Het milieu wordt niet 'schoner' van minder CO2, dat is gewoon een biologische meststof. Het wordt wel vuiler van al die windturbines in natuurgebied.

Roep ‘schoner milieu’ en ‘nieuw onderzoek’: iedere kritische vraag door mainstream-journalisten komt te vervallen. Omdat ze te lui, dom en volgzaam zijn, en bij het Financieele Dagblad afhankelijk van de advertenties.

Vandaag bepleit 1 van ’s lands grotere profiteurs van klimaatbeleid Mc Kinsey in het Financieele Advertentieblad (FD) nog eens 10 miljard euro extra belastingroof per jaar. Zo zouden klimaatafspraken in Parijs doorgedrukt kunnen worden, waarvan Mc Kinsey hoopt te profiteren. Zoals ze al deden met Kyoto-afspraken. Wat het FD niet vermeldt is dat Mc Kinsey op Europees niveau juist stelt dat de kernenergie-optie honderden miljarden euro’s extra uitgaven zou besparen. Dus doen wij dat even.

De FD-advertentieschrijver papegaait enkel iets over 45 duizend banen die het roven van 200 miljard euro uit de productieve sector zou opleveren, richting 1 a 2 procent van de economie (de elektrische energie-industrie).

Die 10 miljard euro per jaar extra op Nederlands niveau is dus NAAST de 105 miljard euro die Henk Kamp al uit geeft aan het Energieakkoord om de bijstook van bos in kolencentrales te subsidieren en het land en de natuur vol te zetten met windturbines. Toen papegaaiden onze ‘kwaliteitsmedia’ ook de overheid over 10 duizend banen die dat zou opleveren, zonder kosten-baten-analyse.

Dit jaar geeft Kamp 9 miljard alvast euro bij U en mij geroofd geld weg, en volgend jaar nog eens. Bij volledige uitvoering worden U en ik volledig uitgekleed tot slaaf van de overheid en multinationals, en moeten we duizenden euro’s per jaar per huishouden extra afdragen.

Vanzelfsprekend staat Shell Nederland in het artikel al te jubelen. Want de aardgasboer hoopt bij deze publieke geldstroom binnen te lopen door deelname in windfarms op zee, waar ze er eerder nog uitstapten.Van die maatschappelijk niet renderende windfarms op zee formaat Borselle-concessie wil Mc Kinsey er nog eens 45, aldus het FD.

Natuurlijk staat Shell te juichen

Natuurlijk staat Shell te juichen

Om juridische redenen mogen wij McKinsey geen maffia noemen
Publiek geld is Shell’s verzekeringspolis bij lage olieprijzen met aandeelhouders die het volle pond blijven eisen. De belastingbetaler mag de balansen bij Shell gaan oppoetsen via windsubsidies. Daarom sponsort Shell nu ook de windturbine-lobbyclub NWEA aan de Korte Elisabethstraat 6 in Utrecht. En lullen ze heel erg klimaatbezorgd en van de energie-transitie.

Als bakkers die de transitie bepleiten naar een Paleodieet zonder granen.

  • De naam voor deze praktijk is de Corporatocratie. De vermenging van overheid en multinationals die de burger afpersen. Je zou dat ook maffia kunnen noemen, en McKinsey een grote maffiabende. Maar om juridische redenen dienen wij hiervan af te zien. Wij mogen McKinsey geen maffia noemen.

    De corporatocratie van overheid en multinationals plant de grootste roof met staatsgeweld uit de moderne geschiedenis: 'groene economie'.

    De corporatocratie van overheid en multinationals plant de grootste roof met staatsgeweld uit de moderne geschiedenis: ‘groene economie’.

  • Gesponsord door ons Ministerie van Buitenlandse Zaken werd voorafgaand aan Parijs al in Addis Abbeba vergaderd met OECD en World Economic Forum. Met biljarden euro’s publiek geld willen multinationals het handicap van klimaatbeleid voor hun businessmodel compenseren. Dat heet dan de ‘groene economie’. Een economie die volledig op staatsgeweld, leugens en afpersing drijft: corporatocratie, google dat woord maar eens.
Hoe de klimaatlobby op oliegeld drijft en de rol van McKinsey/Winsemius

Hoe de klimaatlobby op oliegeld drijft en de rol van McKinsey/Winsemius.

Nederland voldoet juridisch al 25 jaar aan Parijs
Het is overigens een leugen te beweren dat ‘Parijs’ ons hiertoe zou verplichten. Het COP 21 akkoord is niet juridisch bindend, het kan alleen verplichten tot het hebben van een klimaatbeleid maar verplicht niets over de manier waarop je dat in zou moeten vullen.

Dat doet McKinsey dus louter op persoonlijke titel.

Klimaatbeleid hebben we al 25 jaar in Nederland dankzij de invloed van Ed Dubbele Pet Nijpels (VVD) en Pieter Winsemius (McKinsey-milieuminister, VVD), Nederland was met Zweden het eerste land dat een klimaatbelasting invoerde. Dit werd het ‘kwartje van Kok’ over de benzine. Ook de rest van Kyoto werd door midden en kleinbedrijf en burgers gedragen via de energiebelasting/energierekening, terwijl multinationals en grootbedrijf relatief gezien de kleinste rekening kregen.

