Voor het eerst in de geschiedenis van het Energieakoord bracht de NPO (WNL) vrijdag een mild-kritische documentaire daarover in Haagse Lobby. De interviewer stelt daarin de tientallen miljarden euro’s subsidie ter discussie. Hierin beweert Henk Kamp dat windturbines op zee leiden tot lagere kosten in kustverdediging, omdat je zo klimaatopwarming zou keren. Een keiharde leugen, en bewijs dat het niet meer uitmaakt wat je als VVD-politicus zegt. Als je clientele van bankiers en multinationals maar mogen cashen.

  • UPDATE: NRC meldt dat Goldman Sachs 1 van de belangrijkste aandeelhouders (13,5%) is van Dong Energy, het bedrijf met groene drammer Jasper Fiselier dat met 20 schaduwfirma’s intekende op de concessie voor de zeewindfarm bij Borselle om zo de miljardensubsidies te mogen cashen. In 2020 zijn ze dankzij de VVD/Greenpeace de grootse windsubsidie-cashers van Europa. Goldman Sachs is  grootste investeerder in subsidie-energie in de wereld (en van oliewinning samen met JP Morgan Chase). Goldman S. kreeg Dong voor een koopje van de Deense regering, want er was nog niet bekend hoeveel ze konden cashen aan subsidies. Dankzij Henk Kamp komt er dit jaar 9 miljard vrij, komend jaar nog eens 9 miljard.
Dong van Goldman Sachs is in 2020 dankzij Henk Kamp/Greenpeace de grootste casher van windsubsidies van Europa

Dong van Goldman Sachs is in 2020 dankzij Henk Kamp/Greenpeace de grootste casher van windsubsidies van Europa

Kabinet erkent dat Energieakkoord geen meetbaar effect heeft op klmaat
Ditmaal is het een bewuste leugen van Kamp, die de journalist op een vrij onfatsoenlijke manier een rad voor ogen draait. Zijn kabinet erkende in het verweer tegen het Urgenda-vonnis dat dit beleid geen klimaateffect heeft. Zij gaven een getal gerelateerd aan een veel groter percentage zogenaamde ‘duurzame’ energie (niet renderende wisselvallige energie) en de theoretische klimaatafkoeling die dat zou geven. Wij citeren:

Het ‘emissie aandeel’ van Nederland in de wereld is met 0,35% zeer klein. De reductiekoers in de wereld wordt door nationale maatregelen slechts minimaal beïnvloed. Een modelmatige berekening toont aan dat de extra reductie zoals bevolen door de rechtbank 0.000045 °C (….)minder gemiddelde wereldwijde opwarming tot 2100 tot gevolg zou hebben. Dit effect, dat wegvalt tegen alle onzekerheden die met een dergelijke berekening samenhangen, heeft geen meetbaar effect op het gevaar van klimaatverandering

De bewering dat Neerland’s windfarm op zee van het Energieakkoord ook maar enig klimaateffect zou hebben- laat staan zeespiegelstijging voorkomt- is dus ook volgens het Kabinet vals. Want het Urgenda-vonnis beveelt meer reductie in CO2 aan dan je ooit via het Energieakkoord kunt hard maken (die berekening ontbreekt vooralsnog). Er is maar 1 reden voor dat Energieakkoord: deelnemende bedrijven willen graag de subsidies toucheren. Hier loog Mark Rutte (VVD) dan dus niet: windmolens draaien op subsidie. Het zijn belastinggeldmolens voor profiterende bedrijven.

Daarnaast is er vooralsnog geen enkele aanwijzing dat de zeespiegel voor onze kust nu harder stijgt dan afgelopen eeuw.

Demagogie als verdienmodel
De deelnemende bedrijven aangevoerd door Frits de Groot baseren hun verdienmodel dus op zuivere demagogie. Burger betaal, want anders komt er een ramp.

De redenering is nu: zon schijnt te weinig in Nederland, we moeten ‘iets’ doen om een hypothetische catastrofe te keren. Kernenergie is anathema voor milieufanatici en gasboer Shell wil dat niet. Dus kiezen we voor windenergie. En omdat alle deelnemende bedrijven zich verlekkeren aan de tientallen miljarden euro’s subsidies, is iedereen die subsidie krijgt hartstikke blij.

Sterker nog. Er komt er nog een Energieakkoord + aan dankzij Henk Kamp en alle bedrijven die willen binnenlopen op de miljardensubsidies. Interessant ook dat Ron Wit (toen Natuur en Milieu, nu subsidieprofiteur Eneco) in het programma erkent dat zij Shell binnenboord kregen, door samen te lobbyen voor de sluiting van kolencentrales.

Dan is gasboer Shell mooi een concurrerende goedkope energiebron kwijt, namelijk steenkool.

LNG-gasboer Shell wilde graag van concurrent kolenenergie af, dus lobbiet Greenpeace nu voor hun belang

LNG-gasboer Shell wilde graag van concurrent kolenenergie af, dus lobbiet Greenpeace nu voor hun belang. Bekonkeld bij Shell Nederland door Ron Wit (toen Natuur en Milieu, nu Eneco)

Kosten meer dan 100 miljard euro
WNL noemt de 18 miljard euro directe subsidies die Henk Kamp erkende in de Kamer. Dat is enkel de directe SDE+-subsidies, dus de toeslag die bedrijven dan over de levering krijgen van windstroom.  De kosten van het Energieakkoord bedragen in totaal waarschijnlijk meer dan 100 miljard euro. Als je alle netaanpassingen en aansluitingen meerekent. Henk Kamp liegt dat de kosten van wind op zee al binnen 1 jaar met 40 procent gedrukt waren. Dat kwam enkel doordat ze de kosten voor aansluiting op land (die lagen eerder bij de bedrijven) nu op het bordje van 100 procent staatsbedrijf Tennet leggen.

Goed dat WNL ook Syp Winia van Elsevier (bedenker ‘lobbycratie’) aan het woord laat, die al het groene gepraat van een nuchter randje voorziet. Het gaat de deelnemers enkel om geld.

Na 3 jaar tot vervelens toe dit soort blogs te schrijven is het is al winst dat ze bij WNL ook zijn wakker geworden. Goed zo WNL! Elsevier was voorlopig 1 van de weinige media die hier consequent kritisch was.

Wij zijn hier overigens voor investering in Thorium-onderzoek, het openhouden van kolencentrales en een verbod op de Postcode Loterij-spam in alle brievenbussen. Dat laatste is erg slecht voor het milieu.