Hubris

hubris-2

Hubris; The troubling science, economics and politics of climate change. Dit boek van de hand van Michael Hart, een pil van 570 pagina’s en in kleine druk, kan als welkom en aan te raden naslagwerk gezien worden over de laatste stand van zaken op het gebied van de wetenschap, economie, politiek en moraliteit betreffende de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming).

Het boek werpt onder meer een ontluisterend licht op het wetenschappelijk bedrog (o.a. hockeystick en Climategate East Anglia), de tekortkomingen van het Stern-rapport en de anti humane sociaal-democratische politieke manipulatie die het klimaatdebat van begin af aan bepaalden. De conclusie is dat klimaat er niets toe doet in de ogen van de belanghebbenden zoals de milieubeweging en het Eco Industrieel Complex, wel de vestiging van een wereldwijde sociaal-democratische ideologie met de AGW-hypothese als instrument en verdienmodel voor Al Gore en het Eco Industrieel Complex.

De auteur schetst de sociaal-democratische invloed door de postkoloniale anti westerse ontwikkelingslanden die tot de VN toetraden in 1948, die rond de jaren 70 jaren samenviel met dezelfde sociaal-democratische ideologie van o.a. Maurice Strong die ook door de opkomende milieubeweging werd beleden. De auteur analyseert hoe 40 jaar geleden deze belangen bovendien samenvielen met de ontluikende anti humane beweging met de mens als vijand van het ecosysteem, zeg maar een antropofobische ideologie analoog aan xenofobie.

In die jaren daalde de eco-erfzonde als een nieuwe religie op ons neer en slaagde de milieubeweging er tot op heden in om onze vreugde over de naoorlogse welvaart, gezondheid, levensverwachting en geluk en dat van onze kinderen te vergallen door een pessimisme dat kant noch wal raakte.

hubrisDe auteur gaat in op deze, in zijn ogen laakbare, gang van zaken die naar zijn mening ook voortvloeit uit onverwerkte teleurstelling over het falen van het marxisme en de thans haperende sociaal-democratische ideologie. Des te heviger immers klinkt het streven naar een utopisch sociaal-democratische wereldheerschappij door in de steeds verder buiten de realiteit rakende aanbevelingen van het VN-klimaatpanel (IPCC) die met verantwoorde statistiek niets meer uitstaande hebben.

De auteur schetst een intrigerend beeld van het door toeval convergeren van (financiële) belangen en ideologieën, zoals hierboven al gedeeltelijk geschetst, alsmede de hoax van het klimaatalarmisme waardoor het mogelijk werd, mede via het IPCC, een sociaal-democratische knoet te creëren die op geen enkele wetenschappelijke basis is gestoeld (zie o.a. het regelgevende EPA dat wel erg gênant door het ijs zakt). Dit pseudowetenschappelijke systeem wordt in leven gehouden door enerzijds publicatiedrang, subsidiedruk en de mediabelangen, anderzijds door leugens, bluf en het rondbazuinen van lysenkoïstisch aandoende onzin over klimaat. Urgenda, Greenpeace, Wereld Natuurfonds en Milieudefensie zijn wat Nederland betreft de exponenten van deze misvatting.

De auteur belicht, zo niet fileert, de moreel superieure zelfgenoegzaamheid waarin de groene gelovigen zich in pseudowetenschappelijke illusies wentelen. Hij legt ook de beschamende kloof bloot tussen de blufferige retoriek van groen en de wetenschappelijke werkelijkheid. Precies als de kloof tussen onze democratie en lobbycratie.

Wij hebben onze eigen voorbeelden in de vorm van de utopische plannen van Urgenda, Greenpeace, Milieudefensie c.s.. Zij hebben geen boodschap aan gedegen wetenschappelijk arbeid en zijn dus om deze reden per definitie niet serieus te nemen. Het is dan ook dat bijvoorbeeld de ANWB en Greenpeace ons nationaal energiebeleid kunnen bepalen via het Nationale Energieakkoord. Wie er een moment bij stilstaat, beseft de groene psychose die deze maatschappij in zijn greep houdt. Het zegt ook veel over Minister Kamp die kennelijk elke greep op deze materie is kwijtgeraakt en geen idee heeft hoe hij door zijn ambtenaren en het ECN bij de neus wordt genomen.

