Dagvoorzitter Titian Oterdoom klust ook bij voor RVO: om tegenstand van windturbines te pacificeren door omkoping met belastinggeld ('meeprofiteren')

Dagvoorzitter Titian Oterdoom klust ook bij voor RVO: om tegenstand van windturbines in Drentse Monden te pacificeren door omkoping met belastinggeld (‘meeprofiteren’) Mensen maken voor geldelijk gewin morele keuzes die niet de mijne zouden zijn, vooral bij de Nijpelitaanse Maffia (VVD)…

Toeval bestaat niet. Afgelopen vrijdag ontmoette ik Titian Oterdoom die als consultant betaald door RVO verzet moest breken van gedupeerde omwonenden in Drentse Monden tegen gepland windturbine-terrein. Vandaag komt deze brief binnen van een ‘verontruste burger’ uit…. Drentse Monden.

Kunstenaar Hans Zabel vraagt zich als lid van het plaatselijk verzet af, in wat voor ‘stoicijnse bureaucratie’ wij hier leven. En zijn wij zo bang voor die bureaucraten? Dat vroeg ik mij ook af na die ‘Samenwerkingagenda’ voor de Waddenzee waar Oterdoom (tevens VVD’er) als voorzitter optrad: ook zo’n democratisch vernis verlenen aan een feodale machtsstructuur met louter papieren inspraak.

En dus plaatsen we zijn brief hier.

screen-shot-2016-10-17-at-20-03-26GELD = GOD
Cijfers en statistieken zijn Het WOORD
De ministeries van Economische zaken en van Infrastructuur en Milieu hebben het ( rijks) inpassingsplan Windpark De Drentse Monden en Oostermoer ter inzage gelegd! Van vrijdag 7 oktober tot en met vrijdag 18 november 2016.

Deze mededeling is een staaltje bureaucratie die we als betrokken, participerende burgers in Nederland ontmoeten van onze volksvertegenwoordigers. Wat houdt democratie nog in? Waarom één keer per vier jaar gebruik maken van ons stemrecht? Waar zijn we met elkaar aangeland aan het begin van de één en twintigste eeuw.

Ons land Nederland en de EU is steeds meer verworden tot een stoïcijns reagerende bureaucratie. Begrippen als inspraak en medezeggenschap zijn verworden tot inhoudsloze rituelen. Dit alles werkt ontmoedigend voor al die betrokken burgers die best hun steentje bij willen dragen aan het verduurzamen van onze samenleving en hiervoor ook ideeën en plannen aanreiken.

Dit alles hebben we als actievoerende en bij onze leefomgeving betrokken burgers in De Drentse Monden en Oostermoer al die jaren meegemaakt bij de plannen voor mogelijke plaatsing van windmolens.

Minister Kamp van EZ, vertegenwoordiger van de VVD, pleegt door zijn halsstarrige optreden en niet communiceren op een heel duidelijke manier verraad aan het begrip democratie onder druk van het bureaucratisch systeem waar hij nagenoeg zijn hele leven deel van uitmaakt! Een systeem dat door lobbyisten van het bedrijfsleven wordt gevoed. Het gaat in deze om geld en macht en niet meer om onze gezondheid en een echt duurzame sociale ecologische samenleving.

De grote sprong voorwaarts, Groene Mao

De grote sprong voorwaarts, Groene Mao

Deze bureaucratie is een systeem zonder existentie en instrument geworden waarmee onze ambtenaren en politici hun handelen rechtvaardigen. Regels, protocollen en langlopende procedures zijn hun instrumenten om een samenleving aan de ketting te leggen. Binnen een bureaucratie zoals wij die nu als zogenaamd vrije burgers meemaken gaat het om wezens die niet luisteren en vooral niet geïnteresseerd zijn in de vraag of de andere partij gelijk heeft of niet.

Sterker, het gelijk van de alternatieve plannen voor het opwekken van zonne-energie door middel van een uitgewerkt plan voor een zonnepark in de Veenkoloniën wordt arrogant ter zijde geschoven. www.zonkoloniën.nl

Dat doen ze door steeds hun eigen spelregels te veranderen, door de ander niet serieus te nemen en door te zeggen dat het programma dat voorligt –goedschiks of kwaadschiks –uitgevoerd moet worden! (dat klinkt bijna als de “Samenwerkingsagenda’ Waddenzee RZ)Dat kunnen deze bureaucraten zich tot nu toe allemaal veroorloven.

