Klimaatovereenkomst van Parijs: feitencheck

pinokkio

Reeds verschillende malen (zie onder meer hier) heb ik erop gewezen dat de overeenkomst van de klimaattop in Parijs niet datgene heeft opgeleverd wat de voorstanders daarvan hadden verwacht en gehoopt. In de ban van de klimaathysterie hebben zij zich door het politiek theater aldaar een rad voor de ogen laten draaien.

Onder de titel, ‘New Paper Asks ‘What Does The Paris Agreement Actually Do?’ Answer: Nothing. CO2 Emissions Continue Rising Unabated’, schreef Kenneth Richard op de website van Pierre Gosselin:

A new paper just published online asks a timely and poignant question as the U.S. Presidential election splatters the headlines this week: What does the Paris Agreement actually do? The author succinctly answers his own question, concluding that the Paris Agreement allows countries like China and India “permission to emit as much [CO2] as they see fit,” and therefore the international pact “makes the policy of mitigation of global warming impossible.”

“Though very widely believed to be inadequate in the target it sets, the Paris Agreement is commonly thought actually to set a binding target of reducing global CO2 emissions so as to limit global warming to 2℃. Proper legal interpretation of the Agreement shows it to set no such target. It rather gives the newly industrialising countries such as China and India a permission to emit as much as they see fit. These countries have been principally responsible for the huge growth in emissions since 1990 and they will be responsible for their continued huge growth until 2030. The Paris Agreement therefore makes the policy of mitigation of global warming impossible. However, this policy has been impossible over the whole of the now more than a quarter century of international climate change policy.”

Ondanks de exponentiële groei van de klimaatwetgeving in vele landen is de antropogene CO2-uitstoot blijven toenemen. Twee derde van de elektriciteit die wereldwijd wordt opgewekt, is gebaseerd op de verbranding van fossiele brandstoffen, voor het merendeel steenkool.

Alleen al India en China bouwen 1617 kolengestookte centrales tot 2030. Turkije heeft voor de komende jaren tussen de 50 and 86 nieuwe centrales op het programma staan. Ook Rusland wil zijn steenkoolindustrie snel uitbreiden. Japan bouwt thans 43 nieuwe kolencentrales. Ook in Zuid-Korea zal het aantal kolengestookte centrales toenemen.

Nederlandse elektriciteitsbedrijven verstoken meer kolen dan ooit. In de eerste  negen maanden van 2015 15% meer dan in 2013, en 36% meer dan in 2012.

Vele ontwikkelingslanden hebben eveneens plannen voor meer kolencentrales. Dat geldt bijvoorbeeld voor Cambodja, de Dominicaanse Republiek, Guatemala, Laos, Marokko, Namibië, Oman, Senegal, Sri Lanka, en Oezbekistan.

Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië, Japan en Frankrijk verstookten 16% meer steenkool in 2013 dan in 2009 en hebben plannen voor de bouw van meer kolen-gestookte centrales.

Kenneth Richard concludeert:

The Paris Agreement was, is, and will be an exercise in futility.  It will not reduce global-scale CO2 emissions, as emissions rates will continue to grow on a net global scale, especially since Asian and Middle Eastern countries continue to “emit as much as they see fit”.

Lees verder hier.

Gelukkig maar dat CO2 niet zo’n grote invloed op de gemiddelde wereldtemperatuur uitoefent als vele klimaatbevlogenen vrezen.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.

Door | 2016-11-08T20:16:46+00:00 9 november 2016|84 Reacties

84 Reacties

 1. Guido 11 november 2016 om 22:14- Antwoorden

  Feitencheck: de mondiale CO2 uitstoot is sinds 2013 nauwelijks toegenomen.

  • Hans Labohm 12 november 2016 om 00:18- Antwoorden
   • Guido 12 november 2016 om 09:04- Antwoorden

    Dat is data tot 2011 Hans. Na 2013 bijna geen groei meer. Voor een deel door afname economische groei in China maar dat kan niet alles verklaren…

    • Hans Labohm 12 november 2016 om 10:58- Antwoorden

     Guido,
     Ik vermoed dat je wilt suggereren dat het CO2-reductiebeleid toch in ieder geval voor enige afvlakking van de toename van de CO2-uitstoot heeft geleid. Dat zou inderdaad kunnen.
     In een eerdere ‘posting’ heb ik een grafiek van de projecties van de CO2-uitstoot getoond, waarin tevens het scenario is opgenomen dat de reductieaspiraties van landen van de overeenkomst van Parijs worden gerealiseerd. De curve laat dan nog steeds een stijging zien.
     https://jalta.nl/economie/is-chinese-ratificatie-van-klimaatovereenkomst-parijs-een-doorbraak/
     Bron: UNFCCC
     Het lijkt mij overigens naïef te veronderstellen dat dit een realistisch scenario is. De ervaring met dit soort internationale overeenkomsten leert dat die niet of niet ten volle worden nagekomen.
     Ik ga er ook vanuit dat het Amerikaanse klimaatbeleid onder Trump zal worden ontmanteld. En als er één schaap over de dam is, volgen er meer.

    • Guido 12 november 2016 om 12:35- Antwoorden

     Hans, wat er in de toekomst gaat gebeuren weet niemand. Maar de strekking van je blog wordt niet door getallen ondersteund.

    • Hans Labohm 12 november 2016 om 21:31- Antwoorden

     Guido,
     We zijn al vele tientallen jaren bezig met maatregelen ter vermindering van de CO2-uitstoot. En dit is het resultaat.
     Voorts lijkt de installatie van kolen-gestookte elektriciteitscentrales enorm toe te nemen.
     Hoe zo dan dat de strekking van mijn blog niet door de getallen wordt ondersteund?

  • Soepie 14 november 2016 om 00:52- Antwoorden
    • Hans Labohm 14 november 2016 om 09:25- Antwoorden

     Soepie,
     We moeten een onderscheid maken tussen de antropogene CO2-emissies en de CO2-concentratie in de atmosfeer. De laatste vertoont een betrekkelijk constante toename. De eerste is na 1950 enorm gestegen. Daarbij rijst de vraag hoe dat kan. Voor zover mij bekend heeft de mainstream daarop geen antwoord.

    • Soepie 14 november 2016 om 10:39- Antwoorden

     Maar zijn de antropogene emissies niet gebaseerd op berekeningen? Ik heb er weinig vertrouwen in. Of kloppen die wel?

    • Soepie 14 november 2016 om 11:02- Antwoorden

     En hoe kan het in hemelsnaam dat de emissies in China omlaag gaan?

    • Hans Labohm 14 november 2016 om 11:46- Antwoorden

     Soepie,
     Ja, ik dacht dat de antropogene uitstoot berust op berekeningen. Ik weet niet hoe betrouwbaar die zijn.
     Gaat de uitstoot in China werkelijk omlaag? Bron?
     Als dat zo is, zou de vertraging van de groei aldaar een rol kunnen spelen. Maar dat zou nader dienen te worden onderzocht.

