Duizenden wetenschappers zeggen, 97 procent van de wetenschappers zegt...een marketingtruc die Edward Bernays uitvond

Duizenden wetenschappers zeggen dat roken je gezonder maakt, 97 procent van de wetenschappers zegt..duizenden wetenschappers zeggen….een marketingtruc die Edward Bernays uitvond, en ook op zichzelf toepastte door zich ‘dr’Bernays te noemen

In deze reeks over massapsychologie nemen we dit artikel uit Vrij Nederland als voorbeeld; Een sentimenteel klimaatstuk ‘het is al te laat’ – over de naar onderzoeksgeld hengelende Geo-Engineer Clive Hamilton. Deze Australier verkoopt zichzelf volgens alle klassieke regels van de propaganda, waar ik me de afgelopen week in heb verdiept met 4 boeken over massa-psychologie en PR. Van de master himself: Edward Bernays, Walter Lippmann ( Public Opinion 1921), en vader van de massa-psychologie Gustave Le Bon.

Kern is dat mensen individueel nog tot rationeel redeneren en overleg in staat zijn. Maar dat zij in een groep alle ratio verliezen, als een knipmes voor een leider met prestige buigen/ meelopen. En dat je dit mechanisme bij iedereen eenvoudig activeert via inwerken op emotie.Als je maar in hun groep een ‘leider’ positioneert met ‘prestige’, die de juiste bezwering steeds herhaalt waarna besmetting optreedt. (Le Bon)

De essentie van PR vatte de meester ‘Eddie’ Bernays in de tv-show van David Letterman in 1984 treffend en humoristisch samen. De nestor was toen al meer dan 90 jaar.

‘The concept of PR is that people will believe me more if you call me a doctor”

Een bezwering die we al 40 jaar horen in de categorie '5 voor twaalf', en die succesvol aanspraak maakt op het onderbewuste van massamensen

Een bezwering die we al 40 jaar horen in de categorie ‘5 voor twaalf’ van de dokter die het zegt. En die succesvol aanspraak maakt op het onderbewuste van massamensen. Nu nog ‘krachtig Leiderschap’ om keihard in te grijpen…

Vooral bij hoger opgeleiden speelt rede geen enkele rol
Het is 100 jaar geleden dat Lippmann en Bernays met louter propaganda er met het US Committee on Public Information (CPI) in slaagden om pacifistische Amerikanen de Eerste Wereld Oorlog in te trekken. Met de legendarische Uncle Sam-poster als 1 van de vele voorbeelden. De slogan voor die miljoenen levens verwoestende oorlog was toen om zogenaamde ‘hoog opgeleiden’ de oorlog in te trekken:

‘Making the world safe for Democracy’.

Klinkt bekend heh? Een andere slogan was ’the War to end all Wars’. Het evenement waar de opmaat tot Wereldoorlog 2 werd vastgelegd (Versailles) heette ‘Vredesconferentie’. De toen ontwikkelde technieken pasten zij vervolgens in vredestijd toe voor commerciele doeleinden. Die zijn nu 1oo jaar verder ontwikkeld.

Zo slaagt de klimaat-agitatie-industrie er 100 jaar later ook in- dankzij professionele massa-manipulatie- om Nederland economisch zelfmoord te laten plegen, ten gunste van Shell, Van Oord, Goldman Sachs en de windustrie die gaan profiteren van het 105 miljard euro kostende Energieakkoord. En ach, vooruit, we doen er nog een Energieakkoord + bij.

Nuchter gezien is het bizar, dat clubs die zich ‘het Goede Doel’ mogen noemen, met miljoenen euro’s loterijgeld lobbyen om kolencentrales dicht te krijgen en energie onbetaalbaar te maken. Zodat Shell weer een concurrent armer is (goedkope elektrische energie uit kolen). Maar in groepen is niemand nuchter en groepen handelen nooit rationeel, aldus Le Bon.

Met mijn toevoeging:Behalve dan dat iedere groepsleider voor eigen achterban dan het volle pond wil binnen trekken.