Energie is de achilleshiel van elke beschaving en dient daarom met uiterste zorgvuldigheid behandeld te worden, maar dit besef is dus ver te zoeken bij het gros van onze volksvertegenwoordigers. Dat het zo ver kon komen is ook het gevolg van zelfingenomen superioriteit in combinatie met bluf, onwetendheid, lafheid, demonisering en koeioneren van andersdenkenden, de vruchten van groepsdenken en morele verontwaardiging. Dit kun je lang volhouden, maar onvermijdelijk zullen de pseudowetenschappers het afleggen tegen de feiten. Dat feiten er uiteindelijk toe doen, bevestigt ook deze auteur in een lezenswaardige analyse.

Hij wijdt tot slot, en niet voor niets, een hoofdstuk aan immoraliteit: immorality pretending to virtue. Dit hoofdstuk opent met de woorden van C.S. Lewis:

Of all tyrannies, a tyranny sincerely exercised for the good of its victims may be the most oppressive. It may be better to live under robber barons than under omnipotent moral busybodies. The robber baron’s cruelty may sometimes sleep, his cupidity may at some point be satiated, but those who torment us for our own good will torment us without end for they do so with the approval of their own conscience.

Dit lijken mij treffende woorden, omdat het ondertussen wel genoeg is geweest met al die bangmakerij voor catastrofale opwarming en gefantaseerde rampen die niet boven de gokkans uitkomen en bovendien 40 jaar zijn uitgebleven. Paranormaal geneuzel van het niveau Jomanda zou ik het noemen. Er is dan ook geen reden om Urgenda, Greenpeace, Milieudefensie etc. serieuzer te nemen dan Jomanda. Dat het NOS-journaal dag in dag uit dit soort onzin wel serieus neemt, getuigt van minachting voor democratie en de burger en bevestigt bevoordeling van de sociaal-democratische ideologie, hetgeen de onbetrouwbaarheid van het NOS-journaal bevestigt. Erdogan als poldermodel in de gedaante van het NOS-journaal? Het lijkt er wel op.

Het wordt dan ook hoog tijd dat er een einde wordt gemaakt aan de AGW-hoax. De geschiedenis kent talloze van dergelijke hoaxen. Zo kennen we de heksenvervolging, de Piltdown-mens, UFO’s, Yeti, Loch Ness, zure regen, superfood en ga zo maar door. Catastrofale opwarming onderscheidt zich niet van deze onzin.

Het masker valt bij hen die de democratie opeisen, maar onze maatschappij hebben laten verworden tot een lobbycratie en dachten de burger te indoctrineren met die klimaatverdwazing. Dit valt tegen en wat in de VS plaatsvindt, zal zich ook in Europa afspelen. De morele banaliteit van het op voorhand demoniseren van deze ontwikkeling waar GroenLinks en D66 sterk in zijn, getuigt van niet meer dan onmacht, gebrek aan zelfreflectie en onvoldoende intellectueel vermogen.

Sociaal-democratie is allerminst een superieure ideologie, maar toont zich thans van haar meest benepen kant. Iedereen heeft recht op een eigen mening, maar niet op eigen feiten. Zo lang bepaalde politici dit niet inzien, en zo lang dezen het vertikken om het vereiste rekenwerk te doen, kan men verwachten o.a. Van Tongeren van GroenLinks op het Noordwijkse strand de meest ridicule onzin te horen uitkramen, evenals Jan Vos van de PvdA. Men kan echter niet eeuwig een heel volk een rad voor ogen draaien.

