De verkiezing van Donald Trump, die in zijn campagne de menselijke broeikashypothese AGW (‘Anthropogenic Global Warming’) een hoax heeft genoemd, heeft tot handenwringende reacties geleid bij hen die geloven in die verschrikkelijke opwarming van de aarde (beter: de atmosfeer), die overigens maar steeds niet wil komen. Het is bizar dat zij zich zorgen maken over een opwarming van 0,8 graden Celsius in 150 jaar, maar niet over een afkoeling van o,65 graden Celsius (!) over de afgelopen paar maanden. Hoe groot was hun opluchting toen Donald Trump onlangs verklaarde dat hij een ‘open mind’ had ten aanzien van klimaatverandering.

Verschillende media rapporteerden dat dit een keerpunt zou kunnen betekenen in zijn opvattingen over deze materie.

Het is het zoveelste voorbeeld van het feit dat zijn geen flauw benul hebben van wat er speelt op dit terrein en met hun berichtgeving hun lezerspubliek op het verkeerde been zetten. Voor een juiste beoordeling van zijn uitspraken ligt de analyse van een uitgesproken apostel van het broeikasevangelie, Joe Romm, m.i. dichter bij de waarheid, althans wat de interpretatie van Trump’s woorden betreft. De rest is de gebruikelijke klimaatpropaganda met de daarbij behorende denigrerende opmerkingen zijn opponenten. Niettemin: ‘Bien étonné de se trouver ensemble.’ Maar dat terzijde.

Onder de titel, ‘Trump fools the New York Times on climate change’, schreef Joe Romm onder meer:

Memo to media: Ignore what Trump says, focus on what he does and who he appoints.

Donald Trump spouted incoherent anti-scientific nonsense on climate change at length with New York Times reporters and editors Tuesday — and they totally fell for it.

‘Incoherent anti-scientific nonsense’? Waar is het bewijs van AGW?

Ignoring most of what he actually said, the Times ran a story, “Trump, in Interview, Moderates Views but Defies Conventions,” which opens, “President-elect Donald J. Trump on Tuesday tempered some of his most extreme campaign promises … pledging to have an open mind about climate change.” …

Why does the Times say Trump has an “open mind” on climate? Because Trump said he has an “open mind” on climate. In fact, he said it six times in the span of a few minutes.

Pay no attention to the hardcore climate denier that Trump named his chief White House strategist, the hardcore climate denier Trump put in charge of the EPA transition (and who is on the shortlist to run the EPA), the climate action opponent Trump named as his Chief of Staff, the fossil fuel executives and lobbyists overseeing his transition for the departments of Energy and Interior, and the conservative Supreme Court judge he can name who would be the fifth vote to block the EPA’s modest domestic climate plan. …

And, whatever you do, pay no attention to what else Trump said in that interview (transcript here). Here he is on climate science ….

Dan volgt een deel uit het interview.

You may have noticed a pattern whereby Trump quotes (or mangles) a climate science denial talking point and then says, “I have an open mind.” It’s almost like somebody told him to keep repeating that reassuring mantra whenever he dove into denial talking points too much, like when he said: “Sometimes I’ll say I’m actually an environmentalist and people will smile in some cases, and other people that know me understand that’s true. Open mind.”

This is a brilliant rhetorical trick. Trump keeps repeating “open mind” not because he has one, but because that’s what he wants his listeners to come away with — no wonder some have called his tricks hypnosis or even Trumpnosis.

Now let’s go back to the part that excited so many:

FRIEDMAN: But are you going to take America out of the world’s lead of confronting climate change?

TRUMP: I’m looking at it very closely, Tom. I’ll tell you what. I have an open mind to it. We’re going to look very carefully. It’s one issue that’s interesting because there are few things where there’s more division than climate change.

Do you really think Trump has an open mind on Paris — or is he just using that phrase for effect? Again, notice how he immediately goes from “open mind” to a completely false talking point: There are few things where there’s less division among scientists than climate change.

Scientists and journalists who actually read the interview themselves came away with a very different view than the Times:

See also the Washington Post’s analysis, “Trump’s new interview with the New York Times isn’t reassuring. It’s deeply alarming.” Or Peter Sinclair’s “Trump’s Climate Head Fake.”

Even hardcore climate denier Steven Milloy tweeted, “If you read the entire Trump-NYTimes interview, you’ll see claims of a Trump shift on climate are #FakeNews.”

When the deniers agree with the scientists on something, it must be a pretty sure thing. Open mind.

Aldus Joe Romm.

Lees verder hier.

Joe Romm strooit weer kwistig rond met de kwalificatie ‘deniers’ – onzinnig en kwetsend vanwege de holocaustconnotatie. Voorts suggereert hij dat protagonisten van de AGW-hypothese de wetenschappers zijn en de klimaatsceptici niet. Wederom onzinnig! Maar wat de opvattingen van Trump betreft zit hij n.m.m. wel goed.

Dat is pech voor de AGW-protagonisten en een opluchting voor de klimaatsceptici.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.