    • Soepie 14 november 2016 om 14:19- Antwoorden

     Patrick Moore gelooft het ook niet overigens.. :

     https://twitter.com/EcoSenseNow/status/798153258791358466

    • Herman Vruggink 14 november 2016 om 15:10- Antwoorden

     En als Patrick Moore het niet gelooft dat is het natuurlijk niet zo…. 🙂 Voor wie bronnen zoekt: Begin hier eens met lezen.
     http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/index.htm
     Ik denk dat hoe dan ook de zogenaamde sceptici blijven geloven dat China’s uitstoot tot Sint Jutemis zal blijven groeien omdat dit nu eenmaal is wat ze willen geloven.

    • Arnout 14 november 2016 om 15:39- Antwoorden

     HE! Patrick is wel mijn held he! 😛

    • Guido 14 november 2016 om 15:40- Antwoorden

     Hans: “We moeten een onderscheid maken tussen de antropogene CO2-emissies en de CO2-concentratie in de atmosfeer. De laatste vertoont een betrekkelijk constante toename. De eerste is na 1950 enorm gestegen.”

     Kan je dat onderbouwen Hans? Bij alle data die ik gezien heb lopen uitstoot en toename atmosfeer mooi in de pas met op jaarlijkse schaal ruis maar op meerjarige schaal een lineair verloop. Ik verwijs je graag naar een blog op Marcel Crok’s site hiervoor (nogmaals). Het gaat dan om figuur 1 en 2.

    • Hans Labohm 14 november 2016 om 17:31- Antwoorden

     Guido,
     In antwoord op je vraag hier mijn bron:
     http://climategate.nl/2016/08/18/fred-goldberg-zweden-fileert-klimaatalarmisme/
     Zie video van voordracht Fred Goldberg (inmiddels overleden), vanaf 33.00.

    • Herman Vruggink 14 november 2016 om 19:37- Antwoorden

     Fred Goldberg als bron opvoeren. Serieus Hans L? De lariekoek waar de beste man mee komt is werkelijk stuitend. Ben benieuwd of Guido het nog kan opbrengen om hier nog op in te gaan.

    • Guido 14 november 2016 om 19:39- Antwoorden

     Hans, ik denk niet dat die beelden je stelling onderbouwen en geloof me, ik heb het geprobeerd. Daarnaast gaat Goldberg op dezelfde manier de fout in met de koolstofcyclus as Salby, en je weet hoe dat afgelopen is. Ik zit even te overwegen om het nog een keer uit te leggen maar met je tekst hierboven geef je al aan dat dat verspeelde moeite is. Sorry, meer kan ik er niet van maken.

    • Hans Labohm 14 november 2016 om 22:20- Antwoorden

     Guido,
     ‘Verspilde moeite’?
     Ik zou het op prijs stellen als je het dan toch maar weer eens zou uitleggen. Liefst in ‘baby-talk’ zodat het toegankelijk is voor een breed publiek. Daar zijn we voor hier op dit blog.

    • Guido 14 november 2016 om 23:25- Antwoorden

     Beste Hans, ik heb een aantal keren in dit soort discussies naar een blogpost op Marcel Crok’s site verwezen, zo ook hierboven. Daar staat denk ik alle informatie die nodig is om door te hebben waarom Goldberg en consorten het bij het verkeerde eind hebben.

    • Guido 14 november 2016 om 23:27- Antwoorden

     Verkeerde link (maar ook nuttig!), excuses. Hierbij de goede.

    • Hans Labohm 15 november 2016 om 12:44- Antwoorden

     Guido,
     Goed dat je weer eens op die doortimmerde analyse van je wijst.
     Twee opmerkingen. Ik heb reden om aan te nemen dat de klimaatgevoeligheid lager ligt dan Lewis en Crok destijds hebben aangegeven. Marcel Crok heeft er zelf op gewezen dat zij ervan uitgegaan zijn dat alle opwarming afkomstig was van CO2. De mainstream neemt aan dat in de eerste helft van de vorige eeuw een belangrijk deel van de zon afkomstig is. Lewis en Crok zijn dus heel genereus geweest jegens de AGWers. Daarenboven is Arthur Rörsch thans met een aantal collega’s bezig de klimaatgevoeligheid te berekenen. Dat is razend moeilijk. Ze zijn er onder elkaar dan ook nog niet uit. Maar de voorlopige ramingen komen ook veel lager uit dat Lewis en Crok.
     Voorts heeft Dick Thoenes er al vele jaren geleden op gewezen dat de CO2-huishouding nog niet goed is begrepen. Er zijn vele processen gaande op verschillende tijdschalen, korte en lange. Vooral die op langere termijn zijn niet goed bekend. De vergroening van onze planeet speelt daarbij vermoedelijk een belangrijke rol. In hoeverre die op termijn tot verhoogde absorptie van atmosferisch CO2 leidt, is mij niet bekend. Maar het lijkt mij plausibel om daarvan uit te gaan.

    • Guido 15 november 2016 om 20:35- Antwoorden

     Bedankt voor het compliment Hans. De analyse van Lewis en Crok kan je voor alle mogelijke tijdvakken uitvoeren, zie Tabel 4 in het artikel van Curry en Lewis. Dat argument vervalt dus. Logisch ook, als je er rustig over nadenkt.

     Laten we eerlijk zijn, wat nu echt de klimaatgevoeligheid is dat weet niemand. Maar de bewijzen dat er een ondergrens van zo’n 1 graad is die stapelen zich zo langzaamaan erg ver op. Zie ook het werk van mensen als Roy Spencer die toch wel echt zijn best doet om het zo laag mogelijk te houden.

     Dan kan je natuurlijk op Arthur Rörsch afgaan als laatste strohalm maar die moet niet alleen met een nieuwe waarde komen maar ook laten zien waarom al dat bewijs voor hogere waardes niet klopt, anders is het gewoon één lage waarde tegenover honderden hoge waardes. En dat je beter niet op Dick Thoenes’ kennis van de koolstofcyclus kan afgaan bewees hij in zijn laatste blog nog, zie het commentaar van Bart van Oerle daaronder.

    • Andre Bijkerk 15 november 2016 om 20:50- Antwoorden

     Nee Guido, het is heel simpel. Ik geloof niet dat er iemand is die het niet eens is met de basis standaard gevoeligheid van ca 1C per verdubbeling CO2, TCS of ECS whatever.

     Het gaat het dus om de feedback om daar meer of minder van te maken. Nu kun je wel een hele hoop modellen gaan fabriceren, waarmee je positieve feedback kunt suggereren maar je kunt daarmee net zo goed beweren dat je bolvormige koeien kunt laten vliegen in een vacuum. Modellen brengen geen bewijs.

     Voorlopig is er alleen maar direct data bewijs voor de typische fingerprint van negatieve feedback (anti-persistency) en daarmee kan de werkelijke klimaatgevoeligheid die basiswaarde niet overstijgen.

     http://climategate.nl/2015/07/05/de-weerlegging-van-global-warming-de-feedback-is-negatief/

    • Guido 15 november 2016 om 22:36- Antwoorden

     Andre, allereerst een flauwe opmerking: Dick Thoenes is het niet eens met de “standaard gevoeligheid”. Daarnaast hebben we het op het moment niet over modellen maar over observaties die op een hogere gevoeligheid wijzen dan 1.