Het geweld van de sociaal-democraten in de VS is kenmerkend voor hun arrogantie. Sociaal-democraten menen het monopolie op geweld te hebben vanuit de zichzelf aangemeten morele superioriteit. Dit kennen we ook van RaRa, Rote Armee Fraction etc. Dezelfde banaliteit geldt voor de klimaat-hoax. Ik kan mij niet herinneren dat van republikeinse zijde geweld werd gebruikt na de verkiezing van Obama. Het wordt kortom tijd dat de sociaal-democraten en de gelovigen in de AGW-hypothese eens leren dat hun mening niet dezelfde is als de feiten. Het zijn de feiten immers die het pleit beslechten. Zo is het altijd in de historie gegaan. Dit heet wetenschappelijke vooruitgang.

Concluderend stel ik vast dat dit boek een welkom ontnuchterend beeld schept van alles wat zich rond de mythe van de AGW-hypothese afspeelt. Alles is mythe, behalve de vaststelling dat het een mythe is. Een aanrader dus.

 

 

 

Door | 2017-10-07T19:47:08+00:00 12 november 2016|25 Reacties

25 Reacties

 1. David 12 november 2016 om 14:11- Antwoorden

  Mooi stuk meneer Hetzler.
  Wetenschap (en feiten) zijn ook maar meningen volgens het post-modernisme.
  Het is Al Gore geweest die bureaucraten hun walhalla op een presenteerblaadje heeft aangeboden: schuiven met onbeperkte hoeveelheden belastinggeld zonder noodzaak tot verantwoording want het doel (redding van de planeet) is immers heilig.

 2. Cornelis van den Berg 12 november 2016 om 14:26- Antwoorden

  Het gaat nog lang duren. De industrie in de VS ziet de bui al hangen en gaat zich verzetten. Ze dachten de buit al binnen te hebben. Valt dat vies tegen. Moeten ze weer iets anders verzinnen om aan te verdienen. In Nederland zie en spreek ik zogenaamde academici (mensen met een titel die nooit geleerd hebben te denken) die mij niet goed kennend vragen hun verontwaardiging over Trump te beamen en hun vrees te delen dat als Trump zijn zin krijgt wij of in ieder geval onze nazaten door CO2 de verwoestijning in zullen worden gedreven en in de hitte daarvan uitgedroogd zullen sterven.
  Ik reageer steeds met de opmerking dat veel vrouwen op deze pussy grabber hebben gestemd. Toen de rel hierover begon en groteske proporties kreeg door het moralistisch/feministisch tuig vertrouwde een vrouw die wel van heet houdt mij toe dat als de vrouwen in de VS die prettige herinneringen hebben aan die keren dat zij slachtoffer werden van een pussy grabber allemaal op hem stemmen hij de verkiezingen gaat winnen. Als wij al die vrouwen nu eens zouden mobiliseren tegen de klimaatwaanzin … dan kan climategate over niet al te lange tijd zijn poorten sluiten.

 3. Turris 12 november 2016 om 17:00- Antwoorden

  Je kan nu al spreken in de VS over georganiseerde linkse agitatie, acties en protesten tegen Trump. Een kleine harde kern van rijke undercover anarchisten stuurt dit aan, daarachter aan lopen de trieste emotionele gevallen die blindelings mee marcheren met de opstokers; http://www.washingtontimes.com/news/2016/jun/6/tammy-bruce-anti-trump-rallies-funded-by-the-left/

