Vandaag hebben we enkel leuk en grappig nieuws te melden. Reinette Klever van De Partij Waar Wij Als Fatsoenlijk Mens niet Mee Geassocieerd Willen Worden (PVV) stelt goede Kamervragen over het SubsidieEnergieakkoord. Bij een plaatje van Grote Geert met windmolen. :-)

En ex-Vice-president/andere verledentijdsfuncties Al Gore is in de Haarlemmermeer geland via CO2-gecompenseerde Boeing, 10 jaar na Zijn Komst.

Om zijn klimaat-clownsgezicht inclusief rode drankneus te tonen bij de installatie van wat onschuldige zonnepaneeltjes op schooldaken. Het bedrijf Sungevity stuurde een persbericht met foto.

Dit oogt toch even potsierlijk als Al Gore, de Grote Geertcultus bij een windmolen en Nederlandse vlag. Geert, waar is de zelfrelativering?

Dit oogt toch even potsierlijk als Al Gore, de Grote Geertcultus bij een windmolen en Nederlandse vlag. Geert, waar is de zelfrelativering?

Reinette Klever, Henk Kamp zijn Bumperklever
We beginnen met ‘Ze Huilt teveel’- Reinette Klever, de sterke vrouw achter Grote Geert. Ze mag haar emoties dan rolpatroon-bevestigend de vrije loop laten. Ze is dus mooi wel het enige Kamerlid dat doet waarvoor ze door de kiezer is aangenomen: miljardenverspilling (73 miljard euro volgens Algemene Rekenkamer) door het corporatisme van het Energieakkoord ter discussie stellen.

De rest van al die ‘Fatsoenlijke Mensen van Partijen Waar je op Moet Stemmen van onze Massamedia’ zwijgt daar in alle toonaarden over. Ik gaf daar eergisteren al een verklaring over: massapsychologie, propaganda en kudde-instinct sinds de komst van Al Gore.

  • Klever: Waarom zijn er twee subsidietenders van liefst 5 miljard euro nodig zijn voor windturbines op zee, als eerst een tender van 2,3 miljard euro volstond. Ze plaatst die 2,3 miljard euro mooi in perspectief: een jaar lang 200 euro minder eigen risico per burger, 50  duizend banen in de zorg.
De helft van het Europese 2020-doel wordt gehaald met het stoken van bos

2015: De helft van het Europese 2020-doel werd gehaald met het stoken van bos uit Amerika, windturbines geven een marginaal aandeel

We zien Kamp’s postmoderne vingeroefening/antwoord al op afstand, waarna Klever van geen enkel ander Kamerlid bijval krijgt: hij zal De Grote Noodzaak bepleiten voor Het Halen van De Doelen.

Dat 14 procent-doel is ons weliswaar door Brussel toegewezen in 2009.

Maar het bevat een ontsnappingsclausule bij overmacht- als de kosten te hoog worden en je andere begrotingsprioriteiten hebt. Je kunt ook met andere landen uitruilen die overschot hebben.

Frankrijk houdt zich er niet aan. Groot Brittanie houdt zich er niet aan gestimuleerd door Brexit. Er is geen politieke reden om enkel via windturbines op zee en het stoken van Amerikaans bos exact op 14 procent te komen. De Belgen doen minder dan 13 procent. Brussel ligt in België.

Hoe dan ook, het is complimentjesdag vandaag op Climategate.

  • Reinette, je bent een topwijf. Dat mag ook wel eens gezegd.

Kun je Barbara Visser van de VVD niet even aanstoten, en haar uit mijn naam vragen: je kunt wel wat lief lachen, maar kun je ook relevante Kamervragen stellen en Klever op dit dossier bijvallen Barbara? Of wordt je dan ook door de Nijpelitaanse maffia gebonjourd uit de Kamer net als Rene Leegte. En krijg je een lobbybureautje Haagse Zaken kado om net zo belangenverstrengeld te worden als de rest van de VVD.

