Wereldvrede, gratis geld voor iedereen, hallelujah yes en hoera-doelen. Je kunt er niet tegen zijn

Wereldvrede, gratis geld voor iedereen, hallelujah yes en hoera-doelen. Je kunt er niet tegen zijn, en dat maakt de Verenigde Nazi’s ook zo verraderlijk. Kritiek is als schoppen tegen een kind

Marie Christine van der Sman- directrice van het Museon- gaf een op hyperglobalisme hamerend orgaan de regie over kennisvergaring en expositie in dit museum, na daar 2 miljoen euro tegenaan te smijten; de Verenigde Naties.

Via permanente expositie One Earth viert Museon dat Nederland kampt met de Agenda 21-doelen dankzij Rockefeller-protegee en Canadese olieboer Maurice Strong en zijn handlangers. De VN bankiert bij een Rockefeller-bank (Manhattan Chase, nu JP Morgan Chase) en heeft haar hoofdkantoor op grond van de Rockefellers, en komt voort uit de League of Nations die door Amerikaanse Industrielen als JP Morgan werd gevormd met hyperglobalistische agenda, die hun eigen doelen zou dienen.

Het juiste instituut kortom om niets dan goeds te verwachten, enkel goede bedoelingen voor het heil van alle mensen op deze planeet, Hallelujah Amen!

Van hun persafdeling kreeg ik de volgende uitnodiging, die een schaterlach veroorzaakte:

Beste Rypke Zeilmaker,

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. Het Museon in Den Haag heeft vanaf deze week de nieuwe centrale, vaste expositie ONE PLANET. We hebben met deze tentoonstelling een prachtige prestatie geleverd. Met een oppervlakte van 1500m2, een investering van 2 miljoen euro, en een prognose van 200.000 bezoekers op jaarbasis is dit een project waar we trots op mogen zijn.

Ons partnership met de Verenigde Naties is de kroon op het werk, de basis van de expositie is gelegen in de 17 Social Development Goals van de VN. Na 4 jaar voorbereiding is het werk klaar, we hebben getest en het publiek is enorm enthousiast, zo bleek afgelopen herfstvakantie al. Mijn verzoek aan u is de mogelijkheid te bezien of een interview mogelijk is met de directeur van het Museon, Marie Christine van der Sman. De insteek van het verhaal heeft vrijwel onbeperkte mogelijkheden, met deze thema’s als basis. Ik stuur het persbericht en de thema’s bijgaand.

Ik ben benieuwd naar uw reactie.

Wel, die insteek heeft inderdaad onbeperkte mogelijkheden
Agenda 21 heet nu 2030 Agenda. Omdat deze hyperglobalistische drammers een strakkere deadline willen. Achter allerlei nobele beweringen waar je eenvoudigweg niet tegen kunt zijn (wereldvrede, Miss World in Bikini, een kledingstuk dat naar atoomproeven is vernoemd op de Bikini-eilanden) schuilen de volgende consequenties:

  • a. onze nationale soevereiniteit wordt verder uitgehold via globalistisch milieuge-OH, precies zoals Jean Monnet dat al voorstelde bij vorming van de EU als monetaire en politieke eenheid. Voorbeeld: de 14 procent dure energie uit het Energieakkoord, komt via de achterdeur van de EU (2009) door Agenda 21-mensen/Club van Rome-mensen er door geduwd: kosten voor Nederland volgens Algemene Rekenkamer tenminste 73 miljard euro. Dat EU-beleid volgt uit een niet-democratische conventie die op globaal niveau is beklonken door niet gekozen ambtenaren. Plots is er dan een Kyoto-verdrag, en alle kosten worden op het conto van burgers geschoven
  • b. middels averechtse energiepolitiek kunstmatige schaarste creëren: de Britten lopen al tegen Blackouts aan, de Duitsers moeten een veelvoud vaker ingrijpen in het net om blackouts te voorkomen sinds de Energiewende, Australie kampte dankzij ‘duurzame’ energie al met een grootschalige blackout
  • c. Een nieuwe fake-currency maken gebaseerd op energie/CO2, waarop bankiers en multinationals dan binnenlopen: Carbon Credits, CO2-tax, zoals de WRR al adviseerde een nationaal CO2-budget en daaruit volgend een persoonsgebonden CO2-budget
  • d. Een historische kapitaaloverdracht uit naam van ‘het klimaat’ organiseren, uit de zakken van burgers richting kleptocraten en de Wereldbank als geldsluis: het Green Climate Fund, en de transformatie van Biljoenen klimaatontwikkelingshulp via NGO’s en multinationals
Geldroof uit naam van 'het klimaat'

Geldroof uit naam van ‘het klimaat’

Agenda 21: Friendly Fascism in groene vermomming vraagt om nieuw Neurenberg-proces
Via ettelijke blogs, bronnen en verhalen heb ik bovenstaande stellingen al onderbouwd, die buiten de door massamedia ingepeperde paden liggen en dus ‘huhu compulottetheorie huhu‘ heten bij de gehersenspoelde medemens. Maar alle stukken, bronnen en bewijzen liggen er gewoon voor wie verder kijkt dan de propaganda.