 4. Gerard d'Olivat 12 november 2016 om 22:21- Antwoorden

  Geachte heer Hetzler uw verdient met uw tekst zonder enige twijfel de ‘man van la Mancha’ prijs 2016. Gelukkig hoeven we dat dikke boek niet te lezen.
  Trump heeft het kort samengevat “Klimaat verandering is een bedenksel van de Chinezen die er economisch een slaatje uit denken te slaan.” Tja om ons dan nog druk te manken over mevrouw Urgenda lijkt me nutteloos. Gelukkig hebben de Chinezen juist vandaag hun verwachtingen mbt hun solar energie bijgesteld naar beneden.
  De bodem van hun inspanning is nu gesteld op 110 GW voor 2020. Het vervelende van de Chinezen is dat ze hun eigen doelen telkens maar weer naar boven bijstellen, dus het zal wel wat meer worden.
  Wat betreft hun wind energieplannen zijn ze van plan om tegen 2030 een kwart van hun totale energie verbruik op te wekken dmv windturbines. Tja we moeten onze pijlen ook op deze site dus maar wat meer op China richten, die begrijpen kennelijk nog niet helemaal dat ze ‘de klos’ zijn nu Trump zijn ‘rusty belt ‘ weer nieuw leven in gaat blazen. Arme Chinezen…..

  • David 13 november 2016 om 10:04- Antwoorden

   China haalt zijn energie uit kolen.
   De groene gelovigen halen China graag aan en inderdaad: in absolute aantallen lijkt het allemaal heel wat. Maar relatief is het te verwaarlozen.
   Momenteel staan de kranten vol analyses hoe in Godsnaam de verkiezing van Trump door de media zo sterk gemist kon worden. Conclusie is dat in het politiek correcte landschap iedereen met een groot bord voor zijn kop loopt. Maar dat constateren we hier al jaren als het om Hobbitstee achtige technologie als zon en wind gaat. Dus nogmaals en nogmaals: er is geen energietransitie, hier niet en in Duitsland niet en nergens. Energietransitie = voorraadtransitie. Een berg kolen, vat olie of staaf uranium is brandstof. Wind en zon zijn dat niet. Die “nieuwe” energie voorraden zijn nergens te bespeuren. 110GW windpower? Als het niet waait (in 66% van de tijd) dan is het gewoon nul.

 5. Pieter 13 november 2016 om 16:14- Antwoorden

  Mee eens,
  Natuurkunde is een hoax.
  Ik denk dat de republikeinen in het witte huis er vanzelf achter komen dat opwarming van het mondiale klimaat een realiteit is.
  Maar komen ze wel met betere oplossingen, dat dan weer wel.

 6. Pieter 13 november 2016 om 17:07- Antwoorden

  Andre,
  Waarom zou ik jouw betoog hoger moeten aanslaan, dan de wetenschappelijke consensus in de rapporten van het ipcc?

  • Andre Bijkerk 13 november 2016 om 18:54- Antwoorden

   Beste Pieter, ik heb even de tijd genomen, benodigd voor het bereiden van het diner, om het kortst mogelijke antwoord daarop te geven.

   Laten we ons focussen op de tweede blog: “De feedback is negatief”. Mijn betoog aldaar is een gedebiliseerde uitleg van de peer-reviewed studies van Olavi Kärner en anderen zoals in de referenties aldaar is aangegeven en die hier kunnen worden gedownload: http://www.aai.ee/~olavi/

   Dit druist dus lijnrecht in tegen de visies van het IPCC. Temeer daar het hier peer reviewed materiaal betreft dat reeds geruime tijd (ie 2003) beschikbaar is, mag men van het IPCC verwachten dat men hier nota van heeft genomen en e.e.a. aantoonbaar heeft kunnen weerspreken.

   Hoe valt dat te controleren? Door de naam “Karner” te zoeken in de site IPCC.com, laat mij dat doen: https://www.google.nl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=karner%20site%3Aipcc.ch

   De zeven resultaten die dit oplevert, hebben niets met de weerleggende Hurst-exponent studies van Olavi Kärner van doen.

   Ik vraag me af hoe de conclusie anders kan zijn dan dat het IPCC Kärner volledig heeft genegeerd en hoe je anders zou kunnen concluderen dat het IPCC wel erg selectief aan het winkelen moet zijn geweest.

   Maar daar kunnen we nog heel veel meer over kwijt. Één zwarte zwaan moet echter voldoende zijn om de hypothese dat alle zwanen wit zijn te weerleggen.