  • Kamerlidmaatschap geldt voor velen als opstapje naar een echte baan, met 3 jaar wachtgeld om je eens betaald te oriënteren op je carrierevervolg.
  • Of krabben jullie kijvende wijven elkaar de ogen uit de kop (rollenpatroonbevestigende opmerking)
  • En maakt Geert het niet een beetje te bont met zijn Grote Geertcultus: dan vraag je er ook om. Misschien moet Kamp zijn Bumperklever maar naar een andere partij?
Stonehenge in de polder: peperdure megalieten voor klimaatbezwering

Stonehenge in de polder: peperdure hightech-megalieten voor klimaatbezwering

Opa Al Gore, de wandelende verledentijdsvorm
Tot slot nog de landing van klimaatclown Al Gore, 10 jaar nadat hij hier zijn apocalyptische klimaatfilm kwam pluggen. Zo bracht hij Nederland samen met de Postcode Loterij in klimaatpsychose. Aan Al Gore dank ik mijn klimaatscepcis, HP de Tijd vroeg mij toen om een omslagverhaal te maken over klimaat voor het nummer van 4 oktober 2006.

En daarin interviews met onder andere Bjorn Lomborg en Salomon Kroonenberg. Deze introductie-alinea, daar heb ik nog steeds plezier van:

Bill Gates financiert onderzoek naar Aids. Popzanger Bono doet honger in de Derde Wereld, acteur George Clooney komt op voor Darfur waar genocide plaatsvindt. En nu krijgt ook het broeikaseffect bij ons een gezicht; Al Gore. In de strijd om wie de grootste wereldzorgen vertegenwoordigt, heeft de voormalige presidentskandidaat zijn naam verbonden aan het weer op onze planeet.

en dit vond ik ook een juweeltje

Dankzij zijn indrukwekkende staat van progressieve verdiensten: de Deen is jong, links, vegetarisch, homo èn Greenpeacelid, slaagde Lomborg wereldwijd zijn blijde boodschap te verspreiden. De gevestigde orde kon hem niet als rechts, oud en dus fout negeren.

Barbara Visser (VVD) lacht wel lief: maar kan ze ook leveren? Of bonjourt Kamp haar dan uit de Kamer?

Barbara Visser (VVD) lacht wel lief: maar kan ze ook leveren net als Klever? Of bonjourt Kamp haar dan uit de Kamer?

Is Gore alcoholist?
Na 10 jaar oogt de ex-Vice President als een wandelende verledentijdsvorm, dik en rood aangelopen, eerder meelijwekkend dan De Man Met Prestige Geplugd door Alle Kwaliteitsmedia en Verantwoordelijke Wereldburgers. Is hij alcoholist? Als de eenzame aan de drank geraakte Opa die hoognodig weer eens bezoek van zijn kleinkinderen gebruikt.

Dit uitje naar de Worstermeerpolder is echt even een sociale happening voor ‘m, net als de muren van zijn met zonnepanelen belegde villa op ‘m afkomen.

Wanneer een bedrijf Sungevity je kop dan nodig heeft om met wat subsidie zonnepaneeltjes op schooldaken te kunnen planten…dan vraag je toch af: zoiets lief en onschuldigs als een zonnepaneeltje op een schooldakje….Was daar al die bangmakerij nu voor nodig?

  • Smeltende en verdrinkende ijsberen, superstormen, brandende braamstruiken, temperatuurgrafieken die door het plafond gaan tot in het hellevuur (lekkere nazomer).

Om dan tien jaar later de balans op te maken: Lagere School de Poldervogel in de Worstermeerpolder plaatst een zonnepaneel op haar dakje rechts achter, want vanwege gemeentelijke bouwvoorschriften moet het voordak bereikbaar zijn in het geval van calamiteiten voor de brandweer.

Is al die Marxistische grootspraak daarvoor nodig. Over ‘schooldakrevolutie’ (zo noemen ze dat), voor een kleine energietechnische ingreep inclusief greep in de subsidiepot…Een zonnepaneeltje op een schooldak. Daar kun je als klimaat-onbezorgde kleinburger toch onmogelijk tegen zijn…