Naarmate de tijd verstrijkt, blijkt hoe langer hoe duidelijker dat de euforie over de uitkomst van de klimaatconferentie in Parijs misplaatst was. In een gezamenlijke verklaring van Obama en Xi Jinping, en marge van de recente G-20 topconferentie in Hangzhou, werd de ratificatie van China van de overeenkomst als een doorbraak gepresenteerd. Obama verklaarde bij deze gelegenheid:

Er komt een dag dat dit wordt gezien als het moment dat eindelijk werd besloten om de wereld te redden.

Dat is geen klein bier dus.

Maar als men de kleine lettertjes leest, merkt men dat China tot 2030 op de oude weg mag voortgaan en pas daarna belooft te handelen. Wie dan leeft, dan zorgt. Het gaat hierbij overigens niet om een vermindering van de CO2-uitstoot, maar een vermindering van de energie-intensiteit: de hoeveelheid energie per eenheid BBP. En dat is heel wat anders.

China heeft beloofd dat zijn CO2 emissies in 2030 zullen pieken, maar heeft er niet bij verteld op welk niveau. In plaats daarvan heeft het beloofd de CO2-uitstoot per eenheid BBP te verminderen. De reden daarvoor is eenvoudig. De Chinezen willen hun economische groei niet begrensd zien door een vaste kwantitatieve uitstootdoelstelling. Thans neemt China 28% van de wereldwijde emissies voor zijn rekening. De toekomstige uitstoot van China is afhankelijk van welk groeiscenario men kiest: hoge groei of lage groei. In het eerste scenario leidt dat tot een toename van de mondiale emissies van 30%; in het tweede scenario een van 14%. Anders gezegd, zelfs in het lage scenario zou de toename van de wereldwijde emissies groter zijn dan de huidige totale hoeveelheid uitstoot van de EU!

Zie verder hier:

Ook elders in de wereld leidt de klimaatovereenkomst van Parijs niet tot een pro-actiever klimaatbeleid. Soms krijgt men de indruk dat het tegendeel het geval is.

In Duitsland bijvoorbeeld, dat wat het klimaat betreft altijd een voortrekkersrol heeft gespeeld, dringt thans het besef door dat de oorspronkelijke doelstellingen overambitieus waren en dat zij op een lager pitje dienen te worden gezet.

Duitsland kent een website die ‘Klimaretter’ heet. In hun hoogmoed geloven de oprichters daarvan kennelijk dat het klimaat dient te worden ‘gered’ en dat de mensheid daartoe in staat is. Op deze website wordt nu geklaagd over het feit dat het klimaatplan dat de regering onder leiding van de minister van milieu, Barbara Hendricks (zie afbeelding rechts), in voorbereiding heeft, door de inbreng van andere ministeries zodanig is verwaterd, dat er niet veel meer van over is gebleven.

Onder de titel, ‘German Alarmists Fret Climate Plan “Greatly Watered Down”, Now Only “A Compass” …Targets “In Serious Danger”!’, rapporteert Pierre Gosselin op zijn blog:

Germany’s leading climate alarmism site “Klimaretter” (Climate Rescuer) recently fretted that the German government has quietly watered down the country’s climate protection policy and targets for the coming decades.

In short, Germany is walking away from its climate protection commitments declared in Paris.

The site describes Germany’s plan to reduce CO2 emissions by 2050 as now being “non-concrete, watered down and without substance“. Klimaretter reports that as the draft policy has gone through the Chancellors Office “a number of targets for transportation, agriculture or buildings have been eliminated” and that the government intends to adopt an “open path” for reducing greenhouse gases.

The German site writes that the country’s Ministry of Envinonment’s once highly ambitious climate protection plan – forged with the help of climate scientist Hans-Joachim Schellnhuber [zie afbeelding] – has since been greatly weakened:

The draft policy was made public for the first time and is now headed for a vote. Many critics already expected the original text to get greatly softened up. Now it’s official.”

The initial draft has been so strongly watered down that Klimaretter writes that there is “not much of it left“. Gone are:
• the requirement to end coal power
• any mention of taxes on fossil and heating fuels
• duties on building heating systems
• requirements for reducing the consumption of meat

Another thorn in the eye of climate protection activists, writes the alarmist Klimaretter: “The preamble of the draft now includes a statement that the German government wishes to place ‘central attention’ on maintaining the competitiveness of the German economy’” The plan itself is to only serve as a “compass“, and not as mandatory targets.

Aldus Pierre Gosselin.

Zie verder hier.

Het oorspronkelijke Duitstalige artikel is getiteld: ‘Klimaplan 2050 nur noch zur “Orientierung”.’

Ik ontleen daaraan de volgende passage:

Unkonkret, verwässert, ohne Substanz: Die Kritik am neuen Entwurf des Klimaschutzplans 2050 ist groß. Nachdem der Entwurf in den vergangenen Wochen durchs Kanzleramt ging, sind nun sämtliche Ziele für Verkehr, Landwirtschaft oder Gebäude gestrichen worden. Stattdessen will sich die Regierung den Weg offenhalten, wie man zu einer treibhausgasneutralen Wirtschaft gelangt.

Lees verder hier.

Zo langzaamaan wint het gezond verstand terrein op de klimaathysterie. Dat is een verheugende ontwikkeling.

En hoe is de toestand in Nederland? Daar wordt de klimaatsoep gelukkig niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Het CBS meldde onlangs dat de uitstoot van broeikasgassen in Nederland vorig jaar met 5 (!) procent is toegenomen ten opzichte van 2014. Elektriciteitscentrales hebben in 2015 meer steenkool en minder aardgas verstookt. Daarnaast is er meer aardgas verbruikt voor verwarming van woningen en kantoren. Oei, laat Urgenda het maar niet horen!

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hier, hier, hier, hier en hier.