    • Andre Bijkerk 15 november 2016 om 23:18- Antwoorden

     beste Guido, ik denk dat er zijn goede redenen om aan te nemen dat Dick Thoenes gelijk heeft, maar dat is een andere discussie. Dit is een andere “stel dat…”

     ik heb nog even door Lewis en Curry gebladerd. De berekening van ECS is formule (1) in para 2, waarbij de variabelen beperkt zijn tot temperatuur verschil deltaT, hoeveel warmte, deltaQ en verandering in forcings deltaF. Maar weten we die allemaal wel. Het sleutelwoord is “estimate”. Hoe goed is die estimate en wat weten we van de natuurlijke en nog onbesproken veranderingen in forcings zoals bijvoorbeeld de verhoging van indirecte insolatie ( http://www.esrl.noaa.gov/gmd/publications/annual_meetings/2015/slides/25-Long.pdf )

     Bedenk ook dat dit allemaal witte zwanen zijn in de alle-zwanen-zijn-wit-hypothese. In de juiste wetenschappelijke methode had men moeten voorspellen dat de betrokken datareeksen een positieve feedback fingerprint moet opleveren. Maar die duiden juist op negatieve feedback.

     Ook aardig uit L&C is: “the rate of increase in its heat content, very largely in the
     ocean –”

     Jawel, maar wat warmt de oceaan op? Zichtbaar licht en near IR. In de IR band voor CO2 absorptie valt daar geen eer te behalen. Dat is nu juist een robuuste ondersteuning voor Chuck Long’s Clear-Sky Daylight
     Whitening
     (zie link), uiteraard volledig ontvindbaar in alle ECS schattingen.

    • Guido 16 november 2016 om 09:11- Antwoorden

     Andre, dit zijn jouw woorden: “Ik geloof niet dat er iemand is die het niet eens is met de basis standaard gevoeligheid van ca 1C per verdubbeling CO2, TCS of ECS whatever.” Dat klopt niet, je collega blogger Dick Thoenes is het daar namelijk niet mee eens. Als je dan zegt dat hij gelijk heeft dan zeg je eigenlijk dat jouw woorden niet kloppen?!

     Verder, dT is bekend, dRF is bekend, beide hebben onzekerheden die doorwerken in de onzekerheidsrange van TCR (ECS kan je niet fatsoenlijk berekenen op deze manier). Als je het echt beter denkt te weten schrijf het dan a.u.b. op en probeer het te publiceren. Dan haal je meer eer uit je werk lijkt mij.

     Hans, verschuil jij je achter Andre’s rookgordijn of ben je tot andere inzichten gekomen? Je eerdere argumenten tegen Lewis en Crok en de C-cyclus kloppen niet. Je vraagt om uitleg maar doet er verder niks mee als het niet in je straatje past, wellicht dat Sheila Sitalsing toch wel een punt heeft?

 2. Guido 12 november 2016 om 22:12- Antwoorden

  Hans, kan je wat specifieker zijn? Wat bedoel je met “en dit is het resultaat” bijvoorbeeld? Bedoel je dan dat “CO2 Emissions Continue Rising Unabated” (wat dus niet zo is). Sinds 2013 bijna geen groei in CO2 uitstoot terwijl GDP met 2-3% toenam ieder jaar. Dat zijn de getallen terwijl de strekking van jouw blog daar haaks op staat. Natuurlijk worden er nieuwe centrales gebouwd, er worden ook oude centrales uit bedrijf genomen.

  • Hans Labohm 12 november 2016 om 23:54- Antwoorden

   Guido,
   Het resultaat is dat de CO2-uitstoot nog steeds stijgt, ondanks tientallen jaren klimaatbeleid en de lage economische groeicijfers in een groot deel van de wereld.
   Maar je hebt gelijk wat de recente afvlakking betreft. Althans als we de cijfers mogen geloven. We hebben daar nu veel ervaring mee. Cijfers worden vaak gemanipuleerd en/of ex post gecorrigeerd. Dat gebeurde bijvoorbeeld met de temperatuurmetingen. Ik sluit niet helemaal uit dat zulks ook met de CO2-uitstootcijfers het geval zou kunnen zijn.
   Ik heb daar geen concrete aanwijzingen voor. Het spruit slechts voort uit mijn diep wantrouwen, gestoeld op een decenniumlange ervaring met de gegevens die afkomstig zijn uit de AGW-hoek.

 3. Guido 13 november 2016 om 20:52- Antwoorden

  Aja, de ultieme troefkaart. Als de data niet in het straatje past dan is er gemanipuleerd. Of zou er gemanipuleerd kunnen zijn, handige manier om de discussie te verschuiven. De laatste keer dat iemand niet alleen zei dat er gemanipuleerd werd maar ook zelf ging uitzoeken hoe het daadwerkelijk zat met de data kregen we een temperatuur tijdserie die meer opwarming gaf dan de bestaande tijdseries (BEST project).

  Hans, zou de daling van CO2 per eenheid GDP niet gewoon wél door klimaatpolitiek kunnen komen, althans voor een deel?

  • Hans Labohm 13 november 2016 om 22:02- Antwoorden

   Guido,
   Het is een feit dat organisaties als GISS, NOAA en de Climate Research Unit van de Universiteit van East Anglia, op grote schaal de temperatuurmetingen hebben gemanipuleerd.
   Zie bijvoorbeeld hier:
   https://www.facebook.com/malcolmrobertsonenation/videos/956385411172006/
   Of dit met CO2 ook het geval is, weet ik niet. Tot dusver ben ik geen aanwijzingen daarvoor tegengekomen. Maar landen hebben natuurlijk wèl belang bij het rapporteren van zo laag mogelijke cijfers. Ja Guido, geloof me, dat gebeurt met allerlei statistische gegevens, afkomstig van nationale autoriteiten. We leven nu eenmaal in een boze wereld.
   Maar je zou gelijk kunnen hebben. Voor een deel zou dit misschien door het beleid kunnen komen. Maar welk deel? En zal dit zo doorgaan? Het UNFCCC denkt van niet, zoals ik met een grafiek heb aangetoond. En als het UNFCCC zoiets publiceert, wie ben ik dan dat ik zou willen beweren dat dat niet waar is?

   • Herman Vruggink 13 november 2016 om 22:44- Antwoorden

    Wel, laten we het eens anders benaderen. Datamanipulatie in de betekenis van het bewerken van ruwe data heet nu eenmaal manipulatie. Normaal en noodzakelijk om tot zinvolle, leesbare en vooral vergelijkbare data te komen. Correcties, op correcties, op correcties. In die zin heb je gelijk Hans, ja het is een feit dat er sprake is van data manipulatie. Maar de zogenaamde sceptici wensen hier een negatieve klank aan te geven terwijl de wetenschap alleen maar alles doet om tot zo’n goed mogelijk resultaat te komen.

