Volgens Frederieke Hegger, presentatrice van ‘En bedankt, babyboomers’ van RTLz zitten we met een gigantische klimaatprobleem. In een recente aflevering van haar programma begon zijn met een brief aan de babyboomers.

Het grootste probleem waar mijn generatie mee te maken gaat krijgen is misschien toch wel klimaatverandering. Heftiger weer, meer vluchtelingen en dure verzekeringen. De gevolgen zijn immens en toch is Nederland beschamend grijs. Als je kijkt naar de Europese ranking van percentage duurzame energie bungelen we lekker onderaan. Samen met Malta. Hoe kan het toch zo zijn dat jullie generatie dit niet eerder heeft opgepakt. Waarom wordt in Nederland groen toch altijd geframed als links? En kunnen wij nog de Elon Musk van Europa worden? [Noot HL: Zij heeft waarschijnlijk mijn ‘posting’ hier gemist.]

Gasten in haar programma waren: Marjan Minnesma, Urgenda. Zihni Özdil, historicus en columnist bij de NRC, Mathijs Bouman, econoom, Robin Fransman, politicoloog, Jord Kelder, TV-programmamaker en journalist, Henk Krol, lijsttrekker 50 plus, en Jan Marijnissen, oud-politicus (SP). Allen natuurlijk welbekend vanwege hun expertise van de klimaat’problematiek’.

Ik pik een aantal krenten uit de discussie.

Marjan Minnesma:

We zitten rond de 6 % duurzaam in Nederland. Als we niet versneld die omslag maken dan denk ik dat de wereld over tientallen jaren heel onrustig zal zijn omdat er honderden miljoenen vluchtelingen. Die paar Syriërs van nu is peanuts vergeleken met dat wat er over tientallen jaren gaat gebeuren als we niet versneld overgaan naar een 100% duurzame energie.

Zihni Özdil:

Het gaat om het overleven van de mensheid. Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat in een land waar Shell zo veel invloed heeft, ook in politieke zin, er toch een korter termijn belang is om die fossiele industrie draaiende te houden. In het verkiezingsprogramma van de VVD komt het woord klimaat alleen voor in samenhang met ondernemingsklimaat. De PVV gaat nog verder en heeft het over klimaathysterie. En dat sijpelt ook door in de rest van de maatschappij. Ik kan er heel boos om worden, want het gaat om het overleven van onze kinderen en kleinkinderen.

Mathijs Bouman:

Het klimaatprobleem is verreweg het belangrijkste probleem waar de wereld mee zit. Vooral omdat het zo tergend langzaam gaat. En omdat het mondiaal waardoor de coördinatie erg moeilijk is. Het is het probleem met potentieel de grootste consequenties en het moeilijks oplosbaar.

Hegger: Hoe komt het toch dat dit probleem niet eerder werd opgepakt? Er werd in de jaren zeventig en tachtig al over geschreven? [Noot HL: In de jaren zeventig werd afkoeling als grote bedreiging gezien. Zie hier.]

Bouman: Ik denk dat het geen onwil is. Maar het blijft uiteindelijk een kapitalistische maatschappij waarin wij leven, waarin de mensen door de overheid gedwongen moeten worden op een bepaalde manier te leven, via belastingen of via wetgeving. Als je dat niet durft om mensen in het goede hokje te krijgen, dan gaat het niet lukken. Mede vanwege de aandacht van het bedrijfsleven is milieu is trouwens bezig een rechts thema te worden. Ik ben liberaal, kapitalistisch in positieve zin. Ik denk dat we het marktmechanisme moeten inzetten om problemen op te lossen. En dat blijkt telkens weer. Wat klimaat betreft is veel meer economisme gewenst. Via belastingen en via goede prijzen moeten we de boel proberen te sturen.

