Klimaattop Rotterdam

jeroen-achtergrond-nationale-klimaattop-2016

Treurig al die euforie waar vriend en vijand elkaar welhaast wenend in de armen sluiten. Wat een nobel gevoel moet dit geven om gezamenlijk de planeet te redden! Ik krijg er haast tranen van in mijn ogen. Goh, wat een harmonie!

Shell hoopt zijn gasverkopen op te krikken en kolencentrales als concurrent uit te schakelen voor welk doel Greenpeace zich leent, inmiddels een door de wol geverfde multinational. Immers, voor elke MW geplaatst vermogen aan windmolens en aanverwant gesubsidieerd speelgoed, moet eenzelfde vermogen aan fossiel- of kerngestookte back-up worden geplaatst, wil het licht niet uitgaan. De deelnemende bedrijven zien het ook wel zitten: een klimaatwet. Die levert voor de komende 30 jaar gegarandeerd inkomsten op uit subsidies.

Overigens denk ik dat het niet zo lang zal duren voordat de burger/belastingbetaler tot het besef komt bedrogen en uitgekleed te worden door profiterende bedrijven en milieuorganisaties.

Greenpeace krijgt van Shell zijn zin over die kolencentrales en kan verder stralen op deze high-society party van planeetredders. Daar was mevrouw Dijksma, het stralend middelpunt en First Lady van de planeetreddende elite. Nederland moet 9% terugdringen op CO2. Hé, die 9% komt me bekend voor na de uitspraak van de rechter in de Urgenda-zaak, een poosje geleden. Toen moest het allemaal naar 25% vond de, ad hoc zelfbenoemde klimaatexpert, rechter, bovenop de 16% van het klimaatdoel voor 2023. Meteen daarna deed Dijksma over die 9% extra een opmerkelijke uitspraak:

Een modelmatige berekening toont aan dat de extra reductie zoals bevolen door de rechtbank 0.000045 °C minder gemiddelde wereldwijde opwarming tot 2100 tot gevolg zou hebben. Dit effect, dat wegvalt tegen alle onzekerheden die met een dergelijke berekening samenhangen, heeft geen meetbaar effect op het gevaar van klimaatverandering.

Warempel, nu duikt die 9% weer op. Maar liefst 9% reductie! Dat is nog eens een ambitieus plan, afgezien van de onzinnige retoriek van het gevaar van klimaatverandering dat nergens anders op gebaseerd is dan krakkemikkige modellen van het IPCC. Tell it the marines.

Zo gaat het sommetje:

reductieco2

Reductie CO2

Deze 0,14° C komt goed overeen met de 0,17°C van Lomborg.

Men moet zich realiseren dat mw. Dijksma een cruciale uitspraak heeft gedaan! Namelijk dat het niets helpt omdat de invloed van CO2 niet te meten is of te onbeduidend. Dijksma stelt dus: als wij nu 9% minder CO2 gaan uitstoten, dan dragen wij met 0,000045 graad C bij aan het redden van deze planeet. Welk zinnig mens gelooft dan ook nog langer deze CO2-flauwekul? Wanneer wordt men wakker? En wordt het niet eens tijd voor deze overweging:

Wanneer politiek, ideologie en rechtspraak op de stoel van de wetenschap gaan zitten, staat de wetenschappelijke methode buiten spel. Niet falsificatie doet paradigma’s verschuiven, maar de autoriteit van de zittende macht. Popper’s principe dat elke theorie bij één falsificatie ongeldig is klopt in principe, maar geldt niet in de praktijk zo lang een paradigma een ideologische status heeft, fictie als feit wordt beleden en dit als beleid door de rechter wordt opgelegd.

De klimaattop in Rotterdam bevestigt dit waarbij diverse partijen heel handig het huidige paradigma van het klimaatalarmisme voor eigenbelang gebruiken.

Er is geen spoor van idealisme, slechts van eigenbelang. Ik kan het bedrijven niet kwalijk nemen als de lobbycratie zo effectief werkt bij onze naïeve Overheid met de burger/belastingbetaler als monddood gemaakte melkkoe i.c. stemvee.

Het is een aanfluiting van onze democratie, die lobbycratie heet. Je moet wel erg naïef zijn om te ontkennen dat de lobbycratie hier de dienst uitmaakt. Ik neem het de milieuorganisaties echter kwalijk dat zij onder het mom van een zelf aangemeten moreel verheven nobel doel op zo’n banale wijze door de mand vallen als graaiers van geld, macht en politieke invloed. Dit is de banaliteit van het kwaad in optima forma.

En deze organisaties zouden onze planeet moeten redden? Van wat? Wat een bevrijding zou het zijn als wij verlost werden van het doemgewauwel van de milieubeweging. Er is immers geen enkel doemscenario ooit uitgekomen. Reden om de milieubeweging te diskwalificeren als gesprekspartner.

 

Bron hier.