    • Guido 13 november 2016 om 22:56- Antwoorden

     Aja, dat noemen we homogenisatie, dat klinkt toch wat minder manipulatief in de negatieve zin van het woord. Maar we zijn er wel uit geloof ik, de UNFCCC is de ultieme bron van informatie volgens Hans 🙂

     Hans, ik denk wel dat je gelijk gaat krijgen dat de CO2 uitstoot nog wel een tijdje doorstijgt, hopelijk net zo miniem als de laatste jaren. Maar het is frappant dat de snelste daling van CO2 per eenheid GDP ongeveer rond deze tijd is. En dat is m.i. een totaal ander verhaal dan “‘What Does The Paris Agreement Actually Do?’ Answer: Nothing. CO2 Emissions Continue Rising Unabated’”

    • Boels 14 november 2016 om 05:38- Antwoorden

     @Herman:
     “.. terwijl de wetenschap alleen maar alles doet om tot zo’n goed mogelijk resultaat te komen.”
     Dat klinkt op zich al dubbelzinnig.
     Lineaire trendjes van een niet-lineair fenomeen met een RSQ kleiner dan 0,95 is al volksverlakkerij (gevalletje verwarren oorzaak en gevolg).

 4. Hans Labohm 14 november 2016 om 09:05- Antwoorden

  Guido,
  Homogenisering, manipulatie, bedrog? Welk etiket moeten we er op plakken? Gegeven het feit dat de uitkomst van de aanpassingen altijd méér opwarming was, denk ik het derde.
  BEST was minder best dan de titel wilde suggereren.
  http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/07/monckton-over-niet-zo-best/
  Voor zover mij bekend, is het dan ook nooit door de ‘peer review’ gekomen.
  Wat de afvlakking van de antropogene CO2-emissies betreft is het mogelijk dat je gelijk hebt dat het klimaatbeleid hieraan heeft bijgedragen. Maar onderschat de recessie niet! Over een paar jaar zal dit waarschijnlijk duidelijker worden.

  • Herman Vruggink 14 november 2016 om 09:42- Antwoorden

   Er is geen sprake van bedrog. Dat is een verzinsel van de zogenaamde sceptici. En wat ene clown Monckton van BEST vindt lijkt mij bijzonder weinig relevant. Iets anders is dat de satelliet waarnemingen waar je wel wat mee hebt gewoon opwarming aangeven. Blijf daar dan maar naar kijken, hoeven we ook niet meer in te gaan op je mistgordijnen.

 5. Andre Bijkerk 14 november 2016 om 09:57- Antwoorden

  BEST, Richard Müller is voor mij een totaal raadsel.

  In de jaren tachtig formuleerde hij de hypothese dat de honderdduizend jarige cyclus het gevolg zou kunnen zijn van een mogelijke inclinatie-schommeling van de baan van de aarde. De aarde zou dan tijdelijk door een hypothetische ring van ruimtestof gaan, waardoor de zon zou worden afgeschermd. Bewijs daarvoor zou moeten komen uit de ijskernen van de poolkappen, daarin zouden ruimtestof concentraties terug te vinden moeten zijn. Welnu, die was er niet en hij schreef zelf het artikel om zijn eigen hypothese te falsifiseren. Een perfecte toepassing van de wetenschappelijke methode. Hij werd daarmee op slag mijn grote held.

  Dit heldendom werd nog een bevestigd toen hij de hockeystick debunkers McIntyre en McKitrick ondersteunde. https://www.technologyreview.com/s/403256/global-warming-bombshell/

  Daarna waren het de ontdekking van de oneerlijkheden in de climategate e-mails die hem ertoe noopten het BEST-project te starten. https://www.youtube.com/watch?v=8BQpciw8suk

  Nu is het prima dat de uitkomst van BEST een bevestiging was van de verschillende temperatuur curves, maar dat is niet zo vreemd wanneer je dezelfde data gebruikt en dezelfde homogenisatie-algoritmes, maar om daarmee dan maar global warming als feit te verklaren is afschuwelijk onwetenschappelijk, terwijl hij juist een schoolvoorbeeld was van een onkreukbare toepasser van de wetenschappelijke methode.

  • Henk 14 november 2016 om 10:39- Antwoorden

   Behalve natuurlijk dat Richard muller alle beschikbare data heeft genomen en alles opnieuw geïnterpreteerd heeft en er nieuwe geautomatiseerde mehodes heeft toegepast.

   En niemand wordt beroemd met het bevestigen van het werk van anderen

   Maar dat maakt allemaal niet uit natuurlijk als de feiten niet jouw kant op wijzen ontken ze dan gewoon dan kan jee weer gewoon blijven leven in je eigen fantasie wereld

  • Guido 14 november 2016 om 15:49- Antwoorden

   Is een mogelijke conclusie dan niet gewoon dat er veel minder met de temperatuurdata aan de hand is dan “jullie” denken Andre? Dat de wetenschappers die er mee bezig waren gewoon hun werk goed deden, met zeker hier en daar fouten die in de loop van de tijd met voortschrijdend inzicht aangepakt werden? Maar die helaas als ze één bepaalde kant opgaan reden voor bepaalde lieden zijn om gelijk moord en brand te schreeuwen en een groep mensen voor fraudeurs uit te maken? Het werkt hoor, zie alle ‘sceptici’ die blindelings elkaar napraten. Maar dat maakt het nog niet kosher.

   Zie ook de discussie hierboven. De CO2 uitstoot wordt netjes berekend en niet in twijfel getrokken naast de gebruikelijke wetenschappelijke discussies over foutenmarge etc. Tot nu opeens de data (die nog steeds op precies dezelfde manier berekend wordt) niet meer in het straatje van “jullie” past.

   • Andre Bijkerk 14 november 2016 om 16:04- Antwoorden

    Ik weet niet wat je met “jullie” bedoelt, Guido. Voor ons zou alleen wetenschap moeten gelden en daar hoort geen “jullie”en “wij”, us and them, ingroup en outgroup bij. Alleen de wetenschappelijke argwaan, duplicatie en verificatie. Wanneer er dan bij die duplicatie en verificatie hckeystickiaanse hide the decline problemen gaan optreden, dan moet je er niet van opkijken dat de argwaan omhoog schiet.

    Een ander probleem is het verschil in trend tussen grond en satelliet waarnemingen. De meest basale broeikas hypothese vereist dat de atmosfeer sneller opwarmt en dat doettie niet. Dan mag je kiezen:

    1: De satelliet series zijn onjuist,
    2: De grondseries zijn onjuist
    3: De broeikas hypothese is onjuist.

    • Bart Vreeken 14 november 2016 om 16:45- Antwoorden

     Nou, laten we dan eens naar de satellietgegevens kijken. Daarvoor moet je over periodes van ten minste 30 jaar kijken hoorden we van Turris 2 weken geleden.
     Hoe ziet het lopend 30-jarig gemiddelde van de UAH-reeks er uit?
     http://www.logboekweer.nl/Actueel/UAH56vs60trend30y.PNG
     We zien een curve die steeds steiler omhoog loopt!
     Van de UAH reeks zijn een heleboel verschillende versies. Bij de laatste nieuwe versie (van 5.6. naar 6.0) was de toename van de temperatuur opeens een stuk minder.
     “hide the increase”….?

     Ik ben het met Andre Bijkerk eens dat we niet in ‘wij’ en ‘zij’ moeten denken. Elk feit moet op zijn waarde beoordeeld worden, onafhankelijk van wie het zegt of wat de boodschap. Maar het lijkt er vaak op dat de Climategate-gemeente voor het grootste deel bestaat uit kritiekloze napraters. De ‘sceptici’ zouden wel was scepitischer mogen zijn!

