De oplettende Simon Rozendaal van Elsevier schrijft hoe het KNMI onze warmste recordzomer ooit wegsjoemelt, die van 1947. Door een ‘homogenisatie’ van meetgegevens duwen ze de gemiddelde zomertemperatuur 0,7 graden omlaag, omdat ze plots vinden dat hun collega’s toen niet goed konden meten. Terwijl men toen vele malen meer integer omsprong met wetenschap dan in het gecorporatiseerde NL van nu. Waar het KNMI volledig gebonden is aan wat de ambtenarij van ministeries Economische Zaken en Asfalt en Windmolens (I&M) toestaan.

We gaan hier Amerika achterna, waar men de veel warmere jaren ’30 (Dust Bowl) plots met mysterieuze homogenisaties wegmoffelt, om het heden warmer te doen lijken. (zie lezing hierboven) Zoals Rozendaal schrijft in Creatief Cijferen:

Tot voor kort stond 1947 op 1 in de toptien van warme vaderlandse zomers. Die zomer was in elk opzicht ongekend: een gemiddelde temperatuur van 18,7 graden, het hoogste warmte getal (221,3), de meeste hittegolven (4) en het grootste aantal tropische dagen (16)

En nadat men aan het ‘homogeniseren’ van onwelgevallige data slaat volgens het KNMI-motto ‘waarheid is wat Sharon Dijksma vraagt’ is het een mirakel: plots zit recordzomer 1947 van het pre-broeikastijdperk niet meer ongenaakbaar op 1, maar op een laffe zesde plek. Nu staat 2003 op 1 en dat past precies in het verhaal dat KNMI moet verkopen van Baassie. Anders geen geld meer.

En vervolgens kan de wetenschappelijke corrupte KNMI-directie weer doen waarvoor de overheid ze betaalt: het publiek opwarmen voor lastenverzwaringen uit naam van ‘het klimaat’ door onze CO2-schulden. Er zijn overigens bij het KNMI vele ouderwetse wetenschappers die gewoon wetenschap bedrijven, maar het is de leiding die corrupt is, ontslagen moet worden danwel met pek en veren over straat gejaagd.

We hebben nu dus na Sjoemelnatuur ook Sjoemeltemperatuur.

Metingen en gerapporteerde temperatuur na 'homogenisatie' in VS

Metingen en gerapporteerde temperatuur na ‘homogenisatie’ in VS

Sjoemeltemperatuur- Sjoemelnatuur
Wat het KNMI ook aanrotzooit met temperatuurgegevens om maar een politiek gewenst verhaal te verkopen met die leugenachtige directeur Gerard van der Steenhoven van ze, die zomer van 1947 blijft nog steeds de warmste zomer. Helaas is dit schering en inslag bij gecorrumpeerde overheidsgefinancierde instituten. Ik liet al zien hoe het Planbureau voor de Leefomgeving de data rond biodiversiteit manipuleert voor een door beleidsmakers gewenst beeld in Sjoemelnatuur.

Data manipuleren voor ambtenaren is normaal bij overheidsinstituten. Het Planbureau voor de Leefomgeving deed het bij de natuur

Data manipuleren voor een politiek gewenst beeld komt vaker voor bij overheidsinstituten. Het Planbureau voor de Leefomgeving deed het bij de natuur

Nu liet ik ook zien hoe Rijkswaterstaat kan rotzooien met ecologie en wetenschap rond Natura 2000, omdat ze het beheerplan van het gebied mogen schrijven waar ze zelf een ecologisch negatieve invloed op hebben. En in de Verenigde Staten is het al niet anders bij temperatuurdata: daar manipuleert men de warme jaren ’30 zo, dat het lijkt alsof de afgelopen decennia warmer waren. Zie de lezing van Steven Goddard hierboven.

Al bijna 20 jaar geen opwarming in De Bilt

Al bijna 20 jaar geen opwarming in De Bilt

Ondertussen is in De Bilt overigens al 20 jaar geen statistisch significante opwarming gemeten. Kijken wat het KNMI daar mee doet. Even aan de data in de jaren ’80 trekken, die wat omlaag. En die van deze jaren even een duwtje omhoog geven. Dan is Sharon Dijksma en de Bilderberg-group/Council on Foreign Relations, kortom de echte bazen van Angelsaksische vazalstaat NL ook weer content.

...meer adjustments, om pre-broeikasjaren uit te gummen, hier in de VS

…meer adjustments, om pre-broeikasjaren uit te gummen, hier in de VS

Dijksma was afgelopen jaar in Dresden genodigde bij Bilderberg met premierkandidaat Aboutaleb, die straks in massamedia plots uit de hoge hoed komt als verzoener en verlosser. Read my lips. Krijg ik ongelijk, dan relativeert dat meteen ook weer al te hoogdravende verdenkingen. Maar we zagen eerder hoe massamedia Cohen op een schild hesen (Het Parool: Job de Verlosser en andere beschamende wan-journalistiek), en we zien dagelijks hoe ze ons voor de gek houden met boodschappen die enkel een kleine leugenachtige elite dienen.