Ook bij mij zaagt de eigenaar van het landgoed Eijsingastate zonder herplant in de rondte

Ook bij mij zaagt de eigenaar van het landgoed Eijsingastate in de rondte: dit is mijn trainingsstekkie overigens

Dankzij ontbossing door natuurorganisaties en boseigenaren voor natuurdoelsubsidies (SNL)- zoals Natuurmonumenten nu doet op het Dwingelderveld, en door klimaatbeleid lijkt voor het eerst sinds 1900 sprake van een trendbreuk: Het bosareaal krimpt mogelijk, al weet niemand precies met hoeveel dankzij onduidelijkheid in bosstatistieken: er is geen deugdelijke bosboekhouding in Nederland. Zoals Probos in 2012 al schrijft:

Officieel heeft Nederland 359.845 ha bos, maar niemand weet of dit getal correct is.Het officiële getal komt voort uit de bossenkaart die rond de eeuwwisseling is gemaakt.

Bij latere veldcontrole bleek echter dat op 10 procent van de locaties geen bos groeide, zodat ze een grove schatting aanhielden van 345-360 duizend hectare. Vervolgens werd er uit naam van ‘het Bosklimaatfonds’ van 2001-2008 ongeveer 240 hectare bos bijgeplant, van 2008-2011 nog 100 hectare.

Maar omdat Staatsbosbeheer zich niet aan de herplantplicht uit de Boswet hoefde te houden, kapten die samen met Rijkswaterstaat minimaal 300 hectare per jaar tussen 2006 en 2010. En volgens de Probos-onderzoekers in 2012 zou alleen al in Limburg nog 1200 hectare bos op de kaplijst staan, om tot nieuwe natuur omgevormd te worden.

screen-shot-2016-10-07-at-13-31-58Natuurmonumenten wil meer natuur melken
Die zogenaamde ‘nieuwe natuur’-makerij en ‘natuurherstel’ is nu de grootste drijver van ontbossing. De subsidies voor boskap lopen daarbij fors op. Zo krijgt Natuurmonumenten met Staatsbosbeheer ook nog 13,5 miljoen euro subsidie voor boskap in het Naardermeer en de Ankeveense Plassen. Onder de vlag van ‘natuurherstel’ gaat de zaag dan in bestaande natuur.

Moerasbos Martelaarsgracht Naardermeer

Moerasbos Martelaarsgracht Naardermeer

Ik werd dit voorjaar nog benaderd door een manager van een multinational uit het Gooi. Die protesteerde nog tegen de boskap van 80 hectare door het Goois Landschap. En zo zijn er landelijk vele voorbeelden, recent ook nog door de Maatschappij van Weldadigheid in Drenthe.

Sinds 2014 kapt Natuurmonumenten structureel meer bos om de houtopbrengst op te schroeven. In 2018 moet dat 3 miljoen euro opleveren

Sinds 2014 kapt Natuurmonumenten structureel meer bos om de houtopbrengst op te schroeven. In 2018 moet dat meer dan 3 miljoen euro opleveren. Althans, dat stond in de eerste versie van het jaarverslag 2015. In de nieuwe webversie is dat bedrag gewist. Maar ze willen in 2018 liefst 6,3 miljoen euro extra uit natuurterrein melken

Bij Natuurmonumenten is ontbossing een expliciet beleidsdoel, omdat ze de terreinopbrengsten- bij gelijkblijvende en zelfs stijgende subsidies van 55 miljoen euro per jaar– willen vergroten tot 21 miljoen euro. Daarbij moeten houtinkomsten minstens 3 miljoen euro dekken.

Mogelijk om de 2,5 miljoen euro kostende personeels-reorganisatie te dekken en de 0,6 miljoen euro directielasten plus de 78 FTE reclamepersoneel.

Overal ronkt de zaag, ook bij mij hier in Boerghanistan: een boom is een houten overlastobject dat je uit voorzorg omzaagt. Rijkswaterstaat kapt daarnaast doodleuk midden in het broedseizoen. In Den Haag hanteert de gemeente een ruimhartig zaagbeleid dankzij de houtopbrengst voor biomassastook.

rz14aanklacht-eijsinga1Kappen levert subsidies
Die omvorming van bos tot ‘nieuwe natuur’ of gewoon kale kapvlakte is meer lucratief dankzij alle subsidies. Zo krijgen terrein-eigenaren zowel geld voor houtopbrengst als SNL-subsidies of ze kunnen LIFE+-subsidies aanvragen wanneer ze roepen dat het moet voor Natura 2000.

Het sterk in eigendom versnipperde bosareaal bij particulieren staat al jaren onder druk door een combinatie van kostenstijgingen. Extra drijver voor ontbossing zijn nu subsidies voor houtstook uit nationaal klimaatbeleid van Henk Bosbijstook Kamp. Die zijn een belangrijke drijver van ontbossing.

Natuurmonumenten wil voor 2018 nog 6 miljoen euro extra halen uit haar natuurterrein

Natuurmonumenten wil voor 2018 nog 6,3 miljoen euro extra halen uit haar natuurterrein, terwijl ze ieder jaar liefst 55 miljoen euro subsidies verwachten. Boskap, houtverkoop en subsidiewinst lopen daarbij hand in hand

Voor herplant op nieuwe gronden bestaan daarentegen geen financiele drijvers, zoals ook Probos in 2012 al vaststelt. Want ten opzichte van agrarisch gebruik levert bos een grondwaardedaling op per hectare. Natuurclubs en boseigenaren willen- nu met de Natuurwet de Boswet en haar strikte herplantplicht verviel- geen rem op de inkomsten, en dus ongebreideld bos kunnen kappen.

De ene partij onder het mom van natuurontwikkeling, de overheid vooral om bijvoorbeeld windturbines in bos te kunnen plaatsen. Dat noemt het Innovatienetwerk dan zelfs ‘forest windfarming’. Het Robbenoordbos van Staatsbosbeheer in de kop van Noord Holland is daarvan een dubieus voorbeeld.

rz16-koehoal-15

Nou ja, een kaal landschap heeft ook wel zijn charme!