Nero graaft ook mesheften op

Overbodige mensen met een onterecht zelfbeeld als ‘goed mens’ lanceerden hun ‘mooiste natuurgebied’-verkiezing. We weten nu, wat generaties badgasten van de Waddeneilanden, vissers, pierenstekers, Wadvaarders en alle traditionele gebruikers al generaties wisten. Omdat het overtal marketingpersoneel en ‘biodiverversiblabla’-ambtenarij zichzelf graag aan het werk houdt.

Mensenvlees dat het waanidee koestert dat hun aanwezigheid op deze planeet waardevol is, in plaats van een verhulde uiting van Voltooid Leven. Gestorven zijn voor je dood, door de mens in jezelf geruisloos te elimineren. Nou jongens. Fijn, dat jullie je onnut met zoveel miljoenen euro’s weer demonstreerden..

Wat mij betreft komt er een speciale politiebrigade die bij Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds, Vogelbescherming Nederland en vooral ook bij RVO en de ‘Directie Biodiversiteit’ binnenvalt met dikke mitrailleurs. Om wild om zich heen maaiend via een kogelregen van rechtvaardigheid dit zootje parasieten naar de andere wereld te helpen.

Iedereen die het woord ‘duurzaamheid’ nog eenmaal bezigt?  De kop er af. Ik ben er klaar mee.

Het personeel is er al, geknipt voor de job. Teruggekeerde Syrie-gangsters, die toch al als dank Bed Bad en Brood krijgen van de Staat voor ze ‘reintegreren’. Kunnen ze er iets nuttigs voor terug doen met de opgedane vaardigheden. Wie aan komt wandelen met ‘de biodiversiteit’ of zijn variant op de Klimaat-Jihad?

Chop.

Met zo’n praktijkstage op de rokende puinhopen die de Navo achterliet, hebben ze voldoende ‘skills’. Zo krijg je een reintegratie- traject op een manier die ons ook iets oplevert, de maatschappij ontdoen van kosmopolitisch parasitisme met haar incrementele vernietiging van (bestedings)vrijheden en lastenverzwaring. En de uitholling van alles dat van waarde is.

Die zelfde clubs die de verkiezingen leiden, die gaan gewoon akkoord met 86 giga-windturbines pal tegen dat Wad (windpark Fryslan) die de gehele skyline voor de komende 20 jaar domineren met rode knipperlichten. Het corrupte ambtenarentuig van RVO subsidieert dat zelfs.

rz16-waddensoap-34

Diepe Zucht!

Hoe groot is de mens hier....en is naast dynamiek niet vooral weidsheid een kernpunt?

Ja, via dit baldadige proza kanaliseren wij even onze Thanatos, de doodsdrift en drang tot destructie die volgens Sigmund Freud in ieder mens zou zitten. Naast de libido, al lijkt die libido van creatieve energie bij mensen vooral te zegevieren bij het bedenken van kwaad: elkaar oplichten, bedriegen, ter zelfverrijking en verkrachting van alles dat van waarde is en daarom weerloos. In tijden van oorlog gaat innovatie het hardst en voor destructie is het meeste budget.

Zonder God, of Zijn Seculiere Interpretatie- ontzag voor de heiligheid van Het Leven in haar diepste waarachtigheid- is er geen moraal, zo kun je in de Gebroeders Karamazov van Dostojewski al ter overpeinzing lezen. In een Godloze maatschappij is er ook geen principiële reden om in de eerste alinea geschetste operatie af te keuren, waar wij met onze F16s toch al vele Untermenschen in het Midden Oosten tot bloedpap bombarderen. Collateral Damage. Precisiebommen. PR-flauwekul om massamoord te verbloemen.

Zonder enige morele verontwaardiging sinds de ‘politieke steun’ aan de genocide in Irak, als vazalstaat van ’s werelds meest oorlogzuchtige natie die moslimterroristen sponsort als vliegende brigades van eigen buitenlandpolitiek. Tot het Frankenstein-monsters worden die weer bestreden moeten worden, daarbij de wereld in chaos onderdompelend.

Ja, en beschuldig mij dan bij bovenstaande voorstel van amoreel gedrag….Fatsoen. Laat me lachen.

rz16-waddensoap-35

Een crimineel ben je pas wanneer je wordt opgepakt. Tot die tijd ben je ‘duurzaam ondernemer’, heet je Ed Nijpels of je bent gewoon ambtenaar bij de grootste roversbende van dit land, die overheidsgeweld inzet ter afpersing van onderdanen, en het uithollen van onze natuur onder geroep van ‘klimaat’ en ‘duurzaam’: Rijksdienst voor Onderwerping van Nederland (RVO). In onze post-postmoderne leugencultuur is waarheid wat de partij vraagt, en er is 1 waarde die overal bovenaan staat.