   • Andre Bijkerk 14 november 2016 om 19:11- Antwoorden

    Ter aanvulling, onlangs vond ik een oude download terug van GISTEMP van 2004. Ik maakte me toen al druk om al die ellende. Het leek me aardig om die nu eens te vergelijken met de huidige versie. (http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/).

    Dit is het resultaat:

    https://dl.dropboxusercontent.com/u/22026080/GISTEMP2004-2015.png

    De diverse aanpassingen tussen 2004 en nu hebben tot een trendverhoging van vier duizendste graad per decade geleid. Daar lig ik niet wakker van, hoewel je niet weet wat er voor 2004 is gebeurd. Interessant zijn de grote hobbels tussen 1880 en 1950 die er toe hebben geleid dat de opwarming tussen 1910 en 1945 sterker werd en de stelling nu beter onderbouwt dat de opwarming destijds vergelijkbaar is met de opwarming nu. Daar heeft het alarmisme dus al helemaal geen belang bij en dat zegt me dat we hier geen malafide manipulatie van data zien.

 6. Herman Vruggink 14 november 2016 om 10:24- Antwoorden

  Zogenaamde sceptici willen alleen maar blijven hangen bij wat ze niet vertrouwen: Landstation data dat maar voor 30% van het oppervlak van de Aarde is. Het zijn niets anders dan mistgordijnen. Blijf gerust bij data die je wel vertrouwd, de satellietdata.
  http://www.climate4you.com/images/BarChartsForSattelliteTempTrends.gif
  En heb dan maar eventjes geduld. Als je gelijk hebt dat het niet verder opwarmt wordt dat de komende jaren vanzelf duidelijk. Maar nu is het duidelijk dat het nog steeds niet afkoelt naar het gewenste Hiatus niveau.
  http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_October_2016_v6-550×318.gif
  Over een paar maanden misschien. Maar nu nog even niet.

 7. Herman Vruggink 15 november 2016 om 23:37- Antwoorden

  @Andre : Het sleutelwoord is estimate. Zo zou je dat inderdaad kunnen stellen. Dan wil ik je wijzen op wat Guido aangeeft: hij heeft het over observaties en niet eens over modellen. Kijk ook eens na dit overzicht hoe die estimate tot stand is gekomen.
  http://www.climatedialogue.org/wp-content/uploads/2014/05/Lewis-fig-1.jpg
  Als we nu modellen er tussen uit halen, zou dat veel veranderen aan de ‘estimate’?
  Nu zou je redenen kunnen aandragen waarom de ondergrens nog lager zou kunnen zijn dan 1 graad, wie weet, maar de onderbouwing van Thoenes is toch nu wel meerdere malen onderuit gehaald. Maar veranderd er nu echt iets Andre als we de estimate gaan verleggen van 0,5 tot 4 graden ?

  • Andre Bijkerk 16 november 2016 om 00:04- Antwoorden

   Beste Herman,

   Ik zie even niet waar je betoog naar toe moet. Ik heb in mijn repliek het woord “modellen” niet meer gebruikt. Maar als je erop staat, laten we Lewis en Curry nog eens bezien:

   The 2007 IPCC Fourth Assessment
   Working Group I Report (AR4) narrowed the range to between 2.0 and 4.5 K, quantified as ‘likely’ (17–83% probability), influenced largely by climate model simulations

   “AR5 considered estimates of ECS and TCR from various lines of evidence based on climate model simulations”,

   Zomaar een greep. Is het dan zo gek om de modellen er maar weer eens bij te halen?

   Maar goed. De essentie is: positive of negatieve feedback en die gedragen zich nu eenmaal verschillend, zodanig dat ze vrij gemakkelijk te herkennen zijn, zoals ik heb aangegeven. En we herkennen negatieve feedback. Niet één keer, maar overal waar we kijken.

   Dat betekent dat het totaal van factoren die de temperatuur op aarde beïnvloeden -dus niet alleen CO2- de temperatuur stabiliseren, de pieken uitdempen en dat betekent dat de klimaatgevoeligheid voor CO2 verdubbeling kleiner moet zijn dan de consensus ‘theoretische waarde’ van één graad per verdubbeling.

   Wat dat betekent? Als 1,5 graad per verdubbeling de ondergrens is van de IPCC rampspoed, dan kunnen we rustig gaan slapen bij 0,5 graden per verdubbeling. Het is trouwens laat genoeg daarvoor.

   Oh, misschien dat ze daar in Siberie wel heel blij zijn met die opwarming en misschien de glaciofobia ook wel, bibberend voor de volgende ijstijd.

   • Herman Vruggink 16 november 2016 om 00:23- Antwoorden

    Andre je vraagt: ” Is het dan zo gek om de modellen er maar weer eens bij te halen?” Ja, eigenlijk wel, want Guido zegt het niets voor niets: Andre, ik heb het niet over modellen maar over de berekeningen op basis van observaties. Vervolgens laat ik nog maar weer eens zien met een overzicht waar de range op gebaseerd is. En zeg: haal die modellen er maar tussen uit als die je zo dwars zitten. En vraag: veranderd er nu wezenlijk iets aan de schatting?

    Lewis & Curry: ” influenced LARGELY by climate model simulations ” En dat is nu precies wat de zogenaamde sceptici, Marcel Crok voorop, zo graag willen benadrukken: LARGELY. Het ligt aan de modellen, de modellen bepalen het, het is de schuld van de modellen, de modellen zijn niet te vertrouwen. Zijn de modellen niet te vertrouwen? Gooi de modellen dan weg, praat er niet meer over en kijk dan maar naar de rest van alle aanwijzingen.

    En ja, bij 0,5 graden per verdubbeling kan iedereen rustig slapen. Maar welke garantie heb je dat de ondergrens verreweg de meest waarschijnlijke uitkomst is? Het is al aangegeven eerder door Guido: de meeste aanwijzingen liggen toch echt boven een graad.

 8. Andre Bijkerk 16 november 2016 om 00:35- Antwoorden

  Prachtig rookgordijn Herman. Goed gedaan. Het heeft dan ook weinig zin om de knopen te ontrafelen en ik grijp dan ook graag de gelegenheid aan om de essentie te herhalen.

  Positieve feedback vereist persistentie van trends in dataseries. We zien die persistentie nergens, in tegendeel alle geteste series gedragen zich anti-persistent en dat betekent negatieve feedback. Dat is de essentie. De zwarte zwaan die de alle-zwanen-zijn-wit hypothese falsifiseert (https://nl.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper#Kritisch_rationalisme ).

  • Herman Vruggink 16 november 2016 om 09:18- Antwoorden

   Huh rookgordijn? sorry Andre, ik weet niet waar je het over hebt.
   Ik leg je alleen maar uit dat de meeste schattingen op basis van observaties boven de graad liggen. Ook die van Curry en Lewis trouwens. Zie je dat in Andre?
   http://www.climatedialogue.org/wp-content/uploads/2014/05/Lewis-fig-1.jpg
   En verder hou ik mij niet bezig met witte en zwarte zwanen, poppers en feedbacks. Dat laat ik over aan de liefhebbers.

