jan-jacobs-achtergrond-thermometer

Het establishment haat Trump en dus ook zijn kiezers. Het is immers een directe bedreiging voor hun voortbestaan. Meer en verder moet u achter de haat niet zoeken. De elite was klaar om de ganse wereldeconomie te veranderen en om het hele economische en kapitalistische systeem op de schop te nemen. Dat is geen samenzwering, maar bewuste politieke en ideologische strategie. Met Trump valt dit allemaal in elkaar als een kaartenhuis. Het klimaatverhaal was hun paard van Troje, maar het paard bleek al leeg toen de strijd nog moest beginnen. De bevolking is net op tijd wakker geworden. De machtigste man op aarde is een klimaatscepticus en zijn minister Myron Ebell zal zijn beleid uitvoeren.

Toen James Hansen (de toenmalige directeur van het NASA-Goddard space centre) op 23 juni 1988, zijn getuigenis aflegde voor de “the first congressional hearing on climate change” was het bloedheet die dag en de airconditioning in de zaal was stuk. Zijn boodschap dat de aarde naar een gevaarlijke opwarming afstevende ging er bijgevolg in als zoete koek. Dat pas in 1974 datzelfde NOAA een rapport had uitgebracht “Global cooling will starve the world was men blijkbaar al vergeten. Hansen is dus de peetvader van de klimaatalarmistische beweging. Ondertussen heeft deze beweging de vader echter al een dolk in de rug gestoken. Hansen is samen met een hele schare aan klimaatactivisten pro-nucleair en dat kunnen de verdedigers van het ware klimaatgeloof, de gatekeepers van het misantropische milieubedrijf niet tolereren.

In 1990 was er al een eerste grote documentaire “the greenhouse conspiracy” op Channel 4. De sceptici van toen zijn de sceptici van vandaag. Met onverminderde belangeloze inzet tegen de politieke krachten in zijn deze wetenschappers zich blijven verzetten. Met succes. Eindelijk.

Trump is slecht nieuws voor onze hernieuwbare energiepolitiek en dat is goed nieuws

Met de verkiezing van Trump als president gaan we een andere klimaat- en energiewereld tegemoet Een wereld waarin er terug plaats zal zijn voor een energiebeleid van vraag en aanbod op een vrije markt. De 5000 miljard die Obama wou besteden aan zijn clean power plan is verleden tijd. Dat dit plan niet deugde was al duidelijk nadat voormalig directeur McConnel dat in enkele minuten verpulverde voor het congres.

Trump gaat de duizenden miljarden tonnen olie, gas, kolen reserves uit de grond halen en aan de wereld verkopen. Het zal miljoenen goedbetaalde jobs opleveren. Wij in Europa staan met lege handen. De Britten zullen handel drijven dat het een lieve lust is met de VS.

Dergelijke politiek zal de prijzen voor energie doen dalen voor de consument. Dat is eigenlijk wat de politiek altijd voor ogen moet hebben. Als je de mond vol hebt over het creëren van werkgelegenheid met “groene jobs” zoals Groene en ander linkse ideologie ons wil laten geloven, wel zet dan 300.000 werklozen op hometrainers en laat ze maar trappen.

In hun verblinding over het naderende klimaatarmaggedon hebben veel politici zich achter de crony capitalists geschaard. De politiek schaarde zich achter de producent en niet achter hun kiezers, de consumenten. De door de overheid en hun extremistische, misantropische, ecologische raadgevers erkende goedgekeurde ondernemingen en banken mochten rijk worden van uw belastinggeld

Windmolens zijn goed op weg om politieke schandpalen te worden

Om het nog wat erger te maken, kreeg de consument nadien nog een extra zware factuur voor een 100% stijgende elektriciteitsprijs, alsook stijgende productiekosten, waardoor diensten en goederen duurder werden. Hernieuwbare energie naaide de bevolking driemaal. Maar onze politiek bleef maar verder doen alsof het nooit zou eindigen.