Robin Fransman:

In de jaren zeventig voorspelde de Club van Rome dat in het jaar 2000 de energie op zou zijn, dat we voedseltekorten zouden hebben. In 2000! En nu zegt Marjan Minnesma dat het in 2050 zo ver is. Mensen die wat ouder zijn en die al die onheilsprofeten voorbij hebben zien komen, die denken: hoe weet je dat? Is jouw glazen bol beter dan de mijne? Is jouw glazen bol beter dan die van de Club van Rome in de jaren zeventig? Ik ben helemaal niet zo pessimistisch over de ontwikkelingen. Nederland loopt achter, maar wereldwijd zie ik toch een enorme groei van wind- en zonne-energie.

Jort Kelder:

Hegger: Als de wereld zo doorhobbelt hebben we in 2050 we misschien te maken met gestegen voedselprijzen meer vluchtelingen omdat ze in bepaalde gebieden niet meer kunnen wonen – en dat heeft deels te maken met het feit dat bepaalde generaties op hun reet hebben gezeten.

Kelder: Vorige generaties hebben ook fouten gemaakt.

Hegger: Moet de VVD niet wat meer doen?

Kelder: Nu hebben we een minister, Henk Kamp, die was ooit belastinginspecteur – kun je risicomijdender zijn dan dat? – die nu inmiddels vóór windmolens is, terwijl de VVD in het verkiezingsprogramma nog had staan: Windmolens draaien alleen op subsidie … wat ook een beetje waar is. [Noot HL: Net zo waar als een beetje zwanger.]

Henk Krol:

Hegger: Maakt het u niet veel uit dat pensioenfondsen beleggen in Shell. Krol: Ik vind dat een heel vervelende vraag. De pensioenfondsen hebben een andere taak. Die moeten er voor zorgen dat het geld van ons optimaal belegd wordt. Maar wat mij betreft liever niet in Shell!

Jan Marijnissen:

Hegger: We liggen erg achter wat duurzaamheid betreft. Marijnissen: Ja, dat interesseert me niet zo veel. Het is een fase in de transitie. We zijn een eigen land. We doen het in ons tempo. We hoeven ons niet altijd in alles te meten met het buitenland.

Hegger: In de jaren tachtig waren er al rapporten, waarin stond: Pas op, CO2 veroorzaakt klimaatverandering. Marijnissen: dat is nog maar de vraag. Dat is een niet onomstreden vraag.

Hegger: U vraagt of dat klopt? Marijnissen: Ja, of er een rechtstreeks verband is tussen CO2 en klimaatverandering. Hegger: Zelfs als 97% van de wetenschappers dat beweert? [Noot HL: Weer dat hardnekkige sprookje van de 97%! Pure misleidende propaganda!]

Marijnissen: Ja, dat zijn al dat soort dingen vanuit de milieubeweging. Daar heb ik niet zo veel mee.

Vraag: 77% van de Nederlanders staat positief tegenover het stimuleren van duurzame energie. Waarom heeft duurzaam dan zo’n links imago? Marijnissen. Dat geluid kwam vooral uit de alternatieve hoek.

Beluister en bekijk verder hier.

Al met al een tenenkrommend programma – het zoveelste voorbeeld van een groenbevlogen, geïndoctrineerde programmamaakster, Frederieke Hegger, die zich, om wat voor reden dan ook, niet heeft verdiept in de complexe klimaatmaterie en daarmee weer meewerkt aan de proliferatie van de klimaathysterie.

Die verschrikkelijke opwarming van de atmosfeer bestaat alleen in de virtuele werkelijkheid van de modellen, die niet zijn gevalideerd en nog niet eens het verleden kunnen voorspellen (‘hindcasting’), laat staan de toekomst (‘forecasting’). Voorts heeft het klimaatbeleid een zodanig gering effect, dat dat niet waarneembaar is. ‘All pain and no gain.’

Geen van de gesprekspartners was specialist op het onderhavige terrein. Hun opvattingen daarover zijn dus evenveel waard als die van de spreekwoordelijke groenteboer om de hoek. Het was niet meer dan het napapegaaien van de klimaatpropaganda, zonder vermogen om daarover een zelfstandig, kritisch oordeel te vormen. Alleen Jan Marijnissen nam met zijn realisme een prijzenswaardige uitzonderingspositie in. Wie had dat ooit gedacht?

Een triest dieptepunt van vaderlandse televisie!

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.