Mark Rutte en Sharon Dijksma willen aandacht afleiden van corruptie rond klimaatbeleid NL

Mark Rutte en Sharon Dijksma willen aandacht afleiden van corruptie rond klimaatbeleid NL

Rijksoverheid.nl lanceert met de Klimaattop een broodje Aap-plan:  Staatsbosbeheer zou 100 duizend hectare bos gaan bijplanten. Dat verhaal dient de Rijksoverheid als diversiestrategie voor de kritiek van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, recent nog verwoord in ‘The Great Carbon Scam’ in New Scientist en het rapport Up in Flames: How Biomass burning wrecks Europe’s forests. Zo gaat onze moderne overheid dus om met gefundeerde kritiek van wetenschappers: overstemmen met counter-PR, omdat geinformeerde kritische mainsteam-media afwezig is. En je groene propaganda wel papegaait.

Wij doen daar niet aan mee.

Immers, Nederland besteedt 3,2 miljard euro subsidies aan het stoken van bos uit Amerika in kolencentrales, zoals in de Amercentrale in Geertruidenberg. Het stoken van hout geeft veel meer CO2-uitstoot dan kolen. Die (kortcyclische) CO2 komt direct in de atmosfeer. Wanneer je het bos liet staan, of je maakte meubels van het hout kwam het niet in de atmosfeer. Daarnaast daalt het rendement van een centrale door bijstook van hout, wat ook extra emissies betekent. Je kunt alles nog lezen in mijn artikel voor FD Energie Pro, mijn analyse werd december dat jaar door de KNAW bevestigd.

Klimaatbos is het tegengestelde van natuurbos zoals hier: daar zijn snelgroeiende jonge monocultures voor nodig

Klimaatbos is het tegengestelde van natuurbos zoals hier: daar zijn snelgroeiende jonge monocultures voor nodig

Staatsbosbeheer grootste boskapper zonder herplant
Staatsbosbeheer is de zelfde club die al jaren onder de herplantplicht van de Boswet uitkwam en honderden tot duizenden hectares bos wegkapte. Een club die nu voor pachtsubsidies stukken van het Robbenoordbos kapt om daar windturbines te plaatsen. Voor zover we nu kunnen zien en zoals Probos beschreef is er mogelijk sprake van netto ontbossing in Nederland door de kaplust van Staatsbosbeheer cs, onder andere voor omvorming voor natuur.

Voor zover wij weten zijn de provincies alvast niet op de hoogte gesteld van deze geplande landbouwgrond-roof door een Zelfstandig Bestuurs Orgaan (ZBO) dat vrijwel volledig van de overheid leeft. Als dat bos in het Groene Hart moet groeien of de Veenkolonien: waar dan en op wiens land?

Peperdure landbouwgrond: kosten 5 miljard euro
Wij berichten immers al dat zelfs het Oranjefonds in landbouwgrond gaat beleggen, waarvan de prijzen dankzij grondopkoop door de overheid voor de EHS (nu Natuurnet Nederland) en het opheffen van het melkquotum historisch hoog zijn. Tot wel 50 duizend euro per hectare. Dan zouden we hier dus over een massale grondopkoop gelijk aan de EHS praten (100 duizend hectare), een operatie van 5 miljard euro. En daar moeten de boompjes dan nog groeien.

  • Het is natuurlijk veel efficiënter om geen miljardensubsidies te geven om in Amerika bos te laten kappen, dat je hier dan bijstookt. Dit is dus een zuivere propaganda-operatie, zoals dat bij onze leugenachtige en corrupte overheid 2.0 past.

Het broodje Aap van  Staatsbosbeheer zal wel uit de koker van Ton Elias en andere tweede hands autoverkopers komen van de meest corrupte partij van Nederland, de VVD, bij ons tot Nijpelitaanse Maffia gedoopt. VVD is een partij van marketeers: mensen die een drol in folie verpakken en roepen dat het een lekkere banaan is.