Wel het zal eindigen. Wellicht sneller dan gedacht nu Trump verkozen is. Windmolens zijn goed op weg om dé politieke schandpalen te worden, symbool van de totaal uit de hand gelopen klimaathysterie. Een exclusieve Westerse hysterie dan nog.

Wie achter wind- en zonprojecten ging staan deed dat in de overtuiging dat dit nodig was om die door de mens veroorzaakte gevaarlijke opwarming te stoppen. Alleen dan maken die beslissingen een logische indruk. Maar het klimaat moet niet gered worden en met wind en zon zou dit ook nooit lukken. Wie voor wind en zon is en tegen nucleair is pro black-out en is bovendien altijd een klimaatalarmist.

Deze projecten zouden er nooit zijn gekomen zonder een uitgesproken politieke interventie. Zonder meer dan 1100 miljard subsidies in Europa zou er vrijwel geen windmolen staan of geen zonnepaneel op een dak liggen.

Ondertussen stapelen de rapporten van de negatieve gevolgen van deze politiek zich op. Behalve dat het altijd onrendabel zal zijn en tot in de eeuwigheid subsidies en back-up centrales zal nodig hebben, zijn deze zogezegd groene energieën ook nog eens een bedreiging voor miljoenen vogels, vleermuizen en andere dieren. Maar we horen groenen daar niet over.

In Vlaanderen zweert onze minister Bart Tommelein bij wind- en zonprojecten, gesteund door zijn partijgenoot en energiespecialist FW Schiltz alsof er niets aan de hand is.

Beste medeburgers. Deze projecten kosten u 30 miljard minimaal. Per gezin ongeveer 20.000 euro. Het resultaat op het klimaat zal onbestaande zijn. Onze energie onbetaalbaar. Ook aan de pers is dit een oproep. Wakker worden. Stop met het verzwijgen van dit nieuws, stop met de eenzijdige berichtgeving over klimaatproblematiek. Kijk naar de lezersbrieven wanneer er weer eens een artikel verschijnt van Jill Peeters of de klimaatzaak BV’s. Ook hier ziet de bevolking blijkbaar weer beter, van wat jullie niet willen zien.

Sceptici zijn niet tegen windmolens (behalve omwille van landschapsvervuiling in vele gevallen), of zonnepanelen. Ook die Tesla wagens zijn prachtig

Waar sceptici tegen zijn, dat zijn de subsidies die nu zo riant en vaak achteloos met miljarden worden uitgegeven om een niet bestaand probleem te bekampen. Ook de voorrang die op het elektriciteitsnet wordt gegeven aan die onbetrouwbare hernieuwbare energie is een doorn in het oog van elke rechtgeaarde vrije markt verdediger. Het maakt het syteem duur, onbetrouwbaar en onbetaalbaar. Dat alles met het geld van de belastingbetalers, vrijwel uitsluitend in het Westen dan nog. China, Rusland en de rest van de wereld doen gewoon niet mee.

Dure werknemers waarvan je nooit weet wanneer ze komen opdagen. Hernieuwbare energie = onbetrouwbare energie

Stel u een bedrijf voor met zeer efficiënte en zeer productieve werkkrachten. Dan is daar plots een initiatief om om “hernieuwbare” krachten te laten werken in dat bedrijf. De belofte is dat die het eeuwige leven hebben. Ze zijn echter enorm duur en je weet nooit wanneer ze komen werken. Zo werken windmolens en zonnepanelen.

Zonder opslag is het vrijwel onmogelijk om van zon en wind een rendabele energieoplossing te maken. Het opslagsysteem zou extreem goedkoop en compact moeten zijn. De productie eenvoudig met weinig grondstoffen. Zoiets bestaat gewoon niet en zal in de nabije toekomst ook niet voorhanden zijn. Elke hernieuwbare installatie heeft back-up nodig en dus zullen zon en wind de parasiet blijven die een gastheer nodig hebben om te kunnen overleven.

Feiten zijn koppig en nee ik ben geen klimaatontkenner.