 9. Bart Vreeken 16 november 2016 om 08:21- Antwoorden

  Het feit dat de opwarming versnelt doet eerder denken aan een positieve feedback dan aan een negatieve feedback.

 10. Guido 16 november 2016 om 09:21- Antwoorden

  Persistentie en positieve feedbacks kunnen verschillende dingen lijkt mij Andre. Als ik jouw voorbeeld probeer te volgen dan zeg je: als in maand 1 de CO2 concentratie stijgt, dan moet in maand 2 de temperatuur stijgen, maand 3 de concentratie waterdamp, en maand 4 dus de temperatuur, etc. Daardoor krijg je persistentie en dat toont dus een versterkende feedback aan. In dit geval zelfs eentje die oneindig door zou gaan.

  Maar gaan die dingen niet tegelijk, is er niet heel veel ruis op maandelijkse schaal (weer, enso etc), is er niet de ultieme negatieve feedback door extra langgolvige straling die ervoor zorgt dat er geen oneindig effect is etc? Je zegt zelf al dat er heel veel haken en ogen aan je idee / uitvoering zitten maar toch acht je het superieur ten opzichte van wat mensen als Lewis, Curry, Spencer, etc. zeggen op basis van waarnemingen (laat die modellen even zitten aub, dat is te makkelijk).

  • Andre Bijkerk 16 november 2016 om 10:13- Antwoorden

   Guido,

   Over “superieur ten opzichte van wat mensen als Lewis, Curry, Spencer, etc“, heette dat niet de autoriteit drogreden? Voor de goede orde, ik heb dit allemaal niet bedacht. Ik heb alleen maar goed opgelet wat iedereen schreef. Als het IPCC nu ook maar netjes aandacht had geschonken aan de schrijfselen en de sommetjes van Olavi Kärner, omdat deze het hart van de essentie van klimatologie betreffen, dan hadden Lewis, Curry, Spencer, etc ook kennis gehad van het feedback-persistentie fenomeen. Wat moeten we er van denken dat het IPCC dat niet heeft gedaan?

   Dit persistentie verschijnsel is overigens gemeengoed voor systeem ingenieurs. Sterker nog het is een nachtmerrie voor hen. Dat betreft de haken en ogen. Mijn modelletje is alleen maar een uiterst debiliseerde demonstratie van het effect. Speel er maar eens mee en kijk wat er gebeurt met de diverse waarden voor positieve en negatieve feedback op veld G1 (1):

   https://dl.dropboxusercontent.com/u/22026080/feedback.xlsx

   Merk op dat het nu juist die random ruis is, die je aanvoert, waardoor die persistency kan worden gedetecteerd.

   Het belangrijkste verschil van dit modelletje met het weer en klimaat is dat er een enorme range is van tijdsvertraginging in feedbacks. Van uren, bij het ontstaan van cumulus bewolking in de ochtend waardoor de zon wordt afgeschermd en daardoor de dagelijkse opwarming afremt, tot duizenden jaren, waarin een opbouwende ijskap zijn eigen bergklimaat creëert en waardoor de toegenomen koude de neerslag afremt. De test van HADCRU4t data geldt dus alleen voor feedbacks met tijdconstantes van ongeveer een maand.

   • Herman Vruggink 16 november 2016 om 11:49- Antwoorden

    Oh, dus Lewis, Curry, Spencer, hebben nog nooit gehoord van het feedback-persistentie fenomeen…. en de sommetjes van Olavi Kärner waren onbekend. Nu zijn ze geheel onbekend bij mij maar ik hoef ze ook niet te weten. Het enige wat ik wil weten Andre is of dit werkelijk de schattingen op basis van observaties veranderd zou hebben. En zo ja waar dit te vinden is in de peer reviewed literatuur. En als die te vinden is had ook het IPCC het geweten . En als deze niet in de klimaat literatuur te vinden is waarom schrijf je er zelf geen paper over en kom dan zelf met een schatting.

    • Andre Bijkerk 16 november 2016 om 12:08- Antwoorden

     Beste Herman:

     Het is allemaal al peer reviewed opgeschreven:

     Referenties:
     Kärner, O., 2007. On a possibility of estimating the feedback sign of the earth climate system. Proc. Estonian Acad. Sci. Eng., 13, 260-268 – http://www.aai.ee/~olavi/E-Ac-Sci-07.pdf
     Kärner, O and McKitrick, R., 2009. Long-term persistence and nonstationarity in geophysical data.
     Critical Topics in Global Warming, Ed. by Ross McKitrick. The Fraser Institute – http://www.aai.ee/~olavi/ISPM-app4f.pdf
     Kärner, O., 2005. Some examples of negative feedback in the Earth climate system. Central European J. of Physics vol 3 No 2 – http://www.aai.ee/~olavi/cejpokfin.pdf
     Kärner, O., 2002. On non-stationarity and anti-persistency in global temperature series. J. Geophys. Res. 107, D20 – http://www.aai.ee/~olavi/2001JD002024u.pdf

     en het IPCC vertelt er niets over:
     https://www.google.nl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=k%C3%A4rner+site%3AIPCC.ch

    • Andre Bijkerk 16 november 2016 om 12:08- Antwoorden

     Kan iemand mijn antwoord uit de moderatie halen? er staan waarschijnlijk teveel links in.

    • Herman Vruggink 16 november 2016 om 14:43- Antwoorden

     Kijk eens aan. Inhoudelijk zal ik er niet op in gaan omdat ik niet thuis ben in deze materie. Lijkt mij meer iets voor Guido. Ik denk overigens wel dan ook Lewis, Curry, Spencer hiervan op de hoogte zijn. Mijn vraag is alleen nog steeds: ” Het enige wat ik wil weten Andre is of dit werkelijk de schattingen op basis van observaties veranderd.” En die vraag zou jij dan kunnen beantwoorden en daarvoor het betreffende citaat kunnen aanhalen.

    • Andre Bijkerk 16 november 2016 om 15:07- Antwoorden

     Herman, het betreffende citaat staat in een IPCC report:
     “Climate feedback
     An interaction mechanism between processes in the climate system is called a climate feedback, when the result of an initial process triggers changes in a second process that in turn influences the initial one. A positive feedback intensifies the original process, and a negative feedback reduces it.

     http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/518.htm

     De algemene redenering lijkt te zijn, dat de temperatuurstrend groter is dan dat de basis klimaatgevoeligheid voor CO2, dit dan het gevolg moet zijn van een netto positieve feedback.

     De juiste redenering moet echter zijn: kunnen we in de diverse meetseries van het klimaat een signatuur ontdekken dat op een netto positieve of negatieve feedback wijst. Ja dat kan Olavi Kärner. Hij vindt negatieve feedback overal waar hij zoekt. En dus -per IPCC definitie- reduceert de negatieve feedback het effect van het originele proces (verhoging CO2).

     Als de opwarmingstrend dus hoger is dan verwacht op basis van CO2 gevoeligheid dan moeten er dus andere processen een grotere rol spelen.

    • Guido 16 november 2016 om 17:21- Antwoorden

     André, uit de tijdseries van temperatuur en forcering halen velen inclusief ik inderdaad dat de netto feedback positief is. Of het autoriteitsargument hier een drogreden is dat is een goede vraag.

