altijd voorhanden, betaalbare energie kan zorgen voor het oplossen van bestaande problemen (honger, armoede, onderdrukking) als dwaze groene politici de wachtgeldregeling opzoeken en de regeringen van ASCI 107-117-116-landen terzijde worden geschoven.

    • Herman Vruggink 20 september 2016 om 08:37- Antwoorden

     Indien je niet in een klimaatprobleem geloofd zoals jij en Hans L dan is het logisch dat je zegt : Elke Euro die gaat naar klimaatbeleid is een Euro te veel. Dat is dan je boodschap. Het is een beetje vreemd als je gaat roepen dat de INDC’s maar een marginaal verschil maken. Dan lijkt het net alsof je wel in een klimaat probleem geloofd. Hans L kan beter schrijven dat hij zich door het klimaatbeleid zich nu helemaal ongerust maakt dat we binnenkort in een kleine ijstijd terecht komen. Dan heb je tenminste een consequent verhaal.

    • Boels 20 september 2016 om 09:15- Antwoorden

     @Herman:
     Er wordt een probleem onderkend (al dan niet terecht) en men komt met een schijnoplossing. Daar erger ik mij aan.
     Het veronderstelde probleem wordt dus niet opgelost.
     Wat dat betreft heeft groen veel gemeen met de rechtsradicalen: zonder de geschetste problemen hebben ze geen bestaansrecht en doen ze er dus van alles aan om de geschetste problemen NIET op te lossen.

  • Boels 19 september 2016 om 21:58- Antwoorden

   “Dat moeten de lukewarmers mij nog maar eens uitleggen”.

   Mag ik dat ook doen?
   Maatregelen moeten effectief zijn (vanuit de belastingbetaler geredeneerd), dus maximaal effect tegen zo laag mogelijke kosten in euro’s of daalders.
   En er mag bij het bepalen van de kosten best rekening gehouden worden met niet-sektarische milieu overwegingen.

  • Chemical 20 september 2016 om 07:16- Antwoorden

   Mee eens, waarom nog boos worden over de zoveelste domme leugen van een lid van Pinokkio en de Sorry-Sorry club?

 4. Bart Vreeken 20 september 2016 om 13:01- Antwoorden

  Helaas lukte het gisteren niet om een reactie te plaatsen. 🙁

  Voor de geïnteresseerden hierbij twee artikelen over de invloed van windparken op zee op de windsnelheid. Het directe effect van de windparken op de Noordzee op het lokale klimaat (een iets vermindere windkracht) zou wel eens groter kunnen zijn dan het effect via het mondiale klimaat.

  https://www.scientias.nl/windmolenpark-kan-orkanen-temmen-voor-ze-aan-land-komen/

  http://www.whiskerstay.com/news/what-effect-do-north-sea-wind-farms-have-on-the-local-climate

Geef een reactie