Climate scientist Judith Curry believes that if climate scientists more readily would acknowledge the inherent uncertainties of the issue, skeptics would more likely accept the established central tenets of global warming

Het honderden miljardenverslindende klimaatbeleid is gebaseerd op klimaatwetenschap, zoals ‘geportretteerd’ in modellen, die een gesimplificeerde beschrijving bieden van een complexe werkelijkheid. De beoordeling van de mogelijkheden en beperkingen van deze modellen is een zaak voor professionals. Maar vele niet-professionals zijn betrokken bij de besluitvorming over klimaatbeleid – een ontwikkeld lekenpubliek dus. Kunnen zij een minimum aan gevoel ontwikkelen voor de beoordeling van de kwaliteit van de wetenschappelijke onderbouwing van dat beleid? En kunnen klimaatwetenschappers hen daarbij helpen?

Het antwoord op deze vragen is misschien een voorzichtig ‘ja’.

De Amerikaanse klimaatwetenschapper Judith Curry heeft onlangs een poging gewaagd om voor een lekenpubliek uit te leggen hoe het zit. Ze heeft er achttien pagina’s voor nodig gehad. Helaas heb ik de indruk dat velen die daaraan beginnen de eindstreep niet halen, zoals uit sommige reacties bleek.

Gelukkig heeft zij een samenvatting gemaakt, die duidelijk maakt dat klimaatmodellen weliswaar onmisbaar zijn om greep te krijgen op de complexe werkelijkheid, maar niet meer dan dat. Zij kunnen geen antwoord geven op cruciale vragen, zoals wat de invloed is van CO2 (en andere broeikasgassen) versus natuurlijke factoren op het klimaat, en in het bijzonder de temperatuur. Evenmin bieden zij een betrouwbare basis voor voorspellingen (beter: projecties) over het toekomstige klimaat en dus ook niet voor de beoordeling van de effectiviteit van het huidige klimaatbeleid.

Judith Curry:

Executive Summary

There is considerable debate over the fidelity and utility of GCM climate models. This debate occurs within the community of climate scientists, as scientists disagree about the amount of weight to give to climate models relative to observational analyses. Climate model outputs are also used by economists, regulatory agencies and policy makers. Hence, GCMs have received considerable scrutiny from a broader community of scientists, engineers, software experts, and philosphers of science. This report attempts to describe the debate surrounding climate models to an educated but nontechnical audience.

Key summary points:

▪ GCMs have not been subject to the rigorous verification and validation procedures that is the norm for engineering and regulatory science.

▪ There are valid concerns about a fundamental lack of predictability in the complex nonlinear climate system.

▪ There are numerous arguments supporting the conclusion that climate models are not fit for the purpose of identifying with high confidence the proportional amount of natural versus human causes to the 20th century warming.

▪ There is growing evidence that climate models predict too much warming from increased atmospheric carbon dioxide.

▪ The climate model simulation results for the 21st century reported by the IPCC do not include key elements of climate variability, and hence are not useful as projections for how the 21st century climate will actually evolve.
Climate models are useful tools for conducting scientific research to understand the climate system. However, the above points support the conclusion that current GCM climate models are not fit for the purpose of attributing the causes of 20th century warming or for predicting global or regional climate change on timescales of decades to centuries, with any high level of confidence. By extension, GCMs are not fit for the purpose of justifying political policies to fundamentally alter world social, economic and energy systems. It is this application of climate model results that fuels the vociferousness of the debate surrounding climate models.

Daar is geen woord Frans bij.

Lees verder hier.

Moeten degenen die beslissingen nemen over het klimaatbeleid – de beleidsmakers – nog méér weten over de wetenschappelijke basis daarvan? Het lijkt mij dat dit eigenlijk wel voldoende is.

En wat voor conclusie zouden zij daaruit moeten trekken?

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.