 

rz16-langweerderweg-15Wie het nog niet wil begrijpen: hier de column van Wagenings bosbouwkundige Leffert Oldenkamp

Wat over biomassa niet wordt verteld..
In FD van 5-10 werd een artikel geplaatste over het sluiten van moderne gascentrales (‘Engie legt gascentrales stil), terwijl er biomassa mag worden gestookt in kolen centrales. In dezelfde krant stond een artikel met als titel: ‘Kolencentrales mikken op €2 mrd subsidie voor bijstook met biomassa’. In dat artikel werd voorzichtig enige twijfel geuit over de zin van die maatregelen.

Op 5-10 kwam de vaste commissie EZ bijeen over het energieakkoord. In FD van 6-10 wordt daar melding van gemaakt (Kamp zet industrie ‘mes op de keel’), waarbij ook de weerstand van veel kamerleden tegen het gebruik van biomassa werd vermeld.
In zijn reactie, dat hij op ‘goede gronden’ doorgaat met het verstoken van biomassa, haalde minister Kamp bijna letterlijk de tekst aan uit een video, die met steun van zijn ministerie enkele weken geleden werd uitgegeven. Die video is echter onvolledig en misleidend:

Er wordt gesuggereerd dat bij de vervaardiging van chips en pellets slechts takken uit ‘geselecteerde’ bossen worden gebruikt. In werkelijkheid worden daarnaast gehele bossen opgeofferd ( vaak zonder opnieuw in te planten). Doordat de (gesubsidieerde) vraag sterk is gestegen komen chips en pellets van heinde en ver, met desastreuze gevolgen voor de bossen.

Er wordt verder gesuggereerd dat chips uit bossen komen, die na oogst weer voldoende aangroeien (aanwas). Hoewel sporadisch chips uit ‘goed’ bosbeheer komen, is dat in het algemeen niet het geval. Voor het vast houden van CO2 dient de aanwas uit gehele bosgebieden ( eigenlijk wereldwijd) op peil te komen. Er zit immers te veel CO2 in de gehele atmosfeer. Maar nagenoeg wereldwijd neemt de oppervlakte bos nog steeds af en in het overblijvende bos neemt de groei(aanwas) af. Ook in de FSC en PEFC gecertificeerde bossen! Naast vergroting van het CO2-probleem komt daarmee ook de  toekomstige houtvoorziening in gevaar.

Er bestaat een groot misverstand over het na verbranding terugkeren van CO2 in bossen (recycling). Onze bossen hebben echt geen voorkeur voor de extra moleculen CO2 die met nog meer biomassa in de lucht komen. De aanwezige moleculen kunnen al niet voldoende worden vastgehouden ( anders hadden we het probleem met te veel CO2 ook niet gehad). In andere woorden: de uitstoot van biomassa gaat echt niet terug naar de plek waar de bomen werden gekapt. Aangezien voor een kWh elektriciteit met biomassa bijna 3x zo veel CO2 in de lucht komt dan met aardgas wordt het probleem dus met biomassa veel erger dan het al was.

Kamp eindigde met de uitleg dat bij verbranden van biomassa de CO2 weer in de lucht komt ( is dus waar, maar was zo niet bedoeld), maar veronderstelde wellicht dat die CO2 weer in bossen wordt vastgelegd (wat niet waar zou zijn). De video wilde een gesloten kringloop uitleggen, maar deed het omgekeerde. Zowel Kamp als video ( voor jeugd!) bevorderen daarmee een onjuiste voorlichting.

Conclusie: Alvorens CO2 na verbranding van biomassa weer in de kringloop kan worden vastgehouden moet eerst een lagere concentratie CO2 worden bewerkstelligd (minder uitstoten en dus geen aardgas door biomassa vervangen) en moeten er wereldwijd over langere tijd heel veel bomen worden geplant en de ontbossingen moeten ophouden. Dat kan wel 100 jaar duren…..
Leffert Oldenkamp, bosbouwkundige