McKinsey/Winsemius-schema dat Rockefeller-marionet Winsemius ontwierp voor uitrol klimaatbeleid NL en rest van wereld

McKinsey/Winsemius-schema dat Rockefeller-marionet Winsemius ontwierp voor uitrol klimaatbeleid NL en rest van wereld

European Climate Foundation (ECF), een McKinsey-baby
Mc Kinsey ging in de jaren ’80 klimaterig doen dankzij Pieter Winsemius- partner van McKinsey. Winsemius rolde onder toeziend oog van oliebankier David Rockefeller (JP Morgan Chase)-grootfinancier van klimaatagitatie- het bij McKinsey ontwikkelde tijdschema uit voor hoe het klimaatbeleid mondiaal en nationaal moest worden doorgedrukt voor diens Trilateral Commission. Winsemius zijn maatje bij Mc Kinsey Jules Kortenhorst richtte in 2008 de European Climate Foundation (ECF) op in Den Haag.

De ECF is een vanuit Amerika (William and Flora Hewlett Foundation, tevens financiers van ECF-sponsor Climate Works, Bill Gates) en door de Postcode Loterij gefinancierde klimaatgeldsluis voor klimaatagitatie richting allerlei klimaatalarmistische clubjes. Met die financiële pyramide-structuur lijkt het alsof de hele wereld voor beleid is van een zeer kleine minderheid, met geld uit een beperkte hoek.

Ze hebben daarvoor een budget van ongeveer 30 miljoen euro per jaar.  Daarvan geven ze bijvoorbeeld 2,3 ton aan Friends of the Earth Europe, waarvan Milieudefensie zusterclub is

Ook het reeds met 1 miljoen euro gesubsidieerde ‘Goede Doel’ Natuur en Milieu (1,8 miljoen euro Postcode Loterij) krijgt 80 duizend euro per jaar van ECF/McKinsey. Natuur en Milieu krijgt ook tienduizenden euro’s per jaar van windturbine-lobbyclub NWEA.

Voor ‘het klimaat’ kan het alvast niet zijn. Want het door McKinsey voorgestelde beleid zal 0,0 graden verschil maken. Het is dus gewoon voor het geld. Zie ook mijn verhaal ‘Geoliede Klimaatlobby’ in Elsevier. De klimaatlobby is met oliegeld gesmeerd.

Ons Ministerie van Buitenlandse Zaken is ook de grootste sponsor van Friends of the Earth. En ze zijn de grootste sponsor van IUCN.

Toch de geest van David Mc Kay bij Theresa May haar beleid

Toch de geest van David Mc Kay bij Theresa May haar beleid. Vrees voor blackouts speelt grote rol. Wat FD NIET vermeldt is dat McKinsey voor Europa die nucleaire optie als veel goedkoper aanprijst dan windvaantjes en zonnespeeltjes

Groen Licht Britten voor Kernenergie
De afwezigheid van iedere geïnformeerde kritische vraag in het Financieele Dagblad is ook vanuit geld verklaarbaar. Zij lopen binnen op advertenties uit de duurzaamheids/subsidie-industrie.

In een ander artikel over het Britse groen licht voor een door veiligeheidsmaatregelen exorbitant dure kerncentrale van 21 miljard euro in Somerset (Hinkley Point, levert 7 procent stroombehoefte Britten) kan FD plots wel kritisch doen. Dat groen licht van Theresa May komt voort uit de geest van David Mc Kay, schrijver van Renewable Energy, Without the Hot Air. Die adviseerde als energie-adviseur voor de Britse overheid vlak voor zijn dood nog dat hij alle kaarten op kernenergie zou zetten, en dat wind- en zon geen noemenswaardige rol zouden spelen bij een Britse energie-transitie.

Wij zijn hier overigens voor de uitbouw en ontwikkeling van Thoriumcentrales. Vooralsnog lijkt windenergie geen fossiele brandstof uit te sparen, en in het geheel geen CO2 op Europees niveau omdat wij in het emissiehandel-systeem zitten. Hooguit trekken we met Nederlands klimaatbeleid de kosten voor Europees beleid naar ons toe.

Wat het FD NIET Vermeld over McKinsey-rapport
Dank
zij onze oplettende Joris van Dorp lezen we echter dat McKinsey de nucleaire optie openhoudt op Europees niveau en deze als veel kosteneffectiever voorhoudt. Daar lezen we in het FD niets over

“Nuclear power provides the most cost-optimal supply option. In the “clean” scenario without a renewables target, nuclear turns out to be the most cost-optimal solution to reach low emission targets. Compared with the “green” scenario, system cost would be EUR 300 billion to 400 billion lower. In this scenario, nuclear would fuel up to 47 percent of power generation in 2050 and would also be used to balance intermittent and volatile renewable capacities.”

Even krom staan voor Ed Nijpels, laat dat maar over aan het Financieele Dagblad, het corrupte advertentiekrantje van de corporatocratie

Even krom staan voor Ed Nijpels, laat dat maar over aan het Financieele Dagblad, het advertentiekrantje van de corporatocratie

We kunnen ons dus afvragen

  • a. misschien is McKinsey toch meer beducht om haar naam als betrouwbaar onderzoeksbureau ipv lobby voor 1 optie. Maar onafhankelijk zijn ze allerminst, net als Ecofys en al die bureaus die met advies en begeleiding in deze hoek financieel binnenlopen.
  • b.Ligt de schuld voor onvolledige berichtgeving vooral bij het Financieele Dagblad/Corporatocratie BV-advertentieblad met schaduwhoofdredacteur Ed Nijpels

Ik vraag me alleen af of kerncentrales geschikt zijn voor het steeds op- en afschakelen afhankelijk van het weer. Iemand?

Zoals het nu lijkt stevenen we dus onverminderd af op een corporate technocratische dictatuur waar midden en lage inkomens tot (energie)slavernij worden gedwongen met een groen excuus.