De klimaatscepticus/Hun uit de eerste WO. Demonisering

De PVV’er/Hun/klimaatontkenner. Demonisering

Daarbij zijn het vooral de zogenaamde ‘hoger opgeleiden’ die blijmoedig instemmen met economische zelfmoord vanwege de fata morgana/bezwering genaamd ‘het veilige klimaat’/’de schone aarde’. Omdat de propganganda- bezweringen op hun focusgroep zijn afgestemd. Vanwege ‘onze vervreemding van De Natuur’. De meeste academici zijn vervreemd van de realiteit, ze zijn opgeleid in geleuter op niveau dat nooit toetsing kent op de realiteit. Als Jan Rotmans iets roept over ‘de Transitie’ en offers die gebracht moeten worden, hij zal er op zijn schaaltje 20-publiek betaalde leerstoel nooit persoonlijk op worden afgerekend.

In zo’n klimaat van praktijk-losgezongen geleuter telt louter nog het groepsgevoel. Wie niet meedoet met deze zelfvernietiging die afficheren zij als onderdeel van ‘de dommen’. Je bent toch ook bezorgde wereldburger. Een fascinerend proces om voor je ogen te zien afspelen.

 

De eigen positionering: truc ontleend aan Edward Bernays

De eigen positionering: truc ontleend aan Edward Bernays. Bij welke groep wil jij horen?

De PVV-NSB-associatie
Dat proces is een vrijwel letterlijke weergave van wat Gustave le Bon al beschreef in 1895 in zijn studie van ‘de massa’ (La Psychologie des Foules): hoe mensen in groepen- of ze nu hoog- of laag opgeleid- allen even eenvoudig hun verstand over boord gooien, en louter handelen op basis van onderhuids sentiment. Een sentiment dat Sigmund Freud herleidde tot agressieve en seksuele motieven in het ‘onderbewuste’.

Die besmetting zie je ook bij mode. Deze zomer waren de streepjesjurken bij vrouwen ‘in’. En in de kortste keren liep een kudde zebra’s over straat, of ze nu van de Universiteit of de lagere school kwamen. Je zag het ook in massamedia na de komst van Al Gore. Zonder Al Gore geen Energieakkoord. Wanneer je Gustave le Bon leest, snap je ook waarom politici in de Tweede Kamer als knipmessen akkoord gaan met economische zelfmoord, waarbij iedere kritische vraag dodelijk is voor je carrière.

Er is een leider gepositioneerd met autoriteit (‘De Wetenschap’), en daar kunnen zij in de groepsmassa genaamd Parlement niet publiekelijk zonder gezichtsverlies tegen stemmen.

Rationele argumenten spelen in dat groepsproces geen enkele rol, een vraag om een kosten-baten-analyse blijkt politiek zelfs dodelijk. Dan ben je van ‘de PVV’, wat dankzij NPO-propaganda gelijk staat aan NSB in massamedia, danwel aan achterlijke Tokkies die tegen zichzelf beschermd moeten worden. Je kunt daar niet bij horen, want dan krijg je geen baan meer.

Het 'schone milieu' is ook een bezwering die aanspraak maakt op het onderbewuste. Wat is het? Dat doet er niet toe, je roept er positieve sentimenten mee op en dat mag oneindig veel kosten

Het ‘schone milieu’ is ook een bezwering die aanspraak maakt op het onderbewuste. Je roept er positieve sentimenten mee op en dat mag oneindig veel kosten

Zelfde werking: hij is blij en gelukkig dat hij zo tot moes geschoten mag worden, hij is verantwoordelijk wereldburger

Zelfde werking: hij is blij en gelukkig dat hij zo tot moes geschoten mag worden voor bankiers die beide kanten van de oorlog financieren. Hij is verantwoordelijk wereldburger. Bij welke groep wil jij horen?

Duizenden wetenschappers zeggen: kudo’s Bernays
Le Bon neemt de genocide van de Franse Revolutie als 1 van de vele voorbeelden, naast het gemak waarmee Napoleon vervolgens 3 miljoen mensen naar hun dood stuurde. Of hoe onder gejuich een guillotine-regering in het zadel werd gehouden, die de juichers uiteindelijk ook allemaal liet terecht stellen. Zodat ze uiteindelijk juichten en een regering aanmoedigden die hun eigen zelfmoord bespoedigde. Revolutie-leider /koppensneller Robespierre moest er ook aan geloven, zodra hij zijn prestige kwijt was.  ‘Dit beeld mag somber lijken’, schrijft Le Bon. ‘Toch is het accuraat’. (blz 132)

Robespierre bezat volgens Le Bon ook geen bijzonder intellect, hij kon vooral goed drammen, bezweringen ventileren en dat werkte besmettelijk zolang hij prestige had.Zo beschrijft Le Bon ook hoe steeds meer rijke bourqouis vatbaar wordt voor het Socialisme, een ideologie waarvan zij slachtoffer worden.