 7. Rypke 13 november 2016 om 17:57- Antwoorden

  ‘het zijn de feiten die het pleit beslechten’, wat een ontzettende onzin/wensgedachte die volledig los staat van de feiten. Feiten spelen zelden een rol bij menselijke sociale groepsbeslissingen, gevoel wel en Hetzler kan zich ook niet bij ‘de feiten’ houden tav AGW, waar dergelijke stelligheid absoluut niet past, en schrijft zijn stuk vanuit de wensgedachte dat het ‘de feiten zouden moeten zijn’, een verlangen, een hoop

  Verder vind ik de ‘discussie’ hier weer van een niveau dat niet meer bij Climategate.nl past, de Jan van der Heijdens en Vrugginks versus de CG-patriotten die zich op elkaar afreageren, zonder dat je een millimeter vooruit komt

  Als een stel kinderen

  • Gerard d'Olivat 13 november 2016 om 21:41- Antwoorden

   Beste Rypke, wat is nou vooruitgang? binnen de kaders van een bericht over ‘Hybris’. Hoogmoed is een van de zeven hoofdzondes en zoals jij ook weet komt ‘hoogmoed’ voor! de val. dat betekent dus dat volgens de opsteller er een lijn zou zijn van van alle gefrusteerden ter aarde die via allelerlei bewegingen uiteindelijk terechtkomen bij de lobbyisten van ‘klimaatverdwazing’ Quoot Hetzler. Zoala ik al zei hij verdient de ‘la Manchaprijs 2016′

   Nou zitten er alleen al in Brussel tienduizenden lobbyisten/juristen/fiscalisten die allerlei belangrijke zaken daar doen voor wie de macht heeft .
   En ja wat jij en anderen mij ook willen doen geloven…lullige organisaties als Hivos en GP hahaha….laat me niet lachen.
   Denk jij beste Rypke nou echt dat die kleuterlobbyisten mijn en jouw toekomst gaan bepalen. Laat staan dat sexy???mensje van Urgenda in haar boerderijtje ergens in Limburg.
   V
   ooruitgang in elke diskussie is als je nagaat wie echt! de macht heeft in deze wereld…en helaas Rypke dat zijn heel andere mensen dan diegene waar jij dagelijks je pijlen op richt. Maar ga rustig door. Er zijn dagen waarop geldt “you made my day”. Ik vind trouwens als filmmaker dat je erg mooie foto’s maakt.
   Ik kijk uit naar al je berichten…

   Ik kijk er met bewondering naar.

 8. Hetzler 13 november 2016 om 18:55- Antwoorden

  Leuke contradictie: ‘het zijn de feiten die het pleit beslechten’, wat een ontzettende onzin/wensgedachte die volledig los staat van de feiten. Feiten spelen zelden een rol bij menselijke sociale groepsbeslissingen’
  Feiten die los staan van de feiten. Heel apart.
  Galileo kreeg gelijk door feiten en ga zo maar door. Groepsdenken kan, soms lang, een hoax, misvatting of waandenkbeeld in stand houden, maar verliest het altijd tegen de feiten. Anders bevond de stand der wetenschap zich nog op het niveau van de vuistbijl.