Geld.

Daarbij zijn wij niet alleen slachtoffer, maar ook dader als deel van deze Matrix. Om de toenemende lastenverzwaring door onze gecorrumpeerde corporatistische overheid het hoofd te bieden. Meer geld. Meer exploitatie van mens en natuur, en nu ook natuurexploitatie door de clubs die roepen dat zij haar ‘beschermen’.

Je kunt je wel afvragen: is dat iets waarvoor ik mijn bed uit kom? Zie ook dit gelul van zo’n andere marketingclub over Knekelveld Oostvaardersplassen, een via marketing overgewaardeerd weiland met Nazi-koeien en Poolse boerderijpaardjes.14705830_1874905286066299_3776077652739177557_n

En er zijn nog steeds humane lichtpuntjes.
En dan ter afsluiting een positieve noot: de Waddenzee heeft al deze nepmensen niet nodig. Kijk hoe zij zichzelf redt, hoe zij uit zichzelf ontstond tijdens de vloeden van de Middeleeuwse Warme periode. Hoe de Waddenvereniging met vissers in de jaren ’60 inpoldering voorkwam, maar verzuimde zichzelf vervolgens op te heffen. De Waddenzee is een gebied met traditionele gebruikers en generaties eigen bewoners, die zonder deze marketingflauwekul prima verder kunnen.

De Waddenzee in oktober, 10 procent van mijn reden om in Friesland te blijven

De Waddenzee in oktober, 10 procent van mijn reden om in Friesland te blijven


Nog steeds zijn er ook in de natuurbescherming laatste Mohikanen, die moedig stand houden in een zee van gelul en geldzucht. Lees deze passage van de laatste natuuronderzoeker in het bos, Rob Bijlsma, die ook mijn rapport Sjoemelnatuur nalas over de wetenschappelijke corruptie van het Planbureau voor de Leefomgeving. De laatste aflevering van De Takkeling van de Werkgroep Roofvogels is weer binnen, een bundeltje liefdewerk dat ik dan ook de Takketering noem:

“Natuurbescherming is een industrie geworden. Dat valt af te lezen aan het taalgebruik: reactief en proactief, framing, biodiversiteit, doelsoort, implementatie, holistisch: plak dat brabbeltaaltje in willekeurig welke volgorde aan elkaar, en zie daar: een lid van het uitdijende leger van pratende hoofden dat media en wetenschap bezoedelt, de rondvliegende euro’s, de uitdijende aantallen auteurs bij het zoveelste loze artikel. In dit geval bladiebla over roofvogels in Spanje, waar de dames en heren ‘nieuwe instrumenten’ ontwikkelen, aan ‘scenario’s bouwen, ‘mentale modellen’ in het leven roepen, en ‘optimalisatie-analyses’ willen zien, en dat allemaal gevat in eindeloze prietpraat. Diepe zucht”

Dit is mijn kerk

Dit is mijn kerk

Media zijn medium voor flauwekul
Toch steeds, wanneer je toch al lage dunk van de groepsmens nieuwe dieptepunten bereikt, dan zijn er altijd mensen die anders willen, kunnen en doen. Die je inspireren, verder zijn op terreinen waar je hen nooit zal evenaren. Bijlsma is een goeroe, maar zo zijn er vele mentoren, mensen die op enkele terreinen des levens verder zijn en die daar een weg wijzen, of gewoon een goed idee lanceren.

Ik ben net nog weer door een potentiële kandidaat op dat terrein benaderd met een zelfde verlangen. In ieder mens schuilt toch ook dat verlangen, naar rechtvaardigheid en heelheid, naar liefde en oprechtheid, dat stukje heilige grond dat je wilt verdedigen tegen de barbaren. Misschien is het ook wel gewoon massamedia: in de virtuele realiteit zegeviert per definitie de flauwekul. Voor echtheid moet je achter je scherm vandaan.

Tot die tijd ventileren we wat verbale agressie ter afwending van een winterdepressie, zonder enige bekommernis over wat dit met mijn publieke ‘imago’ zou doen. Fuck imago. Ik wil echtheid. God verlos ons van de Nep. Tot die tijd kunnen we trouwens ook gewoon lachen. Ik zag Lubach op Zondag over de Oostvaardersplassen. Zo kun je jezelf ook afreageren. Er zijn kortom steeds weer mensen die door de OH heen prikken, en dat geeft dan toch weer hoop.
https://www.youtube.com/watch?v=9VuLM4LLJOg