Meer broedplaatsen voor muskieten met miljoenensubsidies

Meer broedplaatsen voor muskieten met miljoenensubsidies, als ecologische verbindingszone voor Malaria

Terwijl Natuurmonumenten stilzwijgend instemt met de aanleg van 89 vogelmeppende gigaturbines langs de Waddenzee, zijn ze nu vooral bezig met de aanleg van de Marker Malaria-Wadden; een met zand opgespoten muskietenmoeras in het Markermeer – met tenminste 30 miljoen euro extra gesponsord door de Ministeries van Asfalt en Windmolens en Economische Zaken.

Die Wadden zijn Wad ‘in name only’, want Wadden zijn getijdengebieden. In het Markermeer is geen getij. Het ‘Wad’ is een PR-term voor een ordinair muggenmoeras, om dit werkverschaffingsproject voor bagger, ingenieur en NGO-wezen maatschappelijk krediet te verlenen. Wadden, dat is werelderfgoed. Maar wat is er waardevol aan een muskietenfarm?

Zo komt er een nieuw moeras bij en daarmee broedplaats voor muskieten, die ook malaria kunnen overbrengen. De European Centre For Disease Prevention and Control geeft een aardig overzicht van ongewenste biodiversiteit met steeksnuit, die zich in dergelijke moerassen kan ophouden.

30 miljoen euro Rijkssubsidie voor muskietenplaag
We doelen dan specifiek op de Malaria-vectoren Anopheles plumbeus en Anopheles atroparvus, de vroegere overbrengers van ‘moerascoortsen’ aka, Poldermalaria. Gezien de uitbreidingsplannen langs de gehele Houtribdijk is de kans niet denkbeeldig dat zij zo een brug met woonkernen vormen, waar hun actieradius doorgaans een kilometer bedraagt.

Hoewel Vivax-Malaria van Plasmodium vivax bij ons verdween, kan ergens nog een residu rondhangen, en wanneer je maar genoeg muggenbroedplaatsen aanlegt neemt de kans op besmetting toe. De dodelijke tropische Malaria-parasiet Plasmodium falciparium kan via geïnfecteerde tropengangers hier in de populatie komen.

Meer doden dan door oorlogen
De Malaria-muskiet is het gevaarlijkste dier op aarde. Hij doodde volgens de World Health Organisation in 2015 liefst 438 duizend mensen, waarbij 2/3de van de slachtoffers uit kinderen beneden 5 jaar bestond. Ook werden 214 miljoen mensen ziek door een beet van muskieten die met de malaria-parasiet waren besmet. Er zijn ongeveer 3000 soorten muskieten van de Aedes en Anopheles-familie, ook biodiversiteit, maar dan van de variant waar we het liefste van af willen. Niemand zal ze missen.

Aedes aegypti, de tijgermug is in Nederland gesignaleerd en verspreidt knokkelkoorts. In de Lage Landen kregen mensen vroeger Poldermalaria dankzij een beet van Anopheles atroparvus, die besmet was met de lokale variant op de malariaparasiet, Plasmodium vivax. Die parasiet roeiden we in Nederland gelukkig uit.

Anopheles plumbeus ook de tropische malariaparasiet Plasmodium falciparium overbrengen als er weer geïnfecteerde muggen in de populatie komen. Ook die parasiet is een vorm van biodiversiteit. Zowel atroparvus als plumbeus worden meer algemeen. Met dank aan Natuurmonumenten en 30 miljoen euro Rijksubsidies krijgt de biodiversiteit zo pas een echte kans!

  • Voor de mensen die niet tussen de regels kunnen lezen: ik presenteer hier een MOgelijkheid op een wijze dat het een waarschijnlijkheid lijkt. Zo werkt alle milieumarketing ook. Het is ook de motor achter het verdienmodel van het gros van moderne academici/baantjesjagers, die zo ‘meer onderzoek’ mogen doen op gemeenschapskosten.