 

Door | 2017-10-07T19:49:06+00:00 29 oktober 2016|6 Reacties

6 Reacties

 1. Paul Hagel 29 oktober 2016 om 14:53- Antwoorden

  Die Klimaattop in Rotterdam was een prachtige hoogmis voor de klimaatgelovigen, op galmende wijze gecelebreerd door onze Minister president. De gespeelde ontroering van de voornaamste betrokkenen na afloop, prachtig in beeld gebracht door onze NOS, was gericht op een maximaal effect op het kiesvee voor de komende 2e Kamerverkiezingen. Kortom: een meesterlijk stuk klimaatpropaganda.
  Nu maar afwachten wat er gebeurt als Donald Trump de volgende president van de USA wordt. Dan zal het klimaatgeloof het heel wat moeilijker krijgen.

 2. Turris 29 oktober 2016 om 16:13- Antwoorden

  In het kort: (1) “Er bestaat geen rechtsplicht van de Staat jegens Stichting Urgenda! ” (2) Er is geen rechtstreeks werkende verdragsbepaling, die de Staat verplicht tot een bepaalde reductie (3) Shell wordt in het bijzondere door dit groene-rijks-gesubsidieerde-kartel in een gas-monopolie-positie gemanoeuvreerd om kolencentrale-energie-leveranciers uit te kunnen schakelen in Nederland. (4) Voor deze oneerlijke concurrentie-schade verwacht ik grote schadeclaims aan de Staat door de eigenaren van de kolencentrales, de Hemwegcentrale van Nuon in Amsterdam en de Amercentrale van Essent in Geertruidenberg.

 3. David 29 oktober 2016 om 22:24- Antwoorden

  Laat even goed tot u doordringen wat hier heeft plaatsgehad: In Nederland, een postzegeltje op de wereldbol, wordt een klimaattop gehouden. Het klimaat dat niemand begrijpt. Daar kan het dus niet over gaan.

  • Theo Haffmans 30 oktober 2016 om 21:10- Antwoorden

   Goed verwoord, David.
   Dat het klimaat door niemand, zeker niet door politici, begrepen wordt is hier van belang.
   Zou de klimaattop bezocht worden door politici uit vele landen, zoals onlangs in Parijs, dan zou nog steeds het heersende onbegrip deze bijeenkomst zinloos maken.

   Althans, zinloos voor het milieu.
   Misschien dat andere belangen hier wel degelijk profijt van kunnen hebben.

 4. Wiersma 30 oktober 2016 om 03:24- Antwoorden

  Het is inderdaad tenenkrullend.

  Hoe is het in godsnaam mogelijk geworden dat totaal idioten aan top van de voedselketen zijn komen te staan?

  Zou het kunnen dat de mensheid zélf ook een eigen virus kent?
  Het politico-virus? Het goedvolk-parasitum virus?
  Tijd om dit met wortel en tak uit te roeien voordat het viraal gaat lijkt me.
  Vaccins: kom der mar in!
  Lood snuiven of kwik spuiten: begin er maar beter niet aan!

  Ik doe hem nog maar weer eens een keer: als (man-made) CO2 warmte langer ‘vasthoudt’ is dat vergelijkbaar met dat de zon navenant langer schijnt zonder deze CO2.
  Het percentage man-made CO2 is 100 ppm, dat is 1 molecuul op tienduizend moleculen lucht dat is 0,01% van lucht.
  Een dag kent 86400 seconden, 0,01% hiervan is 8,6 seconden.
  De hoeveelheid man-made CO2 sinds 1860 komt dus overeen met als de zon 8,6 seconden per dag langer zou schijnen.
  En deze 8,6 seconden extra zouden de aarde opwarmen met maar liefst 1 graad Celsius?
  En dus 86 (~ 1,5 minuut) seconden de aarde met 10 graden Celsius?
  En 860 seconden (~15 minuten) de aarde met 100 graden Celsius?
  En 8600 seconden (~150 minuten/2,5 uur) de aarde met 1000 graden Celsius?

  Hoe achterlijk idioot wil je het hebben, zelfs lagere school kinderen begrijpen dat dit niet het geval is. Anders waren ze allang verdampt/opgefikt.
  Nu politici en hun parasitaire juichaapjes nog.

  Was het bij wijze van spreke maar zo dat CO2 een ‘runaway system’ was, dan zouden we met een broeikas met CO2 huizen kunnen verwarmen, staalsmelterijen kunnen beginnen op CO2, centrales kunnen beginnen op basis broeikasgas/stoom, treinen en auto’s laten rijden op water/stoom enzovoorts: energie probleem opgelost!
  Hoera!!

  Laat die dure windmolens en zonnecellen dan ook maar zitten: niet nodig!
  Gewoon wat broeikassen neerzetten, 10% CO2 er in, warmte wisselaars en klaar!

 5. Pieter 31 oktober 2016 om 21:13- Antwoorden

  Wiersma,
  Slechts 1 milligram van het gif Strychnine doodt een man van 100kg in enkele seconden.

Geef een reactie