     Daarom deze vraag: als iemand overtuigend kan laten zien dat er iets niet klopt in de redenatie à la Kärner pas je je mening dan aan aan 99% van het wetenschappelijke bewijs voor een klimaatgevoeligheid hoger dan 1 graad? En zo ja, zou je dan Hans Labohm daar ook van kunnen overtuigen of is dat een brug te ver? Dat is wellicht meer een vraag voor Hans 🙂

    • Herman Vruggink 16 november 2016 om 18:55- Antwoorden

     Dat is niet wat ik vroeg Andre. nogmaals:
     ” Het enige wat ik wil weten is of je verhaal werkelijk de schattingen op basis van observaties veranderd.”
     En Nee, het gaat mij ook niet om de redenering. Je schrijft:
     “De algemene redenering lijkt te zijn, dat de temperatuurstrend groter is dan dat de basis klimaatgevoeligheid voor CO2, ”
     Het punt is Andre dat uit de meeste schattingen voor klimaatgevoeligheid op basis van observaties nu eenmaal een waarde boven de 1 graad uitkomt. Wat heeft dat met redenering te maken?

   • Andre Bijkerk 16 november 2016 om 20:42- Antwoorden

    Herman, oké dan

    ” Het enige wat ik wil weten is of je verhaal werkelijk de schattingen op basis van observaties veranderd.”

    Het antwoord is ja. De maximaal juiste schatting kan niet meer zijn dan de basis klimaat gevoeligheid voor CO2. Deze bedraagt rond de één graad bij toepassing van Stefan Bolzmann en MODTRAN. Hans Erren berekent 0.9843 graden hier:

    http://members.casema.nl/errenwijlens/co2/howmuch.htm

    • Herman Vruggink 16 november 2016 om 22:26- Antwoorden

     Alhoewel ik wel weet dat Erren uitgaat van een lagere klimaatgevoeligheid kan ik niet opmaken uit de notities waar boven staat: “Quick and dirty approach” dat de genoemde 0.98 nu ook direct het maximum moet zijn. Bovendien werkt dat linkje niet meer. In hoeverre observaties gebruikt worden kan ik ook niet nagaan. En een beetje jammer dat Erren zijn bevinden niet verder heeft uitgewerkt. Heb je ook een verwijzing naar peer reviewed literatuur? Zover ik weet zit alleen Linzen & Choi onder de 1 graad. Alle andere schattingen duidelijk hoger.

  • Andre Bijkerk 16 november 2016 om 18:44- Antwoorden

   Beste Guido, wat denk je zelf? Hoe zou je je eigen vraag beantwoorden.

   Het kan best zijn dat Kärner fouten heeft gemaakt, ik zie daar echter geen peer reviewed materiaal over, ook niet in de gebruikelijke klimaatoorlogshoofdkwartieren. Maar natuurlijk. Maar als deze zwarte zwaan in werkelijkheid een witte zwaan is die met met waterverf zwart is gemaakt, dan betekent dat nog niet dat er nog een rij van zwarte zwanen zit te wachten.

   Waarom presenteer je je resultaten niet gewoon?

   • Guido 16 november 2016 om 22:00- Antwoorden

    André, als ik mijn mening A zou vormen op basis van één gedachtengang B terwijl talloze anderen denken dat het C is en daar goede bewijzen voor hebben, dan wijzig ik ook naar C als B niet blijkt te kloppen.

    Wat jouw verhaal betreft ben ik nog op zoek naar de klepel. Ik heb Lewis gevraagd om er een keer over te praten.

    • Andre Bijkerk 16 november 2016 om 22:45- Antwoorden

     Guido,

     Voor degenen die jaren hebben geworsteld met de algebra van systeem-feedback moet het tenenkrommend contra-intuïtief zijn om te veronderstellen dat een klimaatsysteem dat al miljarden jaren meegaat, in essentie door de nachtmerrie van positieve feedback wordt bijgestuurd. Dat kan gewoon niet.

     Ik realiseer me dat dit idee wellicht voor het eerst is ontstaan bij de ontdekking van de records van de ijskernen waarin sprake lijkt van een temperatuur wip-wap / flip flop, gelijkend op positieve feedback >1 waardoor een systeem alleen maar stabiel is in de uiterste waarden.

     Op die ijstijden geschiedenis komt een steeds nauwkeuriger kijk op, zie bijvoorbeeld: http://climategate.nl/2016/02/18/volgende-ijstijd-en-hoe-wereld-echt-werkt/

     en dan heb je geen positeve feedback meer nodig.

     Voor wat betreft meningen A, B en C, voor mij geldt de wetenschappelijke methode. Een hypothese/theorie kan nooit worden bewezen, maar ze kan wel worden weerlegd. Daar is overigens maar één zwarte zwaan voor nodig. Als de broeikas hypothese juist zou zijn, dan maakt het niet uit, wat je aanvoert om het te weerleggen, het gaat niet lukken. Sommige mensen kunnen oud genoeg worden om dat uiteindelijk toe te geven.

     Nogmaals over Dick Thoenes, ik geloof dat hij gelijk heeft, maar dat is tussen ons. Voor discussies op dat punt mis ik diepgang. Daarom ga ik voorshands mee in het idee van de basis klimaatsgevoeligheid en op het gebied van feedbacks, daar kan ik wel wat mee.

    • Guido 17 november 2016 om 09:50- Antwoorden

     Andre, ik heb het mailtje van Nic Lewis naar je doorgestuurd, aan jou of de zwarte zwaan kleur moet bekennen. Ook zat ik me af te vragen of in jouw gedachtengang de maximale waarde niet gewoon 2 is aangezien de vertraging van waterdamp op temperatuur nou niet direct te meten is met de data die jij of Kärner gebruikt.

    • Andre Bijkerk 18 november 2016 om 15:05- Antwoorden

     Lewis opmerking aangaande de vereiste grootte van de dataset heb ik ter harte genomen. Ik heb nog eens een dagje ge-excelled en heb toch wel een aantal interessante, vermeldenswaardige dingen ontdekt. Ik ga daar nu een blogje over concipiëren opdat het niet al te snel in de vergetelheid zakt alhier, net zoals deze discussie.

   • Guido 16 november 2016 om 22:06- Antwoorden

    ps André, deze staat nog open van hierboven: jouw woorden: “Ik geloof niet dat er iemand is die het niet eens is met de basis standaard gevoeligheid van ca 1C per verdubbeling CO2, TCS of ECS whatever.”

    Misschien moet je een keer met je collega blogger Dick Thoenes rond de tafel gaan zitten, hij is het daar namelijk niet mee eens.

