Zoals mijn trouwe lezers bekend is, dreigt de Duitse Energiewende op een fiasco uit te draaien. Het geldverslindende project heeft steeds weer met nieuwe technische tegenslagen te kampen. ‘Stopcontacten op zee’ vallen regelmatig uit. Stroomleidingen gaan kapot. Hele windparken (Riffgatt) moeten maandenlang wegens technische mankementen worden stilgelegd.

Daarnaast zijn er juridische tegenslagen. In Beieren heeft de rechter bepaald dat windturbines op een afstand van minstens tien maal de hoogte van bewoning dienen te worden geplaatst. Voor een windturbine van 200 meter hoog (hoger dan de Keulse Dom) geldt dus een afstand van minimaal 2 km. Dat betekent dat vele locaties die oorspronkelijk voor plaatsing van windmolens waren aangewezen, niet daarvoor kunnen worden gebruikt.

Bovendien beginnen degenen die hebben geïnvesteerd in windenergie nu door te krijgen dat zij om de tuin zijn geleid met de valse beloften van hoge, risicovrije rendementen. De verliezen zijn hoog, de faillissementen talrijk en er dreigt een golf van rechtszaken tegen tal van windenergie-exploitanten.

Staat dat alles ons ook in Nederland te wachten?

Onder de titel, ‘More Headaches Than Power: Germany’s Wind Energy Fails To Deliver! “Energiewende Finished?”’ schreef Pierre Gosselin op zijn blog:

The greatest obstacle to wind energy is its unreliable, weather-dependent supply. If the wind stops blowing, then it’s lights out! Yet, proponent’s often claim the solution is offshore, for example out in the tempestuous North Sea. There the wind is always blowing, they like to tell us. Unfortunately this too is turning out to be more myth the truth, as a recent hard-copy Spiegel report writes:

The hope that the North Sea wind parks would reliably generate power have not been fulfilled up to now. Last month provided an example. On nine days almost windless conditions were seen. On August 17 at times no megawatt of power output was measured.

Spiegel then reports that when the wind does get especially brisk, the power transmission facilities designed to deliver the power onshore are unable to handle it, writing that “the world’s largest transmission facility of its type, DolWin2 [zie afbeelding], has repeatedly gotten shut down since it began trial operation back in February.”

According to the German news weekly, the facility has again been out of operation since August 26. The blame is a 900-metter long section of a 90-kilometer high voltage line onshore. The bad news, Spiegel reports, is that grid operating company Tennet thinks solving the problems could even take months!

Lees verder hier.

BSZ (BSZ = Bund für soziales und ziviles Rechtsbewußtsein e.V.), een waakhond voor investeerders, is ook van mening dat de Energiewende is mislukt. Onder de titel, ‘Kapitalanlagen in Windkraft: miese Rendite, spektakuläre Pleiten, windige Korruption, Energiewende am Ende?’, publiceerde zij op haar website een waslijst van ellende die uit de Energiewende is voortgekomen en roept zij investeerders die zich benadeeld voelen, op om schadevergoeding te eisen.

Vaak werden beloften van winstgevende, risicoloze investeringen niet gerealiseerd. In plaats daarvan zagen zij hun geld verdampen omdat exploitanten van windparken failliet gingen.

Rechtbanken zijn thans meer geneigd tot uitspraken ten gunste van partijen die protesteren tegen overlast van windturbines. Klachten van burgers over overlast van laagfrequent geluid lijken thans serieuzer te worden genomen dan voorheen, ook omdat er verschillende geboorteafwijkingen bij dieren zijn geconstateerd.

Daarnaast zijn er een aantal gevallen van belangenverstrengeling aan het licht gekomen, waarbij burgemeesters als landeigenaar financieel profiteerden van de locatiekeuze van windturbines door gemeenteraden.

Dit alles betekent dat de steun voor windenergie in Duitsland tanende is.

Lees verder hier.

En hoeveel minder CO2 stoot Duitsland uit? Volgens de meest recente cijfers is de uitstoot recentelijk weer licht gestegen.

En wat is het klimaateffect van dat alles? Dat is, zelfs volgens de modellen van de AGW-aanhangers, zo klein dat het niet meetbaar is.

Wat bezielt onze oosterburen toch?

Voor een uitvoeriger kritiek op de Energiewende zie hier.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.