Bernays baseerde zijn werk op totale minachting voor de massa’s, een soort keihard realisme. Die minachting ontleende hij aan Gustave le Bon, en van zijn oom Sigmund Freud. Diens werk hielp Bernays in de VS populariseren. Freud had een even grote afkeer van de massa, en angst voor hoe eenvoudig mensen in groepen zijn op te hitsen waarbij hun duistere kant naar boven komt. De poel van seksuele energie en agressie. Volgens Le Bon kon agressie op groepsniveau even snel omslaan in barmhartig sentiment. (en weer terug)

 

1 van de vele bizarre voorbeelden van klimaatpropaganda via massamedia

1 van de vele bizarre voorbeelden van klimaatpropaganda via massamedia, waarbij je inwerkt op onderbewuste met angst en het sentiment van ‘barmhartigheid’ dat als reactie volgt in massa’s, die je ‘iets’ wilt laten doen voor vermeende slachtoffers.

Focusgroep ‘bezorgde wereldburgers’
Het was Bernays die de ‘duizenden wetenschappers zeggen’-truc uitvond, maar dan toegepast op het roken van sigaretten. Daarvan bedient de marketingmachine rond het IPCC zich nu opnieuw, de windmolen-industrie en fondsenwervende agitatiemultinationals als Greenpeace.

Bernays zette een enquete op onder dokters in de Verenigde Staten waaruit zou blijken dat die- als ze rookten- voor Lucky Strike voorkeur zouden tonen. Dat resultaat zette de adverteerder vervolgens op de sigarettenpakjes om meer mensen aan het roken van Lucky Strike te krijgen. Maar ook ‘duizenden dokters bevelen het eten van Bacon aan’. De autoriteit geeft de verzekering, werkt in op gevoelens van veiligheid en aan de goede kant staan. Ze zeggen niet langer direct ‘koop mij’, maar maken aanspraak op ‘welke groep wil je bij horen’.

Die marketingtruc is exact wat Clive Hamilton ook herhaalt bij de braaf overschrijvende Vera Keur en Theo van Stegeren. Hij presenteert zich als ‘de expert’, onderdeel van ‘de wetenschappers die weten hoe het zit’ versus die ‘niet-wetenschappers die uit ideologische motieven tegen ons zijn’.

Op die manier pakt hij zijn ‘focusgroep’ bij de lurven, doorbreekt hij de rationele afweer-mechanismen van zijn toehoorders om de emoties te raken op basis waarvan mensen in sociale situaties besluiten nemen. Hij werkt zo in op de emoties van mensen met een intellectueel zelfbeeld, die van zichzelf geloven dat ze ‘hoog opgeleid’ zijn en dus slimmer dan de rest.

Terwijl volgens 1 van de grondleggers van de massa-psychologie- Gustave le Bon (1895) mensen in groepen allen even primitief en dom reageren. Een groep waterdragers oordeelt even intelligent volgens Le Bon als juristen en academici in een groep. Voor succesvol ophitsen van de massa kun je volstaan met een ‘affirmation’/een evenveel als niets zeggende bezwering (het is al te laat, ‘onze vervreemding van De Natuur’ enz), repetition (hij blijft in steeds andere woorden zeggen welke ramp er op ons afkomt) en vervolgens contagion. Besmetting: Vera Keur en haar schrijvende PvdA-maatje zullen dit ongetwijfeld weer in hun sociale (focus)groep papegaaien van ‘zelfbewuste wereldburgers’

De 'bezorgde wetenschapper' die moed toonde. Hij probeert kortom via sentiment aan prestige te komen om zo op de emoties van de journalisten in te werken

De ‘bezorgde wetenschapper’ die moed toont op zijn door de staat gesubsidieerde bureaustoel. Hij probeert kortom via sentiment aan prestige te komen om zo op de emoties van de journalisten in te werken, die zich met hem als ‘bezorgde wereldburger’ identificeren en als knipmes buigen

Hamilton positioneert zich als onderdeel van ‘de intellectuele voorhoede’- waarmee ook Vera Keur en Theo van Stegeren zich identificeren. Hij werkt vervolgens louter in op het sentiment, alsof hij door een zware persoonlijke crisis moest om ‘de waarheid’ te brengen. Terwijl hij gewoon ordinair hengelt naar onderzoeksgeld voor zijn geo-engineering.