 11. Guus Derksen 16 november 2016 om 09:53- Antwoorden

  @Hans Labohm 13 nov, 10:02 pm:
  Jouw vermoeden van fraude met gegevens over CO2 uitstoot wordt 2 dagen later al bewaarheid, zie:

  http://diekaltesonne.de/rechtzeitig-zur-weihnachtszeit-ein-klima-marchen-aus-dem-umweltbundesamt/

  Een fragmentje met vet van mij:

  Aus dieser Grafik des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie geht nun aber im Widerspruch zum Statistischen Bundesamt hervor, dass der deutsche CO2-Ausstoß im Jahre 2013 bei etwa 830 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten gelegen haben soll. Und als Quelle für diese Daten wird ausgerechnet das Umweltbundesamt genannt. Die Angaben des Statistischen Bundesamtes für den CO2-Ausstoß im Jahre 2013 liegen aber knapp über einer Gigatonne (Abbildung 5). Selbst wenn man bei den Zahlen des Statistischen Bundesamtes also die im Jahre 2013 vorgeblich durch das EEG eingesparten CO2-Mengen des Umweltbundesamtes aus Abbildung 1 zur Anrechnung bringen würde, kommt man mit etwa 870 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten nicht auf die vom BMWi für 2013 veröffentlichten Zahlen.

 12. Herman Vruggink 17 november 2016 om 16:30- Antwoorden

  Sorry Bijsterveld. Ik kan niet meer antwoorden. Het censuur spook slaat weer toe. Als je geen antwoord krijgt dan weet je waar het aan ligt. zie nog deze link als bron.
  http://www.mercurynews.com/2016/11/13/will-trump-end-californias-climate-rules/
  Zie bovenstaande link. Het gaat om 136 steden, staten of landen. 832 miljoen inwoners.

 13. Hans Labohm 18 november 2016 om 22:19- Antwoorden

  Wegens technische moeilijkheden namens Guus Derksen.

  Terwijl ‘Marrakesh’ in de mineur is vanwege het standpunt van Trump,
  Guido en André op deze site debatteerden over de klimaatgevoeligheid van CO2, vliegen ons de peer-reviewed artikelen om de oren waarin wordt gesteld dat de huidige hoge temperaturen het gevolg zijn van grote zonactiviteit (en minder dan 10% door de CO2) maar dat dat spoedig zal omslaan in lage zonactiviteit gevolgd door een mini ijstijd:

  http://notrickszone.com/2016/11/17/satellites-show-1-2-c-temperature-drop-since-early-2016-as-scientists-project-low-solar-activity-cooling-in-coming-decades/#sthash.5qbMzVwd.dpbs

  Gevolgd door

  http://notrickszone.com/2016/10/17/18-new-papers-link-high-solar-activity-to-medieval-and-modern-warmth-low-solar-activity-to-little-ice-age-cooling/#sthash.MQL7rs4x.dpbs

  Uit de inleiding op notrickszone het volgende fragment, met nadruk op het woord ‘counter’:

  “[..] Listed below are 10 recently-published scientific papers projecting solar activity minimums and “deep cooling” in the coming decades, especially beginning by about 2030. These papers would appear to run counter to the viewpoint that the coming decades will be characterized by unprecedented global warming that is dangerous and irreversible unless humans reduce or eliminate their consumption of fossil-fuel energies.”

  • Herman Vruggink 19 november 2016 om 09:38- Antwoorden

   En wat dan niet wordt gezegd is dat dit alleen boven land is. 30% van het Aardoppervlak. Dat zal ik er dan maar even bijleveren. We hebben het over globalwarming en dus kijken we naar global en niet naar land only. Zie alhier het verschil. http://www.woodfortrees.org/plot/rss/from:1995/plot/rss-land/from:1995
   Maar we kunnen het zien als een eerste signaal van afkoeling, de ommekeer, de inname van Den Briel, een strohalm waar de gemeente alhier zich aan kan koesteren. Behalve Turris dan, die wordt altijd heel erg boos van klimaatweerberichten.

   En de rest? Dat zijn voorspellingen. EN wat fantastisch dat afkoeling wordt voorspeld. De ene club geeft opwarming aan en de andere club afkoeling. We naderen de komende jaren de finale. Wie gaat er winnen? Het is super spannend. Wordt vervolgd op dit platform.

  • Guido 19 november 2016 om 09:43- Antwoorden

   Voorspellingen zijn altijd interessant. Maar blijkbaar moeten we nog ruim een decennium wachten.

   • Herman Vruggink 19 november 2016 om 11:03- Antwoorden

    Ik weet niet precies wat je bedoelt met nog ruim een decennium wachten Guido. Wetenschappelijk bezien misschien. Maar het psychologisch effect van afkoeling is enorm en zal als een mokerslag aankomen bij de main stream klimaatopvatting. Een half jaar is dan al genoeg. Er is natuurlijk ook geen kleine ijstijd voor nodig om de verwachtingen aan het wankelen te brengen. Herstel van de Hiatus die dan ondertussen richting 25 jaar zal gaan is dan al meer dan genoeg.

    • Guido 19 november 2016 om 11:32- Antwoorden

     Ik bedoelde dat we tot 2030 moeten wachten om te weten of de voorspelling voor 2030 ook uitkomt. Maar het is niet moeilijk om de tricks van notrickszone te doorzien.

     Als er echt forse afkoeling komt in plaats van de stagnatie van grofweg 2001 tot 2014 waar het niet onlogisch is dat natuurlijk factoren antropogene factoren tijdelijk compenseerden dan kan de mainstream wel inpakken lijkt mij. Ik ga graag een weddenschap aan met mensen die op afkoeling inzetten :-).

   • Guus Derksen 19 november 2016 om 11:42- Antwoorden

    Guido, hoe lang we moeten wachten is onduidelijk.
    Zharkova noemt het jaar 2022, sommigen denken dat het NU begint, weer anderen spreken over 2040 of zoiets.
    Ik vermoed dat zo’n mini ijstijd GELEIDELIJK aan kouder, later weer minder koud wordt. Dan is een bepaald tijdstip noemen moeilijk.
    Overigens, jouw bijgevoegde grafiek heeft betrekking op het extrapoleren van sinusvormig verloop van temperaturen en heeft niets met zonneactiviteit te maken.

    • Herman Vruggink 19 november 2016 om 12:28- Antwoorden

     Guus, Indien Abdussamatov spreekt over het begin van de kleine ijstijd in 2015 dan lijkt mij dat het in ieder geval moet stoppen met opwarmen voordat het geleidelijk aan kouder wordt. Wanneer nu die deep cooling bereikt wordt is helemaal niet interessant. Wanner het stopt met opwarmen, dat is pas interessant. Nu dus nog even niet. Volgende maand misschien?

 14. Turris 19 november 2016 om 21:41- Antwoorden

  Echt klimaatalarmisme moet zich serieus zorgen maken over de desastreuze gevolgen voor de mensheid en welstand in de wereld, honger en mislukte oogsten, verhoogd energiegebruik als gevolg van / bij een kleine ijstijd. De nadelen van een kleine ijstijd zullen desastreus zijn, zoals de media in de jaren ’70 van de vorige eeuw daarover angstig en uitvoerig berichtten. Klimaatalarmisme / klimaatzorgen over meer CO2 uitstoot , meer bossen als gevolg, hogere agrische opbrensten als gevolg, en een aangename Riviera in Scheveningen, het zijn alle positieve benifits als gevolg van een lichte opwarming, en is dus het gepolitiseerde IPCC klimaatalarmisme niet waard. https://stevengoddard.wordpress.com/2013/05/21/the-1970s-ice-age-scare/

Geef een reactie