Deze operatie is niet iets om te vieren maar klassiek ‘goede bedoelingen’ die de weg plaveien naar de hel. Een leestip is ook Elaine Dewar’s ‘A Cloak of Green’, over hoe Maurice Strong- die Canada’s grootste teerzandfirma presidieerde- en multinationals de VN gebruikten als voertuig voor zakelijke deals van bankiers en multinationals. Er valt dus pas iets te vieren, wanneer deze Agenda 21 in de fik is gestoken, en al haar ecofascistische grootgraaiers voor het gerecht zijn gedaagd bij het Internationale Strafhof in Den Haag.

Beter was het dus om die 2 miljoen euro die Van der Sman over de balk smijt aan perverse propaganda te besteden aan verbouwing van het Museon tot een groene versie van de Neurenberg-processen. Hieronder fotootjes van 4 van deze criminelen waaronder Rockefeller-marionet Pieter Winsemius.

Hoe de klimaatlobby op oliegeld drijft en de rol van McKinsey/Winsemius

Hoe de klimaatlobby op oliegeld drijft en de rol van McKinsey/Winsemius

Massamoord
Erger dan Winsemius is William Ruckelshaus- onder Strong kernlid van de Brundtlandcommissie voor ‘duurzame ontwikkeling’. Als eerste leider van de onder Nixon opgerichte EPA kun je hem mede-verantwoordelijk stellen voor tientallen miljoenen onnodige sterfgevallen door Malaria. Uit zijn koker kwam via de VS een mondiaal DDT-verbod. Door mensen in de Derde Wereld de middelen als DDT te ontzeggen- ook gedoseerd gebruik- waarmee wij ons Malariavrij maakten, totdat in 2003 dat verbod werd verzacht. Dat zelfde dedain voor de behoeften van mensen, ademt nu opnieuw uit de Museon-expositie.

Terwijl de Indiase regering Greenpeace de deur wijst, en haar arme bevolking toegang geeft tot fatsoenlijke stabiele energievoorziening pakt Marie Christiene van der Sman met de Verenigde Nazi’s de armoedebestrijding aan met peperdure zonnepaneeltjes.

De bezoeker krijgt inzicht in hoe toegang tot veilig en duurzaam geproduceerde energie bijdraagt aan de bestrijding van armoede, via economische groei en persoonlijke ontwikkeling. De zon als casus: dé energiebron voor mensen die in armoede leven.

Dit is wat wij Friendly Fascism noemen. De kosmopoliet-parasieten van clubs als Greenpeace die zelf de wereld rondvliegen, in een verwarmd gigahuis wonen, auto rijden, en die straatarme mensen de toegang tot die zelfde levensstijl willen ontzeggen. Hier sloeber, hier heb je een zonnelampje. En nu verder je kop houden, want baassie wil je geld en grondstoffen. En dat gaat zo makkelijk niet wanneer je weerbaar en mondig bent.

Dus hebben wij groene do-gooders een mondiale agenda uitgerold, die voorschrijft wat jij wel en niet mag kiezen. Energiekeuzes langs politieke lijnen.

Een complot, zo je wilt
Vroeger geloofde ik ook dat ordinair menselijk falen alles verklaarde. Dat klonk ook lekker fatalistisch, ik noemde dat de Eerste Hoofdwet van Sociale Dynamica: iedereen doet maar wat. (de Tweede Hoofdwet is de Wet van Behoud van Ellende) Maar van deze populistische bewering kom ik steeds meer terug. Want dan moet je aannemen dat iemand met een IQ van boven de 140 niet snapt dat je met wisselvallige energie geen economie aandrijft. Hoe logisch is dat?

Als je wel gelooft dat een klein clubje Nazi’s de hele wereld in oorlog kan trekken op basis van een ideologie, waarom kan een klein clubje Globo-Nazi’s dat dan niet doen? Er zijn vanzelfsprekend voldoende tegenkrachten, maar daarmee weerspreek je nog niet het bestaan van een agenda.

Ongekozen bureaucraten en multinationals willen greep op de grootste kapitaaloverdracht in moderne geschiedenis

Ongekozen bureaucraten – waaronder bij ons ministerie van Buza-en multinationals willen greep op de grootste kapitaaloverdracht in moderne geschiedenis

Er is een plan, gemaakt door hyper-intelligente mensen die je gewoon kunt aanwijzen, die dondersgoed de consequenties kennen. Mijn Rypothese voor het wereldgebeuren is dat die VN-doelen gewoon de zachte variant zijn op de harde variant die de Amerikanen elders nastreven, beschreven in de Wolfowitz-doctrine (Wolfowitz werd na de vernietiging van Irak directeur Wereldbank, de Wereldbank is een vehikel van Amerikaanse machtspolitiek): een Unipolaire wereld, waarin enkele industrielen en bankiers de greep houden op grondstoffen en kapitaal. Door iets over wereldvrede en ‘het milieu’ te roepen krijg je ook Van der Sman en haar linkse meisjes van het Museon mee.

De permanente expositie van het Museon geeft die psychopaten daarbij een kontje, en wat mij betreft kan de fik er in.

  • (en PS: lees liever Green Philosophy van Roger Scruton als je op een nuchtere verstandige manier met natuur en milieu wilt omgaan)
  • Natuurlijk neem ik hier geen stelling in als ‘dus je vindt dat er geen internationale samenwerking moet zijn’ of andere stroman-onzin.
  • Evenmin ben ik Teugen zonnepanelen, zoals ik ook niet tegen een fietsbel ben of zout water in de Noordzee