De meeuw bestaat echt, ook al kun je er verschillende meningen over hebben die haaks op elkaar staan

De meeuw bestaat echt, ook al kun je er verschillende meningen over hebben die haaks op elkaar staan

In het kippenhok dat we ‘politiek’ noemen beroept iedereen zich op ‘de feiten’. Een afgeleide van heilige feiten is ‘meten is weten’. Maar als je niet weet wat je meet, dan zeggen metingen misschien wel niet zoveel. Of als je al van tevoren weet wat je wilt meten, even zo. De reactie van slordige denkers op ieder’s claim op heilige feiten is vaak ‘de waarheid bestaat niet’, dan klink je lekker verzoenend, ruimdenkend en tolerant. Yogamat-filosofie, voor mensen die immuniteit voor de realiteit verwarren met begrip daarvan.

1+1= geen 3, een meeuw is geen olifant.

Dus waarom zo moeilijk? Zoals je ook visuele prikkels moet verwerken met je hersenen om er kaas van te maken, zo heb je bij ‘feiten’ en ‘metingen’ ook een model/verwachting/wereldbeschouwing van de wereld nodig waarin je ze moet plaatsen voor je er iets over kunt zeggen.

Een meeuw wordt een meeuw omdat een bioloog die naam ooit aan dat vliegbeest gaf op basis van meeuw-kenmerken, een opstapeling van verifieerbare feiten van uiterlijk en levenswijze. Een ander noemt die meeuw misschien ‘rotbeest’ omdat hij zijn auto steeds onder schijt. Ook dat feit is verifieerbaar, en plaatst de meeuw in een universum van ongedierte, in de familie van de Feboduif, vuilnisrat en bacteriebeestjes. Maar daarmee houdt de meeuw nog niet op zichzelf te zijn.

Opinies zijn dus ook niet beslist gelijkwaardig. Iemand die roept dat de meeuw niet bestaat omdat er verschillende visies op een meeuw bestaan is gewoon een slordig denker en poepprater.

rz16-discards-29

Immanuel Kant maakte eeuwen geleden al het onderscheid tussen het ding op zich en het ding voor mij. Je hebt immers attributies en eigenschappen. Veel moeilijker is het niet. Dat iedereen een ding voor zich ziet met ruis op de lijn en eigen interpretaties, maakt nog niet dat de ruis/interpretatie het ding doet oplossen in het niets. Zonder een redelijkerwijze te kennen waarheid is ook geen debat mogelijk. Alleen een kakofonie van klanken, als een vlucht door elkaar krijsende meeuwen.

Zo kun je met een academicus steggelen over iets dat iedere boer op zijn klompen van nature al weet.