Het verklaart ook waarom wij als critici zo makkelijk tot Untermensch zijn te torpederen. Wij zijn eenlingen, krijgen geen prestige toegekend, en je kunt 6 jaar lang lullen als Brugman. Maar dat heeft geen enkel effect op de massa-psyche. Niemand weet wat het klimaat doet in het jaar 2100. Het is een betekenisloze bezwering gekoppeld aan een oud sentiment (levensangst), maar juist bezweringen zijn geschikt om de massa op te zwepen. Van argumenten zijn ze nooit hun bed uit gekomen.

Rationele bezwaren hebben nul effect. De bezwering 'windmolens geven een schoon klimaat' is ingeprent in het onderbewuste, en op basis daarvan handelt de massa

Rationele bezwaren hebben nul effect. De bezwering ‘windmolens geven een schoon klimaat’ is ingeprent in het onderbewuste, en op basis daarvan handelt de massa/De Tweede Kamer

Triumf des Windmolens
Adolf Hitler was hier de grootmeester. Kijk naar zijn speech in ‘De Triumf des Willens’. Hij herhaalt enkel wat bezweringen als ‘Deutschland ist die Partei, und Die Partei ist Deutschland’, en ontlokt zo – met een aanspraak op het kuddegevoel- een kettingreactie van extase bij toehoorders. Die slogan is net zo veel/niets-zeggend als ‘We moeten het contact met De Natuur herstellen’. Het maakt hooguit een connectie met een basaal onderhuids gevoel dat een massa toehoorders heeft. De zin ‘het is al te laat’ van Hamilton is net zo intelligent/rationeel als ‘mit die Juden konnen wir kein…enz’

Josef Goebbels baseerde zich op het werk van Edward Bernays, Walt Lippmann en Sigmund Freud- ironisch genoeg 3 Joden- om de onderliggende seksuele energie van de massa te richten op ‘De Leider’. Dat was de manier om ze te mobiliseren. Het was volgens hem beter – dan via onderdrukking- om het hart van het volk te winnen. Dat sublimeren en dirigferen van erotische en liefdesgevoelens van de massa op de Leider is ook enorm goed gelukt, bij Triumf des Willens zie je geen spoortje dwang en op internet vind je nog steeds liefdesverklaringen aan Adolf H.

Dus het kan best zo zijn, dat als Nederland tot Tweede Wereldland is gereduceerd en ecodictatuur, dat klimaatmassa’s doodleuk blijven doorgaan, in hun onderbewuste overtuigd dat zij zo ‘het goede’ doen. Nog even een tandje er bij. De Berlijnse Muur was eigenlijk goed, maar had hoger gemoeten. Hoe Groter de Groep, hoe groter de troep.

Dat klinkt verontrustend. Maar toch is het accuraat. Omdat ik met deze analyse volledig los van de groep sta, en voor de troep uitloop ben ik een verrader. Ontkenner. Untermensch. Nou, wij kunnen je zo niet meer serieus nemen. Verontrustend enge wezens, mensen in een groep.

Le Bon beschrijft al in 1895 hoe in het Frankrijk van zijn tijd het onderwijssysteem mensen opleidt tot mensen van onnut, die slechts het geleerde kunnen repeteren. Dat zou ze enkel nog geschikt maken voor een overheidsbaantje. We zien dat nu ook bij zogenaamde ‘hoger opgeleiden’. Daarvan zijn er nog nooit zoveel geweest, en de 1 is nog nuttelozer dan de andere.

He's happy and satisfied. It is your duty....

He’s happy and satisfied. It is your duty….

Een ingenieur wordt bij zijn bedenksel afgerekend op de werkbaarheid in de realiteit. Je vliegende auto vliegt, of hij vliegt niet. Een bakker die klef smerig brood bakt, krijgt geen klanten meer. Een academicus kan van alles roepen en publiceren over het weer in het jaar 2100 zonder dat dit ooit experimenteel toetsbaar is. Maar als zij prestige verliezen, kan het dan plots rap gebeurd zijn, constateerde Le Bon. Dat maakt de klimaatpropaganda gericht op het jaar 2100 ook zo geniaal.