 9. Bert Pijnse van der Aa 13 november 2016 om 20:03- Antwoorden

  Ik vind dat u wel gelijk heeft @ hr Hetzler ! Ik heb het woord Hubris even opgezocht :in het Grieks het woord voor hoogmoed . Ik vind ook de bijgaande plaat erg mooi. Zoals de kunstenaar van toen zijn perceptie van de werkelijkheid weergaf. Ik schat het gedateerd uit de tijd van Galileo. Ik stel me die tijd altijd voor als een waanzinnig interessante periode in de menselijke geschiedenis. Een fascinerende tijd , toen wetenschappers uitvindingen deden, die de basis waren voor ons moderne leven en toch met de beperkte middelen om met elkaar te communiceren. ( daarover wil ik een boek schrijven ) Voorzover ik het kan bekijken zijn , na de uitvinding van de stoommachine, alleen nog de transistor ( 1948 ) het DNA (1953) en de de laser als uitvindingen op te tekenen : de rest is Hubris of zo men wil ‘ humbug ‘ . Op mijn site heb ik een overzicht gemaakt van uitvindingen die bepalend waren voor de tijd waarin we nu leven en daaruit is goed te zien dat er, na de uitvinding van de verbrandingsmotor en het elektrisch licht , er weinig opzienbarende uitvindingen meer waren . Het Haber Bosch procédé en Borlaug zorgden ervoor dat er voedsel genoeg was voor de uitdijende wereldbevolking. De uitvinding van de transistor en de ontdekking van het DNA, die pas een halve eeuw later kwamen, hebben de mensheid gebracht in de wereld waarin ze nu leeft : nog steeds die van Hubris weliswaar, maar dan, in mijn perceptie, een stuk minder mooi. Welke schilder maakt nog zulke schilderijen en welke componist muziek die altijd modern zal blijven. Voor de rest is het natuurlijk allemaal ‘ Humbug “., als je bedenkt dat de mens maar éen drijfveer heeft , net als alle ander diersoorten en dat is : voortplanten. :- )

  • Gerard d'Olivat 13 november 2016 om 20:31- Antwoorden

   Geachte heer Pijnse ik ben het erg eens met uw commentaar., zij het dat de voorkeur van de voortplanter toch vooral met enige masculiniteit dient te worden omgeven. Zo zag ik vandaag een afbeelding van de zonen van Trump die zoals u weet de’ echte’ klimaatscepticus is. En wat zie ik zijn kinderen jagen op poema’s en zitten op de rug van een opgezette leeuw ergens in een van die blinb bling huizen van onze Klimaatheld. Komt allemaal goed. Wellicht nog een van de laatste Oran Oetangs als opgezette ober. Het zijn namelijk primaten en die kun je prima opzetten met een dienblad met allerlei versnaperingen

   • Bert Pijnse van der Aa 13 november 2016 om 21:04- Antwoorden

    In die tijd ging ‘ communicatie’ , ik zet het express even tussen aanhalingstekens niet in real time , zoals nu gewend zijn : elektronen verplaatsen zich met de lichtsnelheid. ( wisten ze toen nog niet ). nee , men had op een af ander manier kennis gekregen van het werk van collega wetenschappers en communiceerde daarmee per brief. Ondanks die beperkingen was de communicatie toen een stuk effectiever dan nu, denk ik zo maar.
    Sorry Rypke. Wat een onzin allemaal hè !

    • Gerard d'Olivat 13 november 2016 om 21:29- Antwoorden

     Ha Bert….Rypke vindt alles best…zelfs opgezette orang oetangs uit Borneo die opgezet of niet ,drankjes uitserveren in de Trumppaleizen.
     Als het maar klimaatsceptische opgezette orang oetangs zijn.
     En ik heb met Trump afgesproken dat het klima-septische primaten zijn. En dat zijn zijn ze, ze zijn tegen de palmolieplantages want zij weten ook dat die ooit door Greenpeace bedacht zijn….
     Nou ja daarna zijn ze verdreven door al die landeigenaren en hun horigen die ook wel eens wqt wilden verdienen aan die mega contracten met opkomende economieen zoals India. Maar daar konden ze wel mee ‘leven’….nou ja opgezet dat wel in Trump’s palaces. naakt allemaal niks uit als er maar lekkere hapjes opstaan voor iedereen. Want zoals je weet Rypke is voor megaconsumptie what so ever! Daarom vind ik hem ook zo grappig.

    • David 13 november 2016 om 21:40- Antwoorden

     In koperdraad beweegt elektrische informatie zich met plm de halve lichtsnelheid, maar de elektronen bewegen nog geen mm per seconde. Dit even terzijde 🙂

 10. Hetzler 13 november 2016 om 22:46- Antwoorden

  Wat wil Rypke nu eigenlijk? Is CG een bron van feiten of pleiter van feitenloze complottheorieën?

Geef een reactie