Wij als betrokken burgers worden daarmee enorm geschoffeerd en kaltgestellt en hebben geen enkel vertrouwen meer in deze vorm van democratie.

Vraag is: “Hoe groot is onze angst voor deze bureaucraten”?
Zij trappen uiteindelijk in hun eigen valkuil van de eigen glorie, verdienste en succes en wanen zich immuun voor alle kritiek ( Legendre) . Zij houden veranderingsprocessen op of tegen om zodoende hun eigen pensioen veilig te stellen en te halen. Dat is hun zekerheid. Geweten en eigenheid zijn daarmee voor hen niet van belang. Zij moeten uit hoofde van hun functie ervoor zorgen dat onze prachtige planeet Aarde ontdaan wordt van sympathie en antipathie, van elke vorm van innerlijkheid en geweten, van elke vorm van liefde.

Laten we hiervoor passen en er tegen strijden op een open eerlijke en beargumenteerde manier.
Angst ontstaat als je het gevoel krijgt door iets afschrikwekkends bedreigt te worden.
Laten wij dus ophouden dit systeem in stand te houden door als brave schapen achter deze door onze belasting betaalde gewetenloze onpersoonlijke wezens aan te blijven lopen. Ga in je eigen kracht staan!

Bargerveen, het gebied waar ze vlakbij komen

Bargerveen, het gebied waar ze vlakbij komen

Optimisten denken dat het allemaal wel goed komt als we niks doen.
Pessimisten denken het tegenovergestelde, maar beide groepen vinden dat ze een excuus hebben om niet te hoeven handelen. Maar de dingen die we doen, doen ertoe – ook al weten we van tevoren niet hoe en wanneer ze ertoe doen, of wie of wat erdoor wordt beïnvloed. Achteraf weten we dat misschien ook niet eens, maar nog steeds doen onze acties ertoe – in het verleden en ook nu zijn talloze voorbeelden te vinden achteraf de meeste invloed hadden*.( Rebecca Solnit)

Het jaar 2016 kan de geschiedenis ingaan als het jaar waarin de westerse democratie keihard tegen haar grenzen aansmakte. De hele top-down benadering van de regering vormt juist de kern van o.a. het windmolen probleem in de Drentse Monden en Oostermoer. Democratie is de bestuursvorm waarbij het volk zichzelf bestuurt.

De burgers willen best, maar de meeste politici willen dit nog steeds niet. Wordt wakker, door niet meer mee te lopen of mee te werken en samen met elkaar onze samenleving werkelijk te helpen verduurzamen. Door middel van bijv. het opzetten van een G1000-burgertop. Hiermee wordt al op meerdere plaatsen in ons land geëxperimenteerd.
een verontruste maar ook verwachtingsvolle burger
Hans Zabel
Exloërweg 13
9536 PJ Ees ( dr.)
t. 0599-234658
e: hanszabel@kpnmail.nl

Een stichtelijk nawoord bij deze verontruste burger
Verontruste burgers, gek zijn we er op hier. Die geven tenminste nog ergens om, en geven zo gestalte aan de IMBY-filosofie. In Mijn Achtertuin in brede zin van het woord, daar kun je meer betekenen dan bij verre regenwouden die je alleen van achter de computer kent. Of een klimaat waar je als mens geen greep op hebt. Het intellectuele klimaat verbeteren, dat kan dan weer wel.

IMBY-mensen snappen ook dat welvaart en democratie geen natuurgegevens zijn maar zaken die veroverd en bevochten moeten worden op destructieve krachten. Zoals de Nijpelitaanse maffia (VVD) van Henk Kamp, Titian Oterdoom en gecorrumpeerde consorten.

Of laten we het diplomatieker formuleren. Mensen die voor geld andere ethische keuzes maken dan mijn voorkeur zou hebben. Dan kom ik misschien nog eens voor subsidie in aanmerking,